اوراق مبتنی بر بدهی


اوراق سلف؛ تأمین مالی همراه با کسب سود از محل خرید دارایی

به گزارش روابط عمومی کارگزاری بانک تجارت به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه:

بر اساس سازوکارهای قرارداد مربوط به انتشار اوراق سلف، فروشنده از محل اوراق سلف تأمین مالی می‌کند و سقف نرخ سودی به نفع او در این قرارداد لحاظ می‌شود. همچنین در این قرارداد، حداقل نرخ بازدهی از محل سرمایه‌گذاری برای خریداران نیز لحاظ می‌شود. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به آخرین مصوبه‌ کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: در این جلسه، سازوکار تسویه در اوراق سلف بررسی و به جمع‌بندی رسید. مجید پیره ادامه داد: اوراق سلف یکی از ابزارهایی است که با در نظر گرفتن ملاحظاتی برای تأمین مالی کاربرد دارد. بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند محصولاتی که تحویل آنها در آینده است را با استفاده از اوراق سلف در قالب بیع سلف به فروش برسانند و از این طریق به وجه نقد دسترسی پیدا کنند. وی «عقد بیع سلف» را نکته نخست و اساسی در قرارداد اصلی در فرایندهای مربوط به انتشار اوراق سلف برشمرد و گفت: عقد بیع سلف میان فروشنده و خریدار منعقد می‌شود و در فرایند انتشار اوراق سلف، خریداران محصول همان خریداران اوراق هستند. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه اگر در فرایند انتشار اوراق سلف از اختیار خرید یا اختیار فروش استفاده شود چه ابعادی در خصوص قیمت اعمال در این اختیارها باید مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: در مصوبه اخیر کمیته فقهی در خصوص قیمت اعمال اختیار خرید و اختیار فروش نکاتی مطرح شد و بر تفاوت میان قیمت اعمال در قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال در قرارداد اختیار فروش تأکید شد. وی افزود: اختلاف یادشده باید به گونه‌ای باشد که در زمان سررسید اوراق، قیمت دارایی پایه در اوراق سلف در موارد قابل توجهی میان دو قیمت اعمال قرار بگیرد و در نتیجه اعمال نشدن اختیارها در عرف بازار، قابل توجه باشد و طرفین قرارداد در موارد قابل توجهی از اختیارهای خود استفاده نکنند. به بیانی دیگر، قیمت‌های اعمال در دو اختیار باید به گونه‌ای باشد که اعمال نشدن اختیارها از نظر عرف بازار در موارد قابل توجهی مطلوبیت داشته باشد و این‌گونه نباشد که تسویه در اوراق سلف همگی از طریق اعمال اختیارها محقق شود. پیره نکته دوم در قراردادهای اوراق مبتنی بر بدهی اوراق سلف را مرتبط به دریافت حداقل نرخ بازدهی از محل سرمایه‌گذاری در این اوراق برشمرد و ابراز کرد: فروشنده از محل اوراق سلف تأمین مالی می‌کند و سقف نرخ سودی به نفع او در این قرارداد لحاظ می‌شود. همچنین، حداقل نرخ بازدهی از محل سرمایه‌گذاری برای خریداران مدنظر قرار می‌گیرد. به گفته دبیر کمیته فقهی سازمان بورس، وجود اختیار فروش در اوراق سلف این اطمینان را به سرمایه‌گذار می‌دهد که نسبت به دریافت حداقل نرخ بازدهی از محل سرمایه‌گذاری خود در اوراق سلف اطمینان خاطر داشته باشد. وی اعمال نشدن اختیار در موارد قابل توجهی را پیش‌نیاز و لازمه تحقق مصوبه کمیته فقهی خواند و اذعان کرد: لازم است در انتشار اوراق سلف، قیمت‌های اعمال طبق نظر کارشناسان به گونه‌ای باشد که مقدار قابل توجهی از اختیارها اعمال نشود. پیره با بیان اینکه تأمین مالی از محل انتشار اوراق سلف با تأمین مالی از طریق اوراق مبتنی بر بدهی از قبیل اوراق اجاره یا اوراق مرابحه متفاوت است، خاطرنشان کرد: در اوراق سلف، سود سرمایه‌گذار باید از محل مابه‌التفاوت بهای پرداختی در زمان تملک اوراق با ارزش روز دارایی در سررسید حاصل شود و توجه به این مطلب، یکی از تفاوت‌های کلیدی میان اوراق سلف با اوراق تأمین مالی مبتنی بر بدهی است. بر این مبنا، تعیین قیمت اعمال اختیار خرید باید مبتنی بر این واقعیت باشد تا بیع سلف با واقعیت اقتضاء قرارداد نزدیک باشد.

سهم ۷۱ درصدی بازار بدهی در تامین مالی

سهم 71 درصدی بازار بدهی در تامین مالی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ علیرضا توکلی در نشست تحلیلی با عنوان «بازار تامین مالی و ابزارهای با درآمد ثابت» به بررسی اقدامات فرابورس ایران در حوزه بازار بدهی و چشم‌انداز این بازار پرداخت و گفت: بر اساس آخرین آمارهای موجود 71 درصد از بازار مالی ایران را بازار بدهی و 29 درصد از آن را بازار سهام به خود اختصاص داده که این مهم در راستای تلاش دولت برای بزرگتر کردن سهم بازار بدهی و از سال 92 رقم خورده است.
مدیر بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس با بیان اینکه طبق اوراق مبتنی بر بدهی آخرین آمارها ارزش بازارهای بدهی و سرمایه به‌ترتیب 941 هزار و 382 هزار میلیارد تومان هستند اعلام کرد: در حالی سهم بازار بدهی به بازار سهام 71 به 29 است که اسفندماه پارسال این نسبت 60 به 40 بود و به این ترتیب شاهد بزرگتر شدن سهم بازار بدهی در تامین مالی نسبت به تامین مالی از طریق سهام هستیم.
وی با اشاره به اینکه 95 درصد از بازار بدهی ما را تسهیلات بانکی و تنها 5 درصد آن را اوراق بدهی تشکیل داده، به مقایسه این ارقام با بازارهای مالی دنیا پرداخت و اعلام کرد: این نسبت در دنیا 35 به 65 بوده و بازار اوراق بدهی از اوراق مبتنی بر بدهی تسهیلات بانکی بزرگتر است، از این رو دولت استراتژی بزرگتر کردن بازار اوراق بدهی را در دستور کار قرار داده و در چشم‌اندازی که در خصوص این بازار ترسیم شده در افق 1404 باید سهم این بازار به 30 درصد افزایش یابد.
توکلی در ادامه روند بازار اوراق بدهی در ایران را به تفکیک بازارهای معاملاتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر اوراق بدهی در بورس‌های چهارگانه و شبکه بانکی مورد معامله قرار می‌گیرند که در میان بورس‌ها، فرابورس ایران بیشترین سهم از بازار اوراق بدهی را به خود اختصاص داده و پس از آن بورس تهران و بورس‌های انرژی و کالا قرار دارند.
وی همچنین به مقایسه روند بازار اوراق بدهی بر اساس ناشر نیز پرداخت و گفت: از سال 92 که روند انتشار اوراق بدهی افزایش یافته سهم دولت نیز به‌عنوان یکی از ناشران اوراق رو به رشد بوده است.
مدیر بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس در ادامه نیز به آخرین آمار در این خصوص اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تا آبان ماه ،دولت بیشترین سهم در انتشار اوراق بدهی را داشته و پس از آن به‌ترتیب سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، بخش خصوصی و شبکه بانکی در رده‌های بعدی قرار دارند.

اقدامات فرابورس در حوزه بازار بدهی
بر اساس این گزارش؛ تشریح اقداماتی که توسط فرابورس ایران در حوزه بازار بدهی صورت گرفته، محور بخش دیگری از سخنان مدیر بازار ابزارهای نوین مالی بود که در این خصوص توکلی به توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر بدهی، فروش اوراق به کسر قیمت، ایجاد انضباط در گزارش‌گری معاملات با اصلاح کدهای ISIC، محاسبه و انتشار نرخ موثر بازده تا سررسید اوراق (YTM)، طراحی ابزارهای جدید مالی و بازارگردانی مبتنی بر حراج در خصوص اوراق منتشره اشاره کرد.
به گفته توکلی، توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر بدهی یکی از مهمترین رویکردهای فرابورس ایران در توسعه این بازار است، بر این اساس شاهد آن هستیم که اوراقی نظیر صکوک اجاره ماهان به‌عنوان نخستین صکوک اجاره، اوراق مرابحه بوتان به‌عنوان نخستین مرابحه، اسناد خزانه اسلامی و اوراق رهنی بانک مسکن در قالب اولین اوراق رهنی در تاریخ بازار مالی کشور از طریق فرابورس وارد بازار سرمایه شده‌اند و نقش پررنگی در بزرگتر کردن سهم این بازار در تامین مالی بخش‌های متنوعی از اقتصاد داشته‌اند.
وی همچنین انتشار نرخ موثر بازده تا سررسید اوراق یا همان YTM را یکی از دیگر از اقدامات فرابورس در حوزه بازار بدهی عنوان کرد و گفت: در عین حال پیشنهاد انتشار اوراق مصون از تورم را به سازمان بورس داده‌ایم که کمیته فقهی سازمان با انتشار این نوع اوراق موافقت کرده است.
مدیر بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس در خصوص ویژگی‌های این نوع از اوراق نیز گفت: در اوراق مصون از تورم، سود متناسب با نرخ تورم شناور است و ابزار مناسبی برای مردم و سرمایه گذاران محسوب می‌شود که قصد دارند سرمایه خود را در برابر تورم مصون کنند.
به گفته توکلی این اوراق که در دنیا منتشر شده و به کاهش انتظارات تورمی آحاد جامعه منجر می‌شود، با توجه به اینکه هم‌اکنون فاصله میان نرخ سود با نرخ تورم بهینه نیست به رغم موافقت کمیته فقهی، انتشار آن نیازمند ملاحظات و بررسی‌های گوناگونی است.

راه‌اندازی بازارگردانی مبتنی بر حراج برای نخستین بار در بازار مالی
توکلی همچنین اجرای بازارگردانی مبتنی بر حراج را یکی دیگر از مهمترین اقدامات فرابورس در حوزه بازار بدهی عنوان کرد و گفت: این روش بازارگردانی که برای نخستین بار در بازار مالی کشور رقم خورد مزایایی همچون افزایش دامنه مجاز نوسان تا 50 درصد، دو طرفه شدن بازار، کشف نرخ واقعی بازار، افزایش حجم تعهدات روزانه بازارگردان و کاهش دامنه مظنه را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/

اوراق مبتنی بر بدهی

دنیای اقتصاد : پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به تاثیر غیرمستقیم تامین مالی دولت از طریق فروش دارایی های مالی و تداوم سلطه مالی بر سیاست پولی پرداخت. بر این اساس درحالی که پیش از این بودجه دولت از کانال تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی و تسهیلات تکلیفی مصوب در بودجه و برنامه های پنج ساله توسعه خود . . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

بانک مرکزی 70 هزار میلیارد تومان اوراق مالی بازخرید کرد

قاعده مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی و در قالب توافق بازخرید با سقف نرخ سود 22 درصد استفاده کنند. در عملیات بازار باز ، بانک مرکزی با خرید و فروش گروه خاصی از اوراق بهادار ، تلاش می کند اهداف سیاستی را در کنترل حجم پول موجود در اقتصاد اجرا کند. در این بازار بانک مرکزی، دولت و بانک ها نقش اساسی دارند. بانک ها در پایان هر .

مقصر پیدا شد/ دولت بهره بین بانکی را بالا برد

بانک مرکزی از حساب بانک های تجاری انجام شده است و نقدینگی در بازار بین بانکی کاهش پیدا کرده است. این تحلیل به خوبی علت بالا رفت نرخ بهره بین بانکی را نشان می دهد چرا که دولت به واسطه بانک مرکزی اوراق بدهی خود را به بانک ها فروخته و موجب کاهش پول در شبکه بین بانکی شده است. کد خبر 457525

واکنش طلا به تورم یک معماست

بهادار تهران، امکان استفاده از طلا به عنوان یک ابزار مجازی نیز به وجود آمده است. هنگامی که رشد قیمت ها بیش از متوسط نرخ تورم باشد، نرخ طلا رشدی بیش از تورم خواهد داشت. بسیاری از مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول در اختیار خود از طلا به عنوان جایگزین مناسب به منظور جلوگیری از افت ارزش پول استفاده می کنند. در اقتصاد بارها به این موضوع اشاره شده ؛ وقتی سرمایه گذاران به دلیل بحران های .

شورای اطلاع رسانی دولت: ادعاهای مرعشی درباره دولت نادرست براساس آمارهای غیرواقعی است

استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه 54 هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه های ابتدایی سال به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی دولت ایجاد می کرد. با این حال در 29 اسفند 1400 دولت موفق شد بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را تسویه کند. 3- بدهی ناشی از فروش بی رویه اوراق مالی یکی از میراث .

روسیه بازار اوراق قرضه خود را به روی سرمایه گذاران غیر متخاصم باز می کند

اعمال کرده اند، از فعالیت در بورس مسکو محروم می کند. روسیه در ماه فوریه بازارهای خود را بسته بود تا از خروج پول از کشور در طول جنگ اوکراین جلوگیری کند. سازمان بورس مسکو در بیانیه ای اعلام کرد که بازار اوراق قرضه خود را به روی مشتریان غیرمقیم کشورهایی که متخاصم نیستند و همچنین افراد غیر مقیمی که ذینفعان نهایی آنها اشخاص حقوقی یا اشخاص روسی هستند، بازگشایی خواهد کرد. .

میزان کسری بودجه سال 1401 چقدر است؟

مطالعات عمومی وزارت اقتصاد احتمال چاپ بی پشتوانه پول را با قطعیت رد کرده و مدعی می شود که دولت تنها با استفاده از ابزار انظباط مالی و کنترل هزینه ها توانسته است از مشکل کسری بودجه بیست هزار میلیارد تومانی عبور کند. درآمدهای پیش بینی شده از محل اوراق مالی و سود شرکت های دولتی به ترتیب تا 94 و 79درصد محقق شده اند. البته مطابق این اظهارات بخش قابل ملاحظه ای از این اوراق مالی به بانک ها، موسسات .

روزنامه دولت: تکلیف دولت به توزیع کالا به نرخ های شهریور 1400 فشار مالی سنگینی به دولت وارد خواهد کرد

20 هزار تومان به ازای هر دلار می رسید و موجب استقراض از منابع بانک مرکزی می شد که نتیجه آن رشد جهشی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و رکوردشکنی تورم بود. حال که دولت سیزدهم این شجاعت را داشته که سیاست ارز ترجیحی را اصلاح و به ریل اصلی خود بازگرداند، تعریف بار مالی جدید برای دولت می تواند به قیمت از دست رفتن تمام نتایج مثبت آن شود. چرا که دولت مجبور می شود برای اجرای تکالیف مجلس دوباره به سمت استقراض و .

پیش بینی بورس در نیمه دوم سال

نداشته باشد. وی در تشریح دلیل اصلی شکل گیری وضعیت فعلی بورس گفت: افزایش نرخ بهره و در کنار آن افزایش نرخ اوراق که اوراق مبتنی بر بدهی بر نرخ بهره اولویت داردو در حال حاضر نرخ سودش 23 درصد است و به صورت دستوری منتشر میشود نشان دهنده نگاه یک سویه دولت بدون در نظر گرفتن منافع بخش خصوصی و آحاد سرمایه گذاران در بورس است. آقابزرگی معتقد است که تجربه نشان داده در مقاطع کوتاه ممکن است اعمال سیاست های دستوری تا حدودی موجب کنترل بازارسرمایه شود اما در نهایت درست مثل فنر در خواهد رفت. .

حکمرانی اقتصادی برای کنترل تورم و دستیابی به رشد (دوچرخه اقتصادی)

اقتصادی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی گفت: مدتی است وضعیت دو شاخص مهم در اقتصاد کلان، ذهن و نظر مردم، دولت و صاحبنظران را به خود اختصاص داده است: یکی تورم و دیگری نرخ رشد اقتصادی. فارغ از رابطه ی میان این دو شاخص، موضوع تورم چنان فشار اجتماعی ایجاد کرده است که توانسته نظر همگان را متوجه خود کند و شاید موضوع رشد اقتصادی در خلال سالیان اخیر آنچنان که باید مورد توجه قرار نگیرد. از نظر غضنفری، کل اقتصاد شامل .

دیوار کوتاه نرخ بهره

و موسسات اعتباری در این بازار برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود با یکدیگر معامله کرده و با نرخ سود معلوم بازپرداخت می کنند. نرخ بهره بین بانکی در واقع، قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی که بانک ها دچار کم و کسری می شوند، از بانک های دیگر در بازار بین بانکی استقراض می کنند. این روزها افزایش نرخ بهره بین بانکی در بازارهای مالی پیشرفته دنیا دنبال می شود و به عنوان موثرترین روش مهار تورم به .

قیمت طلای جهانی، امروز 1401/05/25

تشدید کرد. به گزارش فرادید؛ بازدهی اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از رسیدن به اوج سه هفته ای در روز جمعه به 2.84 درصد کاهش یافت و هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بهره را کاهش داد. ارزش دلار در برابر رقبای خود 0.1 درصد کاهش یافت و طلا را برای سایر دارندگان ارز ارزان تر کرد. اگر چه طلا به عنوان پوششی در برابر تورم تلقی می شود، اما افزایش نرخ بهره ایالات متحده جذابیت .

چاره اندیشی قاهره برای نقش آفرینی بیشتر در بازار گاز جهان

به گزارش بازار به نقل از وزارت نفت، کابینه مصر طرحی را برای سهمیه بندی برق به منظور صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی تصویب کرده است تا با هدایت این سوخت پاک به سمت بازارهای صادرات، درآمدهای ارزی دولت را افزایش دهد. مصر از زمان آغاز تنش های روسیه و اوکراین در فوریه سال جاری میلادی که سبب افزایش قیمت جهانی کالاها و هزینه استقراض شد از کمبود شدید ارز خارجی رنج می برد. طبق پیش نویس .

هرج ومرج در بازار جهانی سهام

به نقل از استاک، فروش خرده فروشی و تولید صنعتی چین هر دو کمتر از حد انتظار در ماه جولای افزایش یافتند و به تفسیر ناامیدکننده وام دهی بانکی جدید افزودند. کاهش نرخ ها کمک کرد تا اندکی از این ضربه کاسته شود و تراشه های آبی چین ثابت بماند، در حالی که بازده یوان و اوراق قرضه کاهش یافت. آلوین تان، مدیر استراتژی ارز آسیا در RBC می گوید: این موراد نشانه های دیگری هستند که بیان می .

بازگشت قیمت ها به شهریور 1400 با احیای برجام امکان پذیر است

که اصلاح قیمت یک کالا بدون اصلاح ساختار پولی و مالی پاسخگوی اقتصاد کشور نیست.واقعی کردن قیمت ها زمانی نتیجه مثبت می دهد که به صورت عالمانه سیاست های اقتصادی درست شود. وقتی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی دو رقمی است اما رشد اقتصادی در سطح 2 الی 3 درصد است( به جز برخی سال های دهه 90) تناسبی بین این دو وجود ندارد بنابراین اقتصاد تورم دو رقمی را تجربه خواهد کرد.تورم دو رقمی یعنی هر چند سال یکبار دولت .

کاهش مستمر رشد نقدینگی و چاپ پول/ چشم انداز نزولی تورم در ماه های آینده

به گزارش ایرنا، سلطه مالی دولت ها عملاً به دو شکل عمومی استقراض از بانک مرکزی یا خرید اوراق قرضه دولت از سوی بانک مرکزی انجام می شود هرچند در ایران شیوه سومی هم وجود دارد و آن تبدیل ارز حاصل از فروش منابع نفت و گاز از سوی بانک مرکزی و تحویل ریال آن به دولت است وجوهی که بانک مرکزی با افزایش خالص دارایی خارجی خود ترازنامه اش را اصلاح می کند. برخی دولت ها با استفاده از حساب شرکت های دولتی .

سلاطین مسکن را پیدا کنید

شده است که در حال حاضر کشور گرفتار آن است. از سویی منابع زیستی تحلیل رفته اند، از سوی دیگر خروج سرمایه از کشور تشدید شده، همزمان مهاجرت سرمایه انسانی به طور پیوسته طی 5 دهه گذشته روندی صعودی داشته و با نزدیک تر شدن به زمان حال، این روند تشدید شده است و. تورم و رشد پایین اقتصاد دو عامل اصلی بروز چنین شرایطی است. بررسی های آماری حاکی از این است که طی 4 دهه اخیر، متوسط نرخ تورم حدود 20 .

غیبت دوباره بانک ها در حراج

بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود. این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ بهره بین بانکی نباید کاهش یابد؛ زیرا اثرات تورمی شدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود سپرده های بانکی می شود. نکته قابل توجه درباره نرخ بهره بین بانکی این است که این نرخ، تاثیر مستقیمی بر بازار سرمایه ندارد؛ چراکه یک نرخ شبانه است که براساس استقراض بانک ها به یکدیگر تعیین می شود. به این ترتیب نرخ بهره بین بانکی، نرخ استقراض بین بانکی است که در مدت کوتاهی تسویه می شود. .

بازار سرمایه در خدمت اقتصاد

ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه روش ها و ابزارهای مختلفی برای تامین مالی پروژه ها در بازار سرمایه وجود دارد. تامین مالی در بازار سرمایه عمدتا مبتنی بر ابزار سهام، ابزار بدهی و ابزارهای ترکیبی است که می توان به ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، شرکت های سهامی عام، صندوق های سرمایه گذاری مانند صندوق زمین و ساختمان برای تامین مالی بخش مسکن و صندوق های پروژه محور و. ) و ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق بهادار اسلامی یا صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری، اوراق رهنی و. ) اشاره کرد. یکی از گزینه های اصلی تامین مالی بنگاه های اقتصادی، استفاده از منابع سهامداران از طریق افزایش سرمایه است. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید، می تواند با منابع سهامداران موجود انجام شود یا با افزودن شرکای جدید به مجموعه سهامداران و سلب حق تقدم از سهامداران فعلی صورت پذیرد. در این فرآیند، سهامداران شرکت با جذب منابع مالی جدید یا جلوگیری از خروج منابع فعلی از مزایای حاصل از این نوع تامین مالی منتفع می .

نرخ بهره، بورس را به کدام سو می برد؟

کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. رئیس کل بانک مرکزی در این نشست وعده داد نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی کنترل می کند. حال باید دید این بار وعده یادشده مبنی بر تثبیت نرخ بهره بین بانکی تا چه زمانی پایدار می ماند؟ فرار پول از بورس تهران وحید نکویی، کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در هفته های گذشته، خلاف وعده مسئولان و تیم اقتصادی دولت، شاهد .

علل افزایش تورم/ حکمرانی اقتصادی برای کنترل تورم و دستیابی به رشد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در نشست حکمرانی اقتصادی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی اظهار داشت: مدتی است وضعیت دو شاخص مهم در اقتصاد کلان، ذهن و نظر مردم، دولت و صاحب نظران را به خود اختصاص داده تورم و نرخ رشد اقتصادی است. وی افزود: فارغ از رابطه میان این دو شاخص، موضوع تورم چنان فشار اجتماعی ایجاد کرده است که توانسته نظر همگان را متوجه خود کند و شاید موضوع .

چهارمین صعود متوالی قیمت طلا

قیمت طلا در آخرین ساعات معاملات هفته در روز جمعه توانست روی مرز 1800 دلار تاب بیاورد تا امیدواری ها برای افزایش قیمت در هفته آتی را بیشتر کند. طلا در هفته ای که گذشت بیش از 1.5 درصد رشد قیمت داشت تا پس از پنج هفته مجددا کانال 1800 دلاری را لمس کند. یکی از دلایل رشد طلا کاهش نرخ سود اوراق قرضه در آمریکا بود. در حقیقت این فعل و انفعالات زمانی در بازارها تشدید شد که معامله گران پس از .

سود بین بانکی چیست

وام به ما پیشنهاد می دهند اما این نرخ یک ابزار مالی جداگانه در بازار بین بانکی است. نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد. منظور از عبارت فوق آن است که نرخی که در بازار بین بانکی تعیین می شود؛ مثلا 18.4 درصد، بر سایر بازارها تاثیر می گذارد. در واقع این نرخ، نرخ ذخایر بانک هاست و زمانی که بانک ها .

حذف ارز ترجیحی به کاهش کسری بودجه و تورم می انجامد

به گزارش بازار ، ارز 4200 تومانی با تمام مشکلاتی که داشت به مدت 4 سال ادامه پیدا کرد و نهایتاً توسط دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه سال جاری حذف شد. حذف این سیاست مشکل آفرین جسارتی را می طلبید که دولت فعلی آن را به نمایش گذاشت. به زعم کارشناسان، هر روز تأخیر در برچیدن ارز ترجیحی به معنای ضرردهی بیشتر اقتصاد کشورمان بود و به هدر رفت بیش از پیش منابع ارزی می انجامید. مشکلاتی که این سیاست .

رشد بازار سرمایه به توسعه اقتصاد کشور منجر خواهد شد

کارگزاران بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در خصوص بودجه نامه ای را آماده کردیم و در آن به 8 مورد مانند مالیات بر سپرده های حقوقی اشاره کردیم و اعلام شد که اثر آن مبهم است و بهتر است گزارشی که اثر آن بررسی شده را ارائه دهید، این مسأله باعث تغییر نرخ سود بین بانکی شد و اکنون مقامات دولت می خواهند از این نظر خود برگردند. مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم وی در مورد قیمت گذاری .

آینده اقتصاد ایران

کارگران آلمان) شد و این رویدادها موجب و محرک آغاز جنگ جهانی دوم گردید. تحلیلگران اقتصادی، مقدمه بحران بزرگ و کاهش تولید آمریکا از سال 1929 را ناشی از سیاست های انقباضی فدرال رزرو با هدف محدود نمودن سفته بازی بازار سهام می دانند، زیرا قیمت های سهام از سال 1921 تا سال 1929 چهار برابر شده بود و به همین دلیل در سال های 1928 و 1929 بانک مرکزی نرخ های بهره را افزایش داد تا سرعت رشد قیمت های سهام را .

اهرم فشار خبری بر بازارها

. سکه طلا طی معاملات روز شنبه مجددا افت قیمت را تجربه کرد. به طوری که سکه امامی در روز یاد شده همسو با کاهش قیمت دلار در بازار آزاد عقب نشینی کرد. به این ترتیب مسکوک مذکور روز گذشته در قیمت 14 میلیون و 590 هزارتومان دادوستد شد. علاوه بر این با توجه به افت و خیزهای اخیر نرخ دلار و افزایش قیمت طلا در بازار جهانی حباب سکه همچنان در سطوح بالای 5/ 1 میلیون تومان قرار دارد. بنابراین سطح ریسک سرمایه .

سرمایه گذاری 36 میلیارددلاری در کلان پروژه های کشور

میرکاظمی در این نشست با ارائه تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور، گفت: ما در برنامه های سال 1401 چند هدف گذاری داشتیم، از جمله ثبات اقتصادی که بتوانیم منابع و مصارف کشور را مدیریت کرده و نیاز به استقراض نداشته باشیم، پایه پولی بالا نرود و باعث ایجاد تورم نشود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: بر این اساس، فشار تقاضا را کنترل کردیم؛ اما در فشار هزینه ها عواملی از جمله افزایش حقوق کارگران و افزایش تعرفه هایی که طی سال های گذشته رشد منطقی خود را انجام نداده بودند، باعث ایجاد آثار تورمی در بازار شدند و این فشار هزینه ها، برنامه ریزی های انجام شده را تحت تاثیر قرار داد .

قرارداد 7 میلیارد دلاری توسعه میدان آزادگان امضا شد

هزینه ها عواملی از جمله افزایش حقوق کارگران و افزایش تعرفه هایی که طی سال های گذشته رشد منطقی خود را انجام نداده بودند، باعث ایجاد آثار تورمی در بازار شدند و این فشار هزینه ها، برنامه ریزی های انجام شده را تحت تأثیر قرار داد. 3 هزار هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام داریم معاون رئیس جمهور از عزم دولت در اتمام پروژه های نیمه تمام خبر داد و گفت: در حال حاضر به نرخ سال گذشته بیش از .

انواع اوراق بهادار 2

انواع اوراق بهادار 2

اوراق قرضه یا اوراق بدهی ورقه‌ای است که قابلیت معامله شدن دارد و دارندگان این اوراق در فواصل زمانی از پیش تعیین شده مبلغی سود دریافت می‌کنند و در سررسید مشخص کل آن به خریدار اوراق پرداخت می‌شود. این اوراق دارای انواع گوناگون بوده که بر اساس عوامل مختلفی همچون سررسید، نرخ بهره، ماهیت وام گیرنده، میزان انتشار، نوع وثیقه، شدت قابلیت تبدیل و تسعیر (نوسانات)، نوع وابستگی وام گیرنده یا بدهی، هدف انتشار و نوع پولی که اوراق با آن انتشار می‌یابد، تقسیم‌بندی می‌شوند.

اوراق مشارکت

اوراق بهادار با نام یا بی نامی هستند که به قیمت اسمی مشخص برای مدت زمانی معین توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی و برای تامین اعتبار طرح‌های عمرانی در کشور منتشر می‌شوند. این اوراق سودی تضمین شده دارند که در نتیجه جزو اوراق کم ریسک دسته‌بندی می‌شوند. با توجه به رابطه مستقیم ریسک و بازده، به همان نسبت که ریسک این اوراق کمتر از سهام عادی است بازده آنها نیز به مراتب کمتر است.سود این اوراق تضمین شده و معاف از مالیات بوده و اغلب دارای پرداخت‌های یکماهه یا سه ماهه هستند.

صکوک

اصطلاح صکوک برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعریف می‌شود. ابزارهای مالی اسلامی یا همان صکوک، اوراق بهادار با ارزش مال یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستندکه بر پایه یکی از قراردادهای مورد تایید اسلامی طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آنها هتند.صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود.این اوراق مبتنی بر دارایی با درآمد ثابت یا متغیر قابل معامله در بازار ثانویه و بر اساس اصول شریعت است.

اوراق قرض‌الحسنه

اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد قرض بدون بهره منتشر می‌شود و به موجب آن قرارداد، ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی آنها به دارندگان اوراق بدهکار است و باید در سررسید به آنان بپردازد.

اوراق مرابحه

قرارداد فروشی است که به موجب آن فروشنده قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید و هزینه‌های حمل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوطه را به اطلاع مشتری می‌رساند. سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود به وی می‌فروشد.این اوراق بازدهی ثابت دارند و قابل فروش در بازار ثانوی هستند.

اوراق منفعت

ورق منفعت سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی با دوام است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است.

اوراق مشارکت

سندی است گویای مالکیت دارنده آن، نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت، شرکت‌های تعاونی یا خصوصی است و تا سررسید اوراق، هرنوع تغییر قیمت دارایی متوجه صاحب اوراق مشارکت است.

اوراق مضاربه

اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مضاربه طراحی شده است.ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع‌آوری می‌کند، در فعالیت اقتصادی سودآور(بازرگانی) به کار می‌گیرد و در پایان هر دوره مالی سود حاصله را بر اساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده بین خود و صاحبان اوراق تقسیم می‌کند. دارنده اوراق نقش مالک و ناشر اوراق نقش عامل قرارداد مضاربه را دارند.

اوراق مزارعه

اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مزارعه طراحی شده است.ناشر اوراق مزارعه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع‌آری کرده با آن وجوه اراضی قابل زراعت را خریداری می‌کند، سپس اراضی را به قرارداد مزارعه از طرف دارندگان اوراق به کشاورزان واگذار می‌کند تا روی آن اراضی زراعت کنند و در پایان سال زراعی محصول را با هم تقسیم کنند.

اوراق مساقات

اوراق مساقاتی است که بر اساس قرارداد مساقات طراحی شده است .ناشر اوراق مساقات با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق اوراق مبتنی بر بدهی را جمع‌آوری کرده با آن وجوه، باغات قابل بهره‌برداری را خریداری، سپس به وکالت از طرف دارندگان اوراق به مقدار قرارداد مساقات بین باغبانان واگذار می‌کند تا به آنها رسیدگی کنند و در پایان محصول بدست آمده را با هم تقسیم کنند.

اوراق استصناع

یکی از ابزارهای مالی که در برخی از کشورهای اسلامی از مرحله فکر گذشته و چند سالی است به مرحله اجرا رسیده است.اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد استصناع (سفارش ساخت) طراحی شده است.

سقوط ارزش اوراق قرضه مبتنی بر دلار عربستان

بدنبال اعلام وزیر دارایی عربستان مبنی بر اینکه ریاض مجبور است برای مواجهه با آثار اقتصادی ناشی از شیوع کرونا اقدامات جدی را اتخاذ کند، اوراق قرضه مبتنی بر دلار این کشور متحمل ضرر و زیان شد.

عربستان

به گزارش ایبِنا از رویترز، شرکت خدمات مالی و اعتبارسنجی مودیز آمریکا روز گذشته (دوشنبه) با اشاره به ریسک های مالی بالاتر ناشی از ریزش بهای نفت و همچنین وجود ابهام در خصوص توانایی دولت عربستان برای جبران ضررهای درآمد نفتی و ثبات بخشی به بدهی های خود در میان مدت، دورنمای اقتصادی این کشور را از پایدار به منفی اصلاح کرد.

براساس آمار موسسه ریفینیتیو، تا غروب روز گذشته اوراق قرضه ۳۵ ساله عربستان با سررسید سال ۲۰۵۵، با از دست ۱.۴ سنت از ارزش خود با قیمت ۸۹.۸۵ سنت معامله شد این در حالی است که اوراق قرضه ۴۰ ساله با سررسید سال ۲۰۶۰ با از دست دادن ۱.۵ سنت از ارزش خود، با قیمت ۹۸.۲ دلار معامله شد.

«محمد آل‌جدعان» وزیر دارایی عربستان روز شنبه اعلام کرد که دولت این کشور باید «هزینه های بودجه را به شدت کاهش دهد» و اینکه تاثیر کرونا بر امور مالی دولت در سه ماهه دوم سال پدیدار خواهد شد.

بانک میتسوبیشی MUFG ژاپن در گزارشی تحلیلی اعلام کرد که کسری بودجه هنگفت می تواند رتبه بندی اعتباری و سود و کارمزد وام های ریاض را تحت فشار قرار دهد.

این بانک اعلام کرد که پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی واقعی ریاض در سال جاری ۳.۲ درصد کاهش یابد؛ رقمی که بدترین عملکرد این کشور از سال ۱۹۹۹ تاکنون محسوب می‌شود.

علاوه بر این، براساس پیش بینی این بانک، بدهی دولتی این کشور معادل ۳۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش و ذخایر خارجی آن نیز بیش از ۴۷ میلیارد دلار اوراق مبتنی بر بدهی کاهش خواهد یافت.

با این حال بانک MUFG اعلام کرد که بافرهای سرمایه عربستان در میان مدت ضربه ناشی از بهای پایین نفت را دفع خواهد کرد.

عربستان به منظور مهار شیوع کووید-۱۹ اقدامات سختگیرانه‌ای همچون توقف پروازها و اعمال مقررات حکومت نظامی اتخاذ کرده است.

براساس تازه ترین آمار عربستان تاکنون ۲۸ هزار و ۶۵۶ مورد ابتلا و ۱۸۴ تلفات ناشی از کرونا گزارش کرده که در هر دو مورد بالاترین میزان را در جمع ۶ کشور عضو شواری همکاری خلیج فارس به خود اختصاص داده است.

گزارش بانک MUFG حاکی از آن است که با وجود هراس بازار از ثبات بلندمدت ریال عربستان، به اصطلاح پِگ بودن ارز ریاض به دلار آمریکا همچنان ضد ضربه باقی مانده است.

این بانک در این باره نوشت: در حالی که انتظار داریم نوسان ریال با دلار ادامه داشته باشد، کسری بودجه هنگفت احتمالا رتبه بندی اعتباری دولت ریاض و سود وام ها و تسهیلات اعتباری آن را تحت فشار قرار خواهد داد که خود در میان مدت این کشور را آسیب پذیر خواهد کرد.

بانک مرکزی عربستان باردیگر بر تعهد خود به وابسته نگه داشتن ریال به دلار تاکید کرد و این موضوع را انتخابی استراتژیک خواند که در طول سه دهه گذشته همواره به رشد اقتصادی این کشور کمک کرده است.

این نهاد نظارتی در بیانیه ای اعلام کرد: مقامات بر قدرت ذخایر ارزی و توانایی دولت برای تامین تمام نیازمندی‌های اقتصاد ملی در حوزه ارزهای خارجی تاکید دارد؛ ذخایری که حدود ۴۳ ماه واردات را پوشش داده است.

عربستان در ماه مارس سقف بدهی خود را از ۳۰ به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده و تا اینجای سال از قبل اوراق قرضه بین المللی ۱۲ میلیارد دلار درآمد داشته است.

موسسه «اس.اند.پی کپیتال آی.کیو» براساس قیمت های سوآپ نکول اعتبار ( CDS ) هم اکنون رتبه‌بندی اوراق قرضه عربستان سعودی را روی درجه -BBB نشان می‌دهد و این تنها یک درجه بالاتر از «کاغذپاره» یا به اصطلاح فنی اوراق فاقد ارزش سرمایه گذاری است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.