روش میانگین حسابی


میانگین حسابی

این نرم افزار توسط عبدالحسین مظفری برای حل کردن میانگین حسابی به روش کوتاه ساخته شده است.

توسط این نرم افزار شما میتوانید که با وارد کردن قیمت Xi ها و Fi ها، میانگین حسابی را بدست بدست بیاورید.

Trending Searches

Android Emulator

The Best Android Emulator for PC

Apps · Hot

Loklok Lok Studio · Entertainment

Google Play Store Google LLC · Tools

YouTube Vanced Team Vanced · Video Players & Editors

GCash Mynt - Globe Fintech Innovations · Finance

InstaPro Sam Mods · Social

Popular

PIBO ever sense, Inc. · Education

Spanish English Dictionary Ascendo Inc. · Education

Edpuzzle Edpuzzle · Education

ABCmouse.com Age of Learning, Inc. · Education

Learn Spanish Offline ufostudio · Education

Solar Walk Lite Planetarium 3D Vito Technology · Education

Pocket Physics Geckonization · Education

Learn French Offline ufostudio · Education

Learn Chinese - ChineseSkill ChineseSkill - Learn Chinese Mandarin APPs · Education

داشبورد میانگین حسابی

داشبورد میانگین حسابی

در زمان مدرسه کسب معدل بالا یکی از دغدغه‌های همه ما بوده است. هرچقدر نمره بالاتری داشتیم طبیعتاً معدل بالاتری هم در کارنامه‌های ما ثبت می‌شد. روش به دست آوردن معدل هم به قدری ساده بود که همگی بلد بودیم. به عبارتی معدل گرفتن نمرات همان میانگین حسابی بود. یعنی کل نمرات را جمع و در انتها تقسیم بر تعداد آن‌ها می‌کردیم. حالا قصد داریم در خصوص میانگین حسابی و کاربرد آن در داشبورد میانگین حسابی توضیحاتی ارائه دهیم.

معیار میانگین حسابی

میانگین حسابی گرفتن برخلاف برداشتی که از اسم آن می‌شود معنی عدد وسط را نمی‌دهد. همانطور که پیش‌تر گفتیم میانگین حسابی یا معدل‌گیری با مجموع داده‌های عددی تقسیم بر تعداد آن بدست می‌آید. اما اگر اعداد منفی هم داشتیم روال چطور پیش می‌رود؟ اگر در مجموعه اعداد ما عدد یا اعدادی منفی هم وجود داشت به همان ترتیب با در نظر گرفتن آن‌ عدد منفی جمع می‌کنیم. میانگین‌های این‌چنینی را میانگین حسابی نام گذاری کرده‌اند.

مثال:

تعداد ÷ مجموع = میانگین حسابی

میانگین حسابی در دسته معیارهایی قرار دارد که درک آن آسان خواهد بود. به طور کلی می‌توان میانگین حسابی را جایگزینی برای داده‌هایی که کنار گذاشته شده‌اند دانست. اما میانگین‌های حسابی یک نمونه گویا از یک مجموعه داده‌اند که در تحلیل داده‌ها زیاد استفاده می‌شوند.

کاربرد داشبورد میانگین حسابی

داشبوردهای میانگین حسابی هم امروزه پرکاربرد شده‌اند. در داشبوردهای میانگین حسابی شاهد تحت تأثیر بودن آن به داده‌های بزرگ‌تر هستیم. در اکثر کارهای اداری و سازمان‌ها استفاده از اکسل بسیار به چشم می‌خورد. خروجی گرفتن از دیتاها، انواع تابع‌ها بعلاوه نمودارها از پرکاربردترین موارد در استفاده اکسل‌ها است. تابع میانگین حسابی در اکسل توسط مجموعه‌ای از اعداد به دست می‌آید که روش میانگین حسابی می‌توانیم با انتخاب سلول‌های مورد نظر این کار را انجام دهیم. ما در داشبورد میانگین حسابی فرآیند میانگین‌گیری را سریع و با صحت کامل انجام می‌دهیم. در تمامی عملیات میانگین‌گیری که به داده‌های شما مربوط می‌شود داشبورد میانگین حسابی درست‌ترین انتخاب خواهد بود. با کم‌ترین خطا و بیشترین امکانات از داشبورد میانگین حسابی می‌توانید استفاده کنید.

کلام آخر

برای نخستین بار چنین ویژگی‌هایی را اس‌دیتا در قالب داشبورد میانگین حسابی برای ارائه به مخاطبان خود آماده کرده است. این داشبورد طوری طراحی شده که هر گونه نیازی به داشبورد میانگین حسابی را برطرف خواهد کرد.

روستاشهر: تارنمای تخصصی علوم جغرافیایی

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اين تکنيک ارزيابي براي اولين بار توسط توماس ال ساعتي [1] در سال 1980 مطرح گرديد. اين تکنيک بر اساس مقايسه زوجي بنا نهاده شده است و امکان بررسي سناريوهاي مختلف را به مديران و برنامه­ريزان مي­­دهد. روش ارزيابي چند معياره AHP با در نظر گرفتن اثر همزمان کليه معيارهاي دخيل و مقايسه امتيازات آنها، به اولويت بندي گزينه­ها پرداخته و با به کار­گيري روابط معرفي شده گزينه مطلوب را تعيين مي نمايد .

در اين تکنيک ابتدا ساختار سلسله مراتبي مسئله ساخته مي­شود و سپس با مقايسه زوجي بين معيارها و شاخص‌هاي مورد مطالعه، وزن نسبي هريک از آن شاخص­ها تعيين مي­گردد و سپس با توجه به وزن­هاي بدست آمده ارزش هر يک از نمونه­هاي مورد مطالعه محاسبه مي­گردد .

در دهه‌هاي اخير مدل‌هاي ارزيابي چند معياري مختلفي مورد استفاده قرار گرفته است، كه از آن جمله مي‌توان به مدل «تحليل سيستم» [2] ، «تئوري مطلوبيت چند مشخصه» [3] ، «تصميم‌گيري چند معياري» [4] ، «تئوري قضاوت اجتماعي» [5] و مدل «ارزيابي چند معياري فرايند تحليل سلسله مراتبي» [6] اشاره نمود. در مطالعات حاضر از مدل ارزيابي چندمعياري فرايند تحليل سلسله مراتبي استفاده مي‌شود. اين مدل كه از پنج مرحله اصلي تشكيل مي‌شود، مي‌تواند با به كارگيري همزمان شاخص­های كمي و كيفي و در شرايطي كه شاخص­های تصميم‌گيري متعدد، شرايط انتخاب را با مشكل مواجه مي‌سازد، موثر واقع شود. در ادامه، مراحل فرايند انجام مدل تحليل سلسله مراتبي تشریح شده­است.

1-1- مراحل کار

روال كار مدل AHP ، با مشخص كردن عناصر تصميم‌گيري و اولويت دادن به آن‌ها آغاز مي‌شود. اين عناصر شامل شيوه‌هاي مختلف انجام كار و اولويت دادن به سنجه ها يا معیارها مي‌باشند.

1-1-1- مر حله اول: تعیین هدف

مرحله اول فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تعیین هدف می‌باشد. به پرسش اصلي تحقيق، يا مشكلي كه قصد حل آن را داریم، هدف گفته مي‌شود. هدف بالاترين سطح را در فرایند تحلیل سلسله مراتبي داراست و تنها روش میانگین حسابی يك پارامتر دارد كه انتخاب آن وظيفه بالاترين سطح تصميم‌گيري پروژه مي‌باشد.

1-1-2- مرحله دوم: مشخص کردن معیارها و زیرمعیارها

ملاك‌هاي متضمن هدف و سازنده آن معيارهای ما را تشکیل می‌دهند. معيارها در واقع سنگ محك هدف يا وسيله اندازه‌گيري آن مي‌باشد. هر اندازه معيارها بيشتر اجزاء هدف را پوشش دهند و بيشتر بيان كننده هدف باشند، احتمال گرفتن نتيجه دقيق‌تر افزايش خواهد يافت. معيارها دومين سطح درخت سلسله مراتبي پس از هدف مي‌باشند. در اين سطح مي‌توان بنا به ضرورت به تعداد مورد نياز معيار در سطح افقي ترسيم و تنظيم نمود. معيارها قابل تقسيم به زير معيارها و زيرمعيارها قابل تقسيم به زيرمعيارهاي بعدي مي‌باشند. اين وضعيت مي‌تواند بسته به ضرورت تا n زيرمعيار در سطح عمودي و افقي افزايش پيدا نمايد.

1-1-3- مرحله سوم: تشکیل ساختار سلسله مراتبی

مرحله سوم فرایند تحلیل سلسله مراتبی، ايجاد يك ساختار سلسله مراتبي از موضوع مورد بررسي مي‌باشد كه در آن هدف، معيارها، زيرمعيارها و گزينه‌ها و ارتباط میان آن‌ها نشان داده مي‌شود.

بالاترین سطح در ساختار سلسله مراتبی مربوط به هدف می‌باشد. سطح دوم این ساختار را معیارها و روش میانگین حسابی سپس زیرمعیارهایی تشکیل می‌دهند که متضمن رسیدن به هدف می‌باشند.

گزینه ‌ ‌ها در واقع منظور و مقصد هدف در درخت سلسله مراتبي مي‌باشند و پاسخ هدف از ميان گزینه ‌ ‌هاي ترسيم شده به دست مي‌آيد. گزینه ‌ ‌‌ها، آخرين سطح درخت سلسله مراتبي مي‌باشند (نمودار 1).

نمودار شماره 1- ساختار سلسله مراتبی

1-1-4- مرحله چهارم: تعيين ضريب اهميت معيارها و زيرمعيارها

برای تعیین ضریب اهمیت (وزن) نسبی معیارها و زیرمعیارها، نخست دوبه‌دو آن‌ها را با هم مقایسه می‌شوند. وزن هر عامل نشان‌دهنده اهمیت و ارزش آن نسبت به عوامل دیگر است. بنابراین انتخاب آگاهانه و صحیح وزن‌ها کمک بزرگی در جهت تعیین هدف مورد نظر می‌نماید.

مقایسه‌های دوبه‌دو، در یک ماتریس n×n ثبت می‌شوند و این ماتریس، ماتریس مقایسه دودویی معیارها نامیده می‌شود. جدول شماره 1، مقیاس 9 کمیتی ساعتی برای مقایسه دودویی معیارها را نشان می‌دهد.

جدول شماره 1- مقیاس 9 کمیتی ساعتی برای مقایسه دودویی معیارها

امتیاز

تعریف

توضیح

در تحقق هدف دو معیار اهمیت مساوی دارند.

اهمیت اندکی بیشتر

تجربه نشان میدهد که اهمیت i اندکی بیشتر از j است

تجربه نشان میدهد که اهمیت i بیشتر از j است

اهمیت خیلی بیشتر

تجربه نشان میدهد که اهمیت i خیلی بیشتر از j است.

اهمیت خیلی بیشتر i به j به اثبات رسیده است.

هنگامی که حالتهای میانه وجود دارد.

مأخذ: زبردست، 1380

براي محاسبه ضريب اهميت شاخص­ها، چهار روش عمده زير مطرح هستند:

روش حداقل مربعات [7] ، روش حداقل مربعات لگاريتمي [8] ، روش بردار ويژه [9] ، روش‌هاي تقريبي [10] .

از روش‌هاي فوق، روش بردار ويژه بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اما اگر ماتريس دودویی شاخص­ها داراي ابعاد بزرگي باشد، محاسبه مقادير و بردارهاي ويژه طولاني و وقت‌گير خواهد بود. به همين دليل از چهار روش تقريبي بدين منظور استفاده مي‌شود: روش مجموع سطري، روش مجموع ستوني، روش ميانگين حسابي ، روش ميانگين هندسي.

در روش محاسبه ميانگين هندسي، براي محاسبه ضريب اهميت شاخص­ها، ابتدا ميانگين هندسي رديف‌هاي ماتريس دودویی شاخص­ها را بدست آورده و سپس آنها را «نرماليزه [11] » مي‌كنند. براي بدست آوردن ضريب اهميت زیر شاخص­ها، از همان روش تعيين ضريب اهميت شاخص­ها و از همان جدول 9 كميتي مقايسه دودوئي شاخص­ها استفاده مي‌شود. به هنگام مقايسه زوجي مي بايست به اصول زير توجه نمود.

اصل اول- شرط معکوسي [12] : اگر ترجيح عنصر A بر عنصر B برابر n باشد ترجيح عنصر B بر عنصر A برابر n /1خواهد بود.

اصل دوم- همگني [13] : عنصر A با عنصر B بايد همگن و قابل قياس باشند. به بيان ديگر برتري عنصر A بر عنصر B نمي تواند بي‌نهايت يا صفر باشد.

اصل سوم- وابستگي [14] : هر عنصر سلسله مراتبي به عنصر سطح بالاتر خود مي‌تواند وابسته باشد و به صورت خطي اين وابستگي تا بالاترين سطح مي‌تواند ادامه داشته باشد.

اصل چهارم- انتظارات [15] : هرگاه تغيير در ساختمان سلسله مراتبي رخ دهد، فرايند ارزيابي بايد مجدداً انجام گيرد.

1-1-5- مر حله پنجم: تعیین ضریب اهمیت گزینه‌ها

پس از تعیین ضرایب اهمیت معیارها و زیرمعیارها، ضریب اهمیت گزینه‌ها را باید تعیین کرد. در این مرحله، ارجحیت هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با هریک از زیرمعیارها و اگر معیاری، زیرمعیار نداشت مستقیماً با خود آن معیار مورد قضاوت و داوری قرار می‌گیرد. مبنای این قضاوت، همان مقیاس 9 کمیتی ساعتی است، با این تفاوت که در مقایسه گزینه‌ها در ارتباط با هر یک از زیرمعیارها ـ یا معیارها ـ، بحث «کدام گزینه مهم‌تر است؟» مطرح نیست، بلکه «کدام گزینه ارجح است و چقدر؟» مطرح است. بنابراین مقیاس 9 کمیتی ساعتی به شرح جدول 2، مبنای قضاوت گزینه‌ها، قرار خواهد گرفت.

جدول شماره 2- مقیاس 9 کمیتی ساعتی برای مقایسه دودویی گزینه‌ها

راهنمای تصویری نرم افزار دیمتل آنلاین سافت گستر

برای مثال در این پروژه بر اساس روش دیمتل به به بررسی معیارهای انتخاب دانشکده برتر پرداخته شده است.

نرم افزار دیمتل - ورود نام پروژه

2- مشخصات پروژه

این بخش می توانید تعداد معیارها را مشخص کنید. تعداد معیارها را در بخش مربوطه وارد کنید و دکمه ایجاد جدول معیار بزنید. با این کار جدول مشخصات معیارها تشکیل می شود. برای انتخاب نام دلخواه برای معیار در ستون نام، اسم دلخواه خود را وارد کنید. پیشنهاد می شود که نام کوتاه انتخاب کنید.

نرم افزار دیمتل - مشخصات معیار

3- ورود داده

در این بخش ماتریس مقایسه زوجی را که بر اساس تعداد معیار وجود آمده را می توانید تکمیل کنید. عددی که در هر سلول پر می کنید نشان دهنده تاثیر معیار موجود در سطر بر معیار موجود در ستون است.
برای پر کردن کافیست روی هر سلول جدول کلیک کرده و مقایسه زوجی خود را وارد کنید.
توصیه می شود برای جلوگیری از اتلاف وقت ، داده ها را در اکسل وارد کرده، سپس داده های هر جدول را به یکباره با copy و paste روش میانگین حسابی وارد کنید.

نرم افزار دیمتل - ماتریس مقایسه زوجی

همانگونه که در شکل بالا مشخص است بخش خبرگان شامل موارد زیر است:

افزودن خبره: اگر تعداد خبرگان بیشتر از یک هست با زدن این دکمه می توانید تعداد خبرگان را افزایش دهید. با زدن این دکمه خبره قبلی به صورت خودکار ذخیره شده و خبره جدید اضافه می شود.

حذف خبره: با زدن این دکمه خبره فعلی حذف می شود.

ذخیره خبره: با زدن این دکمه داده های خبره فعلی ذخیره می شود.

وضعیت خبرگان: با زدن این دکمه وضعیت خبرگان نشان داده می شود.

میانگین: با زدن این دکمه میانگین تمام خبرگان نشان داده می شود.(میانگین حسابی)

اگر تمام داده های خبره ای تکمیل و ذخیره شده باشند وضعیت خبره “تکمیل شده” است.

اگر تمام داده های خبره ای تکمیل نشده باشد وضعیت خبره “تکمیل نشده ” است.

اگر خبره ای حذف شده باشد وضعیت “حذف شده” است و می توان داده های آن را در این قسمت بازیابی کرد.

دلایل اختلاف در آمار میانگین قیمت مسکن

سازمان برنامه و بودجه به توضیح دلایل اختلاف آماری در اعلام میانگین قیمت مسکن شهر تهران در گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران پرداخت.

دلایل اختلاف در آمار میانگین قیمت مسکن

به گزارش کارآفرین نیوز، سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص دلایل اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر قیمت مسکن اعلام کرد: با توجه به اینکه بخش مسکن و سرپناه، از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصاد کشور است و با توجه به نیاز مبرم به آمارهای با کمیت و کیفیت قابل‌اتکا در این حوزه، مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی آمارهای کشور، اقدام به تولید و انتشار آمارهای این حوزه کرده است.

مرکز آمار ایران در حوزه قیمت واحدهای مسکونی هر ماه به ارائه گزارشی با ویژگی های زیر می پردازد:

۱-تنها منبع تهیه این گزارش داده‌های خام ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، هر دو از این منبع برای انجام محاسبات استفاده می نماید.

۲-مرکز آمار ایران به ارائه ۲ نوع میانگین قیمت (حسابی و موزون) و یک مورد شاخص قیمت آپارتمان‌های مبادله و ثبت شده در سامانه می پردازد. در حالی که گزارش تهیه شده توسط بانک مرکزی تنها شامل میانگین حسابی می شود. هر یک از این میانگین‌ها کارکرد و استفاده منحصر به فردی دارند. گزارش مرکز آمار ایران همه نیازهای کاربرهای مختلف ممکن را پوشش داده است.

•روش میانگین حسابی به متراژ واحدهای مبادله شده در دوره زمانی مدنظر توجهی نداشته و به همه واحدهای مسکونی (چه بزرگ و چه کوچک) به یک دید می نگرد و وزنی برابر می دهد.

•روش میانگین موزون تفاوت متراژ واحدهای مورد مبادله را در قیمت ثبت شده در نظر می گیرد به‌ نحوی ‌که هر واحد متناسب با متراژ در تعیین میانگین قیمت منطقه وزن می گیرد. بانک مرکزی روش میانگین حسابی به این نحوه محاسبه مهم توجهی نداشته است.

•شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی، با استفاده از روش هدانیک (تعدیل کیفی) محاسبه می شود و مناسب تعیین دقیق تورم در حوزه آپارتمان‌های مسکونی مورد مبادله در هر دوره است. در این راستا از میانگین‌های نام‌برده نمی شود (به علت ناهمگن بودن آپارتمان‌های معامله شده در هر دوره) استفاده نمود زیرا تغییرات قیمت را به‌درستی نشان نمی دهند اما چون در شاخص قیمت اثرات تغییر کیفیت از منابع اطلاعاتی زدوده شده است، شاخص دقیقی برای محاسبه تورم این حوزه محسوب می شود.

۳-تفاوت بین متوسط قیمت حسابی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی که از روشی مشابه استفاده کرده‌اند، تقریباً ۱ میلیون تومان بوده است. اما رسانه‌ها به‌اشتباه به مقایسه میانگین قیمت موزون مرکز آمار ایران و میانگین قیمت حسابی بانک مرکزی پرداخته‌اند که این خطا در مقایسه دو نوع متوسط قیمت متفاوت منجر به سوءبرداشت پیش‌آمده شده است.

۴-بر اساس اطلاعات خام ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، در تیرماه سال ۱۴۰۱ در مناطق ۱۹ و ۲۰ شهر تهران به ترتیب تنها ۸ و ۱۱ مورد معامله در سامانه ثبت شده است. این تعداد محدود معاملات امکان محاسبه متوسط قیمت منطقه را نمی دهد لذا قیمت این مناطق در محاسبه مرکز آمار لحاظ نشده است. این نکته در گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار قابل‌ ملاحظه است. با توجه به پایین‌تر بودن میانگین قیمت این مناطق از میانگین قیمت شهر تهران، لذا عدم حضور این قیمت‌ها در محاسبات، باعث بیشتر شدن اندک متوسط قیمت مرکز آمار نسبت به گزارش روش میانگین حسابی بانک مرکزی شده است.

۵-مرکز آمار ایران با استفاده از اطلاعات طول و عرض دقیق جغرافیایی در اختیار، اقدام به پالایش و ادیت آدرس‌های استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و لحاظ نمودن آن‌ها در مناطق صحیح خود می نماید. اما این امکان برای بانک مرکزی محیا نیست؛ لذا این نکته نیز باعث بروز اختلافاتی در میانگین قیمت‌های محاسبه شده در سطح مناطق و کل شهر تهران بین دو دستگاه شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.