نسبت گردش مالی


همه چیز درباره چرخه حسابداری : از جمع‌آوری اسناد تا تراز آزمایشی اختتامیه

عملیات مربوط به ارزیابی عملکرد در هر سال مالی و بررسی وضعیت مالی در پایان سال مالی از جمع آوری اسناد تا تهیه تراز آزمایش اختتامیه را چرخه حسابداری می گویند که شامل ۳ بخش و چندین مرحله است و در این گفتار تشریح شده است.

با ما همراه باشید.

گزارش حسابداری

داده هایی که به سیستم حسابداری یک بنگاه وارد می شود، داده های اولیه بوده که از اسناد و مدارک مثبته راستی آزمایی شده، استخراج می شود. این اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری، پردازش شده و به صورت گزارش های حسابداری به عنوان خروجی سیستم در اختیار مدیران و صاحبان سهام و ممیزان دارایی و غیره قرار می گیرد. در واقع گزارشات حسابداری، مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به صورت خلاصه و طبقه بندی شده با توضیح و تفسیر ارائه می کند.

هر اندازه نرم افزار حسابداری خوبی داشته باشید، استخراج گزارشات حسابداری دقیق و مطابق با درخواست شما صادر می شود و اشراف اطلاعاتی شما را نسبت به سود و زیان و فعالیت های مالی، افزایش خواهد داد. بخشی از موفقیت یک بنگاه، به واحد حسابداری خوب بستگی دارد که بتواند مدیران و سهامداران را با اطلاعات شفاف، نسبت به وضعیت گذشته، حال و آینده، یاری دهد.

در سیستم حسابداری، کلیه اطلاعات مالی مربوط به یک بنگاه، بایستی شناسایی، اندازه گیری، ثبت و طبقه بندی شده و در قالب صورت های مالی، خلاصه و قابل استناد باشد اگر درخواست کننده ای، این اطلاعات را درخواست کرد، قابل ارائه و قابل استفاده باشد. به منظور بدست آوردن این اطلاعات در هر دوره مالی، عملیات مالی به صورت مستمر انجام شده و به طور منظم، تکرار خواهد شد که به آن چرخه حسابداری می گویند.

الزامی وجود ندارد که دوره مالی (دوره حسابداری) با سال مالی یکسان باشد.

چرخه حسابداری چیست؟

چرخه حسابداری ، مجموعه عملیاتی است که در یک شرکت یا موسسه به منظور ارزیابی عملکرد در هر سال مالی و بررسی وضعیت مالی آن در پایان سال مالی انجام می شود تا دفاتر قانونی یک سال مالی ممیزی و بررسی شده و اطلاعات مالی به دوره بعد، منتقل شود.

همه این کارها بر اساس سلسله اقدامات مالی و استاندارد های حسابداری و هم چنین تنظیم و تحریر دفاتر قانونی پلمپ روزنامه و کل انجام شده و صورت حساب سود و زبان و گزارش تزارنامه تهیه می شود. به همه این فعالیت ها، چرخه حسابداری گفته می شود.

در واقع این چرخه، از جمع آوری اسناد و مدارک مثبته آغاز و تا بستن دفاتر دائمی ادامه می یابد. در همه شرکت ها و موسسات که مشمول مالیات هستند، حسابداران با تهیه تراز آزمایشی از حساب های کل و معین، تساوی جمع عملیات بدهکار و بستانکار حساب های کل و معین را بررسی کرده و ارقام بدست آمده را با جمع ستون های بستانکار و بدهکار که از دفتر روزنامه حاصل می شود، تطبیق می دهند تا صحت ثبت رویداد های مالی را بررسی کنند. این ها نیز بخشی از فرآیند این چرخه را شامل می شود.

چرخه حسابداری چیست؟

(مراحله چرخه حسابداری )

چرخه حسابداری دارای چند بخش است که در ادامه به آن اشاره میکنیم. چرخه حسابداری، شامل ۳ بخش و چندین مرحله است که به آن توجه کنید:

بخش اول چرخه حسابداری : فعالیت های دوره مالی

بخش نخست چرخه حسابداری ، فعالیت هایی است که در طول دوره مالی انجام می شود. در طول دوره مالی، فعالیت ها در شش مرحله جداگانه به ترتیب که در زیر ارائه شده است انجام می پذیرد:

جمع آوری اسناد و مدارک

در مرحله نخست، جمع آوری اسناد و مدارک مثبته است. در واقع، منظور از این مرحله، تهیه فاکتور و فیش و رسیدهای پرداخت بانکی و غیره بوده که برای تهیه اسناد مالی و ثبت در دفتر روزنامه، مورد نیاز است. در واقع اساس کار چرخه حسابداری ، جمع آوری اسناد و مدارک مثبت است. در این مرحله، حسابدار باید مراقب اسناد و مدارک صوری و غیر واقعی که زمینه رد دفاتر و محرومیت بنگاه از بخشودگی ها و نسبت گردش مالی معافیت های مالیاتی می شود، باشد. مثلا، شرکت های کاغذی که فاکتور با کد اقتصادی دیگران صادر می کند و اصالت ندارند.

تجزیه و تحلیل درست اسناد و مدارک

در مرحله دوم چرخه حسابداری که در بخش اول و در طول دوره مالی صورت می گیرد،‌ تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مثبته انجام می شود. تجزیه و تحلیل رویداد های مالی یا همان دو دو تا چهار تای حسابداری، به منظور اندازه گیری آثار مالی هر رویداد بر دارایی شرکت و موسسه بوده و تاثیرات بر روی بدهی و سرمایه و تعین حساب یا حساب های بدهکاری و بستانکاری نیز بررسی می شود.

بخش اول چرخه حسابداری: فعالیت های دوره مالی

(بعد از ثبت رویداد های مالی در دفتر روزنامه، مبلغ مندرج در ستون بدهکار دفتر روزنامه، به طرف بدهکار دفتر کل و مبلغ مندرج در ستون بستانکار دفتر روزنامه، به طرف بستانکار دفتر کل انتقال می یابد که در عکس بالا مشاهده می کنید)

تنظیم دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ وقوع رویداد های مالی

(تنظیم دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ وقوع رویداد های مالی)

توجه کنید که تجزیه و تحلیل رویداد های مالی در این قسمت، اقدامی مهم است که باید به دقت انجام شود.

مرحله سوم، صدور سند حسابداری است. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله قبلی، اکنون نوبت سند زدن است از طریق نرم افزارهای موجود. صدور سند ، برای ثبت آثار مالی رویداد ها به ترتیب تاریخ وقوع صورت می گیرد و در بخش بدهکاری و بستانکاری ثبت می شود. مجوز های لازم برای ثبت این رویداد ها در دفاتر قانونی باید اخذ شود. لذا هر اطلاعات مالی شرکت یا موسسه، نمی تواند منجر به صدور سند حسابداری مستند و مستدل شود.

ثبت اسناد حسابداری

مرحله چهارم، ثبت اسناد حسابداری در دفتر روزنامه است. از روی سند حسابداری، دفتر روزنامه که سندی پلمپ شده و از اداره ثبت شرکت ها دریافت می شود و از اسناد قانونی هر شخص حقوقی است، تحریر می شود. دفتر روزنامه، دقیقا همانند سند حسابداری قابل استناد و دارای صلاحیت است.

توجه داشته باشید که ثبت اسناد مالی در دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ اسناد با بدهکار و بستانکار کردن حساب هایی که می بایست به دفتر کل منتقل شود انجام می گیرد.

ثبت رویداد های مالی

مرحله پنجم در چرخه حسابداری ، ثبت رویداد های مالی در دفتر کل است. بعد از ثبت اسناد مالی تایید شده در دفتر روزنامه، نوبت به دفتر کل می رسد. مانده هر حساب در دفتر کل که به صورت ریز هر حساب در آن گنجانده شده، منتقل گردد. به زبان ساده تر، نقل کلیه اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل یا انتقال مبلغ مربوط به بدهکاری و بستانکاری در دفتر روزنامه به حساب های مربوطه در دفتر کل، در این مرحله انجام می گیرد.

این مرحله نیز باید بر اساس آیین نامه اجرای تنظیم دفاتر قانون مودیان مالیاتی صورت بگیرد.

انتقال اقلام

در مرحله ششم که پایان بخش اول چرخه در طول دوره مالی مودی مالیاتی است، نقل اقلام از اسناد مالی به دفاتر معین صورت می گیرد. در واقع، انتقال مبالغ بدهکاری و بستانکاری حساب های معین از اسناد حسابداری به حساب های مربوط در دفتر معین، در این بخش صورت می گیرد.

در این مرحله، همه حساب ها که جزییات و ریز اطلاعات دارند مثل تراکنش های بانکی، بایستی به صورت جزء به جزء در دفتر معین ثبت شوند.

بخش دوم: فعالیت هایی که باید در پایان هر ماه باید انجام شود

مرحله هفتم در چرخه حسابداری ، مربوط به فعالیت هایی است که بایستی در پایان هر ماه صورت بگیرد و نباید به ماه بعدی منتقل شود.

مانده گیری از حساب دفتر کل

مانده گیری از حساب های دفتر کل، فعالیتی است که در چرخه حسابداری ، انجام شده و از وظایف حسابداران می باشد. در پایان هر ماه،بایستی حسابداران، تراز های آزمایشی دفتر کل و معین را انجام داده و هدف از انجام این کار، بررسی تساوی گردش عملیات و مانده حساب های کل و معین و آزمون گردش عملیات حساب ها با جمع ستون بدهکاری و بستانکاری در دفتر روزنامه است که بایستی به درستی و با کمال دقت صورت بگیرد.

در واقع بعد از مانده گیری از اطلاعات های دفتر کل، بایستی در سرفصلی تحت عنوان تراز آزمایشی دو ستونی، همه حساب ها گنجانده شود.

بخش سوم چرخه حسابداری : اقداماتی که در پایان دوره مالی انجام می شود.

در بخش سوم چرخه حسابداری ، عملیات مهم مالی که باعث بسته شدن حساب ها در سال مالی می شود، انجام می پذیرد. در پایان هر دوره مالی و پس از ایجاد تراز آزمایشی، نیاز به یک سری اصلاحات هست که بایستی در دفاتر مالی صورت بگیرد. اکثر این اصلاحات، مربوط به :

 • استهلاک دارایی های ثابت (fixed assets)
 • ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
 • هزینه اجاره و بیمه پرسنل و حقوق و دستمزد پرداخت نشده

می باشد. بعد از انجام اصلاحات فوق الذکر، بایستی حسابداران محترم، تراز آزمایشی را طراحی کرده که همه اصلاحات اعمال شده نیز در آن درج شود. به این تراز آزمایشی، تراز آزمایشی اصلاح شده گفته می شود.

صورت سود و زیان

مرحله بعدی در چرخه حسابداری ، صورت سود و زیان است. همه فعالیت های یک بنگاه اعم از خصوصی یا دولتی یا عمومی، از طریق صورت سود و زیان مشخص می شود. در هر واحد تولیدی یا خدماتی یا بازرگانی، صورت سود و زیان، متفاوت است.

صورت سود و زیان

مرحله بعدی در چرخه حسابداری ، صورت سرمایه است. در همه واحدهای بازرگانی و خدماتی و تولیدی، صورت سرمایه به یک صورت است. صورت سرمایه در پایان هر دوره مالی باید محاسبه و بررسی شود. هر افزایش سرمایه ای در طول سال مالی انجام گرفته باشد، بایستی در محاسبه صورت سرمایه لحاظ شود . به خصوص در شرکت های سهامی عام که افزایش سرمایه از آورده نقدی یا مطالبات سهامداران یا تجدید ارزیابی دارایی ها انجام می شود.

تهیه ترازنامه

بحث بعدی در چرخه حسابداری ، ترازنامه است. ترازنامه یا بیلان به ۲ صورت تهیه می شود. ترازنامه T ، دارایی در یک طرف و بدهی و سرمایه در طرف دیگر درج می شود. هر دو طرف، بایستی بر اساس استاندارد های حسابداری، برابر و تراز باشد. برای اطلاع از ترازنامه همه ۵۵۰ شرکت پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس است به سامانه جامع ناشران (کدال) مراجعه کنید.

بستن حساب های موقت از دیگر مراحل در بخش سوم چرخه حسابداری است. هر شرکتی، دو نوع حساب دارد. یکی حساب دائم و دیگری حساب موقت. حساب موقت، در هر شرکت یا موسسه تولیدی و خدماتی و بازرگانی، متفاوت بوده و در پایان سال، معمولا به حساب خلاصه سود (زیان) بسته خواهد شد. نکته ای که باید توجه کرد ان است که در همه واحد ها، اقلام هزینه به عنوان حساب موقت می باشد.

تهیه تراز اختتامیه

مرحله بعدی در چرخه حسابداری ، تراز اختتامیه است. پیش از بستن حساب های دائم، بایستی لیستی از آن در صورت حساب تحت عنوان ترازنامه اختتامیه تهیه شود.

در مرحله دیگر، بعد از بستن حساب های موقت، نوبت به بستن حساب های دائم می رسد. عمده حساب های دائمی شامل دارایی ها و بدهی ها و سرمایه ها می باشد. پیش از افتتاح حساب های دائم در سال مالی جدید، بایستی فهرستی از آن در صورت حسابی تحت نام تراز افتتاحیه تهیه شود.

بخش سوم چرخه حسابداری: اقداماتی که در پایان دوره مالی انجام می شود.

در واقع در مرحله سوم چرخه حسابداری ، بایستی ۶ اقدام انجام شود:

 • ثبت کلیه تعدیلات و انتقال رویداد های مالی به حساب های کل و معین به منظور اصلاح حساب های کل و حساب های معین
 • تنظیم صورت سود و زیان بنگاه
 • بستن حساب های موقت یا همان بستن حساب های سود و زیان و تعیین نتیجه نهایی عملیات بنگاه
 • تنظیم صورت حساب سرمایه و ترازنامه بنگاه
 • تهیه و تنظیم ترازنامه آزمایشی اختتامی
 • بستن حساب های دائمی.

چند نکته مهم حسابداری

 • در تراز آزمایشی اختتامیه، صرفا دارایی و بدهی و حساب سرمایه موجود است.
 • در تراز آزمایشی اختتامیه، خبری از درآمد ها و هزینه ها و برداشت ها نیست.
 • به دلیل آن که حساب های موقت بسته شده، مانده آن ها نیز صفر می شود.
 • در تراز آزمایشی اختتامیه، همان حساب هایی که در ترازنامه موجود است، بدست می آید.
 • در تراز آزمایشی، مانده بدهکار مربوط به هر یک از حساب دفتر کل در ستون بدهکار و مانده بستانکار هر حساب دفتر کل در ستون بستانکار درج شود.
 • علت اصلاح و تعدیل حساب های دفتر کل، موضوع دوره مالی و اصل تطابق است که بایستی درآمد تحقق یافته و هزینه واقع شد در یک دوره مالی شناسایی و مقابله شود.
 • هر اقدامی که برای به روز کردن حساب در پایان دوره مالی بر اساس تعهد و رعایت اصل تطابق هزینه با درامد صورت بگیرد، ثبت اطلاحی گفته می شود.
 • تراز آزمایشی دو ستون، بر مبنای اقلام بدهکار و بستانکار حساب دفتر کل نوشته می شود.
 • تراز آزمایشی چهار ستونی، علاوه بر مانده حساب، گردش بدهکار و بستانکار حساب های دفتر کل را ارائه می کند.

مواردی که سبب عدم توازن تراز آزمایشی می شود

(تراز آزمایشی دو ستونی و چهارستونی)

 • برابر جمع موارد بدهکار و بستانکار ستون گردش عملیات و مانده حساب ها در تراز آزمایشی، دلیلی بر عدم اشتباه در تهیه اسناد حسابداری و دفاتر قانونی نیست. چون بعضی از اشتباهات، تاثیری در برابر ستون بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی ندارد.
 • آنالیز غلط یک معامله یا ثبت نکردن یک رویداد مالی به صورت سهوی یا عمدی در دفاتر یا مشاهده ثبت های تکراری، از جمله مواردی است که در توزان ستون های تراز آزمایشی،‌ تاثیری نداشته و با تهیه این ترازنامه، کشف نخواهد شد.

مواردی که سبب عدم توازن تراز آزمایشی می شود

 • ثبت سند حسابداری به صورتی که ارقام بدهکاری با بستانکاری غیر برابر داشته باشد.
 • انتقال دادن یک طرف ثبت دفتر روزنامه به دفاتر کل
 • انتقال نادرست اطلاعات ثبت دفتر روزنامه به دفتر کل بنگاه
 • روند غلط در مانده گیری هر کدام از حساب های مربوط به دفتر کل
 • روند غلط در محاسبه جمع ستون های تراز آزمایشی

اگر ستون های تراز آزمایشی، فاقد توازن باشد، موارد زیر را در نظر بگیرید:

 • محاسبه مجدد ستون های تراز آزمایشی در دستور کار قرار بگیرد.
 • مانده حساب ها به صورت درستی از دفتر کل به تراز آزمایشی انتقال یابد.
 • اطمینان از انتقال کلیه اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل با روش بررسی اقلام درج شده در حساب دفتر کل به روزنامه.

پنج رفتار مهم که باید در موعد قانونی انجام گردد

برخی موارد در حسابداری وجود دارد که باید در زمان و مهلت معینی که از طرف دولت و یا سازمان ها تعیین شده انجام شود . عدم انجام این امور باعث تعلق جریمه و یا عدم برخورداری از مزایا و معافیت های مقرر در قانون شود

 • ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان
 • ارسال اینترنتی لیست بیمه حقوق کارکنان
 • ارسال اظهار نامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده
 • ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی
 • ارسال اظهارنامه عملکرد

اگر سوالی درباره چرخه حسابداری و تنظیم صورت های مالی و دفاتر قانونی و گزارش معاملات فصلی و مالیات بر ارزش افزوده دارید، موارد را از طریق بخش کامنت، درج کنید.

مدل‌بندی و تعیین توان مدیریت سرمایه در گردش در پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌ها با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی مقاله

هدف اصلی این پژوهش مدل‌بندی و تعیین توان مدیریت سرمایه در گردش در پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌ها با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۹۸ است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا با مطالعه پژوهش‌های پیشین در حوزه درماندگی مالی 12 نسبت مالی اثرگذار بر ورشکستگی مالی انتخاب شده است. پس از محاسبه نسبت‌ها از آزمون مقایسه میانگین استفاده شده است تا نسبت‌هایی که تفاوت معناداری میان دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته مالی دارند، برای محاسبه در مدل‌های پیش‌بینی در نظر گرفته شوند که نتایج نشان داد هر 12 متغیر برای استفاده در مدل‌ها مناسب هستند. سپس، به منظور بررسی توان مدیریت سرمایه در گردش در پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌ها، به مقایسه مدل‌های پژوهش با توجه و بدون توجه به متغیر مدیریت سرمایه در گردش بر مبنای پنج مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی چندگانه پرداخته شده است. نتایج مقایسه مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی نشان داد مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، نسبت به سایر مدل‌ها دارای بیشترین قدرت در پیش‌بینی شرکت‌ها از لحاظ ورشکستگی مالی و سالم بودن است. همچنین، نتایج مقایسه مدل‌ها نشان داد با توسعه مدل پژوهش، از طریق وارد کردن متغیر مدیریت سرمایه در گردش، خطای آموزش مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه بـه مقـدار 036/0 کـاهش و بر دقت مدل تا 75 درصد افزوده می‌شود.

The main purpose of this study is to model and determine the ability of working capital management in predicting financial bankruptcy of companies using artificial intelligence algorithms. The statistical population of the study consists of 120 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2008-2019. In order to achieve the objectives of the research, first by studying previous research in the field of financial distress, 12 financial ratios affecting financial bankruptcy have been selected. After calculating the ratios, the mean comparison test was used to consider the ratios that have a significant difference between the two bankrupt and non-bankrupt financial groups for calculation in the forecasting models, which showed that all 12 variables are suitable for use in the models. Then, in order to evaluate the ability of working capital management in predicting companies' financial bankruptcy, to compare research models with and without working capital management variable based on five models of multilayer perceptron neural network, support vector machine, decision tree, logistic regression and multiple audit analysis is performed. The results of comparing bankruptcy prediction models showed that the multilayer perceptron neural network model has the highest power in predicting companies in terms of financial bankruptcy and soundness compared to other models. The results of comparing the models showed that with the development of the research model, by entering the working capital management variable, the training error of the multilayer perceptron neural network model is reduced to 0.036 and the accuracy of the model is increased to 75%.

گردش مالی ۳۲ هزار میلیارد تومانی ۴۱۵ هزار فروشگاه ایرانی در اینستاگرام

اینستاگرام در ایران به بزرگ‌ترین بستر تجارت اجتماعی تبدیل است

تازه‌ترین آمار‌ها می‌گوید دست‌کم یک میلیون نفر در ایران از طریق اینستاگرام امرار و معاش می‌کنند.ـ ایرنا

تازه‌ترین نتایج گزارش‌ها حکایت از آن دارد که سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۱۵ هزار فروشگاه ایرانی در اینستاگرام فعال بوده‌اند که گردش مالی آنها ۱۸ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود.

این آمار به تازگی در تحقیق سالانه تیــم «ماتوریتــی» بــا همــکاری سایت «تکراسـا» در ۵۷ صفحه منتشر شده است.

در ایـن گـزارش داده‌های ۲۴ هزار فروشگاه از هشت گروه کالایی و سه میلیون پست فروشگاهی را مورد بررسی قرار گرفته و تصویری کلانی از ساختار بازار آنلاین ایرانی در بستر اینستاگرام ارائه شده است.

این تصویر نشان می‌دهد تنها در یک بستر تجارت اجتماعی در ایران چه تعدادی مشغول به کار هستند، از این طریق کسب درآمد دارند و به چه میزانی در اقتصاد ایران نقش ایفا می‌کنند.

تجارتی که تنها بخشی از اعداد و ارقام آن در این گزارش سالانه بازتاب یافته است و بی‌تردید در صورت وجود گردش آزاد اطلاعات در ایران، ابعاد گسترده‌تری از حجم این نوع تجارت نمایان خواهد شد.

با وجود این مقام‌های جمهوری اسلامی با فیلتر تلگرام و بسیاری دیگر از بستر‌های تجارت اجتماعی و ممنوعیت و محدودیت فعالیت بسیاری دیگر از بستر‌های خرید و فروش آنلاین بین‌المللی و تلاش برای تصویب طرحی با عنوان «صیانت» قصد دارند به بهانه سر و سامان دادن به فضای مجازی، فعالیت میلیون‌ها ایرانی در این بستر تجارت اجتماعی را هم به مخاطره بیندازند.

طرحی که از سال گذشته در دستور کار مجلس و برخی دیگر از نهاد‌ها قرار گرفته است، اما به واسطه عواقب گسترده اقتصادی و اجتماعی‌اش، تکلیف آن هنوز مشخص نشده است.

افزایش فزاینده قیمت انواع کالا و حمل و نقل از دیگر آسیب‌ها برای بستر‌های تجارت اجتماعی در ایران محسوب می‌شود که در ماه‌های اخیر بی‌تردید کسب و کار‌های آنلاین را هم تحت تاثیر قرار داده است.

عواقب تصویب طرح «صیانت» و ادامه افزایش قیمت کالا و خدمات در ایران زمانی قابل اندازه‌گیری خواهد بود که تصویری از حال و روز و شرایط تجارت اجتماعی در دست باشد.

شرایطی نسبت گردش مالی که در این گزارش تا حدود زیادی ساختار، کارکرد، ابعاد و حجم آن مشخص شده است و تصویر تقریبا جامع از تجارت اجتماعی در بستر اینستاگرام در ایران ارائه می‌کند.

بستر‌هایی تجارت اجتماعی در ایران

اینترنت در معنای عام و شبکه‌های اجتماعی در معنای خاص، طیف گسترده‌ای از ابزار‌ها و بستر‌ها برای کسب و کار‌های آنلاین را فرام کرده‌اند که دنیای تجارت در ایران و جهان را متحول کرده است. در ایران نیز همسو با بسیاری دیگر از کشور‌ها، ابزار‌ها و بستر‌های متعددی در این حوزه فعال شده‌اند.

در حال حاضر بیش از ۷۰ بستر ایرانی در تجارت آنلاین فعالند که علاوه بر صنعت تجارت اجتماعی به صنعت تجارت الکترونیک سنتی نیز خدمات ارائه می‌کنند. ضریب نفوذ ۷۱ درصدی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ایران و حضور ۴۴ میلیون کاربر فعال ایرانی در اینستاگرام اهمیت و دامنه خدمات‌دهی این بستر مجازی را تائید می‌‌کند.

رسانه‌های اجتماعی: تولیــد محتــوا و تبلیغــات توســط کســب و کارها، اینفلوئنســرها و تولید کننــدگان محتــوا در شــبکه‌های اجتماعــی و پیام‌رســان‌ها بــا هــدف معرفــی محصــولات بــه خریــداران کــه می‌توانــد منجـر بـه خریـد شـود. تمامـی مراحـل خریـد آنلاین در ایــن بستر‌ها رخ نمی‌دهــد و مراحلــی ماننــد پرداخــت و ارســال محصــول ممکــن اســت در بســترهای دیگــر انجــام شــود.

اینستاگرام بزرگ‌ترین پرچمدار در این بخش است که محل بسیاری از تبلیغات و معرفی انواع محصولات کسب و کار‌ها در ایران و جهان به شمار می‌آید.

فروش شبکه‌ای: در این شکل از فروش، اشــخاص حقیقــی به عنــوان واســطه فــروش، محصول کســب و کارها را بــه اطرافیــان خــود ماننــد دوســتان، فامیــل و. می‌فروشند. «ایرانکت» از مهمترین این بسترها‌ در این حوزه است.

خرید تیمی: شکل دیگری از خرید در ایران است که خریــداران بــا تشــکیل یــک تیــم یــا پیوســتن بــه تیم‌هــای دیگــر محصــولات مورد نیــاز خــود را به صـورت تیمـی و بـا تخفیـف خریـداری می‌کننـد. بستر «شیریک» را می‌توان از مهمترین ابزار در ایران حوزه معرفی کرد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

نقد و بررسی محصول: کاربــران نظــر خــود را دربــاره محصولات در قالــب پســت یــا نظــر بــا کاربــران دیگــر در بستر بــه اشــتراک می‌گذارند و می‌تواننــد بــه آنهــا نیــز امتیــاز دهنــد. در ایــن صــورت خریــداران قبــل از اقــدام بــه خریــد می‌تواننــد بــا مشــاهده نظــرات و امتیـازات بـا آگاهـی بیشـتری اقـدام بـه خرید کنند.بستر «مگنت» از مهترین این امکانات آنلاین در ایران است.

بستر‌های جامع: در ایــن مــدل، تمامــی فراینــد خریــد آنلاین از معرفــی و تبلیــغ محصــول تــا پرداخــت وجــه و ارســال مرســوله در یــک بســتر انجــام می‌شــود که «تضمین‌چی» از مشهورترین آنها در ایران است.

توانمندسازان تجارت اجتماعی: ایــن کســب و کارها بــه فروشــندگان در بستر‌های تجــارت اجتماعــی دیگــر خدمــات تســهیل خرید و فــروش آنلاین ماننــد پرداخــت، ارســال محصــول و. را ارائــه می‌دهد

در حوزه زیرساخت فناوری اطلاعات بستر‌های «وبزی»، «شاپفا» و «سازیتو»، در حوزه پرداخت بستر‌های «وندار» و «زرین‌پال» و در حوزه حمل و نقل بستر «استپ باکس» و «پست ایران» از مشهورترین‌ها به شمار می‌‌روند.

اینستاگرام پرچمدار خرید و فروش آنلاین در ایران

داده‌های مرکــز آمــار ایــران در ســال ۱۳۹۹ می‌گوید بیــش از ۶۵ درصد ایرانی‌های بالای ۱۵ ســال، دست‌کم در یــک شــبکه اجتماعــی عضــو هســتند و روزانــه ۹۲ دقیقـه در شـبکه‌های اجتماعـی فعالیـت دارنـد.

واتــساپ، تلگــرام و اینســتاگرام ســه رســانه اجتماعـی محبـوب ایرانی‌ها است. بـا توجـه بـه محدودیت‌هـای ایجـاد گـروه یـا کانـال در واتس‌اپ، کاربــرد اصلــی آن در میــان ایرانی‌ها بیشتر پیام‌رسانی است از همین رو این شبکه بسـتر مناسـبی بـرای تجـارت اجتماعــی به شمار نمی‌آید.

بــا فیلتر تلگــرام، اینســتاگرام در ســال‌های اخیــر به کمــک ماهیـت اصلـی خـود مبتنـی بـر محتـوای تصویـری، به یــک بســتر مناســب بــرای فعالیــت کســب و کار تبدیل شــده و در حـال حاضـر بزرگتریـن بستر تجــارت اجتماعــی در ایــران محســوب می‌شــود.

Screen Shot 2022-06-01 at 08.07.22.png

اینستاگرام چه تعداد فروشگاه ایرانی دارد؟

نتیجه بررسی‌های این گزارش می‌گوید در حال حاضر ۴۱۵ هزار فروشـگاه ایرانی در این بستر وجود دارد. محصولات مرتبط با «پوشـاک»، «خوردنـی و آشـامیدنی» و «آرایشـی، بهداشـت و سـلامت» بیشـترین تعـداد فروشـگاه‌ها در میـان سایر گروه‌هـای کالایی دارند.

یکــی از حوزه‌هــای اصلــی فعالیــت این فروشــگاه‌ها، خرید و فـروش پوشـاک اسـت. گـروه کالایی خوردنی و آشامیدنی نیز در رتبه بعدی قرار دارد کـه تعـداد قابل توجهـی از ایـن فروشـگاه‌ها در تولیـد محتـوای آموزشـی و تبلیغاتـی نیـز مشـغول هســتند.

کدام راسته در اینستاگرام محبوب‌تر است؟

میانگین دنبال‌کنندگان فروشـگاه‌های ایرانی موجود در اینسـتاگرام حدود هزار و ۴۰۰ نفر است. این گزارش نشان می‌دهد که در حال حاضر شش هزار فروشگاه ایرانی در اینستاگرام هر یک بیش از ۱۰۰ هزار دنبال کننده دارند.

فروشگاه‌های کیف و کفش، پوشاک و اکسسوری (لوازم جانبی) دارای بیشترین میانگین دنبال کننده در مقایسه با سایر گروه‌ها و راسته‌های شغلی در اینستاگرام به شمار می‌روند.

Screen Shot 2022-06-01 at 08.10.00.png

پرچم کدام استان‌ها در اینستاگرام بالاست؟

نتایج این گزارش همچنین نشان می‌دهد چهار استان تهران، قم، اصفهان و یزد بیش از دو سوم فروشگاه‌های اینستاگرام در ایران را در خود جای داده‌اند. تهران با ۱۶۰ هزار فروشگاه و سهم ۴۰ درصدی بیشترین تعداد فروشگاه‌ها را در میان سایر استان‌های ایران دارد.

کدام فروشگاه‌ها دست بالا را در اینستاگرام دارند؟

این تحقیق می‌‌گوید گروه پوشاک با ۱۱۳ هزار فروشگاه، گروه خوردنی و آشامیدنی با ۷۳ هزار فروشگاه و گروه آرایشی و بهداشتی با ۴۲ هزار فروشگاه بیشترین سهم از تجارت اجتماعی در بستر اینستاگرام در ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

Screen Shot 2022-06-01 at 10.55.45.png

بیا خصوصی، قیمت آنجاست!

این گزارش اصلی‌ترین راه ارتباطی فروشگاه‌ها با مشتریان خود را دایرکت (پیام مستقیم یا خصوصی) اعلام کرده است.

دیگر نتایج این گزارش نشان می‌دهد تنهـا ۲۷ درصد فروشـگاه در بخش معرفی خود یک لینک ارجاع دارند و در متـن پسـت‌های فروشــگاه‌های ایرانی کلمــات «دایرکــت»، «واتــساپ» و «تلگــرام» بهت رتیــب ۶۳، ۲۶ و هشت درصد تکرار شده است.

این تحقیق نتیجه گرفته است فروشـگاه‌های ایرانی در اینستاگرام بیشتر به ارتباط مستقیم با خریداران تمایــل دارنــد.

داده‌های این گزارش همچنین می‌‌گوید ۷۰ درصد فروشــگاه‌های ایرانی، اکانــت تجــاری (Account Business) خود را فعال کرده‌اند که نشــان دهنده ســطح خــوب آشــنایی آنهــا بــا امکانات و کارکرد‌های اینستاگرام اســت.

این فروشگاه‌ها در ســال ۱۴۰۰ هم بیــش از ۱۲۰ میلیــون پســت منتشــر کرده‌اند که نیمــی از آنها مربوط به گروه‌های «پوشــاک» و «خانــه و آشــپزخانه» بــوده اســت.

Screen Shot 2022-06-01 at 08.12.28.png

میانـه تعـداد پسـت منتشرشـده در مـاه توسـط فروشـگاه‌های ایـرانی ۱۴ پسـت اسـت. میانه نسبت گردش مالی یکی از شاخص‌های آماری است که عدد وسط مجموعه‌ای از اعداد مرتب شده را تعیین می‌کند.

آن‌طور که در این گزارش آمده است سـه گـروه کالایی «پوشــاک»، «آرایشــی، بهداشــت و ســلامت» و «خانــه و آشــپزخانه» تعــداد پســت بیشــتری نســبت بــه دیگــر گروه‌ها منتشــر کرده‌اند و فعالیــت بیشــتری در تولیــد محتــوای اینســتاگرام دارنــد.

Screen Shot 2022-06-01 at 08.13.11.png

به طور میانگین هم هر پست فروشگاهی در اینستاگرام ۲۵۰ لایک می‌گیرد. تعــداد لایک پســت‌های فروشــگاهی شــاخص مناسـبی بـرای نمایـش میـزان محبوبیـت گروه‌هـای کالایی اســت.

در این میان دو گــروه کالایی اکسســوری (لوازم جانبی) و خوردنــی و آشــامیدنی از پســت‌های فروشــگاهی محبــوب کاربــران اینســتاگرام محسوب می‌شود.

به طــور میانگیــن بــرای هــر پســت فروشــگاهی هم ۲۰ کامنت (پیام) ارسال می‌شود. محتوای اغلب این پیام‌ها هم پرسـش از قیمـت و جزئیـات بیشـتر دربـاره محصــول است.

درج نکردن قیمــت محصــول از دغدغه‌هــای اصلــی خریــداران فروشــگاه‌های اینســتاگرام در ایران اســت کــه فراینــد خریــد محصــول را طولانی‌تر می‌کند، چراکه خریــداران بــرای اطلاع از قیمــت یک محصــول بایــد بــه دایرکــت (پیام خصوصی) فروشــگاه مراجعـه کننـد که این موضوع برای کاربران چندان خوشایند نیست.

رنج قیمت کالا در اینستاگرام چقدر است؟

آن‌طور که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد سه درصد محصــولات فروشــگاه‌های ایرانی در اینســتاگرام کمتــر از ۶۰۰ هــزار تومــان قیمــت دارنــد. از دلایل اصلــی ایــن موضــوع تعــداد بــالای عرضــه محصــوالت دو گــروه کالایی پوشــاک و کیــف و کفــش اســت کــه در مجمــوع حــدود نیمــی از پســت‌های فروشــگاهی را در بر می‌گیرد.

بحران اعتماد هم باعث شده است فـروش کالاهای گرانقیمـت در ایـن بسـتر دشـوار شود و پیچیدگی‌های خـاص خـود را داشـته باشـد.

بخش دیگری از این تحقیق می‌گوید به طور متوســط در هــر فروشــگاه ۲.۵ نفــر فعالیــت می‌کننــد که بــا فــرض فعالیــت ۴۱۵ هــزار فروشــگاه در ایــران، ایــن بستر تجــارت اجتماعــی بــرای حدود یک میلیــون نفر شغل ایجاد کرده اســت.

Screen Shot 2022-06-01 at 08.18.30.png

گردش مالی فروشگاه‌های ایرانی در اینستاگرام

طبق اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط تکراسا و ماتوریتی از اینستاگرام، ۴۱۵ هزار فروشگاه در اینستاگرام فعالیت دارند که حجم مبادلات مالی در سال ۱۴۰۰ در این بستر ۱۸ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. طبق تخمین تکراسا، روزانه ۳۱۰ تا ۴۷۰ هزار سفارش خریدوفروش در اینستاگرام انجام می‌شود که زمینه اشتغال‌زایی مستقیم یک میلیون نفر را فراهم کرده است.

Screen Shot 2022-06-01 at 10.55.10.png

گوشی هوشمند، مهمترین ابزار داد و ستد آنلاین

سال‌هاست مــردم ایــران از گوشــی‌های هوشـمند بیشتر از رایانه شخصی برای پرسه در فروشگاه‌های آنلاین و خرید آنلاین استفاده می‌کنند.

سهم ۸۴ درصدی گوشــی‌های هوشمند از بازدیدهــای سایت «دیجی‌کالا» از پر مخاطب‌ترین فروشگاه اینترنت ایران، نشانه‌ای از گرایش بیشتر مردم در استفاده از این گوشــی‌ها در خرید آنلاین اســت.

همین گرایش روز افزون باعــث شــده است توجه کســب و کارها بــه شــبکه‌های اجتماعــی و پیامرســان‌ها و مزیت‌های بی‌شمار آنها در ایران بیشتر از گذشته شود.

شبکه‌ها اجتماعی در ایران و بسیاری از کشور‌های جهان در واقع تبدیل به ویترین کسب و کار‌ها و فروشگاه‌ها شده‌اند که امکان بازدید بی‌شمار و خرید آسان را فراهم می‌کند.

آن‌طور که مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی ایــران گزارش کرده است در حال حاضر ۷۸ درصد کســب و کارهای دیجیتــال بــرای ارائــه محصــول یــا خدمــات خــود عــلاوه بــر ســایت از شــبکه اجتماعــی نیــز اســتفاده می‌کنند.

عدم همکاری ۲۱ فدراسیون ورزشی برای انتشار صورتهای مالی / ۲۰ شرکت معاف از انتشار صورتهای مالی شدند

عدم همکاری 21 فدراسیون ورزشی برای انتشار صورتهای مالی / 20 شرکت معاف از انتشار صورتهای مالی شدند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد عنبری مدیرکل امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: صورت های مالی 852 شرکت که متناسب با بند م تبصره 2 شناسایی شدند آماده انتشار بوده که 243 شرکت بورسی بوده‌اند و طبعا صورت های مالی آنها متناسب با زمان بندی خود منتشر شده است.

وی ادامه داد: 200 شرکت باقی مانده که هنوز حسابرسی نشده و اطلاعات صورتهای مالی آماده انتشار نیست البته این آمار مربوط به موارد شناسایی شده تا کنون است و پیش بینی میشود که تا انتهای سال این عدد چهار رقمی خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه چرا این تعداد باقی مانده است توضیح داد: در فرآیند تعریف شده بر مبنای دستورالعمل این تبصره بودجه، نامه نگاری با نهادهایی که منظور این ماده قانونی بودند انجام دادیم تا اطلاعاتشان را به ما بدهند. با دسترسی هایی که در جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی داریم طبعا وقتی آمار این شرکتها را داشته باشیم صورت های مالی را داشته ایم و گرفته ایم اما هنوز برخی شرکتها به نامه نگاری ما جواب نداده اند که در حال پیگیری هستیم.

عنبری در پاسخ به اینکه چه تعداد از صورتهای مالی افشا شده بر اساس خود اظهاری شرکتها و چه تعداد از سوی وزارت اقتصاد احصا شده است، گفت: قریب به 90 درصد صورتهای مالی توسط وزارتخانه احصا شده است.

مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: سیاستی که از ابتدای دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور بر آن تاکید داشته است، پیگیری اصول حاکم بر نقشه پیشگیری از فساد و شفافی‌سازی است و نخستین اصل شفاف‌سازی ناظر بر شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود و ما در دولت بر این باوریم که اگر این شفاف سازی صورت نگیرد، موضوع نظارت همگانی محقق نخواهد شد.

وی افزود: اکنون با انتشار صورت‌های مالی شرکت های دولتی مردم و جامعه می توانند ببینند که به طور مثال در شرکت توانیر چند کیلووات ساعت فروش داشته اند و به چه قیمتی فروخته اند و یا در صورتهای مالی سازمان اموال تملیکی میتوانند میزان کالاهای مصادره شده و نوع و جنس و درصد هر کدام را مشاهده کنند.

مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: تمام این صورت‌های مالی توسط مجامع عمومی شرکتها، صاحبان سهام و نمایندگان دولت حسابرسی شده است و حتی در گزارش حسابرسی گفته شده که چند درصد از قوانین و مقررات و چه بندهایی را این شرکتها رعایت نکرده اند و دلیل اینکه رعایت نکرده اند، چه بوده است.

عنبری در پاسخ به سوالی در این زمینه که وقتی در صورت‌های مالی یک شرکت مشخص می‌شود که تخلفی صورت گرفته است و یا عملکرد شرکت مطلوب نبوده، دولت چه اقدامی در خصوص آن شرکت متخلف انجام میدهد؟ توضیح داد: ما در موضوع نظارت همگانی این موارد را در نظر داریم که به طور مثال اگر هیات مدیره یک شرکت عملکرد نامطلوبی داشته باشد، چرا انتخاب و گزینش شده است؟ اما به طور کلی در این صورت‌های مالی هیچ عدد و رقم و ریالی وجود ندارد که رد و بدل شده باشد و در این صورت‌های مالی منتشر نشده باشد.

وی در خصوص شرکتهایی که محدودیت در انتشار صورت‌های مالی آنها وجود دارد و شامل تبصره خاص می‌شوند، عنوان کرد: تعداد این شرکتها کم است و به طور مثال شرکت‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی و . آن هم نه همه داده ها و اطلاعات بلکه فقط بخشی از داده‌های آنها که موارد امنیتی دارد، برای انتشار صورت‌های مالی محدودیت داریم.

وی افزود: در حال حاضر کمتر از 20 شرکت مشمول تبصره خاص هستند که وزارت اقتصاد محدودیت در انتشار بخشی از صورت‌های مالی آنها دارد.

عنبری همچنین گفت: البته شرکت به ما صورت مالی نمی‌دهد؛ کافی است نام شرکت‌های مشمول قانون را داشته باشیم و خودمان در زمان درخواست انتشار صورت‌های مالی آنها راسا اقدام کنیم.

مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌هایی که صورت‌های مالی خودشان را ارائه نکرده اند، به دلیل مشکل زیرساختی است یا عدم تمایل وجود دارد؟ متذکر شد: ما در هیچ شرکتی برای ارائه صورتهای مالی مشکل زیرساختی نداریم، به طور مثال در صندوق بازنشستگی کشوری 23 شرکت زیرمجموعه وجود دارد که دو تا از آنها بورسی و یکی از آنها غیر بورسی است و این سه شرکت صورت‌های مالی خود را منتشر کرده اند و 20 شرکت هنوز حسابرسی نشده‌اند که در این زمینه خود صندوق بازنشستگی باید همکاری کند؛ یا به طور مثال در مجموعه شهرداری، از 20 شرکت زیرمجموعه، صورت‌های مالی 18 شرکت بارگذاری نشده است و تنها دو شرکت که بورسی هستند، اطلاعات خود را بارگذاری کرده اند.

عنبری در خصوص فدراسیونهای ورزشی نیز بیان کرد: 51 فدراسیون ورزشی مشمول قانون هستند که 30 فدراسیون صورت‌های مالی خود را منتشر کرده اند اما برخی فدراسیون‌ها همکاری لازم نسبت گردش مالی را نداشته‌اند.

وی اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی نیز برای انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود قول همکاری داده است اما با این حال در مقایسه با سال گذشته خیلی جلوتر هستیم، در سال گذشته جمعا 300 شرکت صورت‌های مالی خود را منتشر کردند اما امسال تاکنون 400 شرکت صورت‌های مالی خود را منتشر کرده اند و تا پایان سال جاری تعداد شرکت‌هایی که صورت‌های مالی خود را منتتشر می‌کنند، 4 رقمی خواهد شد.

وی در خصوص شرکت ملی نفت نیز بیان کرد: شرکت نفت برخی زیرمجموعه‌هایی دارد که در فرایند حسابرسی هستند و تا حسابرسی این زیرمجموعه ها کامل نشود، نمی‌تواند صورت‌های مالی خود را منتشر کند و البته این شرکت، جزو شرکت‌هایی است که محدودیت انتشار داریم.

عنبری گفت: نکته قابل ذکر این است که ما تاکنون این رویه را نداشته ایم که صورت‌های مالی شرکتها را منتشر کنیم و در زمینه نهادهای عمومی نسبت گردش مالی غیردولتی نیز اگر ذیل بند قانونی یعنی جز یک بند تبصره دو قانون بودجه 1401 قرار بگیرند، در فرآیند جواب گرفتن از آنها هستیم.

65 درصد گردش مالی دولت از طریق شرکتهای دولتی انجام می‌شود

مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع‌رسانی عمومی، پاسخ به نیاز و کمبودی بوده است که سالها در کشور احساس می‌شده است و شفافیت موتور محرکه پیشرفت کشور خواهد بود. 65 درصد گردش مالی که در دولت وجود دارد، در داخل شرکت‌های دولتی است بنابراین ما در ابتدای مسیری هستیم که کارشناسان و دانشجویان و اقتصاددانان باید ورود کنند و در این زمینه داده های مختلف را بگیرند و طبعاً این کار را در آینده باید خود وزارتخانه‌ها و شرکتها انجام دهند. در طول سال به صورت تناوبی نسبت به تحلیل‌های ساده صورت‌های مالی در یک صفحه اقدام خواهیم کرد. وزارت اقتصاد این کار را برای نخستین بار رقم خواهد زد که صورتهای مالی را به زبان ساده در یک صفحه و در هر ماه دو یا سه بار و در هر بار 4 یا 5 شرکت را منتشر کند.

کدام شرکتها کمک زیان بگیر هستند؟

وی در خصوص شرکت‌هایی که در زمینه سوددهی در رده نخست قرار دارند گفت: بیشتر شرکت‌ها مشکلی در صورتهای مالی خود نداشته اند و سودده بوده اند اما برخی شرکتها قیمت تکلیفی در محصول دارند و برخی شرکت‌ها کمک‌زیان‌بگیر دولت هستند، به طور مثال شرکتی داریم که گندم را از کشاورز گران خریده و به مردم ارزان می‌فروشد.

مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص پرداخت پاداش به شرکت های سودده که بهره وری داشته اند، توضیح داد: ابتدای صورت‌های مالی در چند صفحه اول، گزارش حسابرس وجود دارد که داخل این گزارش حسابرس هر تخلفی در شرکت نسبت گردش مالی نسبت گردش مالی ازجمله قواعد و قوانین و هر بی‌نظمی مالی در شرکت گزارش شده است اما بعضا از سوی حسابرس؛ گزارش های مثبت داشته‌ایم اما در خصوص پاداش، باید بگویم که پاداش شرکت‌هایی که بهره وری داشته اند، به مجامع آن شرکت‌ها بازمی‌گردد اما در قانون، موضوع بهره‌وری و اجرا و رعایت و الزام به تکالیف قانونی در تخصیص پاداش‌ها لحاظ شده است و امسال در شرکتهای دولتی که دولت هم ناظر بر مجامع آنهاست، شرکتی داشته‌ایم که به هیات مدیره آن پاداشی تعلق نگرفته و با پاداش هیات مدیره 50 درصد کاهش داشته است.

عنبری در خصوص انتشار موضوع حقوق و دستمزد در صورت‌های مالی عنوان کرد: عموم شرکتها در سامانه حقوق و مزایا ثبت شده اند و در صورتهای مالی مردم می‌توانند مجموع پرداختی‌های شرکت و کل حقوق و دستمزد را مشاهده کرده و میانگین‌گیری کنند و سایر اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد را ببینند.

افت گردش مالی در بازار فولاد

افت گردش مالی در بازار فولاد

به نقل از دنیای معدن شرایط خاصی که در چند هفته اخیر در بازار «آهن‌آلات» به‌عنوان بخش مهمی از «بازارهای کالایی» که قیمت تمام شده آن تحت تاثیر هزینه‌های حمل قرار دارد، ایجاد شد . موجب شد سمت و سوی متفاوتی را در این بازار ایجاد کند ؛ به‌طوری‌که در نگاه اول، موضوع توقف حمل‌ونقل‌ بار در پی اعتصاب کامیون‌داران، بخش کارخانه‌های آهن‌آلات را برای مدت چند روز تعطیل کرد و به دنبال آن گردش بار با توجه به ماه رمضان به میزان قابل توجهی کاهش یافت..مشکل حمل و نقل در روزهای اخیر یک مشکل جدی برای تمام کارخانجات تولید فولاد بود زیرا قراضه ها در این مدت به دست کارخانه ها نمیرسید، و در ادامه نیز شمش به کارخانه های تولید مقاطع نمیرسید و موجب شد که تولید این محصولات با وقفه همراه باشد. موضوع دیگر اما بحث «قیمت‌گذاری آهن‌آلات» است؛ در این باره به دلیل پیوندی که قیمت تمام‌شده آهن‌آلات با مقوله حمل و نقل دارد، این روند طی روزهای اعتصاب کامیون‌داران مختل شده است. این در حالی است که بازار فولاد و محصولات فلزی به گفته فعالان بازار فولاد در شرایط «ثبات قیمتی» به سر می‌برد، اما به زعم فعالان بازار باید گفت اگر ثباتی هم در بازار فولاد مشاهده می‌شود به دلیل عدم تحرک محصول در بازار است، بنابراین این گزاره منطقی از دل این رخدادها خارج می‌شود که وقتی معامله‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد، پس کشف قیمتی هم در این شرایط وجود ندارد. یکی از فعالان بازار فولاد درخصوص رخدادهای اخیر و اعتصابات کامیونداران که باعث مختل شدن حمل و مقل شده است گفت: «۱۰روز است که به امید امروز و فردا صبر کرده‌ایم تا ببینیم چه اتفاقی رخ می‌دهد. زمانی که این اعتصاب بشکند قیمت خودش را نشان می‌دهد. پیش‌بینی این بود که هفته‌ گذشته، هفته‌ کاری باشد ولی متاسفانه تحرک و پویایی در این‌ باره شکل نگرفت.» وی در ادامه با اشاره به اینکه هفته جاری تعطیلات رسمی در پیش است، گفت: «در هفته گذشته رونق اقتصادی آهن‌آلات به دلیل اعتصاب کامیون‌داران و مختل شدن حمل و نقل شکل نگرفت؛ هفته‌ جاری هم با تعطیلات همراه است، به همین منوال، ماه خرداد به پایان خواهد رسید. گره خوردن موضوع حمل و نقل با تعطیلات سبب کاهش گردش مالی در این بازار شده است. در ادامه، موضوع کلان و مهم دیگر این است که آن عطشی که برای تقاضای دلار به دلیل افزایش نرخ آن وجود داشت با کاهش قیمت‌ها درخصوص دلار کمتر شده است،‌ به همین دلیل اتفاقی که رخ می‌دهد، عدم تداوم مسائل وابسته به تحریک قیمت آهن‌آلات در بازار است و در غیاب این مسائل سیگنال رونق بازار دریافت نمی‌شود و علائم فقط نشان‌دهنده عدم تحرک در بازار است.» وی در پاسخ به این سوال که منع حمل‌ونقل‌ از سوی کامیون‌داران چه تاثیر عمده‌ای روی روند بازار فولاد طی ۱۰ روز گذشته داشته، گفت: در واقع برای بررسی این موضوع در ابتدا باید این نکته را یادآوری کنیم که به‌دلیل شرایطی که بازار آهن و فولاد با توجه به قرارگیری در ماه رمضان و البته رکودهای قبلی دارد روند منع حمل‌ونقل‌ تاثیر عمده‌ای روی بازار نگذاشته، چرا‌که این بازار در شرایط کنونی رونق چندانی ندارد. اما موضوع دیگری که طرح آن را مهم می‌دانم این است که با اعتصاب کامیون‌داران در دو تا سه روز ابتدایی باید فکر و چاره‌ای اندیشیده می‌شد؛ ولی در این مدت اتفاقی در امتداد حل این مساله رخ نداد؛ البته با توجه به همزمانی این اعتصاب با وضعیت رکودی بازار فولاد باید گفت این موضوع در ماه‌های آتی می‌توانست اثرات بیشتری بر گردش مالی فعالان حوزه فولاد بر جای بگذارد، اما در نقطه مقابل در مورد بحث صادرات فولاد مساله نیازمند جدیت بیشتری است؛ زیرا منع حمل و نقل در این مورد می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند؛ چرا که مشکلات باری درخصوص صادرات، دموراژی که کشتی‌ها دریافت می‌کنند و خسارتی که کارخانه‌ها می‌پردازند، بسیار حائز اهمیت است. موضوع مهم دیگر در بازار فولاد و آهن‌آلات، موضوع مسکن و قیمت آن است. به گزارش «ایسنا» بانک مرکزی از افزایش قیمت مسکن و معاملات آن در تهران در دو ماه ابتدایی امسال خبر داده است. بر‌اساس آخرین آماری که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری منتشر کرده است، متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی به حدود پنج میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده که در مقایسه با فروردین ۲/ ۸ و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته تا ۸/ ۳۴ درصد افزایش قیمت دارد. بیشترین رشد متوسط قیمت مربوط به منطقه (۵) با ۵/ ۵۳ درصد و کمترین به منطقه (۱۶) با ۳/ ۱۲ درصد است. در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران نیز بیشترین متوسط قیمت برای معاملات مسکن حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ است که هر دو مورد با افزایش قیمت همراه بوده است. در مجموع در دو ماه ابتدایی امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران پنج میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به همین دو ماه در سال قبل ۲/ ۳۲ درصد افزایش دارد. حال سوال این است که با توجه به افزایش قیمت مسکن، این موضوع را می‌توان سیگنالی در جهت تحریک ساخت و ساز تعریف کرد؟ این تحریک قیمت در حالی است که در فصل ساخت و ساز نیز قرار داریم. تحریک ساخت‌وساز موجب رونق بازار فولاد خواهد شد کارشناسان معتقدند در روندهای اقتصادی زمانی که بحث تورم و پول‌های سرگردان است، آخرین جایی که این سرمایه‌ها به سمت آن حرکت می‌کنند بخش مسکن است. به عبارتی تحرک منابع مالی و سرمایه‌ای از بازارهایی همچون ارز و سکه آغاز می‌شود و در نهایت ممکن است به بازار مسکن و زمین سرایت یابد. طی مدت اخیر نیز با کاهش نرخ سود بانکی اولین جایی که نقدینگی برای ورود انتخاب کرد بازار ارز بود که دلار را به رقم‌های بالایی رساند. یکی از فعالان بازار فولاد در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: فولاد به دلیل رابطه‌ای که با قیمت ارز دارد از این موضوع تاثیر گرفته است و بررسی‌ها نشان می‌دهد یک ارتباط یک به یک بین ارز و فولاد را شاهد بوده‌ایم. کارشناسان معتقدند سرمایه‌های سرگردان به جایی نقل مکان می‌کنند که خیال سرمایه‌گذار از بابت بازدهی سرمایه راحت شود و این موضوع در مورد فولاد با توجه به رشد بالای قیمت آن در ۶ ماه گذشته تا حدی قابل قبول است. با این حال مصالح ساختمانی نمی‌توانند به اندازه ارز و طلا محل معاملات سفته‌بازانه باشند و نیازمند تقاضای واقعی هستند، اما این تقاضا در شرایط کنونی در بازار دیده نمی‌شود و همین مساله روند رشد قیمت‌ها را محدود می‌سازد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.