خالق تتر کیست؟


جواب سوالات درک مطلب صفحه ۱۶ درس دوم پنجره های شناخت فارسی ششم

نویسنده زیارت عاشورا کیست؟

نویسنده زیارت عاشورا کیست؟

زیارت عاشورا دعای پر فضیلتی است که مسلمانان بی شک با آن آشنایی دارند.زیارت عاشورا از جمله داعا هایی است که مسلمانان در مراسم ادعیه و دعا خوانی به خواندن آن می پردازند و بیشتر برای ایام محرم و سفر فضیلت خواندن آن پیشنهاد داده شده است.زیارت عاشورا که به واقعه عاشورای امام حسین می پردازد و در مدح امام حسین و لعن یزد و آل آن می باشد از جمله دعا هایی است که خواندن آن در عاشورا بسیار توثسه شده است.اما نوسنده د عای زیارت عاشورا چه کسی است؟ با هم در ادامه مطلب با نویسنده دعای زیارت عاشورا آشنا شویم.

قدیمی ترین سند زیارت عاشورا:

قدیمی‌ترین سند زیارت عاشورا از ابن قولیه قمی است در کتاب کامل الزیارات و دیگری شیخ طوسی است که در کتاب مصباح المجتهد آورده و به صورت زیر زیارت را نقل می‌کند:

شیخ طوسی از محمد خالد طیالسی، از سیف بن عمیره، از صفوان بن مهران، از جعفر صادق، از علقمه محمد حضرمی، از باقر

زیارت عاشورا از 5 طریق به ما رسیده است

زیارت عاشورا از 5 طریق به ما رسیده است که مرحوم شیخ طوسی از سه طریق آن را نقل کرده است که البته سند اول تنها در بیان ثواب زیارت عاشورا است نه اینکه متن زیارت را نقل کرده باشد اما دو سند دیگر متن زیارت را نقل کرده‌اند.

همچنین ابن قولویه با دو طریق آن را نقل کرده است. و ما تنها یک سند از این 5 طریق را بررسی می‌کنیم.

3. الف ـ ابن ابی حیدر: از مشایخ نجاشی و شیخ است و مشایخ نجاشی هم از ثقات هستند.

ب ـ محمد بن الحسن بن الولید: از مشایخ طایفه شیعه و از بزرگان آنان است و بی نیاز از توصیف و بیان است. و مرحوم شیخ صدوق بر قول ایشان در تعدیل و ترجیح اعتماد می‌کند.

ج ـ علی بن ابراهیم و اوس استاد شیخ کلینی و از مشایخ شیعه. و از بزرگان طائفه است که جای چند و چون در اعتبار ایشان نیست.

د ـ محمد بن اسماعیل بن بزیغ: مرحوم شیخ طوسی در رجال خود می‌فرماید که ثقه و صحیح است.

و نجاشی هم می‌گوید از صالحان طائفه شیعه است و از ثقات آنان محسوب می‌شود و بسیار اهل تلاش بوده است.

ه ـ صالح بن عقبه: و ایشان همان ابن القیس که نجاشی آن را نام برده است و ضابطه کلی این است که هر کسی را به نجاشی نقل می‌کند و مذمت نمی‌کند حتماً امامی است والا می‌گوید که فطحی مذهب است یا فلان مذهب را دارد واین قاعده را بزرگانی مانند علامه بحر العلوم طباطبایی (ره) در الفائده العاشره من الفوائد الرحالیه ذکر کرده است و فرموده است که هر کس را که نجاشی و شیخ طوسی نام برده‌اند حتماً شیعه امامیه و صحیح المذهب بوده‌اند و یک مدح عام شامل حال آنان است… مگر اینکه در مذمت آن تصریح کرده باشند

و بنابراین قاعده، صالح بن عقبه ممدوح به مدح عام است از طرف دیگر دو نفر از مشایخ بزرگ شیعه مانند محمد بن حسین بن ابی الخطاب (متوفی 262 ه) و محمد بن اسماعیل بن بزیغ از بزرگان مشایخ شیعه از صالح بن عقبه روایت نقل کرده‌اند.

بلی جناب ابن غضائری (همانطور که علامه در خلاصه خود نقل کرده است)‌ آن را تضعیف کرده و می‌گوید (غلو کننده دروغگو بوده و روایاتش قابل توجه نیست.

اما این مذمت ابن غضائری قابل اعتنا نیست چون ابن غضائری بسیار از بزرگان و و ثقات و علماء را مذمت کرده است علت این مسأله هم این است که ابن غضائری در مورد امامان اهل البیت علیهم السلام اعتقادات خاصی داشته است که هر کس فراتر از اعتقادات او سخن گفته است او را غالی برشمرده و اگر روایاتی که با ملاکات او سازگار نبوده‌اند نقل کرده است او را کذاب توصیف کرده است.

3.-اضافه بر این چگونه می‌توان ایشان (صالح بن عقبه را توصیف به غلو و کذب کرد در حالی که از مشایخ محمد بن حسین بن ابی الخطاب یا محمد بن اسماعیل بن بزیع بوده است همان محمد بن اسماعیلی که وقتی در نزد امام رضا(ع) از او یاد شد امام فرمود: ”دوست داشتم که مانند او در بین شما باشد“ چنین کسی که نجاشی و طوسی در کتاب خود از او نامبرده و مورد اعتناء بوده، روایتش معتبر خواهد بود.

4.-گیریم که صالح بن عقبه ضعیف باشد ولی محمد بن بزیغ روایت را از طریق دیگری هم نقل کرده است و آن سیف بن عمیر است و سند روایت این گونه است:

محمد بن الحسن بن الولید علی بن ابراهیم محمد بن اسماعیل بن بزیغ عن صالح بن عقبه سیف بن عمیره عن علقمه بن محمد الحضرمی بنابراین فرض که صالح بن عقبه ضعیف است ناچار سند دوم را بررسی می‌کنیم و جناب سیف بن عمیره را تحقیق می‌کنیم.

نجاشی در حق ایشان می‌گوید: نخعی عربی کوفی و ثقه است

و شیخ طوسی هم به وثاقت او تصریح می‌کند
پس راویان روایت تا این جا همه ثقات بوده و روایت تا این جا صحیحه است.

5-بلی می‌ماند راوی اخیر که جناب علقمه بن محمد حضرمی است .

شیخ در رجال خود ایشان را از اصحاب امام محمد باقر(ع) و امام صادق(ع) می‌خواند

و در کتب رجالی تصریح به وثاقت او نشده است اما قرائن دلالت بر وثاقتش دارند:

الف: کشی روایتی را نقل می‌کند که دلالت دارد بر اینکه علقمه در امر امامت بصیر و دانا بود.

ب: در سند سوم شیخ طوسی می‌بینیم که سیف بن عمیره ثقه است اعتراض بر صفوان بن مهران ثقه می‌کند که آن چه را که ادعا می‌کند در روایت علقمه از امام محمد باقر(ع) نیامده است.خالق تتر کیست؟

و جناب صفوان این اعتراض را از جانب سیف نفی نمی‌کند و از این می‌توان وثاقت علقمی را کشف کرد و الا احتجاج سیف بن عمیره معنا نداشت و صفوان به اعتراض ایشان اینطور جواب نمی‌داد که من این دعا را از امام صادق(ع) شنیده‌ام!.

7. این اشاره کوتاهی بود به تحقیق سند واحدی که آن را به صورت مختصر ذکر کردیم و موجب اطمینان نزدیک به تعیین به صدور روایت از معصوم(ع) می‌شود. در پایان دو مسأله دیگر قابل ذکر هستند:

الف: اتفاق شیعیان بر قرائت این زیارت در طی قرون متمادی قرینه‌ای بر صدور روایت از معصومین علیهم السلام است.

ب: توجه و دقت و امعان نظر در مضمون زیارت نظر ما را به این معنا معطوف می‌کند که این روایت از قلبی صادر شده است که مملوء از درد و سوز بوده است و این معنا با مضامین سایر روایات و ادعیه و زیارات سازگار است.

درباره سندیت زیارت عاشورا توضیح دهید، آیا اینکه گفته می شود این زیارت حدیث قدسی است صحت دارد؟

اینکه در سند این زیارت خدشه می کنند که آیا این زیارت سندی دارد که از لسان معصوم (ع) بیان شده است و چه کسی برای نخستین بار این زیارت را بیان کرده است که برای صحبت با امام حسین (ع) اینگونه ایشان را خطاب قرار می دهیم اینها شاید ساخته ذهن دیگرانی باشد که بعد از عصر ائمه (ع) نگاشته شده باشد و انتسابی به معصوم (ع) ندارد و این شبهه وجود دارد و طبیعی است که از غیرشیعه چنین شبهه ای مطرح شود، چراکه نکاتی در این زیارت بیان می شود که احساسات آنها را جریحه دار می کند از این رو شبهاتی از این دست از سوی آنان مطرح می شود البته حتی شیعیانی نیز بوده اند که با برخی از فرازهای این زیارت مشکل دارند.
آیا فرازهای این حدیث با اصول اعتقادی و اصل توحید سازگاری ندارد یا جنبه بدعت دارد؟! اینها مسائلی است که در رابطه با زیارت عاشورا مطرح می شود اما حتی برخی پا را فراتر نهاده زیارت عاشورا را حدیث قدسی می خوانند تا از انتساب به امام معصوم (ع) خارج شود.
باید توجه داشت که حدیث قدسی سخن خدا است و فرمایش ذات او است اما فرشته واسطه ارسال آن برای بشر نیست بلکه حالت الهامی دارد و بر ذهن و روح و روان بشر نقش می بندد که البته آن فرد باید معصوم باشد برای درک الهاماتی از این دست. از این رو حدیث قدسی غیر از کلام پیامبر (ص) و ائمه (ع) و حدفاصل وحی و سخن معصوم (ع) است.
بنابراین در پاسخ به این سوال که آیا در کتابی یا در متون حدیثی و تاریخی ما چیزی در این باره وجود دارد یا نه باید بگویم من تا کنون به چنین مطلبی دسترسی نداشته ام و به هیچ وجه این ادعا که زیارت عاشورا حدیث قدسی است، صحت ندارد.

آیا در میان کتب و منابع مستند، سندی برای تایید این مطلب که زیارت عاشورا حدیث قدسی نیست، وجود دارد؟

در بین کتب حدیثی شیعی دو کتاب که از نظر قدمت مقدم بر خیلی از آثار حدیثی هستند زیارت عاشورا را نقل کرده اند، یکی “کامل الزیارات” اثر محمد بن قولویه از محدثین شیعه که متوفای 368 هجری است و فاصله اش با سال 255 هجری که حضرت حجت (عج) به دنیا آمده اند کم است و با صحابی امامان دهم و یازدهم علیهماالسلام همعصر بوده است.
وی در باب 71 (ثواب من زار الحسین (ع) یوم عاشورا) و حدیث هفتم این کتاب با سند نقل می کند با افرادی که از آنها این حدیث را شنیده و مشخص می شود این حدیث قدسی نیست البته وقتی که قدسی بودن این حدیث را نفی می کنیم از شان آن کاسته نمی شود و بر اصالت خود باقی می ماند.
درباره سند زیارت عاشورا باید گفت هم ابن قولویه در کامل الزیارات با دو سند نقل می کند که معلم این زیارت امام باقر (ع) است و آخرین راوی کسی است به نام علقمه ابن محمد حضرمی که گویا روز عاشورا خدمت امام (ع) در مدینه می رسد و از امام (ع) می پرسد زیارت عاشورا یعنی رفتن در کنار مقبره و جایی که بدن مدفون است ما که دور هستیم چه کنیم؟ امام باقر (ع) می فرمایند: خیر معنی زیارت چنین نیست و از دور نیز ممکن است و می فرمایند حتی کسی که راهش دور است می تواند دو رکعت نماز بخواند و بعد رو کند به کربلای معلا و بعد این زیارت را خوانده و امام حسین (ع) را خطاب قرار دهد.
بنابراین، این حدیث قدسی نیست وگرنه باید بعد از علقمه ابن محمد حضرمی امام باقر (ع) بیان می کردند که از پدرشان شنیده اند و پدرشان از پدرشان تا برسد پیامبر (ص) و ایشان بگوید قال الله تبارک و تعالی…
اما امام باقر (ع) آخرین راوی معصوم این حدیث است و وقتی دستور زیارت اینچنین می دهند این حدیث قدسی نیست و سخن امام باقر (ع) است و به قول ما فی البداهه این کلمات را بیان کردند و سپس آن را به علقمه حضرمی آموزش می دهند.
در ثواب این زیارت امام باقر (ع) فرمودند: هر کس امام حسین (ع) را از دور و نزدیک زیارت کند ثوابش یک هزار حج و عمره و یک هزار بار جهاد در راه خدا است بعد فرمودند این پاداش حتی فراتر از این نیز هست و گاهی گفته می شود هزار هزار.
باید توجه داشت که توصیه و سفارش با این پاداش بلندبالا این پیام را دارد که امام باقر (ع) و دیگر ائمه (ع) بعد از کربلا و شهادت جدشان و آن مصایب از این فرصت استفاده کرده تا تنور محرم را داغ نگاه دارند تا نکند آتش این تنور خاموش شود و آن ایثارهای تاریخ ساز به دست فراموشی سپرده شود.

اشاره داشتید به اینکه دو منبع این زیارت را نقل کرده اند، منبع دوم کدام است و چگونه این زیارت و سند آن را نقل کرده است؟

نقل دوم از شیخ طوسی عالم بزرگ شیعی است؛ ابن قولویه بیشتر به عنوان محدث شناخته می شد اما از نظر مراتب علمی بین او به عنوان صاحب کامل الزیارات و شیخ طوسی اختلاف بسیار است.
چون شیخ طوسی متوفای قرن چهارم هجری است که کمی با ابن قولویه تفاوت دارد یعنی در قرن چهارم متولد شده و در قرن پنجم از دنیا رفته است. شیخ طوسی هم فقیه است و هم شخصیتی اصولی و هم شخصیتی حدیثی، یعنی هم فقیه، هم دانشمند اصول به عنوان مقدمه فقه و نیز دانشمند نقل حدیث است از طرفی کتاب تبیان وی که 20 جلد است در تفسیر قرآن نشان می دهد وی جامع الاطراف بود و در اکثر رشته های علمی سرآمد بود.
وی در دیگر رشته ای که سرآمد بود و لازمه حدیث شناسی است علم رجال بود که به شناخت راویان حدیث باز می گردد، یعنی شرح حال و شخصیت راویان حدیث که باید فقها و حدیث شناسان به آن مجهز باشند و از این رو وی خیلی بالاتر از ابن قولویه است.
شیخ طوسی که چندین تالیف بنام دارد و از نویسندگان یکی از کتب اربعه شیعه است، وی در دعا نیز ید طولایی داشته و چندین کتاب درباره ادعیه دارد معروف ترین آنها “مصباح المتهجد” است که در چاپ جدید آن در اعمال ماه محرم در صفحه 72 زیارت عاشورا را نقل می کند به همان شکلی که ابن قولویه نقل کرده است با این تفاوت که نخستین راوی محمدابن اسماعیل ابن بزیع است که از شخصی به نام صالح ابن عقبه نقل می کند و او از پدرش و پدرش از امام باقر (ع).
پس هر دو مولف دو سند نقل کرده اند که آخرین راوی آنها فرق می کند اما شخص معصوم (ع) در هر دوی آنها یکی است یعنی امام باقر (ع).
شیخ طوسی از محمدابن اسماعیل ابن بضیع این نقل می کند که خود صاحب کتاب بوده است یعنی اثری داشته و در آن احادیثی را که از ائمه (ع) و راویان حدیث می شنیده، نقل می کرد از این رو، شخصیتی مثل شیخ طوسی آن کتاب را دیده است. بنابراین، این زیارتنامه سند از نظر عالم رجالی و محدث یعنی شیخ طوسی هیچ ایرادی ندارد و همه افراد در سند مورد وثوق هستند و در اینکه امام باقر (ع) آن را اینگونه آموزش داده اند شک و شبهه ای نیست.
علاوه بر اینکه درباره بحث سندی زیارت عاشورا آیت الله سیدموسی شبیری زنجانی که رجالی معاصر ما محسوب می شود و در میان حوزه های علمیه بزرگ و کوچک، صاحب نظر در حوزه رجال است و پس از مکاتبه با ایشان درباره سند زیارت این حدیث می گوید راویان این زیارت همگی مورد وثوق اند نه کذاب که مطلبی را به دروغ به ائمه (ع) نسبت دهند.
بنابراین، ما دو دلیل داریم بر تایید سندیت این زیارت، یکی نقل شیخ طوسی که متبحر است در اکثر رشته های علمی به ویژه رجال و حدیث و کتبش معروف است و دیگر تایید آیت الله سیدموسی شبیری زنجانی، رجالی معاصر ما.
از این رو، این حدیث انتسابش به امام باقر (ع) قطعی و یقینی است و نمی توان در آن شبهه وارد کرد.
اگرچه برای اهل فن دلیل محکمی نیست اما اگر شرح حال علما و فقهای شیعه را مرور کنید درمی یابید آنها در حالات شخصی و معنوی بر قرائت هر روزه زیارت عاشورا تاکید داشته اند و دیگران را به آن توصیه می کردند پس سیره بزرگان، علما و بزرگان شیعه دلیل متقنی برای این مهم است که این زیارت نمی تواند ساخته و پرداخته ذهن غیرمعصوم باشد

این حساسیت ها نسبت به زیارت عاشورا برای چیست و ریشه در چه انگیزه هایی دارد؟

وقتی به محتوا نگریسته و پیام آن را دریابیم که پیام هایش کوبنده است برای دیگران برای ما زنده کننده است و برای دشمن سهمگین و کوبنده.
زیارت عاشورا علاوه بر ارادت شیعه به ساحت امام حسین (ع) و شهدای کربلا علیهم السلام در حقیقت مرزهای عقیدتی شیعه و غیرشیعه را مشخص می کند. کسی که زیارت عاشورا را بخواند در می یابد که حزب او با حزب مخالف در تضاد است چراکه دو اصل تولی و تبری به عنوان توصیه قرآن، پیامبر (ص) و ائمه (ع) در این زیارت به اوج می رسد و این دو رکن مهم و اعتقادی شیعه بوضوح خود را نشان می دهد.
وقتی که این زیارتنامه را می خوانیم که افرادی جرم های سنگین انجام داده اند و به هیچ وجه قابل بخشش نیست و خدای سبحان هم قطعا آنها را در قیامت نمی بخشد چراکه بزرگترین ظلم ها را در مسیر پیشرفت سریع مذهب، توحید و گرویدن مردم به اصل های توحیدی کرده اند و رهبران مردم را به قتل رسانده اند در این زیارت لعن شده اند چراکه اینها سمبل مبارزه در میان ملت های مسلمان هستند. در چندین جا خداوند در قرآن ظالمان و متعرضان به حقوق دیگران به ویژه اولیاء و صلحا و نواده پیامبر (ص) را تهدید و مورد لعن قرار داده است و این زیارت نیز به حد می رساند و این پاسخی است برای آنان که شبهه ایجاد می کنند در این زیارت و می گویند چرا شیعه انقدر برای امام حسین (ع) ناراحت است و عزاداری می کند.
از طرف دیگر این زیارت ارتباط متداول ما است با شهید کربلا، اگرچه ایشان چهارمین شهید رسالت اند، اگرچه امیرالمومنین (ع) در محراب نماز، حضرت زهرا (س) بین در و دیوار و امام حسن (ع) بواسطه زهر به شهادت رسیدند اما شیوه و نوع شهادت و حرکت سیدالشهداء (ع) فراتر از شهادت های قبلی است لذا از ایشان به عنوان اسطوره جهاد و شهادت یاد می کنیم.
در این زیارتنامه فرد زائر با چنین شخصیتی ارتباط برقرار می کند که قهرمان مبارزه با ظلم و ستمگری است کسی که زیارت می کند روحیه ظلم ستیزی را در خود افزایش داده و اعلام برائت می کند از چهره های مشهور ظلم و جنایت به ویژه آنهایی که به خاندان پیامبر (ص) ستم و نیز نسبت به انسانیت روا داشته اند.

نکته مهم تربیتی این است که بعد از تبری و دشمنی با ظالمان، سلام می دهیم. در قرآن نیز خدا هم چهره های منفور نظیر فرعون و نمرود را نام می برد و هم از چهره ای نیکوکار یاد می کند.
ما داریم که خدا انسان های نیکوکار و آزادی خواه را دوست دارد در حقیقت دو چهره در قرآن یاد می شود یکی با نفرت و یکی با رحمت. ستمگران مغضوب خدا و انسان های صالح چهره های محبوب الهی هستند.
این سلام های زیارت عاشورا هم برگرفته از این روش قرآنی است که از چهره های مغضوب عبور کرده می رسد به چهره های رحیم تا به انسان امید دهد که فکر نکند که همه تاریخ در دست انسان های جانی است بلکه انسان های نیکوکار و تاریخ ساز نیز هستند.

جواب سوالات درک مطلب درس دوم پنجره های شناخت فارسی ششم

پاسخ و حل سوالات درک مطلب صفحه 16 درس دوم پنجره های شناخت کتاب فارسی پایه ششم دبستان

جواب سوالات درک مطلب صفحه ۱۶ درس دوم پنجره های شناخت فارسی ششم ابتدایی ؛ در این نوشته از بخش آموزش و پرورش ماگرتا با جواب و پاسخ سوال های درک مطلب صفحه 16 درس دوم پنجره های شناخت کتاب فارسی ششم دبستان آشنا می شوید. در ادامه با ما همراه باشید.

جواب سوالات درک مطلب صفحه ۱۶ درس دوم پنجره های شناخت فارسی ششم

جواب سوالات درک مطلب صفحه ۱۶ درس دوم پنجره های شناخت فارسی ششم

جواب سوال های درک مطلب صفحه 16 درس دوم فارسی ششم ابتدایی

در سوالات درک مطلب صفحه ۱۶ درس دوم پنجره های شناخت کتاب فارسی پایه ششم دبستان سوالاتی مطرح شده است که در ادامه به پاسخ صحیح آنها پرداخته ایم.

سوال 1) با توجه به متن درس، نظر گروه «ایمان»، چه بود؟

پاسخ: اعضای گروه ایمان بر این باور بودند که این چهار کلمه به ترتیب درستی به دنبال هم آمده اند. زیرا ما با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت، سرانجام به خالق همه این ها ایمان می آوریم.

سوال 2) نظر شما درباره ی آن چهار واژه، چیست؟

پاسخ: به نظر من این چهار واژه جزء چیزهایی هست که باید راجع به آن فکر کرد و فکر ما راجع به آن، روی زندگی ما تاثیر می گذارد. مثلا اینکه خالق دنیا را خدا بدانیم یا خیر؟

پاسخ دیگر: به نظر خالق تتر کیست؟ من ما می توانیم با بررسی دقیق خود و سایر مخلوقات، به شناختی بهتر از خالق برسیم.

سوال 3) نظر گروه اخلاق را با گروه تفکر مقایسه، و یک شباهت آنها را بیان کنید.

پاسخ: هر دو گروه، بین آن کلمات ویژگی مشترکی پیدا کرده بودند. گروه تفکر گفت همه کلمات با خ شروع می شوند و گروه اخلاق هم گفت: ریشه ی همه ی آنها اخلاق نیکو است.

سوال 4) شما نظر کدام گروه را می پسندید؟ دلیل آن را برای کلاس بازگو کنید.

پاسخ: من نظر گروه اخلاق را پسندیدم، چون خالق ما (خداوند) ما را خلق کرده است تا با اخلاق نیک زندگی کنیم.

پاسخ دیگر: من نظر گروه ایمان را پسندیدم، چرا که آنها بر این باورند که با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت، می توانیم خدا را بهتر بشناسیم.

توجه: شما دانش آموزان عزیز و کوشا می توانید برای دسترسی سریع تر و بهتر به مطالب کمک درسی فارسی ششم دبستان، کلمه و عبارت « ماگرتا » را به همراه مطلب مورد نظر خود جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله پاسخ و جواب سوالات درک مطلب صفحه 16 درس دوم پنجره های شناخت کتاب فارسی ششم دبستان ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

خلاصه کتاب چه کسی پنير مرا جابجا کرد نوشته اسپنسر جانسون

یک گروه از دوستان قدیمی دوران مدرسه برای شام دور هم جمع می شوند و موضوع صحبت آنها مرتبا تغيير می کند: شغل، روابط و زندگی خانوادگی. در میان حاضرین یک نفر مدعی می شود که بعد از شنیدن یک داستان شیرین با عنوان «چه کسی پنیر من را جابجا کرد؟» دیگر از تغییر نمی ترسد. اسپنسر جانسون با استفاده از این شیوه هنرمندانه، خوانندگان را با داستانش آشنا می کند تا به آنها یاد بدهد که چطور با تغییرات مثبت برخورد کنند.

چکیده کتاب “چه کسی پنیر من را جابجا کرد؟”

در این داستان چهار شخصیت به چشم می خورد که در یک هزارتو زندگی می کنند: دو موش به نام های اسکری و اسنیف و دو آدم کوچولو به نام های هم و هاو. از آنجایی که آنها یک منبع بزرگ از خوراکی مطلوب شان یعنی پنیر پیدا کرده اند همه چیز خوب پیش می رود. هم و هاو حتی به آن نزدیکی ها کوچ می کنند تا به منبع پنیر نزدیک باشند و همین منبع محور زندگی آنها می شود. اما آنها متوجه نیستند که ذخیره پنیر درحال تمام شدن است. یک روز صبح وقتی به محلی می روند که پنیر ها در آن انبار شده بود متوجه می شوند که هچ پنیری در آنجا وجود ندارد و بسیار ناراحت می شوند.

در اینجاست که داستان دو جریان جداگانه را پی می گیرد. اسکری و اسنیف خیلی زود تمام شدن منبع پنیر را می پذیرند و برای پیدا کردن یک منبع جدید در هزارتو جستجو می کنند ولی آدم کوچولوها از آنجایی که زندگی شان را حول آن منبع سازمان داده بودند، احساس می کنند که قربانی یک توطئه یا دزدی شده اند. اما این برخورد آنها با قضیه باعث می شود که روز به روز گرسنه تر شوند و مشکل شان پیچیده تر شود. در همین زمان موش هایی که از آنجا رفته اند منبع پنیر دیگری پیدا می کنند.

منابع پنیر دیگری هم وجود دارد این حکایت به خوبی توصیف می کند که در لحظه از دست دادن یک شغل با شکست خوردن در یک رابطه چه احساسی دارید و چطور به این نتیجه می رسید که دنیا به آخر رسیده است. در چنین لحظه ای از نظر شما همه مسائل خوب مربوط به گذشته می شود و تنها چیزی که در آینده وجود دارد ترس است.

ولی پیام جانسون این است که به جای اینکه تغییر را پایان چیزی بدانید، باید یاد بگیرید که آن را یک آغاز بدانید. این حرف را همه ما شنیده ایم ولی گاهی اوقات انگیزه زیادی نداریم. هاو برای پذیرش این واقعیت، این جمله را روی دیوار هزارتو می نویسد: «اگر تغییر را نپذیری نابود می شوی.»

هرچند جانسون مستقیما به این موضوع اشاره نمی کند ولی خواننده به یاد می آورد که «پنير» افرادی مثل سیر ارنست شاكلتون این انتظار و توقع بود که او و مردانش اولین کسانی باشند که پیاده سرتاسر قطب جنوب را طی می کنند. بعد از اینکه کشتی حامل مردان او و تمام وسایل پشتیبانی که داشتند در انبوهی از یخ فرو رفت به جای اینکه وحشت زده شود بلافاصله این حقیقت را پذیرفت و بدون اینکه شکایتی کند به این مسئله فکر کرد که برای نجات مردانش چه کاری از دست او ساخته است.

تغییر ناگهانی می تواند در شما بیزاری از خویش یا افسردگی ایجاد کند زیرا احساس هویت شما حول شرایطی که در گذشته داشته اید شکل گرفته بود. توصیه و راهنمایی فوق العاده ای که در این داستان به چشم می خورد این است که نباید به خودتان زیاد سخت بگیرید. وقتی گرفتار موقعیت دشواری می شوید تمایل به خندیدن و جدی نگرفتن مسائل در بدترین شرایط هم می تواند تسکین بخش باشد. وابستگی به حدی باعث ضعف می شود که شگفت انگیز و حتی مضحک است.

هاو یک پرسش دیگر را روی دیوار هزارتو می نویسد تا از آن الهام بگیرد:«اگر نمی ترسیدی چه کار می کردی؟» او از خودش اراده نشان می دهد و برخلاف انتظار از شروع جستجو برای پیدا کردن منبع جدید پنیر لذت می برد. خودش هم نمی داند کجا می خواهد برود ولی همین که در حال حرکت است احساس خیلی خوبی دارد. او همچنین متوجه می شود از ابزاری برخوردار است که موش ها از آن برخوردار نیستند: «قدرت تجسم خلاق» برای پیدا کردن پنیر جدید. استفاده از قدرت تخیل برای کسب احساس اعتماد و انتظار، او را از وضعیت بدی که در آن گرفتار بود نجات می دهد.

چکیده کتاب

احساس کردن ترس و انجام دادن کار مورد نظر به هر ترتیب ممکن

کتابی که موضوع آن تغییر باشد احتمالا باید جزء کتاب های خودیاری دسته بندی شود ولی از آنجایی که تغيير، واقعیت اساسی زندگی است آگاهی از آن در موفقیت انسان نقش بسیار مهمی دارد پس به این ترتیب می توانیم این کتاب را در زمره کتاب های موفقیت طبقه بندی کنیم. ماهیت تغییر این است که شما هرگز فکرش را هم نمی کنید که یک روز مجبور باشید با آن روبرو شوید و به همین دلیل نقشه جایگزینی برای زندگی تان ندارید پس باید همیشه برای تغییر آماده باشید تا چنین طرز فکری باعث نشود که فرصت پیدا کردن پنیر جدید را از دست بدهید یا حتی نتوانید قبل از اینکه دیگران پنیرتان را جابجا کنند خودتان این کار را بکنید.

مسئله، کوتاهی عمر انسان نیست پزشکان عقیده دارند در قرن بیست ویکم انسان ها می توانند صد سال عمر کنند. مسئله این است که عمر سریع می گذرد. برای اینکه عمرتان را به بطالت نگذرانید تا حدودی باید حس ریسک پذیری و ماجراجویی داشته باشید و اگر شیوه زندگی تان را بر این اساس انتخاب کنید تغییر برایتان ترسناک نخواهد بود. در واقع، انسان پیشرفته عمدا خودش تغییر ایجاد می کند چون دنیا را مطابق میلش نمی بیند. کشف هم و هاو این بود که غلبه بر ترس، آزادی بخش است. کسانی که همیشه به دنبال امنیت هستند از احتمال از دست دادن امنیت رنج می برند و عذاب می کشند.

نکته نهایی و پیام اصلی کتاب “چه کسی پنیر من را جابجا کرد؟”

کتاب «چه کسی پنیر من را جابجا کرد؟» به واقعیت تغییر در تمام ابعاد زندگی اشاره دارد ولی با توجه به تعداد زیاد اداره هایی که این کتاب در آنها پخش شده است می شود گفت که خالق تتر کیست؟ در واقع موضوع اصلی این کتاب، کار است. اکثر مردم به این دلیل کارمند باقی مانده اند که در سایه یک شرکت بزرگ به دنبال تامین یک حقوق ثابت هستند. دلیل کارمند ماندن و پیشرفت نکردن مابقی افراد هم شاید این باشد که دل شان نمی خواهد در طول روز واقعا فکر کنند بلکه فقط می خواهند یک کار را زودتر به پایان برسانند. ولی این نوع وابستگی، رشد فرد را محدود می کند.

درست مثل کشاورزان قرون وسطی که از خود شان زمینی نداشتند و برای دیگران کار می کردند. وقتی صاحب مزرعه به آنها یک سرپناه می داد چند مایل بیشتر از آن دور نمی شدند و هرگز انتظار نداشتند که واقعا مستقل شوند.

شاید کتاب «چه کسی پنیر من را جابجا کرد؟» هم برای مدیران و هم برای کارکنان ارزشمند باشد. مدیران می توانند برای تغییرات سازمانی یا تعدیل نیرو، این کتاب را در اختیار کارمندان قرار بدهند تا خود شان را برای چنین تغییراتی آماده کنند و برای کارکنان هم از این جهت ارزشمند است که می توانند با دنیای فوق العاده تغییر پذیر کار آشنا شوند تا به این ترتیب حتی اگر بخواهند در استخدام دیگران باقی بمانند لااقل از نظر ذهنی مستقل باشند.

شاید مطالبی که در اینجا در مورد کتاب 100 صفحه ای اسپنسر جانسون گفته شد طوری باشد که به نظر برسد زیاده از حد این کتاب را جدی گرفته ام؛ حتی خیلی از خوانندگان، این کتاب را خسته کننده می دانند. در واقع برای شناخت موضوع تغییر کتاب های مهم تر و الهام بخش تری نیز وجود دارد ولی به خاطر سپردن درسی که این کتاب به ما می دهد خیلی ساده است. آیا شما در زندگی تان پنیر بزرگی دارید که فکر می کنید برای همیشه از آن برخوردار خواهید بود؟

نکته های نهایی و پیام اصلی کتاب

درباره اسپنسر جانسون نویسنده کتاب “چه کسی پنیر من را جابجا کرد؟”

زمینه تحصیلی جانسون پزشکی است. او مدرک کارشناسی اش را در رشته روان شناسی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و مدرک پزشکی اش را از رویال کالج جراحان گرفت. جانسون مدیر پزشکی موسسه «مترونیک» است که دستگاه تنظیم ضربان قلب در آن اختراع شد، او در موسسه مطالعات چندرشته ای به عنوان پزشک محقق کار می کند و مشاور دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است.

جانسون همراه با کن بلانچارد کتاب پرفروش مدیر یک دقیقه ای را نوشت و چند کتاب «یک دقیقه ای دیگر را هم نوشته است. او علاوه بر این خالق سری کتاب های داستان های ارزشی» کودکان است که بر اساس درس های زندگی انسان های مشهور نوشته شده اند. همچنین یک کتاب انگیزه بخش دیگر را نیز به نام «زمان حال ارزشمند» نوشته است.

جانسون از 20 سال پیش نقل داستان «چه کسی پنیر من را جابجا کرد؟» را شروع کرد ولی علت چاپ آن تشویق کن بلانچارد بود. ناشران می گویند که تا به حال 12 میلیون نسخه از این کتاب به فروش رسیده است.

آیا می دانید خالق اینترنت چه کسی است؟

پروفسور تیم برنرز لی مخترع اینترنت ، پدر وب و مدیر کنسرسیوم شبکه تارگستر جهانی در ششم اوت 1991 ، نخستین وب خالق تتر کیست؟ سایت را ساخت و آن را در شبکه شبکه ها قرار داد.

سر تیموتی جان برنرز-لی (Timothy John Berners-Lee) در تاریخ ۸ ژوئن ۱۹۵۵ در لندن چشم به جهان گشود. والدین او هردو ریاضیدان و از اعضای تیمی بودند که بر روی ساخت منچستر مارک یک؛ یکی از کامپیوتر‌های قدیمی کار می‌کردند.
او از کوئینز کالج آکسفورد در رشته فیزیک نظری فارغ‌التحصیل شد و در همان زمان کامپیوتری با استفاده از یک پردازشگر M۶۸۰۰ ساخت.

پروفسور لی اولین سیستم فرامتنی خود به نام Enquire را در سال ۱۹۸۰ طراحی کرد. ۹ سال بعد در سازمان تحقیقات هسته‌ای اروپا، CERN شروع به کار کرد و شروع به تهیه مقاله خود در مورد WWW شد و شبکه تارگستر جهانی را اختراع کرد.

در ۱۹۹۰ برنامه سرور و کلاینت WWW را برای شرکت NeXTStep ساخت و ۵ سال بعد برای این کار جایزه اختراع کیلبی یانگ را دریافت کرد. لی در سال ۱۹۹۶ به سمت مدیریت کنسرسیوم شبکه تارگستر جهانی W۳C درآمد و از آن زمان در شهر لکسینگتون ایالت ماساچوست ساکن است. وی از سال ۱۹۹۹ به مدیریت لابراتوار علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی Computer Science and Artificial Intelligence CSAIL وابسته به MIT انتخاب شد و نشریه تایم او را در لیست ۱۰۰ متفکر و دانشمند بزرگ قرن قرار داد. او اولین سرویس دهنده جهانی خود را http و اولین مشترکان خود را WorldWideWeb نامگذاری کرد.

 خالق اینترنت چه کسی است

خالق اینترنت چه کسی است

تیم برنرز لی درباره اختراعش که در واقع باعث به ارمغان آوردن فرامتن در محیط وب شد، می‌گوید:

به گمانم این امری خالق تتر کیست؟ خالق تتر کیست؟ شگفت‌انگیز است که مردم بتوانند در حوزه‌های گوناگونی وارد شوند که تاکنون هیچ‌گاه به آن ‌ها دستی نداشته‌اند.

به گفته‌ی تیم برنرز-لی، وب هم مانند بیشتر انسان‌ها پس از ۲۰ سالگی به مرحله اصلی شکوفایی خود رسیده است. او به روزنامه استاندارد چاپ اتریش گفته بود که ما هنوز در سطح باقی مانده‌ایم و از تمام توانایی‌های وب استفاده نمی‌کنیم. خالق وب همزمان همگان را فرا خوانده تا از توانایی‌ها، خلاقیت و دانش خود برای گسترش امکانات اینترنت استفاده کنند.

به اعتقاد تیم برنرز لی، اینترنت منعکس کننده بشریت است با تمام زشتی ها و زیبایی هایش و اهمیت آن آنقدر زیاد است که باید یکی از موارد حقوق بشر به حساب آید.

پروفسور لی برای اختراع مهمش هرگز پولی نگرفت، حق الامتیازی خالق تتر کیست؟ قرار نداد و آن را به ثبت نرساند تا استفاده از اینترنت در سراسر جهان رایگان باقی بماند.

اینترنت دوست آشنای مردمان این دوران

اینترنت دوست آشنای مردمان این دوران

اینترنت از هر سیستم اطلاع رسانی و در اختیار گذاردن معلومات و اندیشه جلوتر، آسان تر، ارزان تر و سریع تر و اعمال سانسور در مطالب کمتر است. طبق آخرین امار ۵۱ درصد کاربران بعد از سال ۱۹۹۵ وارد این محیط شده‌اند. میلیون‌ها انسانی که از اینترنت استفاده می‌کنند نیازی ندارند که نکات فنی مانند TCP/IP را بدانند . امروزه شرکتهای خدمات دهنده اینترنت یا ISP این کار را به عهده دارند. رشد روز افزون آن و ساده تر شدن استفاده از آن همچنان ادامه دارد .

هر چه تعداد مردم بیشتری به اینترنت رجوع کنند تعداد شرکت‌های سازنده برنامه‌های اینترنت بیشتر می‌شود. با آنکه بعضی از عاشقان اینترنت آن را نوعی شیوه زندگی می‌دانند، در نظر بیشتر کاربران منبع سرگرمی اطلاعات است، ولی بیشترین مصرف آن پست الکترونیکی یا همان email است که یکی از ابزارهای ارتباطی کار آمد به شمار می‌رود. پیامها از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر با سرعت پرواز می‌کنند و منتظر می مانند تا شخص فرصت خواندن آنها را پیدا کند.

وقتی خالق تتر کیست؟ که می‌بینیم که در مدت کوتاهی اینترنت به چنین رشدی نایل آمده است، به طور حتم دشوار خواهد بود که آینده ی آن را پیش بینی کنیم. طبق نظر کارشناسان ماهانه ۱۰ درصد به تعداد کاربران اینترنت افزوده می‌شود ولی تعداد دقیق کاربران که روزانه از آن استفاده می‌کنند مشخص نیست. هرچند که بعضی از کارشناسان تعداد آنها را تا ۹۰۰ میلیون نفر حدس می‌زنند. تعداد رسمی کاربران اینترنتی را در سال ۲۰۰۰ کارشناسان ۵۰۰ میلیون نفر اعلام کرده بودند.

اینترنت در 60 ثانیه

اینترنت در ۶۰ ثانیه

قطعاً در سال‌های آینده تحولات شگرفی را در زمینه شبکه‌های اینترنتی شاهد خواهیم بود. به‌وسیله اینترنت انسان به راه‌های جدیدی دست پیدا کرد. در کنار این شانس جدید توسط اینترنت، باید بگوییم خطراتی نیز در رابطه با سیاست و اقتصاد و علم به دنبال خواهد داشت. فرم امروزی اینترنت مدیون همکاری تمام کاربران در سرتاسر گیتی است که با این تصور که اطلاعات موجود در سطح جهان را به راحتی با یکدیگر مبادله کنند.

تصویر - دستاورد بزرگ به سبک باستان برای ناسا در پرتاب ماهواره به فضا !

سرویس عکس - دیجی‌کالا مگ‌ : استارت‌آپ اسپین‌لانچ که در زمینه‌ی توسعه‌ی پرتابگر فضایی به روش قلاب‌سنگ فعالیت دارد، در دهمین عملیات آزمایشی موفق خود محموله‌ی ناسا را به آسمان فرستاد.

به گزارش سرویس عکس برخط نیوز به نقل از خبرآنلاین - شاید تا کنون نام «اسپین لانج» (SpinLaunch) را نشنیده باشید چون این شرکت یکی از بازیگران تازه نفس در دنیای پرتاب های فضایی است و به اندازه ی اسپیس ایکس یا ناسا شناخته شده نیست. با این حال، شتاب دهنده ی زیرمداری این شرکت که عملا یک قلاب سنگ یا تیرکمان فضایی است، بارها و بارها ثابت کرده است که می تواند نقشی در آینده ی فرستادن انتقال محموله ها به فضا داشته باشد.

این شتاب دهنده که محموله ها را با سرعت بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر بر ساعت به اتمسفر زمین پرتاب می کند اکنون دهمین آزمایش زیرمداری خود را هم با موفقیت پشت سر گذاشته است. در این پرتاب آزمایشی محموله های ناسا و دیگر شرکای اسپین لانچ با روش قلاب سنگ پرتاب شدند و نتایج، روندی امیدوارکننده را نشان می دهد.

قلاب سنگ فضایی غول پیکر اساسا با چرخاندن یک وسیله ی نقلیه ی کوچک حول بازوی عظیمی به شعاع ۳۳ متری کار می کند. این وسیله ی نقلیه می تواند به سرعت بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد و پس از رها شدن، چنانکه در آزمایش های اسپین لانچ تجربه شده است، به معنای واقعی کلمه هزاران متر به هوا پرتاب می شود.

این بار برای دهمین آزمایش این سامانه، اسپین لانچ بیش از ۱۵۰ تن از جمله مقامات دولتی، علاقه مندان و اعضای ناسا را به «بندرگاه فضایی آمریکا» (Spaceport America)، جایی که شتاب دهنده ی زیرمداری را ساخته است، دعوت کرد.

پس از بارگذاری محموله های ناسا و دیگر شرکا در یک وسیله ی نقلیه ی آزمایشی، در نهایت اسپین لانچ با استفاده از تأسیسات قلاب سنگ فضایی آن ها را به اتمسفر شلیک کرد. پرتابگر اسپین لانچ این بار هم مانند آزمایش های قبلی به ارتفاع حدود ۷۶۰۰ متر دست یافت.

همان طور اشاره شد، این سامانه فقط یک شتاب دهنده ی زیرمداری است و حتی بزرگ ترین شتاب دهنده ای نیست که این شرکت می خواهد بسازد. اسپین لانچ قصد دارد یک سامانه ی قلاب سنگ فضایی بزرگ تر بسازد که بتواند محموله ها را به ارتفاع ۶۰ کیلومتری برساند. این شرکت برای انجام پرتاب به مدار پایین زمین سال ۲۰۲۶ را هدف گذاری کرده است.

امید می رود که سیستم های تحویل مداری مانند اسپین لانچ بتوانند به قرار دادن ماهواره ها و دیگر تجهیزات در مدار کمک کنند. این کار باعث صرفه جویی میلیون ها لیتر سوخت خواهد که در موشک هایی مانند موشک مأموریت آرتمیس ۱ بخش زیادی از هزینه ها را به خود اختصاص می دهد.

تنها نقطه ضعف چنین روشی این است که اطمینان حاصل شود قطعات و محموله ها می توانند در برابر نیروهای شدیدی که برای پرتاب به آن ها وارد می شود، مقاومت کنند. در نسخه ی فعلی محموله ها باید توان تحمل شتاب ۱۰ هزار برابر شتاب گرانش (G) را داشته باشند. موضوعی که با یک شتاب دهنده ی بزرگ تر حتی بیشتر هم اهمیت پیدا می کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.