همگرایی درنرخ سود


افزایش نرخ تورم اجتناب ناپذیر است

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ضمن مثبت ارزیابی کردن سیاست پولی جدید بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی می‌تواند سیاست، اعطای خطوط اعتباری به بانک‌های منضبط را در دستور کار قرار دهد تا دیگر در شرایط انفعال، اضافه برداشت همه بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل نکند. حمید زمان زاده، در خصوص آثار تورمی سیاست پولی جدید بانک مرکزی اظهار داشت: این سیاست بانک مرکزی تا حدودی نرخ تورم را افزایش می‌دهد اما با توجه به اینکه اولویت اقتصاد کشور کاهش نرخ سود و افزایش رشد اقتصادی است، باید تا حدودی تورم را بپذیریم. به گزارش اقتصاد آنلاین وی ادامه داد: از محل کاهش نرخ سود حتما افزایش فشار تورمی را داریم اما با توجه به اینکه نرخ سود در اولویت است، افزایش نسبی تورم پذیرفته شده و منطقی است. زمان زاده در این رابطه با اشاره به وضعیت بازار مالی کشور و دلیل اتخاذ سیاست جدید پولی، خاطرنشان کرد: مشکلی که وجود داشت این بود که نرخ‌ها در بازار پول و بازار بدهی همگرا نبود، در حالی که نرخ اوراق خزانه 24-25 درصد بود، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار 15 درصد بود و این مشکلی بود که مانع از جذب سپرده توسط بانک ها در نرخ 15 درصد می‌شد. وی افزود: اقدامی که بانک مرکزی انجام داد در راستای همگرایی بود که هم نرخ سود اسناد خزانه و هم نرخ سود سپرده در بازار پول و بازار بین بانکی کاهش یابد. این اقدامات باعث می‌شود بانک‌ها بتوانند در محدوده نرخ سود 15 درصد جذب سپرده کنند.

همگرایی درنرخ سود

نتایج جستجو برای: استاندارد حسابداری

تعداد نتایج: 45357 فیلتر نتایج به سال:

همگرایی به سمت یک مجموعه استاندارد پذیرفته شده حسابداری: مقاسیه دیدگاه دانشگاهیان و کادر اجرایی

کارایی و رقابت بازارهای مالی جهان به توانایی تهیه کنندگان صورت های مالی در برقراری ارتباط کارا و مؤثر با سرمایه گذاران از طریق گزارشات مالی بستگی دارد. در مقایسه با تغییرات جهانی مبنی بر پذیرش ifrs، این پذیرش از طرف ایالات متحده امریکاهنوز قطعی نیست، به منظور دسترسی به این همگرایی مطالعاتی در جهت مقایسه دیدگاه دو گروه دانشگاهیان و کادر اجرایی صورت گرفته است . درخصوص همگرایی به سمت یک مج.همگرایی درنرخ سود

تاثیر استاندارد های ملی حسابداری ایران بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق تأثیر استانداردهای حسابداری ایران بر پایداری سود مورد بررسی قرار گرفته است. بررسیپایداری سود یکی از راه های ارزیابی کیفیت سود است. در این راستا، 80 شرکت از شرکتهای فعال در بورس - اوراق بهادار در سال های 1373-1384به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و پایداری سود برای دو مقطع زمانی پنج ساله یعنی از سال های 1373 تا 1377 که صورتهای مالی شرکتها بر اساس استانداردهای حسابداری ایران تهیه.

اثر اجرای استاندارد 28 حسابداری و افزایش مطالبات بر حد توانگری شرکت های بیمه

نظارت بر شرکت های بیمه، همواره از مهم ترین دغدغه های دولت ها بوده است. در بیمه، پرداخت بهای ارائه خدمت پیش از انجام خدمت (پرداخت خسارت) و توانایی ایفای تعهدات توسط متعهد (بیمه گر)، از مهم ترین چالش های پیش روی بیمه گذاران است، تا جایی که دولت ها را وادار به ایجاد قوانینی سخت و محدودکننده نموده است. از جمله این قوانین، وجود توانگری شرکت های بیمه در مواجهه با خطر و جبران خسارات ناشی از خطرات بزرگ.

بررسی آثار استاندارد حسابداری فعالیت‌های کشاورزی ایران بر ویژگی‌های کیفی داده‌های ارایه شده در شرکت‌های کشاورزی و دامپروری

کشاورزی جایگاهی ویژه در اقتصاد ایران دارد و ارایه داده‌های سودمند در این زمینه به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور کمک می­کند. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت­های کشاورزی بر ویژگی­های کیفی داده های منتشر شده از سوی شرکت­های بخش کشاورزی و دامپروری (شامل مربوط بودن، اتکا پذیر بودن، به­موقع بودن، مقایسه پذیر بودن و فهم پذیر بودن) می­باشد. روش پژوهش مورد است.

بررسی ارتباط سود تلفیقی با قیمت سهام قبل و بعد از تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 18

تحقیق حاضر، به بررسی ارتباط بین سود تلفیقی با قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی سودمندی و اثر بخشی تغییرات اعمال شده در استاندارد حسابداری شماره 18 در جهت تاثیر بر تصمیم گیری استفاده کنندگان پرداخته است. جهت بررسی فرضیات آن از آزمون های همبستگی آماری و رگرسیون استفاده شده است و داده های مورد نیاز تحقیق نیز از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تهیه گردیده.

تاثیر اصلاح استاندارد حسابداری شماره 16 "آثار تغییر در نرخ ارز" بر ارزش و حجم مبادلات سهام شرکت‏ها

در اواسط سال 1391 با اعمال تحریم‌ها و کاهش ارز حاصل از صادرات نفت، تنظیم بازار ارز توسط دولت غیرممکن و نرخ ارز مبادله‌ای جایگزین نرخ ارز مرجع گردید و در پی آن معادل ریالی تسهیلات ارزی شرکت‌ها چند برابر شد و این تفاوت می بایست به زیان تسعیر ارز دوره منظور می گردید، در این راستا سازمان حسابرسی در مرداد ماه 1392 با اصلاح استاندارد حسابداری 16 با لحاظ شرایطی، مجوز انتقال زیان تسعیر ارز تسهیلات مالی.

بررسی رعایت و به کارگیری استاندارد حسابداری شماره 29 (فعالیت های ساخت املاک) در واحدهای اقتصادی

با گسترش نیاز شرکت ها، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تهیه اطلاعات حسابداری مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و مفید استفاده از استانداردهای حسابداری کاربردی و عملی تر روز به روز بیشتر و تلاش برای تدوین آنها هدفمندتر شده است. هدف از تحقیق حاضر این است که با بررسی سطح رعایت و بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 29 ایران (فعالیت های ساخت املاک) در واحدهای اقتصادی، حتی الامکان مشکلات اجرایی و ایرادهای.

تاثیر متغیر های فرهنگی و ویژگیهای فردی در اجرای صحیح استاندارد های حسابداری

در سالهای اخیر در دنیای حسابداری تاکید بر توسعه استاندارد های بین المللی حسابدارزی در پاسخ به جهانی سازی فزآینده بازارها و اقتصاد ها بوده است.برخی استدالال می کردندکه استاندارد های بین المللی قابلیت مقایسه و قابلیت درک صورت های مالی را افزایش می دهد.متغیر های فرهنگی به عنوان یکی از فاکتور های اساسی در یکسان سازی استاندارد های حسابداری می باشند. اما این مسله کمتر به صورت عملی مورد تحقیق قرار گرف.

اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت حسابداری

با گذشت حدود 10 سال از زمان الزام بکارگیری رهنمودها و استانداردهای حسابداری توسط کلیه شرکت های سهامی عام کشور ، تحقیق حاضر در همگرایی درنرخ سود صدد است تا اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری را بر کیفیت حسابداری مورد بررسی قرار دهد . نمونه تحقیق متشکل از 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 87-1375 است . مطابق تحقیق بارث و همکاران (2008) مدیریت سود ، شناسایی به موقع زیان و مربوط.

بررسی هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد حسابداری شماره 15 (حسابداری سرمایه گذاری ها)

در شرایطی که نرخ تورم دو رقمی همگرایی درنرخ سود در ایران سودمندی گزارش های مالی ارایه شده شرکت ها ـ بدون تعدیل بابت تورم ـ را با ابهام روبرو می کند، دستکاری و هموارسازی سود می تواند سودمندی چنین گزارش هایی را بیش از پیش زیر سئوال ببرد. در این تحقیق، هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد حسابداری شماره 15 ایران (حسابداری سرمایه گذاری ها) مورد بررسی قرار گرفته است.

انتخاب رییس بانک مرکزی، معاملات بورس را به کدام سمت می‌کشاند؟

انتخاب رییس بانک مرکزی، معاملات بورس را به کدام سمت می‌کشاند؟

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه شناخت رییس بانک مرکزی از بازار سرمایه و روش‌های تامین مالی می‌تواند زمینه‌ساز کمک در بهبود روند معاملات بورس باشد، گفت: سکانداری صالح آبادی در بازار پول، همگرایی خوبی را بین بازار سرمایه و بازار پول ایجاد می‌کند.

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت مورخ ۱۴ مهر ۱۴۰۰، «علی صالح آبادی» به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

صالح آبادی، دانش آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد هم در همین رشته از دانشگاه امام صادق (ع) است.

از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی می توان مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، رییس سازمان بورس اوراق بهادار (از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰)، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۵-۱۳۸۴)، مدیر بورس منطقه‌ای کرج (۱۳۸۴-۱۳۸۳)، فعالیت در بخش ارزیابی سهام در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (۱۳۸۲-۱۳۸۰) و مدیر گروه نظام مالی اسلامی مرکز تحقیقات دانشگاه اشاره کرد.

سابقه صالح آبادی در سازمان بورس منجر به امیدواری فعالانی شده است که اکنون در حال فعالیت در بازار سرمایه هستند و معتقدند که با توجه به تجربه وی در حوزه بازار سرمایه می توان در انتظار روزهایی روشن در معاملات بازار سرمایه بود.

ایجاد همگرایی بین بازار سرمایه و بازار پول با انتخاب صالح آبادی به عنوان رییس بانک مرکزی

«امیرعلی امیرباقری» امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به نهایی شدن انتخاب رییس بانک مرکزی و تاثیر آن بر معاملات بورس تاکید کرد و افزود: یکی از نکات قابل توجه در معاملات هفته گذشته بورس، موضوع انتخاب علی صالح آبادی برای ریاست بانک مرکزی بود که این خبر به عنوان خبری مثبت برای فعالان بازار سرمایه تلقی شد.

وی خاطرنشان کرد: فرد منتخب برای ریاست بانک مرکزی دارای تجربه فعالیت و شناخت کامل از بدنه بازار سرمایه است؛ بنابراین اکنون که وی سکانداری بازار پول را به عهده گرفته است می تواند همگرایی خوبی را بین بازار سرمایه و بازار پول ایجاد کند.

امیرباقری موضوع تامین مالی را یکی از مهمترین مقولات تاثیرگذار بر عقب ماندگی همیشگی بازار سرمایه از بازار پول عنوان کرد و افزود: موضوع تامین مالی جزو رسالت اولیه بازار سرمایه است، در حالی که همیشه تامین مالی در کشور از طریق روش سنتی یعنی بازار بانکی انجام شده است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: رییس بانک مرکزی به دلیل شناختی که از بازار سرمایه، تولید و فضای اقتصاد حاکم در کشور دارد نسبت به این موضوع آگاه است که نرخ سود بانکی و نرخ اوراق از جمله اهرم های تاثیرگذار برای ایجاد فشار بر بدنه بازار سرمایه هستند.

وی ادامه داد: با وجود چنین سوابقی از رییس بانک مرکزی، انتظار می رود تا انتخاب وی در نرخ سود بانکی و نرخ اوراق انعکاس پیدا کند و تا حدودی فشار از بدنه بازار سرمایه برداشته شود.

امیرباقری تاکید کرد: شناخت صالح آبادی از بازار سرمایه، روش های تامین مالی و نیز گسترشی که در زمان ریاست وی در بازار سرمایه اتفاق افتاد، طبیعتا می تواند کمک شایانی را به بازار سرمایه داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه صالح آبادی به دلیل فعالیتی که در بدنه تولید از طریق بازار سرمایه داشته است به خوبی نسبت به تاثیر نرخ ارز بر فضای بازار سرمایه آشنایی دارد، گفت: یکی از مهمترین دغدغه های فعلی فعالان اقتصادی تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد است که انتظار می رود در میان مدت این دو نرخ نسبت به یکدیگر همگرایی پیدا کنند و ضمن ایجاد سد برای رانت جویی، زمینه بازگشت رونق به تولید فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه ارتباط بانک ها با بانک مرکزی یکی از مهمترین دغدغه هایی بود که نقش رگولاتوری بانک مرکزی را در پاره ای از موارد دستخوش تغییر کرد، اظهار داشت: به نظر می رسد با ریاست صالح آبادی بر بانک مرکزی زمینه ترمیم این رابطه فراهم شود، اکنون که کشور در وضعیت اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی قرار دارد چنین امکانی همگرایی درنرخ سود وجود دارد که بانک ها بتوانند به صورت یکپارچه سنگردار این عرصه باشند.

وجود فضای ثبات در معاملات بازار سهام بعد از ریزش اخیر شاخص بورس

امیر باقری به روند معاملات بورس در هفته ای که گذشت اشاره کرد و افزود: هفته گذشته جهت قالبی در معاملات بازار حاکم نبود، فشار عرضه و تقاضا به سمت تعادل پیش رفتند و شاهد روندی قابل توجه در جهت مثبت و منفی نبودیم.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه وجود فضای ثبات در معاملات بعد از ریزش شاخص بورس به عنوان فضایی معقول و منطقی در بازار تلقی می شود، گفت: می توان انتظار داشت که در صورت وجود فضای ثبات، راه صنایع و سهام از یکدیگر جدا شوند و شاهد روندی معقول در بازار باشیم.

ترمیم قیمت های جهانی و افزایش نرخ نفت

امیرباقری به ترمیم قیمت های جهانی و افزایش نرخ نفت اشاره کرد و افزود: این موضوع می تواند فرصتی مناسبی برای اقتصاد نفتی باشد و سرمایه گذاران از این فرصت استفاده کنند، از طرفی برخی معتقدند که این موضوع می تواند اهرم دیپلماتیکی برای ایران باشد تا در شرایطی که دنیا با بحران سوخت مواجه است ایران قادر به بازگشت در بدنه بازار جهانی باشد و تا حدودی از فشار قیمت ها بکاهد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: نه تنها نرخ نفت و گاز بلکه اکثر کامودیتی ها با ترمیم قیمتی مواجه شدند، به طوری که سنگ آهن با ٢٠ درصد افزایش نرخ مواجه شد، این امر طبیعتا می تواند تاثیرگذار بر سهام شاخص ساز در بازار سرمایه باشد که این موضوع به عنوان خبری مثبت برای فعالان بازار محسوب می شود.

وی ادامه داد: یکی از بحث های فعلی، مساله ترمیم کسری بودجه و تامین مالی غیرتورمی است که انتظار می رود تا افرادی که در بازار سرمایه اشتغال داشتند و بیشتر با دغدغه تولید و تشکیل سرمایه ثابت مواجه هستند بتوانند در این عرصه قدمی مثبت بردارند.

امیرباقری افزود: از رییس فعلی بانک مرکزی انتظار می رود تا با توجه به شناختی که نسبت به اقتصاد کشور و بازار سرمایه دارد بتواند تا حدودی خواسته فعالان بازار را آورده کند.

پیش بینی روند معاملات بورس در هفته جاری

امیرباقری روند معاملات بورس در هفته جاری را مورد پیش بینی قرار داد و خاطرنشان کرد: گزارشات کدال یکی از مهمترین مسایل قابل توجه سهامداران است، طبق پیش بینی های صورت گرفته گزارش ٦ ماهه و ماهیانه شرکت ها منتشر می شود که این اتفاق می تواند تا حدودی کمک کننده به روند صعودی بازار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به نظر می رسد تا در هفته های پیشرو بازار روندی متعادل را در پیش بگیرد و فشار تقاضا به بدنه بازار بازگردد، گفت: اتفاقاتی مثبت در انتظار بازار سرمایه است و بازار سرمایه در میان مدت و بلندمدت به عنوان گزینه نخست سرمایه گذاری در کشور تلقی خواهد شد اما لازمه این امر انتخاب درست سهام توسط سرمایه گذاران و نگاه میان مدت و بلندمدت آنها به این بازار برای سرمایه گذاری است.

به گزارش ایرنا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته‌ای که گذشت (چهارشنبه، ۱۴ مهرماه) با ۵۱ هزار واحد افزایش نسبت به هفته قبل به عدد یک‌میلیون و ۴۸۸ هزار واحد رسید؛ براین اساس رشد شاخص کل در هفته جاری حدود ۳.۵ درصد بود.

پاسارگاد

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، تاکید کرد که یکی همگرایی درنرخ سود از رویکردهای مهم بانک مرکزی در اتخاذ تصمیم های اقتصادی، بهره گیری از نظرات و پیشنهادات اندیشمندان و نظریه پردازان حوزة اقتصاد است.

وی گفت: در حال حاضر بروز فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یکی از مهمترین دغدغه های بانک مرکزی است. خوشبختانه امروز پس از یک دوره طولانی سرکوب مالی، شاهد مثبت شدن نرخ سود بانکی هستیم، اما آنچه باعث بروز پاره ای از انتقادات وارده به نظام بانکی شده، پیدایش فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم و عدم تبعیت روند نرخ های سود از روند کاهشی نرخ تورم است.

وی افزود: جهت گیری بانک مرکزی در ارتباط با سیاست های پولی و اعتباری به گونه ای است که در قالب قانون بانکداری بدون ربا، نرخ های سودبانکی در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی متناسب با کاهش نرخ تورم و بازدهی واقعی بخشهای اقتصادی به طور متناسب تعدیل گردد اما متاسفانه، نقش غیرسازنده موسسات اعتباری غیرمجاز که خارج از حیطه نظارت این بانک می باشند، باعث شده تا علاوه بر ایجاد بی نظمی در نرخ های سود، در عمل رقابت میان بانکها در زمینه نرخ های سود به رقابتی غیرسازنده مبدل گردد و چنین محیطی در بازار پول و اعتبار به عنوان یک عامل بازدارنده در جهت کاهش و اصلاح نرخ های سود عمل نماید.

سیف ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصاد کلان و دوران رکودی که اقتصاد برای مدت طولانی با آن مواجه بوده است، تامین مالی پروژه با نرخ های سود بالا و غیرمنطقی عملا سیستم بانکی را با ریسک غیرمتعارف روبرو می سازد. بنابراین، از اولویتهای مهم بانک مرکزی در ترسیم مسیر حرکتی سیاستهای پولی و اعتباری سال 1394 آن است که این وضعیت ناسالم را مورد بررسی و اصلاح قرار دهد.

رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: این بانک در جهت رفع مشکل فوق،در سال جاری و در دو مقطع اردیبهشت و آذرماه سال جاری، از طریق ایجاد تفاهم میان بانکهای کشور مبادرت همگرایی درنرخ سود به انتظام بخشی نرخ های سود نمود، لیکن در عمل تجربه نشان داده که در رویه فعلی، اهداف و نظرات بانک مرکزی در این خصوص به نحو مطلوب تامین نشده است.

رییس کل بانک مرکزی اقدام به عمل آمده در سیاست های پولی و اعتباری سال جاری مبنی بر ممنوعیت اخذ سپرده با سررسید بیش از یک سال در شبکه بانکی را بسیار مثبت ارزیابی و تصریح کرد: این امر باعث شد بانک ها از بار تعهدات بلندمدت بیشتر از یک سال رها شوند؛ چرا که در گذشته به دلیل وجود بازار رقابتی مخرب، بانک ها خود را در یک قرارداد یک سویه در مقابل سپرده گذاران به صورت کامل و پرداخت سود علی الحساب تا پنج سال متعهد می کردند در صورتی که سپرده گذار می توانست به راحتی سپردة خود را هر زمان بدون جریمه خاص از بانک خارج کند و تعهدی هم نداشته باشد.

رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: علیرغم اینکه در حال حاضر نسبت به رعایت نرخ سود بانکی حداکثر 22 درصد بیش از 90 درصد پایبندی در میان بانک ها وجود دارد اما متاسفانه بانک ها در این زمینه در میدان رقابت با بازار غیرمتشکل پولی هستند که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نمی کنند، سپرده قانونی را پرداخت نمی کنند و بدون هیچ ضابطه یا مقرراتی بر سر تعیین نرخ های بالا در حال رقابت با یکدیگر و با بانک های دارای مجوز هستند.

سیف فعالیت سوداگرانة بازار غیرمتشکل پولی در افزایش بی رویه نرخ سود را تقبیح کرد و اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم به بانک ها کمک کنیم تا در یک فضای مناسب حداکثر نرخ سود بانکی را رعایت کنند و با انضباط بیشتری پیش روند، اراده همگرایی درنرخ سود و عزم بانک مرکزی بر سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی است که در این مسیر اقدامات سازنده ای انجام شده و در آینده نیز دنبال خواهد شد.

در ادامه، گزارشی در خصوص آخرین تحولات متغیرهای اقتصاد کلان برای حضار در همگرایی درنرخ سود جلسه ارائه گردید.

سپس رییس کل بانک مرکزی از حاضرین خواست نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را درخصوص موضوع جلسه بیان نمایند.

اقتصاددانان و خبرگان بانکی حاضر در جلسه نیز ضمن حمایت از دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه کاهش تورم، تحریک رشد اقتصادی و ثبات بخشی به بازار ارز، تاکید داشتند که ضمن بررسی ابعاد مختلف نرخ های سود، لازم است اقداماتی در این خصوص متناسب با شرایط نظام پولی کشور، بعمل آمده و همزمان اصلاح ساختار مالی بانک ها و نیز تعدیل تدریجی نرخ های سود صورت پذیرد.

همچنین حضار بر تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و لزوم اتخاذ راهکارهای لازم جهت مقابله با اضافه برداشت بانک ها و سامان دهی موسسات اعتباری غیرمجاز و اهمیت توجه به مقوله ریسک و نقش آن در ارزیابی پروژه ها جهت اعطای تسهیلات تاکید کردند.

از سوی دیگر، لزوم توجه به بنگاههای کوچک و متوسط (SME,s) در هدایت تسهیلات بانکها در ترسیم سیاستهای اعتباری سال 1394 مورد توجه قرار گرفت.

اثر انتخاب رییس جدید بانک مرکزی بر بورس ، چند انتظار و پیش بینی روند معاملات

کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به اثر انتخاب رییس جدید بانک مرکزی بر وضعیت بازار و انتظارات از وی، روند معاملات همگرایی درنرخ سود در هفته جاری را پیش بینی کرد.

امیرعلی امیرباقری با اشاره به اثر انتخاب رییس بانک مرکزی بر معاملات بورس به ایرنا اعلام کرد: یکی از نکات قابل توجه در معاملات هفته گذشته، موضوع انتخاب علی صالح آبادی برای ریاست بانک مرکزی بود که به عنوان خبری مثبت برای فعالان بازار سرمایه تلقی شد.
فرد منتخب دارای تجربه فعالیت و شناخت کامل از بدنه بازار سرمایه است. بنابراین اکنون می تواند همگرایی خوبی را بین بازار سرمایه و پول ایجاد کند.

موضوع تامین مالی یکی از مهمترین مقولات اثرگذار بر عقب ماندگی همیشگی بازار سرمایه از بازار پول و جزو رسالت اولیه بازار سرمایه است. در حالی که همیشه تامین مالی از طریق روش سنتی یعنی بازار بانکی انجام شده است. رییس بانک مرکزی به دلیل شناختی که از بازار سرمایه، تولید و فضای اقتصاد حاکم دارد نسبت به این موضوع آگاه است که نرخ سود بانکی و اوراق از جمله اهرم های اثرگذار برای ایجاد فشار بر بدنه بازار سرمایه هستند.

با وجود چنین سوابقی از رییس بانک مرکزی، انتظار می رود انتخاب وی در نرخ سود بانکی و اوراق انعکاس پیدا کند و تا حدودی فشار از بدنه بازار سرمایه برداشته شود. شناخت صالح آبادی از بازار سرمایه، روش های تامین مالی و نیز گسترشی که در زمان ریاست در بازار سرمایه اتفاق افتاد، طبیعتا می تواند کمک شایانی به بازار سرمایه داشته باشد.

یکی از مهمترین دغدغه های فعلی فعالان اقتصادی تفاوت بین نرخ رسمی همگرایی درنرخ سود و نرخ بازار آزاد است که انتظار می رود در میان مدت این دو نرخ نسبت به یکدیگر همگرایی پیدا کنند و ضمن ایجاد سد برای رانت جویی، زمینه بازگشت رونق به تولید فراهم شود. ارتباط بانک ها با بانک مرکزی یکی از مهمترین دغدغه هایی بود که نقش رگولاتوری را در پاره ای از موارد دستخوش تغییر کرد. به نظر می رسد با ریاست صالح آبادی زمینه ترمیم این رابطه فراهم شود. در وضعیت اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی فعلی، چنین امکانی وجود دارد که بانک ها بتوانند بصورت یکپارچه سنگردار این عرصه باشند.

وجود فضای ثبات در معاملات بعد از ریزش اخیر شاخص بورس

هفته گذشته جهت قالبی در معاملات بازار حاکم نبود و فشار عرضه و تقاضا به سمت تعادل پیش رفت. وجود ثبات در معاملات بعد از ریزش شاخص بورس به عنوان فضایی معقول و منطقی در بازار تلقی می شود. می توان انتظار داشت در صورت وجود فضای ثبات، راه صنایع و سهام از یکدیگر جدا شوند و روندی معقول رخ دهد.

ترمیم قیمت های جهانی و افزایش نرخ نفت

ترمیم قیمت های جهانی و افزایش نرخ نفت می تواند فرصتی مناسبی برای اقتصاد نفتی باشد و سرمایه گذاران از این فرصت استفاده کنند. از طرفی برخی معتقدند این موضوع می تواند اهرم دیپلماتیکی برای ایران باشد تا در شرایطی که دنیا با بحران سوخت مواجه است، ایران قادر به بازگشت در بدنه بازار جهانی باشد و تا حدودی از فشار قیمت ها بکاهد.

نه تنها نرخ نفت و گاز بلکه اکثر کامودیتی ها با ترمیم قیمتی مواجه شدند. به طوری که سنگ آهن با ٢٠ درصد افزایش نرخ مواجه شد. این امر طبیعتا می تواند بر سهام شاخص ساز در بازار سرمایه اثرگذار باشد و به عنوان خبری مثبت برای فعالان بازار محسوب می شود. یکی از بحث های فعلی، مسئله ترمیم کسری بودجه و تامین مالی غیرتورمی است که انتظار می رود افرادی که در بازار سرمایه اشتغال داشتند و بیشتر با دغدغه تولید و تشکیل سرمایه ثابت مواجه هستند بتوانند در این عرصه قدمی مثبت بردارند. از رییس فعلی بانک مرکزی انتظار می رود تا با توجه به شناختی که نسبت به اقتصاد و بازار سرمایه دارد بتواند تا حدودی خواسته فعالان بازار را برآورده کند.

پیش بینی روند معاملات بورس در هفته جاری

گزارشات کدال یکی از مهمترین مسایل قابل توجه سهامداران است. طبق پیش بینی های صورت گرفته گزارش ٦ ماهه و ماهانه شرکت ها منتشر می شود که این اتفاق می تواند تا حدودی کمک کننده به روند صعودی بازار باشد. به نظر می رسد در هفته های پیش رو، بازار روندی متعادل در پیش بگیرد و فشار تقاضا به بدنه بازار بازگردد. اتفاقاتی مثبت در انتظار بازار سرمایه است و در میان و بلندمدت به عنوان گزینه نخست سرمایه گذاری تلقی خواهد شد. اما لازمه این امر انتخاب درست سهام توسط سرمایه گذاران و نگاه میان و بلندمدت آنها به این بازار برای سرمایه گذاری است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.