تامین مالی فراگیر


این صفحه آرشیوی از سوالات آزمون های استخدامی رشته امور مالی گرایش های ( امور مالی ، خدمات مالی ) مربوط به سالهای گذشته میباشد.
لطفا توجه داشته باشید: سوالات جداول نارنجی رنگ شامل سوالات رایگان، سوالات جداول قرمز رنگ شامل سوالات غیر رایگان ، و جدول طوسی رنگ شامل سوالات مرتبط با آزمون های استخدامی می باشد.

مباحث حسابداری با حسابداران جوان

سوال و پاسخ های تامین مالی فراگیر دوره های فراگیر پیام نور ارشد سال 1389

1-حسابرس نهایتاً در قبال چه کسانی مسئول است ؟

2-مشخصه برجسته خدمات گواهی (شهادت دهی یا اعتباربخشی )مستقل کدام است؟

3-کدامیک از عوامل زیر رازماندگاری حرفه حسابرسی نیست؟

وجود موسسات حسابرسی

4-کدام گزینه در مقایسه حسابداری وحسابرسی به معنی عام آن درست تراست؟

حسابرسی تحلیلی است ونه سازنده، انتقادی وتحقیقی

5-کدامیک از موارد زیر جزء مفاهیم اولیه حسابرسی نیست؟

6- ازدیدگاه >هدف حسابرسی کدام است؟

طبق اصول حسابداری بودن صورت مالی

7-فرض >، در زمره کدام یک از فرضیات بدیهی زیر است؟

8- گواهی، بیانگر نظر حسابرسی در رابطه با میزان انطباق . اطلاعات حسابداری مندرج در صورت های مالی با معیارهای از پیش تعیین شده است؟

9-نقطه آغاز هر علمی ، چه نام دارد؟

10-مفهوم استقلال حسابرس شامل استقلال. واستقلال. است؟

11-در فلسفه حسابرسی،کدام یک از موارد زیرجزء مفاهیم حسابرسی نیست ؟

12-مفهوم حسابرس محتاط، تصویری است از یک کارشناس که قضاوت حسابرسی خود را حتی المقدور براساس هنجارهای حرفه،. و. اعمال می کند؟

انتظارات زمان خود-تجارب پیشین

13-شواهد حسابرسی شامل کدام دسته زیراست؟

14- >کدام یک از روشهای کسب شناخت است؟

عمل گرایی یا پراگماتیسم

15-یکی از ویژگی های مشترک تعاریف متعددی که درباره حاکمیت شرکت وجود دارد،کدام است؟

16-عمومی ترین قضایای حسابرسی کدام است،

ا رائه منصفانه صورت های مالی

17- چهارچوب نظری حاکمیت شرکتی،شامل کدام یک ازتئوری های زیر نیست ؟

تئوری بازار کارای سرمایه

18-کدام یک از موارد زیر ازمشکلات پیش روی حسابرس شرکت درحوزه شناخت است؟

تامین مالی خارج از ترازنامه

19- ابزارهای مختلفی که حسابرس برمبنای آن هابه. لازم برای اظهار نظر دست پیدا می کند،. نام دارد؟

20-تاکید برجامعه است که. رااز. متمایز می کند؟

21-گروه اصلی استفاده کننده از گزارش حسابرسی یک شرکت سهامی عام،کدام یک است؟

22-میزان تاثیر شواهد برقضاوت حسابرس،از. تا. متغیراست؟

مجاب کننده –متقاعدکننده

23-مشکلات طرح یک تئوری حسابرسی کدام یک است؟

محدویت های علم،طرزتلقی شخصی وفرضیات بدیهی

24-فلسفه حسابرسی به کدام یک موضوع می پردازد؟

چیستی وچرایی حسابرسی

25-مفاهیم حسابرسی را می توان در دوگروه . و. دسته بندی کرد.

ویژگی های فردی-جنبه های فنی

26-ارزیابی مطلوبیت کنترل های داخلی کدام روش کسب شناخت است؟

خردگرایی یا منطق گرایی

27-فرضیه های متعددی در مورد نفع شخصی وتقاضابرای حسابرسی مطرح شده است.کدام یک از این فرضیه ها به کاهش ریسک سرمایه گذاری،بهبود تصمیم گیری درون سازمانی ومنافع ناشی تامین مالی فراگیر ازدادوستد اوراق بهادار پرداخته است؟

28-محصول نهایی فرایند تایید واثبات اطلاعات مندرج درصورت مالی به. منتهی می شود؟

29-کدام یک از مفاهیم از شاخه های خاص علمی نشات می گیرند؟

30-کدام مورد از تفاوت های بین روش شناسی حسابرسی وروش شناسی علمی محسوب نمی شود؟

پوشش ۲۷۰ هزار نفر در طرح «بیمه فراگیر خانواده»

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ضمن اعلام جذب ۲۷۰ هزار بیمه‌شده جدید در طرح در بیمه فراگیر خانواده ایرانی، از هدف‌گذاری این سازمان برای افزایش پوشش بیمه‌ای به یک میلیون بیمه‌شده در این طرح خبر داد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا، میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) در جلسه شورای معاونین این سازمان که با ارتباط وبیناری با مدیران تأمین‌اجتماعی سراسر کشور و برای بررسی عملکرد حوزه بیمه‌ای این سازمان برگزار شد، ضمن اعلام جذب ۲۷۰ هزار بیمه‌شده جدید در طرح در بیمه فراگیر خانواده ایرانی، از هدف‌گذاری این سازمان برای افزایش پوشش بیمه‌ای به یک میلیون بیمه‌شده در این طرح خبر داد.

موسوی در این جلسه با تقدیر از عملکرد استان‌ها در زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای و اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی، گفت: بررسی وضعیت منابع و مصارف سازمان نشان می‌دهد که ناپایداری منابع نقدی، همچنان ابرچالش سازمان تأمین‌اجتماعی است که باید برای عبور از این شرایط به دنبال راهکارهای تحولی باشیم و بتوانیم با مواجهه صحیح در حوزه‌های مختلف، اهداف سازمانی در زمینه تأمین منابع لازم برای ایفای تعهدات را محقق کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: در زمینه تأمین منابع برای ایفای تعهدات به جامعه تحت‌پوشش، مسئولیت سنگینی برعهده داریم. ما در سازمان تأمین‌اجتماعی متکفل خدمت به ۵۰ درصد از جمعیت کشور هستیم و متناسب با این مسئولیت سنگین، باید با تأمین منابع، تامین مالی فراگیر تعهدات و تکالیف قانونی را در قبال جامعه تحت پوشش به خوبی ایفا کنیم. باید پاسخگوی نیاز جامعه تحت پوشش در حوزه مأموریت خود باشیم و سازوکارهای لازم برای توسعه خدمات در بخش‌های مختلف را تدبیر کنیم. مدیران استانی نیز در حوزه مأموریت خود، برای تحقق اهداف سازمانی مسئولیت دارند و جا دارد که در تمامی مسائل سازمانی به‌ویژه تعادل منابع و مصارف، اهداف سازمانی را با جدیت پیگیری کنند و برنامه مؤثر در این زمینه داشته باشند.

عضو هیات مدیره تأمین اجتماعی افزود: ما در سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان یکی از نهادهای مهم خدمت‌رسان در نظام جمهوری اسلامی، مسئولیت بسیار مهمی داریم و فعالیت این سازمان در افزایش و ارتقای سرمایه اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. مدیران و کارکنان تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور تلاش‌ها و زحمات ارزشمند و قابل قبولی برای ایفای تعهدات و خدمت به جامعه تحت پوشش تأمین‌اجتماعی انجام داده و می‌دهند که جا دارد خدمات این سازمان و نتایج زحمات این مجموعه برای عموم مردم و همچنین مراجع تصمیم‌گیری کشور تبیین شود تا مردم از خدمات ارزشمند این مجموعه مطلع شوند.

وی همچنین گفت: تبیین دقیق مسائل و تعامل مثبت با مردم، کارآفرینان، مسئولان کشوری و استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای سازمان تأمین‌اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و راهبرد تحول، عدالت و اعتماد از طریق تعامل، قابل تحقق است.

میرهاشم موسوی گفت: هوشمندسازی سازوکارها و خدمات از موضوعاتی است که همواره باید به عنوان یکی از اولویت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی پیگیری شود و کارهای ارزشمندی در این زمینه صورت پذیرفته است که باید با جدیت تمام پیگیری شود. نقطه تعادل در زمینه استفاده از نیروی انسانی و خدمات الکترونیک در سازمان تأمین‌اجتماعی هوشمند باید مشخص شود و بتوانیم آنجا که خدمات الکترونیک را توسعه می‌دهیم، از نیروی انسانی در بخش‌هایی که نیاز بیشتری برای ارائه خدمات وجود دارد، استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، افزایش رضایتمندی مردم از خدمات تأمین‌اجتماعی را هدف نهایی تمامی فعالیت‌های این سازمان توصیف کرد و گفت: رضایتمندی مردم در درجه اول اهمیت در تمامی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های سازمان قرار دارد. به منظور افزایش رضایتمندی مردم در تمامی استان‌ها مدیران می‌توانند برنامه‌های ابتکاری خود را طراحی و اجرا کنند و باید در بین استان‌ها برای جلب رضایت مردم رقابت ایجاد کنیم. گستردگی خدمات و تنوع کارها ممکن است در مواقعی باعث خستگی همکاران شود اما در زمانی که ما کارها و خدمت‌رسانی به مردم را با نیت جلب رضای خدا انجام دهیم، احساس خستگی نخواهیم کرد و خداوند متعال نیز در کارهای ما گشایش ایجاد می‌کند. همه مدیران و کارکنان تأمین‌اجتماعی باید به این موضوع توجه کنند که ما در این سازمان برای اقشاری از جامعه کار می‌کنیم که بهترین بندگان خدا هستند و ما برای اعتلای کشور و خدمت به بهترین بندگان خدا مشغول کار هستیم و توجه به اهمیت و جایگاه رفیع خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی باعث انگیزه مضاعف ما می‌شود.

در ابتدای این جلسه مهرداد قریب معاون بیمه‌ای سازمان با ارائه گزارشی درباره وضعیت منابع و مصارف سازمان، گزارشی آماری از وضعیت عملکرد اداره‌کل‌های بیمه‌ای در استان‌ها ارائه کرد و مهم‌ترین چالش‌ها و برنامه‌های سازمان در این بخش را تبیین نمود. همچنین مدیران کل تعدادی از استان‌ها به بیان دیدگاه‌ها و مسائل خود پیرامون وضیعت منابع و مصارف سازمان و وضعیت تحقق برنامه‌ها پرداختند.

چرایی و چگونگی افزایش تاب‌آوری مالی کسب‌وکارهای فاوا

نیما نامداری: صنعت فناوری اطلاعات، تنها بخش اقتصاد کشور است که در چند سال اخیر همواره رشد دو‌رقمی داشته ‌است. پنج سال پیش، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی چیزی در حدود دو درصد بود. این نسبت در سال گذشته به ۵.۶ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری از ۶.۵ درصد بالغ شود. این رشد در حالی‌ رخ داده که اقتصاد کشور در بیشتر این دوران گرفتار رکود بوده و در سه سال اخیر، رشد اقتصادی کشور صفر یا منفی بوده ‌است. اما متأسفانه این رشد دو‌رقمی پایدار در صنعت فناوری اطلاعات باعث نشده‌ شرکت‌های خصوصی این صنعت از گزند بحران‌های مالی و اقتصادی در امان بمانند.

نیما نامداری

رشد خزنده شرکت‌های دولتی و خصولتی و بهره‌مندی ناعادلانه آنها از رانت‌های سیاسی و اقتصادی، باعث شده روز به روز عرصه بر شرکت‌های خصوصی واقعی تنگ‌تر شود. این شرکت‌ها هم دسترسی بهتری به منابع بانکی و پولی دارند و هم از سوی هلدینگ‌های عموم و خصولتی قدرتمند پشتیبانی می‌شوند. کار به جایی رسیده که برخی از شرکت‌های خوشنام و موفق خصوصی نیز خود را ناگزیر به واگذاری سهام به این هلدینگ‌ها می‌بینند تا شاید با این کار حاشیه امنی برای خود ایجاد کنند. چنین وضعیتی در فقدان قوانین شفاف حمایت از رقابت و ممانعت از انحصار باعث شده که رقابت‌پذیری در صنعت فاوا کاهش جدی پیدا کند. از سوی دیگر، تحریم‌ها هم کار را سخت‌تر کرده ‌است. البته شرکت‌های ایرانی به تحریم عادت دارند، اما تحریم‌های دو سال اخیر تفاوت زیادی با گذشته دارند. از یک طرف گسترش تحریم‌ها به سیستم پولی و بانکی و البته تبعات نپیوستن ایران به FATF و دیگر کنوانسیون‌های مرتبط، باعث شده هر‌گونه مراوده مالی با خارج از کشور غیرممکن شود و از طرف دیگر دولت نیز در تأمین ارز مورد نیاز کسب‌وکارهای خصوصی ناتوان است؛ آن‌هم در شرایطی که هرگونه عملیات ارزی در انحصار دولت است. از همه بدتر، اصرار دولت به کنترل دستوری قیمت‌ها و بی‌توجهی به این واقعیت که بهای تمام‌شده اغلب کالاها و خدمات، رشد چندصد‌درصدی داشته است، باعث شده بسیاری از کسب‌وکارهای بخش خصوصی به‌شدت در تنگنای مالی قرار گیرند. کرونا که آمد، گل بود به سبزه نیز آراسته شد؛ انحصار و تحریم کم بود، کرونا هم اضافه شد. کرونا اگرچه برای برخی کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک فرصت‌هایی ایجاد کرد، اما از یک طرف موجب کاهش درآمد و قدرت خرید مشتریان (اعم ازحقیقی و حقوقی) شد و تقاضای کل را کاهش داد و از طرف دیگر به دلیل تأثیراتی که بر فرایندهای کاری گذاشت، هزینه‌های جدیدی به شرکت‌ها تحمیل کرد.

افول رقابت‌پذیری و ظهور کرونا و اوج‌گیری تحریم‌ها، دست به دست هم داده‌اند و روز به روز شرایط را بر کسب‌وکارهای خصوصی سخت‌تر کرده‌اند. این روزها بسیاری از شرکت‌ها در تأمین سرمایه ‌در گردش مشکل دارند، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به دشواری انجام می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای بسیار نادر و نایاب شده ‌است. باید توجه داشت که بسیاری از کسب‌وکارهای صنعت فاوا مانند خود این صنعت جوان هستند و بنیه مالی آنها برای تاب‌آوری (Resilience) در چنین شرایط طاقت‌فرسایی کافی نیست و شرایط شکننده‌ای دارند. به همین دلیل است که افزایش تاب‌‌‌آوری مالی کسب‌وکارهای فاوا، اولویت عاجل صنعت است و سازمان نظام تامین مالی فراگیر صنفی رایانه‌ای هم باید این موضوع را در اولویت اول خود قرار دهد. حال چه باید کرد؟ دو دسته اقدام را برای این هدف می‌توان تعریف کرد؛ یک دسته اقدامات عاجلی که می‌توانند در کوتاه‌مدت مؤثر باشند و به‌خصوص دشواری‌های ناشی از کرونا و تحریم را کاهش دهند و دسته دوم، اقدامات بلندمدتی که به رشد پایدار تاب‌‌آوری مالی و بنیه اقتصادی کسب‌وکارهای صنعت فاوا کمک خواهند کرد. طبعا اقدامات کوتاه‌مدت که به فوریت قابل انجام هستند، تأثیر محدودی دارند؛ در عوض باعث می‌شوند شرکت‌ها و مشاغل صنعت، به نقطه فروپاشی (Breaking Point) نرسند. به همین دلیل لازم است هر دو دسته اقدامات در دستور کار سازمان نظام صنفی قرار گیرند. ایجاد ستادی برای افزایش تاب‌آوری مالی در سازمان با هدف تمهید راهکارهای مساعدت به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده می‌تواند به برنامه‌ریزی و پیگیری درست اقدامات بعدی کمک بسیاری کند. این ستاد موظف خواهد بود یک بسته فوری حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده تدوین کرده و با رایزنی و تعامل با دستگاه‌های دولتی ذی‌نفع و نیز بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعت که توان اثرگذاری بیشتری دارند، این بسته را اجرا کند.

حتما یک اقدام فوری این ستاد، باید رایزنی با سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی برای استمهال یا تقسیط بدهی‌ها و جرائم احتمالی شرکت‌های صنعت فاوا باشد؛ به‌خصوص پذیرش تهاتر بدهی‌ها به این دو سازمان با مطالبات قطعی شرکت‌ها می‌تواند راه مناسبی باشد. بسیاری از شرکت‌های خصوصی فاوا در سال‌ها‌ی اخیر با تأخیر زیاد در پرداخت مطالبات خود از کارفرماهای دولتی روبه‌رو بوده‌اند؛ باید با دولت تعامل کرد تا بپذیرد این مطالبات شرکت‌های خصوصی را با بدهی آنها به سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی تهاتر کند یا با دادن اوراق خزانه (اخزا) به شرکت‌ها و مکلف‌کردن این دو سازمان به پذیرش اوراق به‌جای بدهی، امکان تهاتر را فراهم کند.

در عین حال، تلاش برای حذف ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی که منجر به افزایش بهای تمام‌شده محصولات و خدمات فاوا شده نیز یکی از اقداماتی است که بنیه مالی شرکت‌ها را بهبود جدی خواهد داد. اقدام فوری دیگر، ایجاد صندوق اضطراری حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده خواهد بود. این صندوق می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی صندوق‌های قرض‌الحسنه یا صندوق‌های نیکوکاری بازار سهام یا حتی صندوق‌های تأمین مالی جمعی (Crowd-funding) ایجاد شده و به یاری شرکت‌های آسیب‌دیده بیاید. طبیعی است سازمان نظام صنفی و کمیسیون‌های آن، با توجه به اطلاعات و شناختی که از تک‌تک اعضا دارند، بهترین مرجع برای اعتبارسنجی شرکت‌های عضو خواهند بود؛ ضمن اینکه با شناختی که شرکت‌های صنعت از هم دارند و اعتمادی که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای وجود دارد، این سازمان می‌تواند زیرساخت اعتبارسنجی اجتماعی (Social Credit Scoring) را درون سازمان ایجاد کرده و اولین تجربه اعتبارسنجی مبتنی بر اعتماد و شناخت جمعی را در ایران فراهم کند. چنانچه این تجربه درون صنعت موفق باشد، آنگاه متقاعدسازی بانک‌ها و تسری آن به تسهیلات بانکی نیز کار سختی نخواهد بود. رایزنی با بانک مرکزی برای تسهیل شرایط اعطای وام به شرکت‌های صنعت فاوا نیز می‌تواند راهکار دیگری باشد.

متأسفانه نظام بانکی ما، نظامی دارایی‌محور است و چون اغلب شرکت‌های فاوا به دلیل ماهیت کسب‌وکارشان، دارایی ثابت کمی دارند، سهم صنعت فاوا از تسهیلات تامین مالی فراگیر بانکی معمولا بسیار کمتر از بخش‌های دیگر اقتصاد کشور است. این یک مشکل اساسی است که باید از طریق رایزنی با بانک مرکزی حل شود. برای مثال، پذیرش دارایی‌های نامشهود به‌عنوان وثیقه یا استناد به ارزیابی‌ها و رتبه‌بندی‌های تخصصی به‌عنوان مبنای اعتبارسنجی، اقداماتی است که در کشورهای دیگر هم رایج است و در ایران هم در صورت تصویب در شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا دارد. در عین حال، اقداماتی هم به صورت فوری قابل اجراست؛ به‌عنوان مثال، بانک‌ها می‌توانند مطالبات قطعی یا اسناد دریافتنی شرکت‌ها را به‌عنوان وثیقه بپذیرند. مثلا شرکتی که به‌عنوان پیمانکار نرم‌افزاری یک شرکت دیگر فعالیت می‌کند و همه شواهد بیانگر تداوم این همکاری در بلندمدت است، می‌تواند جریان وجوهی را که در این قرارداد برای او ایجاد خواهد شد، به‌عنوان تضمین بانکی ارائه دهد. در این حالت، کارفرما به‌عنوان ضامن بدون ریسک عمل خواهد کرد و در صورت نکول شرکت پیمانکار در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی خود، کارفرما می‌تواند از محل مطالبات پیمانکار بدهی‌های او را پرداخت کند. این یک مثال از تأمین مالی درون زنجیره تأمین است که معمولا به اتکای منابع بانکی، اما بر اساس ارتباط میان بنگاه‌های درون یک زنجیره تأمین انجام می‌شود. سازمان نظام صنفی باید برای رایج‌شدن چنین شیوه‌هایی با بانک‌ها و بانک مرکزی تعامل جدی داشته باشد. البته در بلندمدت ظرفیت‌های بازار سرمایه را در تأمین مالی صنعت فاوا نباید دست‌کم گرفت؛ در‌حالی‌که سهم فاوا از اقتصاد کشور بالای شش درصد است، سهم این صنعت تامین مالی فراگیر از بازار سرمایه به ۰.۵ درصد هم نمی‌رسد؛ یعنی سهم صنعت فاوا از بازار سرمایه یک‌دوازدهم سهم آن از اقتصاد کشور است.

فرصت رشد در این بخش به وضوح مشخص است. بازار سرمایه در همه کشورها دو بخش دارد؛ بازار سهام و بازار بدهی و معمولا بالای ۹۰ درصد تأمین مالی شرکت‌ها از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی رخ می‌دهد، اما متأسفانه در ایران بازار بدهی بسیار کوچک است و سهم تأمین مالی از این طریق به ۱۰ درصد کل بازار سرمایه نمی‌رسد و عمده آن نیز سهم دولت و شهرداری‌ها می‌شود. بااین‌حال، روندها نشان‌دهنده رشد این بازار است. تاکنون در صنعت فاوا تجربه انتشار اوراق مشارکت از سوی شرکت‌ها وجود نداشته است و همچنین از ظرفیت صندوق‌های پروژه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (PE)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) و دیگر ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه استفاده‌ای نشده‌ است. استفاده از این ظرفیت‌ها، ضرورتا مستلزم سهامی عام شدن شرکت‌ها نیست و حتی برای تأمین مالی یک پروژه نرم‌افزاری هم می‌توان از این شیوه‌ها استفاده کرد؛ مهم آن است که شناخت شرکت‌های درون صنعت از این بازار افزایش پیدا کند و از آن طرف، نهادهای مالی هم با ظرفیت‌های سودآوری درون صنعت آشنا شوند. این کاری است که سازمان نظام صنفی باید انجام دهد؛ یعنی از یک طرف تعامل با شورای عالی بورس و سازمان بورس برای تسهیل ضوابط و قوانین را دنبال کند و از طرف دیگر آموزش و حمایت از شرکت‌های عضو سازمان برای ورود به این فضا را وجهه همت خود قرار دهد. همه‌ آنچه گفته شد به‌مثابه تأکیدی بر اهمیت و نیز امکان‌پذیری افزایش تاب‌آوری مالی و بنیه اقتصادی کسب‌وکارهای فاوا است. شرایط این روزها اهمیت این موضوع را بیشتر کرده، اما حتی اگر این شرایط هم نبود، صنعت جوان فناوری ‌اطلاعات و ارتباطات نیازمند تمهیداتی بلندمدت است که به پایدارسازی بنگاه‌ها کمک کند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باید در این زمینه فعال باشد و از همه ظرفیت‌های درونی و فرصت‌های بیرونی برای تحقق این هدف استفاده کند. اعضای فهرست نصر فراگیر به این هدف متعهد هستند و برای تحقق آن، راهکارهای مشخص و واقع‌بینانه‌ای دارند که در صورت اجرا، قطعا به تحول در صنعت منجر خواهد شد.

دانلود رایگان سوالات استخدامی رشته امور مالی

این صفحه آرشیوی از سوالات آزمون های استخدامی رشته امور مالی گرایش های ( امور مالی ، خدمات مالی ) مربوط به سالهای گذشته میباشد.
لطفا توجه داشته باشید: سوالات جداول نارنجی رنگ شامل سوالات رایگان، سوالات جداول قرمز رنگ شامل سوالات غیر رایگان ، و جدول طوسی رنگ شامل سوالات مرتبط با آزمون های استخدامی می باشد.

2- سایر محصولات مرتبط با رشته امور مالی (بخش غیر رایگان)

3- سایر سوالات مرتبط با آزمون های استخدامی

در کاریابی مجازی ایران استخدام به رایگان عضو شوید.

جـهت ساخت رزومه کاری رایگان کلیک کنید

  • ✔ مشاهده رزومه شما توسط کارفرمایان معتبر
  • ✔ امکان تماس کارفرمایان با شما
  • ✔ کاملا تامین مالی فراگیر رایگان

دریافت آگهی ها از طریق نرم افزار موبایل و کامپیوتر.

جهت دانلود نرم افزار و اپلیکیشن کلیک کنید

  • ✔ امکان دریافت آگهی ها بر اساس استان و رشته شغلی
  • ✔ قابلیت نصب بر روی تامین مالی فراگیر موبایل و کامپیوتر
  • ✔ کاملاً رایگان

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

اختیارات دیدگاه

جهت ذخیره این دیدگاه لطفاً ابتدا ایمیل خود را وارد کنید و سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک نمایید.

جلسه بررسی تامین مالی طرح‌های فراگیر پالایشی سیراف

 جلسه بررسی تامین مالی طرح‌های فراگیر پالایشی سیراف

نشست بررسی مسائل تامین مالی طرح‌های فراگیرپالایشی سیراف صبح تامین مالی فراگیر امروز با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر نفت، رئیس سازمان بورس، مدیران عامل برخی بانک‌ها، نمایندگان صندوق توسعه ومسئولان مرتبط دربانک مرکزی برگزارشد.

به گزارش بنکر (Banker)، در این نشست رئیس کل این بانک با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید بر ضرورت توجه بیشتر نظام بانکی به رونق تولید و مشارکت در طرح‌های مولد کشور خصوصاً در صنعت نفت برای جلوگیری از خام فروشی در چارچوب اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
عبدالناصرهمتی ابراز امیدواری کرد تا به منظور انجام این طرحها، تصمیمات قطعی طی روز‌های آتی و با مشارکت بانک‌های متقاضی و صندوق توسعه ملی اتخاذ خواهد شد.
همچنین در این نشست وزیر نفت با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای پیگیری این موضوع، در خصوص ویژگی‌های طرح‌های مورد اشاره عنوان کرد: کاری که هم‌اکنون این وزارتخانه در حال پیگیری است، بحث مربوط به طرح‌های پالایشی سیراف است. این طرح با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در روز نیازمند حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه است که ۶۵ درصد از هزینه‌های مورد نیاز طرح‌ها به صورت ارزی خواهد بود.
تکمیل این طرح‌ها حدود ۳ سال به طول می‌انجامد و زمان شروع بهره‌برداری آن در صورت تامین به موقع ارز و ریال نیمه دوم سال ۱۴۰۱ برآورد شده است.
در این جلسه چگونگی تامین مالی ریالی و ارزی طرح‌های مورد اشاره، و نحوه مشارکت بانک‌ها در تامین ریالی طرح‌ها و نقش صندوق توسعه ملی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.