ریسک ها در سرمایه گذاری


دیاگرامی از نقطه‌ی سر به سر تعدادی و ارزشی

تحلیل ریسک ها و پوشش بهینه بیمه عمرو سرمایه گذاری: یک مدل تقاضای فردی بیمه

بیمه عمر و سرمایه‌گذاری دارای ماهیت دوگانه به‌شرط فوت و به‌شرط حیات بوده و از منظر بیمه‌گذاران یکی از مقبول‌ترین بیمه‌های زندگی در سطح جهان و ایران به‌شمار می‌رود. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده ازمدل پایه تقاضای بهینه بیمه به شکل نظری، مدل تقاضای بهینه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری و همچنین یک تحلیل اقتصاد خرد درخصوص پوشش بهینه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از منحنی‌های ریسک‌گریزی و خط بودجه اصلی(از رابطه حق بیمه-پوشش) و با توجه به ریسک‌های اثر‌گذار بر شیب خط مذکورارائه می‌گردد. در مرحله نخست، فقط به جنبه ریسک سرمایه‌گذاری در ارتباط با یک نرخ سود مشارکت به‌صورت ثابت اما در واقعیت به لحاظ نرخ بهره فنی انتظاری، به شکل متوسط یا شناور پرداخته می‌شود، از این منظر که بالا رفتن این نرخ اثر مثبت برپایین آمدن خط بودجه مماس بر منحنی ریسک گریزی، و دستیابی به مطلوبیت بالاتر می‌گذارد .در گام بعدی بدون درنظر گرفتن اثر‌گذاری نرخ سود مشارکت، به اثر نهایی افزایش نرخ حق بیمه بر خود حق بیمه پرداختی، پوشش‌های دوگانه سرمایه فوت و اندوخته ریاضی (بازخرید) و تاثیر متقابل آنها بر هم در اثر تغییر شیب خط بودجه اصلی به‌خاطر افزایش ریسک سن، طبقه خطر شغل، سابقه بیماری شخص و یا میزان سرمایه فوت انتخابی پرداخته می‌شود. در نهایت در بخش نتیجه‌گیری، حالت عمومی پوشش بهینه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری با ملحوظ نمودن هر دو اثر مربوط به تغییرات سود مشارکت و ریسک‌های برشمرده فوت بررسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

 • "تقاضای بیمه عمروسرمایه گذاری"
 • "تقاضای بیمه "
 • " ریسک های بیمه عمرو سرمایه گذاری"
 • "تحلیل ریسک سرمایه گذاری بیمه عمر "
 • " پوشش بهینه بیمه "

عنوان مقاله [English]

Analyzing The Risks and Optimal Coverage of Universal Life Insurance: An Individual Insurance Demand Model

نویسندگان [English]

 • atousa goodarzi 1
 • abdolnaser karkehabadi 2

Due to its dual endowment purposes, Universal Life Insurance (ULI) is now known as one of the most accepted life insurances in Iran as well as in the world among policy holders. In this paper, with respect to the basic model of insurance optimal demand, it is for the first time an individual optimal demand model of ULI presented. Besides a microeconomic approach is carried out on ULI optimal coverage, using risk-aversion curves and primary budget line in coverage-premium relationship, in which risks influence the slope of the budget line. These risks are categorized into two groups for ULI, the first of which include insured’s higher age, job hazard class, personal and family bad health records as well as higher death benefit option. The second group is related to the risks of investment in relation to Annual Participating Interest Rate (APIR) of policy holders. At the first stage, the risks of investment are discussed, which pertain to APIR either as fixed or alternatively average or fluctuating during the period of the life insurance as a result of altering Technical Interest Rate (TIR) around a fixed expected TIR in policy holder’s mind. As average APIR increases, the slope of the budget line decreases inversely towards risk-aversion curves with higher utilities. At the second stage, regardless of APIR effect, the marginal effect of death premium rate causes the slope of the budget line to rotate upward, hence affecting the whole ULI premium amount or proportion of surrender (cash) value and death benefit. Finally as conclusion, simultaneous effects of the above mentioned death and investment risks are discussed

مولفه‌های مالی و اقتصادی تاثیرگذار در جذب سرمایه

مولفه های مالی و اقتصادی موثر در جذب سرمایه گذار

همه افراد هر روز در معرض نوعی ریسک قرار می‌گیرند، خواه رانندگی و پیاده‌روی در خیابان ، خواه سرمایه‌گذاری یا مواردی دیگر. شخصیت، سبک زندگی و سن سرمایه‌گذار از مهمترین عواملی است که برای مدیریت سرمایه‌گذاری فردی و اهداف ریسک در نظر گرفته می‌شود. هر سرمایه‌گذار مشخصا دارای پروفایل ریسک‌پذیری متفاوتی است که بر اساس قدرت مقاومت او در برابر تغییر شرایط مشخص می‌شود. وقتی صحبت سرمایه‌گذاری به میان می‌آید باید در نظر داشت که رابطه‌ی تنگاتنگی میان ریسک، خطر و پاداش وجود دارد. به قول معروف «نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود». به طور کلی، با افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه گذاران برای جبران پذیرفتن این ریسک‌ها، انتظار بازده یا پاداش بیشتری را دارند. در ادامه پس از بررسی انواع ریسک های سرمایه گذاری، به بررسی مولفه های مالی و اقتصادی تاثیرگذار در جذب سرمایه می پردازیم.

در مقالات پیشین در ارتباط با “مسیر تبدیل استارتاپ از ایده تا عرضه‌ی اولیه سهام” صحبت نمودیم و به بررسی مراحل سرمایه گذاری استارتاپ ها پرداختیم. در این مقاله با تمرکز بر شاخص های مالی و اقتصادی به نحوه جذب سرمایه گداران و نحوه تصمیم گیری آنها می پردازیم.

در شکل زیر شماتیکی از این رابطه بیان شده است. برای این که بتوانید درک کنید که چه عوامل و فاکتورهایی در یک کسب و کار برای سرمایه‌گذاران جذاب است، ابتدا باید با ریسک‌های سرمایه‌گذاری آشنا شوید و بدانید که سرمایه‌گذاران چگونه و از طریق چه راه‌هایی، کسب و کار‌ها را می‌سنجند.

رابطه‌ی ریسک یا خطر با بازگشت سرمایه یا پاداش

رابطه‌ی ریسک یا خطر با بازگشت سرمایه یا پاداش (برگرفته از Investopedia)

ریسک در سرمایه گذاری

به طور کلی در اصطلاح مالی، ریسک اختلاف درآمد یا آورده‌ی واقعی یک کسب و کار نسبت به درآمد یا سود مورد انتظار آن کسب و کار، در گذر زمان رشد استارتاپ است. ریسک یا خطر در واقع احتمال از دست دادن بخش یا تمام سرمایه‌ی اولیه‌ای است که وارد کسب و کار کرده‌اید.

به صورت کمی، ریسک معمولاً با در نظر گرفتن رفتارها و نتایج تاریخی کسب و کار ارزیابی می شود. در امور مالی، «انحراف معیار» یک معیار متداول مرتبط با ریسک است. انحراف معیار به اندازه‌گیری نوسانات ارزش دارایی‌ها در مقابل میانگین‌ ارزش‌ دارایی‌های پیشین کسب و کار در یک بازه زمانی مشخص است.

بر اساس طبقه بندی سایت Investopedia و wallstreetmojo ریسک‌های مالی به دو بخش کلی سیستماتیک و غیر سیستماتیک بخش‌بندی شده که دارای زیر بخش‌های دیگری از قبیل شکل زیر هستند.

ریسک‌های مالی یک کسب و کار

شماتیکی از ریسک‌های مالی یک کسب و کار

در ادامه به شکل خلاصه به تعریف انواع ریسک‌ها پرداخته می‌شود:

 • ریسک بازار: به ریسکی گفته می‌شود که ممکن است یک سرمایه‌گذاری به دلیل تغییرات و تحولات اقتصادی در برابرش قرار گرفته و ممکن است ارزش و سرمایه‌ی خود را از دست دهد. اصلی‌ترین بخش‌های ریسک بازار به قسم زیر است:
  • ریسک سهامی
  • ریسک نرخ بهره/ سود
  • ریسک ارز

  تاثیر ریسک افقی بر سرمایه

  شماتیکی از تاثیر ریسک افقی بر سرمایه

  • ریسک طول عمر: هر وقت هر سرمایه‌گذاری بیش از زمان پیش‌بینی شده‌ی سرمایه‌گذاران به طول می‌انجامد، دچار این قبیل ریسک‌ها می‌شود که عموما وارد سرزمینی ناشناخته شده که عموما نمی‌توان درکی از خطرات پیش رو داشت.
  • ریسک سرمایه‌گذاری خارجی: به ریسکی گفته می‌شود که به دلیل سرمایه‌گذاری در کشورهای خارج از کشور به وقوع می پیوندد، در واقع سرمایه‌گذاران با عواملی چون پایین آمدن شاخص اقتصادی GDP آن کشور، بالا رفتن تورم، ناآرامی‌های مدنی و … مواجه می‌شوند.

  حال که با خطرات و ریسک‌های یک سرمایه‌گذاری آشنا شدید، جدا از این‌که خودتان می‌توانید از روش‌های مدیریت و شناخت ریسک برای پایین آوردن و مطمئن کردن کسب و کار خود اقدام کنید، دید بهتری از روش تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار‌ها بر یک کسب و کار دارید. در ادامه به شاخص‌های پر اهمیت یک کسب و کار برای سرمایه‌گذاران پرداخته می‌شود، تا بتوان دید بهتری برای سنجش یک کسب و کار پیدا کرد و با ریسک‌های آن آشنا شد.

  شاخصه‌های مالی سنجش کسب و کار‌ها

  عموما سرمایه‌گذاران برای شناسایی ریسک کسب و کار از روش‌های مختلف ارزیابی شرکت‌ها مانند روش نسبت‌ها یا نرخ بازگشت سرمایه و … استفاده می‌کنند. عموما قبل از پذیرش سرمایه‌گذار خارجی، هر بنیان‌گذاری خود به نوعی در حال سرمایه‌گذاری بر روی کسب و کارش است، پس بهتر است که با برخی از این شاخص‌های مالی آشنا شوید تا بتوانید پیش‌بینی درستی به سرمایه‌گذار از کسب و کارتان ارائه دهید.

  از برخی شاخص‌های اقتصادی مانند IRR و NPV می توان برای تعیین میزان مطلوبیت یک پروژه و ارزش افزوده ایجاد شده توسط آن شرکت استفاده کرد. در حالی که یکی از این شاخص‌ها به صورت درصدی استفاده می‌شود، دیگری به صورت رقم واحد پولی (دلار، ریال و …) بیان می‌شود.

  ارزش فعلی (PV) و ارزش فعلی خالص (NPV)

  ارزش فعلی (PV) آن ارزشی است که است که خالص جریانات نقدی ورودی در حال حاضر برای شرکت دارند. خالص ارزش فعلی (NPV) همان ارزش فعلی است که میزان کل سرمایه‌گذاری انجام شده در پروژه از آن کم می‌شود. به بیانی دیگر در فرمول‌های‌ زیر آورده شده است:

  شاخص سود آوری (PI)

  شاخص دیگری که از PV و NPV می‌توان استخراج کرد، شاخص سود آوری (PI) می‌باشد که به شکل درصد بیان شده و به قرار فرمول زیر است:

  به طور مثال اگر در ابتدا یک سرمایه‌گذاری ۱۰۰ واحدی روی طرح انجام شده باشد و سپس در سال اول ۵۰ واحد درآمد و در سال دوم ۵۰ واحد هزینه و ۱۵۰ واحد درآمد در شرکت وجود داشته باشد (آورده شده در شکل ۱-۴)، با در نظر گرفتن نرخ بهره/ تنزیل ۱۰% شاخص‌ها به صورت زیر محاسبه می‌شود.

  جریانات درآمد – هزینه‌ی شرکت (برگرفته از آموزه‌های مهندس پورمددکار)

  درواقع ارزش خالص فعلی گویای آن است که اگر روی این طرح ۱۰۰ واحد پولی سرمایه گذاری شود با توجه به نرخ بهره / تنزیل ۱۰% (عموما در حالت واقعی نرخ سود بانکی برابر با نرخ تنزیل در نظر گرفته می‌شود) نه تنها بعد از دو سال ۱۰۰ واحد پولی به سرمایه‌گذار بازگشت داده می‌شود بلکه ۲۰ واحد پولی اضافی هم به آن داده می‌شود، به معنای دیگر نه تنها اصل ارزش سرمایه نگه داشته می‌شود، بلکه ۲۰ واحد پولی سود نیز به آن پول اضافه خواهد شد. اگر نرخ تنزیل بالاتر گرفته می‌شد امکان منفی شدن این شاخص هم وجود دارد.

  بعد از مشخص شدن سود‌دهی طرح باید میزان سوددهی به صورت نسبی و بدون واحد مشخص شود تا دید آیا آن طرح با توجه به سودده بودن برای سرمایه‌گذاری مناسب است یا خیر، برای رسیدن به این مهم از شاخص‌هایی به نام نرخ بازده داخلی یا نرخ بازگشت سرمایه استفاده می‌کنند.

  نرخ بازده داخلی (IRR) و نرخ بازگشت سرمایه (ROR/ROI)

  نرخ بازده داخلی (IRR = Internal Rate of Return) نرخی است که سود و زیان یک پروژه را مشخص می‌کند. تحلیل‌گران اقتصادی معمولا از این فاکتور در کنار ارزش خالص فعلی (NPV) استفاده می‌کنند. این مسئله به این دلیل است که هردو روش، مشابه‌اند ولی متغیرهای متفاوتی دارند.

  با کمک ارزش خالص فعلی، می‌توانید به یک نرخ تنزیل مشخص برای شرکت خود دست پیدا کنید و سپس ارزش فعلی سرمایه‌گذاری را محاسبه کنید. اما در نرخ بازده داخلی، باید بازگشت واقعی جریان‌های نقدی پروژه را محاسبه و سپس این نرخ بازگشت را با نرخ مانع شرکت (Hurdle Rate) مقایسه کنید. اگر نرخ بازده داخلی بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری شما، یک سرمایه‌گذاری ارزشمند خواهد بود. ضرورتا IRR نرخی است که در آن NPV مربوط به یک سرمایه‌گذاری، برابر صفر است. فرمول IRR به قرار فرمول زیر است:

  که در رابطه بالا:

  • Ct = سود خالص برای دوره زمانی مورد نظر
  • t = تعداد دوره زمانی
  • r = نرخ بهره در دوره زمانی مورد نظر
  • I = میزان سرمایه‌گذاری

  در مثال ذکر شده در بخش قبلی میزان IRR به قرار زیر است:

  هر سرمایه‌گذاری با توجه به زمینه‌ی طرح و ریسک‌های مورد انتظار، شاخصی به نام حداقل نرخ جذب کننده (MARR = Minimum Acceptable Rate of Return) برای خود تعریف می‌کند که اگر شاخص IRR بیشتر از آن باشد حتما بر روی طرح سرمایه‌گذاری می‌کند و اگر کمتر باشد ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرد.

  نرخ بازده (RoR = Rate of Return/ Return on Investment) را می توان برای هر سرمایه‌گذاری، از وسیله نقلیه و املاک و مستغلات گرفته تا اوراق قرضه، سهام و هنرهای زیبا اعمال کرد. RoR با هر دارایی کار می کند به شرط آنکه دارایی در یک زمان خریداری شود و در دوره ای در آینده جریان نقدی ایجاد کند. سرمایه گذاری‌ها، تا حدی بر اساس نرخ بازده گذشته ارزیابی می‌شوند، که می‌تواند در مقایسه با دارایی‌های همان نوع برای تعیین جذاب ترین سرمایه گذاری‌ها ارزیابی شود. بسیاری از سرمایه گذاران دوست دارند قبل از انتخاب سرمایه گذاری ، نرخ بازده مورد نیاز را انتخاب کنند. این نرخ از فرمول زیر به دست می‌آید:

  نقطه‌ی سر به سر (Break Even Point)

  در مقالات پیشین در ارتباط با دره مرگ و روش های تامین مالی آن صحبت نمودیم. چنان چه علاقه مند به این مقاله هستید میتوانید از طریق کلیک بر روی عبارت “راهکارهای تامین مالی در دره‌ی مرگ استارتاپ‌ها” اقدام نمایید.

  تجزیه و تحلیل نقطه‌ی سر به سر در اقتصاد، کسب و کار و حسابداری هزینه به نقطه‌ای اشاره دارد که در آن هزینه کل با درآمد کل برابر می‌شود. برای تعیین تعداد واحدها یا ارزش و میزان درآمد مورد نیاز برای تأمین کل هزینه ها (هزینه های ثابت و متغیر) از تحلیل نقطه سر به سر استفاده می شود.

  به طور خلاصه:

  • در نقطه سر به سر، شرکت هیچ ضرر و زیانی نمی کند.
  • نقطه سر به سر در جایی رخ می دهد که میانگین درآمد = میانگین هزینه‌ی کل (AR = ATC)
  • نقطه سر به سر در جایی رخ می دهد که درآمد کل = هزینه کل (TC = TR)

  طبق تعریف به دیاگرام زیر خواهیم رسید:

  نقطه‌ی سر به سر تعدادی و ارزشی

  دیاگرامی از نقطه‌ی سر به سر تعدادی و ارزشی

  تعریف فرمولی نقطه‌ی سر به سر

  (هزینه متغیر در واحد محصول – قیمت فروش در واحد محصول) / هزینه‌های ثابت = نقطه سر به سر تعدادی

  • هزینه‌های ثابت (Fixed Costs) به هزینه‌هایی گفته می‌شود که با تغییر میزان محصول و تولید تغییری نمی‌کنند. (عموما در طی سال در نظر گرفته می‌شود، مانند، حقوق، اجاره، تجهیزات ساختی و …)
  • قیمت فروش در واحد محصول (Price) به قیمت هر کدام از محصولات به صورت واحدی گفته می‌شود.
  • هزینه متغیر در واحد محصول (Variable Costs) به هزینه‌هایی گفته می‌شود که برای تولید یک واحد از محصول به صورت مستقیم نیاز است.

  قابل ذکر است که قیمت فروش واحد محصول منهای هزینه متغیر واحد محصول، حاشیه سود هر واحد است. به عنوان مثال، اگر قیمت فروش کتاب 100 هزار تومان و هزینه‌های متغیر آن 5 هزار تومان برای ساخت کتاب باشد، 95 هزار تومان حاشیه سود در واحد محصول است و به جبران هزینه‌های ثابت کمک می‌کند.

  اصولا نقطه‌ی سر به سر در اولین مراحل تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌ها صورت می‌گیرد، زیرا دلایل زیادی وجود دارد تا به آن نقطه نرسید یا به عنوان استراتژی خود مشخص کنید که چه قدر از آن ارزش را می‌خواهید صرف چه هزینه‌هایی کنید. به همین دلیل در اولین مرحله این شاخص تحلیل می‌شود تا در صورت منطقی بودن به مراحل بعدی رجوع شود. به طور مثال در مرحله‌ی بعدی با رسم جریان درآمد – هزینه در دو حالت عادی و تجمعی، زمان رسیدن به نقطه سر به سر تجمعی و ریسک ها در سرمایه گذاری عادی را محاسبه می‌کنند، تا با تحلیل آن دو نمودار، به میزان ریسک‌های احتمالی موجود در روند رشد کسب و کار بپردازند.

  تیم سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری گیلان جهت توانمندسازی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا، فایل excel مورد نیاز جهت تحلیل مولفه های مالی را آماده نموده است. چنان چه تمایل به دریافت این فایل نمونه دارید، می توانید درخواست خود را با موضوع “دریافت فایل excel تحلیل مولفه های مالی” به آدرس پست الکترونیک صندوق گیلان ([email protected]) ارسال نموده یا در زیر همین پست آدرس پست الکترونیک خود را یادداشت بفرمایید.

  ریسک ها در سرمایه گذاری

  همۀ سازمان‏ها اعم از کوچک و بزرگ، سهامی عام یا خاص، دولتی و غیردولتی در هر سطحی از عملکرد و در هر زمان و مکان با دامنه‏ای از ریسک‏ها که ممکن است بر کارکرد و دستیابی آنها به اهدافشان تأثیر بگذارد، مواجه هستند. شواهد موجود نیز نشان می‏دهند که با تحولات جهانی اخیر، دامنۀ این ریسک‏ها در حال افزایش است. بدیهی است میزان اهمیت این ریسک‏ها برای همۀ سازمان‏ها یکسان نیست.

  تماس با مشاور

  پاسخگویی به شما افتخار ماست، لطفاً تماس بگیرید.

  طی سالیان متمادی و با توسعۀ بازارها و نهادهای مالی، عدم توجه به حوزۀ مدیریت ریسک (به خصوص طی بحران‏های مالی و اعتباری) سبب ورشکستگی بسیاری از سازمان‏ها و شرکت‏های بزرگ و آسیب دیدن جدی اقتصادها شده است. ظهور رشتۀ تخصصی مدیریت ریسک به عنوان پاسخی عملی به مسئلۀ فوق، موجب تغییرات قابل توجهی در سازوکار استراتژیک شرکت‏ها گردید و همراه با خود، توسعۀ پایدار را به ارمغان آورد.

  از سوی دیگر در سال‌های اخیر، خلأ موجود در ابزارهای بدهی و پوشش ریسک در بازار سرمایه از یک سو و نیاز به رشد و توسعۀ این بازار از سوی دیگر، تمایل به طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی و مدیریت ریسک را افزایش داده است. در این راستا، شرکت تأمین سرمایۀ امید از طریق تعامل پویا با بنگاه‌های اقتصادی و ناشران اوراق بهادار و کسب شناخت عمیق از محیط قانونی و مقرراتی کشور، کمبودهای موجود در بازار را شناسایی و ابزارهای متناسب را برای تأمین مالی و پوشش ریسک طراحی می­‌نماید.

  بر اساس این رویکردها، در حال حاضر فعالیت‌های مدیریت ریسک و مهندسی مالی در شرکت تأمین سرمایۀ امید به 5 گروه اصلی به شرح ذیل تقسیم می‌گردد:

  • مدیریت ریسک؛
  • طراحی ابزارهای نوین مالی؛
  • تحقیق و توسعه؛
  • مطالعات و رصد بازار؛
  • آموزش و فرهنگ‏سازی در بازار.

  مدیریت ریسک

  مدیریت ریسک و مهندسی مالی در شرکت تأمین سرمایۀ امید، اقدامات مربوط به مدیریت ریسک را در دو بعد انجام می‏دهد. در بعد اول، شرکت تأمین سرمایۀ امید برای دستیابی به اهداف خود، هم‌راستا با افزایش کارایی در فعالیت‏های مدیریت‏های مختلف، نیازمند شناسایی و مدیریت ریسک‏های پیش‌رو است. شرکت در صورتی موفق خواهد بود که بتواند به طور کامل و شایسته ریسک‏هایی را که در معرض آن قرار دارد، مدیریت کند. مدیریت ریسک تلاش می‏کند تا ریسک‏ها را شناسایی، ارزیابی و اندازه‏گیری نموده و سپس اقدامات متقابلی را در خصوص مدیریت آن ریسک‏ها انجام دهد که این مهم، اکنون بر اساس استقرار سیستم مدیریت ریسک سازمانی در شرکت تأمین سرمایۀ امید محقق شده است. در بعد دوم، مدیریت ریسک و مهندسی مالی، ضمن مدیریت ریسک‏های شرکت تأمین سرمایۀ امید، به سازمان‏ها و شرکت‏های متقاضی خصوصی و دولتی، خدمات مشاورۀ مدیریت ریسک ارائه می‏دهد و با بهره‏گیری از نیروهای متخصص در حوزۀ مالی و مدیریتی، سیستم مدیریت ریسک سازمانی را در آن سازمان‏ها و بر اساس آیین‏نامه‏های مربوط از جمله آیین‏نامۀ حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی (تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)، نهادهای پولی (تحت نظارت بانک مرکزی) و شرکت‏های بیمه‏ای (تحت نظارت بیمۀ مرکزی) پیاده‏سازی می‏نماید. بر این اساس مدیریت ریسک سازمانی در چارچوب زیر توسط مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایۀ امید پیاده‏سازی می‏شود:

  طراحی ابزارهای نوین مالی

  شرکت تأمین سرمایۀ امید در راستای اهداف و مأموریت‌های سازمانی خود و در طول سابقۀ فعالیت خود، خلاقیت، نوآوری و توسعۀ فعالیت‌ها را سرلوحۀ کار خویش قرار داده است. امکان طراحی ابزارهای نوین و بروز نوآوری‌های مالی در بازار سرمایه، جوان بودن بازار خدمات مالی در ایران و بکر بودن حوزۀ مدیریت دارایی‌ها و جذب منابع مالی از جمله فرصت‌هایی است که شرکت تأمین سرمایۀ امید تلاش دارد در راستای اهداف استراتژیک خود از آن‌ها به خوبی استفاده نماید.

  تحقیق و توسعه

  با توجه به این‏که تخصیص بهینۀ منابع مالی در هر اقتصادی نیازمند بخش‌بندی انتفاعی و مالی ارکان و بررسی تفضیلی صنایع آن می‏باشد، بخش تحقیق و توسعۀ شرکت تأمین سرمایۀ امید، با دسترسی به منابع اطلاعاتی غنی داخلی و بین‏المللی و در اختیار داشتن زنجیرۀ کاملی از شرکت­های فعال در بازار مالی و بازرگانی، توانایی تهیۀ کتاب‌ها و جزوات آموزشی مناسب در حوزۀ مالی، گزارش‏های بنیادی و تحلیلی بررسی صنایع مختلف و روش‌های مختلف تأمین مالی مربوطه را دارد. همچنین شرکت تأمین سرمایۀ امید در راستای اولویت‏های پژوهشی سازمان‏های مختلف، طرح‏های مختلفی را با موضوعات مالی و مدیریتی توسط تیم پژوهشی خود در قالب انعقاد قرارداد با سازمان‏های مربوطه به انجام می‏رساند.

  مطالعات و رصد بازار

  مطالعات مربوط به اقتصاد جهانی، منطقه و کشور و بررسی تغییرات صورت‌گرفته در آن یا پیش‌بینی تغییرات و وضعیت آیندۀ آن‌ها همواره از اهمیت بالایی برای همگان به ویژه فعالان اقتصادی برخوردار بوده است. به همین منظور، رصد بازارهای فعال در اقتصاد کشور به ویژه بازارهای مالی اعم از بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ضمن توجه به سایر بازارهای موازی همچون بازار فلزات گران‌بها، ارز، مسکن و … همواره در دستور کار مدیریت ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید بوده است.

  برای موفقیت در سرمایه‌ گذاری ، ابتدا ریسک‌های آن را شناسایی کنید

  سرمایه‌ گذاری و میدریت ریسک

  بعد از اینکه یادگرفتیم چگونه پول خود را پس انداز کنیم، دیر یا زود خیلی از ما با این سوال مواجه خواهیم شد: “چگونه می‌توانیم پولی را که به سختی به دست آورده‌ایم به شکل سودمند سرمایه گذاری کنیم. این سرمایه گذاری می‌تواند شامل سهام‌ها، اوراق قرضه، سرمایه‌ها، حواله‌ها یا طلا باشد. قطعا شما نمی‌خواهید که تصمیمی بگیرید که منجر به از دست دادن پول شده و از سرمایه گذاری خود ارزشی به دست نیاورید.

  برای رسیدن به سوددهی و رشد سرمایه شما باید مشخصه ریسک پذیری خودتان را شناسایی کرده و راهبرد صحیحی را انتخاب کنید. مشخصه ریسک پذیری نشان خواهد داد که چه نوع سرمایه گذاری‌هایی مناسب شما هستند و روی راهبرد سرمایه گذاری شما تاثیر می‌گذارد.

  ریسک‌پذیری در سرمایه گذاری

  ریسک در سرمایه گذاری

  چهار عامل اصلی روی مشخصه ریسک پذیری شما تاثیر دارند:

  • تحمل ریسک : (یعنی شما به عنوان یک سرمایه گذار چقدر می‌توانید بر احساسات خود در خصوص ضرر و زیان سرمایه گذاری غلبه کنید) . از لحاظ احساسی در بدترین حالت شما امادگی چه میزان از ضرر و زیان را دارید؟ هر چقدر تاب آوری ریسک شخصی بالاتری داشته باشید، نسبت سرمایه گذاری‌های با ریسک بالا و تنوع دارایی‌ها بیشتر خواهد بود.
  • ظرفیت ریسک پذیری : (ریسکی که شما می‌توانید بر اساس موقعیت مالی خود بپذیرید) . آیا شما از درآمد منظم و امنی برخوردار هستید؟ هرچه درآمد منظم شما بیشتر باشد، ریسک بیشتری را می‌توانید بپذیرید.
  • دانش مالی : (سطح دانش مالی و داشتن تجربه در خصوص اوراق بهادار). میزان آگاهی شما از اوراق و اسناد مالی چقدر است؟ هرچه بیشتر با سرمایه گذاری‌ها مواجه می‌شوید، ریسک‌ها را بهتر ارزیابی می‌کنید.
  • هدف سرمایه گذاری : (این مورد روی پول بازگشتی مد نظر شما از سرمایه گذاری تاثیر می‌گذارد). با این سرمایه گذاری‌ها به چه چیزی می‌خواهید دست یابید؟ اگر می‌خواهید پول بیشتری از سرمایه گذاریتان بازگردد، باید ریسک بالاتری را بپذیرید

  آیا به اندازه کافی درباره مشخصه ریسک خود فکر کرده‌اید؟ اگر این کار را انجام دهید، برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری ‌های خودتان بسیار آماده خواهید بود. یعنی سنجش میزان ریسک در سبد سرمایه گذاری شما مانند املاک، بورس و غیره. دسته‌های مختلف دارایی شامل سهام‌ها، درآمد ثابت، وجه نقد، ارزهای رایج خارجی، املاک واقعی، کالاها و غیره است. دارایی‌هایی که شما می‌توانید روی آن سرمایه گذاری کنید بستگی به قابلیت ریسک پذیری و راهبرد تخصیص دارایی شما دارد.

  براساس کتاب Invest confidently with index funds and ETFs نوشته Gerd Kormer ما می‌توانیم ریسک دارایی را به چهار دسته زیر تقسیم کنیم:

  • سرمایه گذار محافظه کار: وی خیلی ریسک گریز است و سرمایه خود را برای مواقع اضطراری ذخیره می‌کند. او به دنبال بازده‌های ثابت است و کمتر به رشد فکر می‌کند و اغلب برای نظارت فعال بر سرمایه گذاری وقت ندارند.
  • سرمایه گذار متعادل : او نسبت به سرمایه گذار محافظه کار ریسک بیشتری را تحمل می‌کند. این سرمایه گذاران به صورت بلند مدت سرمایه گذاری می‌کنند و انتظار بازگشت سرمایه سریع را ندارند و می‌خواهند کمی پتانسیل رشد را برای سرمایه گذاری‌هایشان به دست آورند. ممکن است اینها نوساناتی در ارزش سرمایه خود داشته باشند اما نوسانات آنها نسبت به کل بازار سرمایه کمتر است.
  • سرمایه گذار ریسک پذیر : سرمایه گذاری است که به دنبال ریسک است و سرمایه گذاری‌های او در بخش پر ریسک تر مانند سهام و EFTهاست. آنها خواهان پتانسیل رشد خوب هستند و به بازده‌های جاری نیازی ندارند. آنها با مقدار ناپایداری نسبتاً زیادی روبرو هستند، اما نه به اندازه سبد سهامی که فقط شامل سهام یک شرکت است. چنین ریسک ها در سرمایه گذاری سرمایه گذارانی ممکن است در حالی که سبد سهام خود را فعالانه مدیریت می‌کنند، نسبت به این روند بی تفاوت باشند.
  • سرمایه گذار شدیدا ریسک پذیر: او یک سرمایه گذار با تحمل ریسک بالاست. میل به ریسک این نمونه ریسک پذیر حداقل ۷۰ درصد است. آنها می‌توانند تریدرهای روزانه در کارگزاری‌های آنلاین باشند یا بازارهای سهام را فعالانه دنبال کنند (حتی اگر آنها خرید و فروش‌های زیادی را در هر ماه انجام ندهند).

  این موضوع مرا ترغیب کرد تا یک آزمون کوچکی را اجرا کنم که به شما کمک خواهد کرد تا تعیین کنید چه نوع سرمایه گذاری هستید و قابلیت پذیرش چه نوع ریسکی و در چه اندازه‌ای را دارید. آزمون شخصیت توسعه دهنده-سرمایه گذار را بدهید.

  اجرای آزمون

  ابتدا ما مطمئن خواهیم شد که ارزش خاصی به گزینه‌های پاسخ اختصاص داده شده است: ارزش منفی در این آزمون نشان دهنده گزینه فرد ریسک گریز خواهد بود و ارزش مثبت در این آزمون گزینه جستجو کننده ریسک خواهد بود. سپس ما تمام ارزش‌های ارزیابی شده را برای هر سوال جمع خواهیم بست. در نهایت، بازه‌هایی را تعیین خواهیم کرد که در آن سرمایه گذار محافظه کار متعادل می‌شود و به تبع آن سرمایه گذار متعادل تبدیل به سرمایه گذار ریسک پذیر و در نهایت سرمایه گذار ریسک پذیر تبدیل به سرمایه گذار شدیدا ریسک پذیر می‌گردد. نتیجه حاصله، بازه‌ای که نمره خطرپذیری در آن قرار دارد را مشخص و ویزگی ریسک پذیری سرمایه گذار را نشان می‌دهد.

  در اینجا روش مستقیم اجرای آن وجود دارد. البته، پیچیدگی این الگوریتم در صورت دلخواه می‌تواند بیشتر هم شود!

  راهبرد سرمایه گذاری شما باید منعکس کننده مشخصه سرمایه گذاری خودتان باشد. آگاهی از مشخصه خطرپذیری خود، می‌تواند مسیر سرمایه گذاری‌های شما را به سمتی پیش ببرد که متناسب با شخصیت، گرایش‌ها و اهداف شما باشد. برای اینکه به شما کمک کنیم این موضوع را سریعتر و آسانتر بفهمید، می‌توانید این آزمون را انجام دهید: شخصیت توسعه دهنده-سرمایه گذار شما به چه شکل است؟

  عجولانه برخورد نکنید! مسئول ایجاد پرتفوی سرمایه گذاری که با آن حس راحتی دارید، فقط و فقط خودتان هستید. این آزمون نمونه‌های مختلفی از ساختارهای سرمایه گذاری را ارئه می‌دهد که دارای خطا هم است و نمی‌توان از آن به عنوان توصیه سرمایه گذاری استنباط کرد.

  برای انجام آزمون کلیک کنید

  نتیجه گیری

  همه بازگشت‌های سرمایه برگرفته از یک فرض ریسک بوده است. هر سرمایه گذار تاب آوری ریسک خاص خود را دارد و اهداف سرمایه گذاری متفاوت مستلزم پذیرفتن سطوح مختلفی از ریسک است. بیش از ۹۰ درصد از بازگشت‌های سرمایه بستگی به این دارد که سرمایه گذاران چگونه بر حسب گزینش سهم، زمان بندی بازار و سایر عوامل، دارایی‌های خود را در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری می‌کنند.

  در هنگام تخصیص دارایی‌ها، شما تمایل به متنوع سازی سرمایه گذاری خود در میان صنایع، بخش‌ها و سایر عوامل ریسک خواهید داشت تا نوسان نزولی را کاهش داده و همراه با چند اوراق قرضه یک پوشش ریسک سهام را ایجاد کنید.

  به همین دلیل است که باید تخصیص سبد سهام خود را بر اساس تمایل خود به ریسک، دانش مالی و اهداف سرمایه گذاری تعیین کنید.

  ریسک سرمایه گذاری در ترکیه

  آیا سرمایه گذاری در ترکیه امن است؟ آیا ریسک سرمایه گذاری در ترکیه بالا است؟ این‌ها سوالاتی هستند که بسیاری از افراد قبل از مهاجرت به ترکیه و شروع فعالیت‌های سرمایه گذاری خود در این کشور مطرح می‌کنند. ترکیه کشوری است که دولت آن امنیت و آزادی زیادی به سرمایه گذاران خارجی داده است. علاوه بر این، اجرای سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذارهای خارجی در این کشور موجب شده است ترکیه بهترین گزینه برای تجارت و سرمایه گذاری محسوب می‌شود.

  یکی از سیاست‌های اقتصادی ترکیه که موجب جذب سرمایه گذاران بسیاری از اقصی نقاط جهان شده است، اجرای سیاست‌های اعطای اقامت و شهروندی به سرمایه گذاران و به رسمیت شناختن وضعیت تابعیت دوگانه و یا تابعیت مضاعف است.

  ما در موسسه مهاجرتی GO2TR بهترین متخصصین مهاجرتی خود را به کشور ترکیه اختصاص داده‌ایم تا متقاضی با صرف کمترین هزینه و زمان به اهداف مهاجرتی خود در این کشور مثل تحصیل، کار و زندگی در ترکیه بپردازند.

  آنچه در این مقاله خواهید خواند

  مدیریت ریسک سرمایه گذاری در ترکیه

  ریسک سرمایه گذاری در ترکیه و مدیریت صحیح آن

  اقتصاد در ترکیه با موانع مختلف مثل بی ثباتی نسبی سیاسی و کاهش ارزش لیر در مقابل دلار روبرو است که ریسک سرمایه گذاری در ترکیه را افزایش می‌دهد. اما باید در نظر داشت که دولت ترکیه با مدیریت صحیح مشکلات سیاسی و اقتصادی و ارائه برنامه‌های امن برای سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف، این مشکل را تا حد زیادی حل کرده است و ترکیه را به منطقه‌ای نسبتا امن برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کرده است. به همین دلیل است که سالانه سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری اقدام به ثبت شرکت در ترکیه می‌کنند و یا ریسک ها در سرمایه گذاری سرمایه خود را به بخش املاک و مستغلات و خرید ملک در ترکیه اختصاص می‌دهند و از این طریق شرایط افزایش سرمایه خود را فراهم می‌سازند.

  ریسک سرمایه گذاری در ترکیه و ارزش لیر

  ریسک سرمایه گذاری در ترکیه به خاطر کاهش ارزش لیر

  به عقیده بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی واحد اصلی ارز در ترکیه یعنی لیر، اگرچه در حال حاضر تحت تأثیر مشکلات اقتصادی همه‌گیر جهانی قرار گرفته است و ارزش آن نسبت به دلار کاهش یافته است اما این امر تنها به خاطر نوسانات موجود در بازار جهانی است و با گذشت زمان ارزش خود را دوباره باز می‌یابد. در نتیجه خارجی‌ها اکنون فرصت خوبی دارند که با سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات و خرید ملک در بهترین شهرهای ترکیه سرمایه خود را افزایش دهند.

  صنعت توریسم و تاثیر آن بر ریسک سرمایه گذاری در ترکیه

   اقتصاد پر رونق و ریسک سرمایه گذاری در ترکیه

  در سال‌های اخیر، تعداد گردشگرانی که سفر به ترکیه را در برنامه خود قرار داده‌اند افزایش یافته‌ است. این امر علاوه بر رونق فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش صنعت توریسم، منجر به افزایش تقاضا در رابطه با خرید ملک شده است، زیرا بیشتر گردشگرانی که از این کشور پرجاذبه و زیبا بازدید می‌کنند به سرمایه‌گذاری در این کشور و اخذ اقامت ترکیه علاقه‌مند می‌شوند.

  حقیقت این است که ترکیه کشوری است که اقتصاد پررونق و موفقی دارد و همچنین کشوری در حال پیشرفت است. این کشور در سال ۲۰۱۸، رتبه دوم را در رابطه با اقتصاد پررونق و همچنین رتبه ۱۳ را در رابطه با رشد اقتصادی و استانداردهایش کسب کرد. بنابراین ریسک سرمایه گذاری در ترکیه به خاطر جاذبه‌های طبیعی و توریستی و رفت و آمد گردشگران بسیار، از بیشتر نقاط دنیا تا حد زیادی پایین خواهد بود.

  تاثیر مقدار جمعیت بر ریسک سرمایه گذاری در ترکیه

  ریسک سرمایه گذاری در ترکیه در مقابل پتانسیل سرمایه‌گذاری خوب این کشور

  صحبت در مورد جمعیت شناسی در ترکیه باید تمایل شما را به سرمایه گذاری در این کشور به ریسک ها در سرمایه گذاری ویژه در بخش پروژه‌های املاک و مستغلات افزایش دهد. زیرا جمعیت بزرگ همواره بازار بزرگی از مصرف کننده را به همراه دارد. جمعیت ترکیه بیش از ۸۵ میلیون نفر است، این تعداد جمعیت به میزان زیادی سرمایه گذاری در بخش‌های خرید و فروش تولیدات محلی، محصولات وارداتی و سرمایه گذاری در سایر پروژه‌های اقتصادی مثل ساخت و ساز و یا راه‌اندازی کسب و کار را رونق می‌بخشد.

  همچنین تعداد زیادی از این جمعیت را نسل جوان تشکیل می‌دهند که می‌توان از آن‌ها به عنوان نیروی کار حرفه‌ای و ساده برای رونق فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرد. بنابراین ریسک سرمایه گذاری در ترکیه به دلیل وجود بازار بزرگ با مشتریان بالقوه و نیروی کار جوان، پایین است و سرمایه گذارها در این کشور در مسیر یک سرمایه گذاری مطمئن و موفق خواهند بود.

  زیر ساخت‌های ترکیه و تاثیر آن بر سرمایه گذاری

  ریسک سرمایه گذاری در ترکیه با وجود زیر ساخت‌های قوی

  ترکیه کشوری در حال پیشرفت است که همواره به دنبال ارتقای امکانات رفاهی و شهری است. ساخت انواع مکان‌های دیدنی، مراکز خرید، پل‌های جذاب، خطوط هوایی جدید، فرودگاه‌های مختلف و ارتقای سایر زیر ساخت‌ها، این کشور را نه تنها به مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است بلکه ریسک سرمایه گذاری در ترکیه را نیز تا حد زیادی کاهش داده است. در واقع این امر بر سرمایه‌گذاری‌های مجاور و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مربوط به بخش املاک و مستغلات تاثیر مستقیم دارد و با ارتقای هرچه بیشتر زیر ساخت‌های ترکیه، شرایط افزایش سود سرمایه‌گذار‌ها نیز فراهم می‌شود.

  در ریسک ها در سرمایه گذاری همین رابطه بخوانید:

  مالیات و ریسک سرمایه‌گذاری در ترکیه

  ترکیه یکی از رقابتی‌ترین نرخ های مالیات شرکتی را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) دارد. قانون مالیات ترکیه دارای مقررات واضح، عینی و هماهنگ با اقتصاد این کشور است و مطابق با استانداردهای بین المللی عمل می‌کند. شفافیت قوانین پرداخت مالیات در ترکیه و پرداخت مالیات ریسک ها در سرمایه گذاری کم در برخی از بخش‌های اقتصادی ترکیه مثل بخش املاک و مستغلات (سالانه ۰.۱ تا ۰.۶ درصد) در مقایسه با بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موجب شده است که ترکیه نه تنها بستری مناسب برای سرمایه گذاری داشته باشد، بلکه ریسک سرمایه گذاری در این کشور تا حد زیادی کاهش یابد.

  ریسک سرمایه گذاری در ترکیه و مقایسه صادرات و واردات این کشور

  یکی دیگر از شاخص مهم به هنگام سرمایه‌گذاری در یک کشور، مقایسه صادرات و واردات یک کشور است. این یک واقعیت است که هر چه صادرات یک کشور بیشتر باشد، خودکفایی و قدرت اقتصادی آن کشور بیشتر خواهد بود.

  در جدول زیر می‌توانید مقدار صادرات و واردات ترکیه در سال ریسک ها در سرمایه گذاری ۲۰۲۰ را در چند کالای اساسی که ۵ رتبه نخست صادرات و واردات این کشور را به خود اختصاص داده اند، مشاهده کنید.

  رتبه کالا وارداتصادرات
  ۱وسایل نقلیه جاده‌ای ۹%وسایل نقلیه جاده‌ای۱۴%
  ۲ماشین آلات برقی، دستگاه ها و لوازم خانگی۶%اقلام مختلف پوشاک و لوازم جانبی پوشاک ۱۱%
  ۳سایر ماشین آلات و قطعات صنعتی ۵%نخ نساجی و محصولات مرتبط ۸%
  ۴آهن و فولاد ۵%ماشین آلات برقی، دستگاه ها و لوازم خانگی ۶%
  ۵پلاستیک در اشکال اولیه ۴%طلا و سنگ‌های قیمتی (به استثنای سنگ معدن و کنسانتره طلا) ۶%

  خطرات سرمایه گذاری در ترکیه و نقاط قوت آن

  خطرات و ریسک سرمایه گذاری در ترکیه

  با وجود اینکه ریسک سرمایه گذاری در ترکیه به نسبت بسیاری از کشورها پایین است، تحلیلگران اقتصادی برخی از خطرات سرمایه گذاری در این کشور را پیش‌بینی کرده‌اند. تعدادی از این خطرات عبارت‌اند از:

  • آسیب پذیری لیر در برابر شوک‌های داخلی و خارجی ترکیه
  • تاثیر منفی بحران کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰ بر اقتصاد این کشور همچون سایر کشورهای جهان
  • وجود کسری حساب جاری نسبتا بزرگ در ترکیه که عمدتاً از طریق قرض‌های کوتاه مدت از دولت‌های خارجی تأمین می‌شود.
  • وجود ریسک بازپرداخت بدهی (خارجی) شرکت‌ها و بانک‌های ضعیف‌ ترکیه، که با بحران ارزی در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۹ مواجه بوده‌اند.
  • شکاف عمیق در جامعه بین افرادی که خواهان جدایی بین دین و سیاست هستند با محافظه کاران مذهبی (وجود برخی از تنش‌های داخلی)
  • خطرات و تنش‌های منطقه‌ای ناشی از تقسیمات جغرافیای سیاسی
  • وابستگی زیاد ترکیه به تامین سرمایه از خارج کشور
  • ساختار وابسته این کشور به واردات بخش تولید
  • فشارهای تورمی بالا ناشی از ضعف لیر
  • تضعیف ذخایر بانک مرکزی و امکان افزایش بدهی عمومی

  در کنار خطرات سرمایه گذاری در ترکیه تعدادی از نقاط قوت برجسته و مثبت برای سرمایه گذاری در ترکیه وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

  • وجود نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده
  • بافت تولیدی توسعه یافته و انعطاف پذیر
  • موقعیت جغرافیایی مناسب (قرار گرفتن در میان اروپا و آسیا)
  • بهبود اقتصاد و قوی شدن اقتصاد این کشور پس از بحران COVID-19
  • بهبود عملکرد صادرارتی ترکیه که موجب می‌شود خطرات ناشی از کمبود بوجه در حساب جاری ترکیه کاهش یابد.

  مخاطب گرامی شما در این مطلب با ریسک‌های احتمالی سرمایه گذاری در ترکیه آشنا شدید و مولفه‌های تاثیر گذار سرمایه گذاری در این کشور را شناختید چنانچه قصد سرمایه گذاری، ثبت شرکت، خرید اقساطی ملک در ترکیه و… دارید می‌توانید با متخصصین مهاجرتی GO2TR تماس بگیرید و اطلاعات لازم را از آن‌ها در این زمینه دریافت کنید.

  هفت روز هفته از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب

  سوالات متداول

  آیا سرمایه‌گذاری در ترکیه ایمن است؟

  سرمایه‌گذاری در ترکیه نیز همچون سایر کشورها مشمول تعدادی از نقاط مثبت و منفی می‌شود. سرمایه گذارها با توجه به شرایط اختصاصی که دارند و با تحلیل این نقاط مثبت و منفی می‌توانند به این نتیجه برسند که سرمایه‌گذاری در ترکیه برای آن‌ها امن است یا خیر.

  آیا خارجی‌ها می توانند در ترکیه سرمایه گذاری کنند؟

  بله با توجه به قانون‌گذاری‌های جدید ترکیه در ارتباط با جذب سرمایه‌گذاراین کشور شرایطی مناسب برای سرمایه‌گذاری در ترکیه و جذب سرمایه گذار خارجی فراهم کرده است.

  چگونه می‌توانم در ترکیه سرمایه گذاری کنم؟

  روش‌های مختلفی برای سرمایه گذاری در این کشور وجود دارد. ثبت شرکت، خرید ملک، خرید املاک تجاری، خرید اوراق قرضه و خرید سهام تنها نمونه‌هایی از روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری در این کشور است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.