انتخاب کارگزار رسمی


یادداشت | کارگزار مطلوب حکومت اسلامی در کلام علوی

نگاهی به سیره حکمرانی امیرالمؤمنین (علیه السلام) در امر گزینش کارگزاران حکومت، میزان دقت ایشان در انتخاب مدیران و مسئولان را به خوبی روشن و مبرهن می سازد که خود بیانگر اهمیت و تأثیر بسزای میزان صلاحیتِ کارگزار در کارآمدی حکومت است. مدیر و کارگزار صالح از منظر حضرت علی (علیه السلام) کسی است که به کتاب و سنت ملتزم (1)، در اجرای حق و عدالت قاطع (2)، به ارزش ها پایبند (3)، به وارستگی و تقوای اطرافیان مُهتم (4)، سیاستش با اخلاق آمیخته (5)، با مردمان خاضع و مهربان (6)، با حیطه کار و مسئولیت خود آشنا (7)، در میان مردم حاضر (8)، در گفتار و رفتار خود صادق (9)، به نظم مقید (10)، در کار خود منضبط و قانونمند (11) و نسبت به حق مداری حساس (12) باشد. این همه بدین جهت است که اهداف مقدس حکومت مبتنی بر اسلام و حدود الهی، جز با حضور چنین کارگزارانی تأمین نخواهد شد.

در سال 38 هجری قمری، پس از آنکه محمد بن ابی بکر در اداره امور مصر با مشکلاتی مواجه گردید، امیرالمؤمنین (علیه السلام) مالک اشتر نخعی را برای حکومت مصر اعزام و در ضمن نامه ای که حاوی دستورها، توصیه ها و معارف ارزشمندی است وی را نسبت به خطوط کلی سیره حکمرانی خود در ابعاد سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، نظامی و عبادی واقف ساخت. هرچند مالک اشتر در مسیر مصر توسط عوامل معاویه مسموم شد و هیچ وقت به مصر نرسید، اما در پی انتصاب او، عهدنامه نفیس حکمرانی در نگاه امیرالمؤمنین (علیه السلام) برای نسل های بعدی به یادگار ماند که سید رضی (ره) آن را ذیل عنوان نامه 53 نهج البلاغه آورده است (13). در فرازی از این نامه مفصل، مولای متقیان (علیه السلام) به مالک اشتر در زمینه انتخاب کارگزاران دولتی توصیه ها و دستورالعمل هایی دارند که در سطور ذیل نگاهی اجمالی به آن ها خواهیم داشت.

رابطه حاکم با کارگزاران خود را می توان در چهار مرحله خلاصه نمود که عبارت اند از؛ نحوه انتخاب و ویژگی های لازم کارگزار، نحوه تعامل حاکم با کارگزار، نظارت بر کارگزار و مؤاخذه کارگزار در صورت خیانت، که البته جملگی این مواقف خطیر در فرمایش نورانی حضرت مورد توجه قرار گرفته است:

 1. امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نظر داشتن سه ویژگی را در انتخاب کارگزار مورد تأکید قرار می دهند. اولین ویژگی، بهره مندی شخص مورد نظر از تجربه، مهارت و دانش کافی و ویژگی دوم بهره مندی وی از حجب و حیا است که مقصود از آن با استناد به دیگر سخنان حضرت، نه صِرف حیای در برابر بندگان بلکه حیای از خداوند و ترک معاصی است (14). توجه به این بخش از فرمایش حضرت علی (علیه السلام) مفهِم این معنا است که مسئول مطلوب در اندیشه علوی آن است که جامع تخصص و تعهد باشد و هیچ یک به تنهایی کفایت نمی کند. چنانکه در فرمایش دیگری می فرمایند: «افرادی متدین، با دانش و تدبیر را برای کار انتخاب نما (15).» ویژگی سوم نیز صلاحیت خانوادگی است که بارها امام آن را به مالک گوشزد می کنند. کارگزار صالح باید از خاندانی پاک و با تقوی که در اسلام و مسلمانی سابقه درخشانی دارند برگزیده شود. چراکه چنین افرادی متخلق تر و آبرومندتر اند و اصالت و تربیت خانوادگی مبتنی بر دین، تضمینی برای صلاحیت آنهاست. این دسته از افراد که از صلاحیت فردی و خانوادگی برخوردار اند، کمتر طمع می ورزند و بیشتر به آینده و عواقب امور توجه دارند.

اما حضرت طی بیان خود، ناظر به انتخاب کارگزار دو معیار کلی آزمایش و مشورت را مطرح می کنند. ارائه این دو معیار از این جهت قابل توجه است که درصد احتمال انتخاب افراد غیرصالح را به حداقل می رساند. زیرا معمولاً انتخاب کارگزار یا با شناخت قبلی صورت می پذیرد و یا با معرفی دیگر افرادی که از قبل نسب به آنها شناخت وجود دارد که طبعاً گروه اول از آزمایش و گروه دوم از مشورت بی نیاز اند انتخاب کارگزار رسمی چراکه خود طی فرایند آزمایش یا مشورت با دیگران مطرح شده اند. اما اگر شناخت قبلی با مشورت و معرفی دیگران با آزمایش شخصی تکمیل گردد، یقیناً اطمینان نسبت به صلاحیت کاندیدای مسئولیت، افزایش پیدا کرده و احتمال عدم صلاحیت وی کاهش می یابد زیرا ای بسا در اثر مشورت و امتحان فردی، نسبت به دیگر نقاط ضعف یا قوتی که از آن بی اطلاع بوده است آگاه گردد و انتخاب خود را از خطا دور سازد. از این رو است که حضرت هر دو سنجه را در انتخاب کارگزار یادآور می شوند.

 1. نیازها و اقتضائات زندگی مادی از یک سو و موقعیت و قدرت ناشی از مسئولیت از سوی دیگر باعث می شود که همواره احتمال انحراف و خیانت کارگزار وجود داشته باشد. از این رو علی (علیه السلام) برای آنکه اولاً این احتمال کاهش یابد و ثانیاً نسبت به فساد و کجروی مسئولان اتمام حجت شود، توصیه می کنند که نیاز مالی آنها باید به قدر کافی تأمین گردد و به دیگر عبارت، هیچ دغدغه ای از جهت نیازهای مالی روزمره برای گذران زندگی در ایشان وجود نداشته باشد. در اندیشه علوی، اگر کارگزاران از ناحیه حکومت با گرفتن حقوق کافی تأمین گردند، میزان تلاش آنها برای انجام وظایف خود افزایش و امکان دست درازی آنها به بیت المال کاهش می یابد.
 2. اما طرحی که امام برای نظارت بر کارگزاران و رفتار آنها پیشنهاد می کند اندکی از شیوه های معمول نظارت متفاوت به نظر می رسد. این ایده عبارت است از گماردن مأمورانی راستگو و وفادار که به مراقبت و بازرسی پنهان رفتار و شیوه عملکرد کارگزارن می پردازند به نحوی که مسئولین نیز نسبت به اصل وجود چنین نظارتی از سوی افراد وفادار به مافوق خود مطلع، اما درباره جزئیات و کیفیت آن بی اطلاع باشند. امیرالمؤمنین (علیه السلام) نتیجه چنین نظارتی را امانت داری و مهربانی آنها با مردم عنوان می کنند. سیستم نظارتی مزبور که با نظام های نظارتی متعارف و ساختارهای شناخته شده ای همچون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و. بسیار متفاوت است، از این جهت در نوع خود بی نظیر است که مسئول منظور را دائماً متوجه این واقعیت می کند که یکی از اطرافیان وی اخبارِ اعمال و رفتار او در قامت یک مسئول را، به مافوقی می رساند که اعتماد وی به مراقب انتخاب کارگزار رسمی بیش از اعتماد به خود اوست. چنین سیستمی نقش بسیار مؤثری در بازدارندگی فساد خواهد داشت.

نگاهی به سیره حضرت علی (علیه السلام) نشان می دهد که ایشان نیز از چنین سیستم نظارتی در دوران حکومت خود بهره می گرفتند و دست کم در هر شهر و یا ناحیه‏ای، یک یا چند نفر از این افراد را به طور رسمی و ثابت داشته‏اند، که ابوالاسود دوئلی یکی از آنها در بصره است و امام در پاسخ نامه وی به او اطمینان دادند که گزارش هایش محرمانه خواهد ماند و حاکم بصره ـ ابن عباس ـ از مکاتبات او با خبر نخواهد شد (16). در زمان های دیگر، شخص ابوالاسود نیز از چنین نظارتی در امان نبوده است چنانکه نقل شده امام (علیه ‏السلام) ابوالاسود دوئلی را به قضاوت منصوب نمود اما در همان ساعات نخستین نیم روز، وی را برکنار کرد. او به حضور امام آمد و گفت: بخدا سوگند من خیانت نکرده و فریب نخورده‏ام، به چه دلیل مرا برکنار کردی؟! امام فرمود: به من خبر دادند که تو هنگام داوری بلندتر از دادخواهان سخن می‏گویی (17). از این نقل و نقل های فراوان همانند آن برمی آید که نیروهای حسبه یا افراد معین دیگری را امام (علیه‏السلام) به عنوان ناظر بر کار کارگزاران خود تعیین می کرد و مبتنی بر اعتمادی که به گزارش های آنها داشت متعاقباً ترتیب اثر نیز می داد.

تنها تصور اینکه آگاهی هر مادون از نظارت پنهان خود توسط مأمور معتمد مافوق، کافی است تا به کارآمدی چنین مدل نظارتی پی ببریم. راز نهفته در واژه «بلغنی ـ به من رسیده است» که امام (علیه السلام) در بسیاری از نامه های خود ابتدائاً از آن استفاده نموده اند و همچنین توصیه مکرر به دیگر منصوبان با انتخاب کارگزار رسمی جمله «و ابعث العیون» که همان گماردن چشم های مخفی (جاسوس) می باشد نیز می تواند پرده از وجود چنین سیستم پیچیده نظارتی در حکومت ایشان بردارد که پرداختن به ابعاد و ماهیت آن جایگاه دیگری را می طلبد.

 1. حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نهایت به مالک اشتر سفارش می کنند که اگر با همه این ملاحظات، با خیانت کارگزار خود مواجه شدی، به هیچ وجه از مجازات او فروگذاری و مضایقه نکن. زیرا نه چنین شخصی دیگر صلاحیت مسئولیت دارد و نه اعتماد جامعه به حکومت امری کم ارزش است که با خیانت چنین افرادی خدشه دار شود، ضمن اینکه چنین اقدام قاطعی تأثیر بسزایی در عبرت دیگران و بازدارندگی خواهد داشت. مولای متقیان (علیه السلام) در ادامه، چنین شخصی را خوار و خائن دانسته و مجازات وی را تازیانه، باز پس گیری اموالی که در اختیار دارد و بدنامی می دانند. نکته جالب این که حضرت در اثبات خیانت و به تبع آن مجازات کارگزار فاسد، تنها یک چیز را کافی می دانند و آن همان تأیید مأموران مخفی نظام نظارتی علوی است.
 • دشتی، محمد (1392)، ترجمه نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام)انتخاب کارگزار رسمی ، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه های علمیه
 • همان، خ 37
 • همان، ن 53
 • همان
 • همان، ح 474
 • همان، ن 53
 • خوانساری، جمال الدین محمد (1360)، شرح غررالحکم و دررالکلم (تحقیق میر جلال الدین حسینی ارموی)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 345
 • نهج البلاغه، ن انتخاب کارگزار رسمی 53
 • همان، خ 200

10) ابن شعبه حرانی، ابومحمد بن علی (1363)، تحف العقول عن آل الرسول (علیهم السلام)، قم، نشر اسلامی، ص 143

11) نهج البلاغه، ح 100

13) ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِکَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً، وَلاَ تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَأَثَرَةً، فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ. وَتَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَالْحَيَاءِ، مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ، وَالْقَدَمِ فِي الاسْلاَمِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّهُمْ أَکْرَمُ أَخْلاَقاً وَأَصَحُّ أَعْرَاضاً، وَأَقَلُّ فِي الْمَطَامِعِ إِشْرَاقاً، وَأَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الاُمُورِ نَظَراً. ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الارْزَاقَ، فَإِنَّ ذَلِکَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلاَحِ أَنْفُسِهِمْ، وَغِنًى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ، وَحُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَکَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَکَ. ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ، وَابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ تَعَاهُدَکَ فِي السِّرِّ لامُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الاَمَانَةِ، وَالرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ. وَتَحَفَّظْ مِنَ الاعْوَانِ; فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَة اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَکَ أَخْبَارُ عُيُونِکَ، اکْتَفَيْتَ بِذَلِکَ شَاهِداً، فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ، وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ، وَوَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ، وَقَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ.

سپس در امور كارمندانت بينديش، و پس از آزمايش به كارشان بگمار، و با ميل شخصى، و بدون مشورت با ديگران آنان را به كارهاى مختلف وادار نكن، زيرا نوعى ستمگرى و خيانت است.

كارگزاران دولتى را از ميان مردمى با تجربه و با حيا، از خاندان هاى پاكيزه و با تقوى، كه در مسلمانى سابقه درخشانى دارند انتخاب كن، زيرا اخلاق آنان گرامى تر، و آبرويشان محفوظتر، و طمع و روزى شان كمتر، و آينده نگرى آنان بيشتر است.

سپس روزى فراوان بر آنان ارزانى دار، كه با گرفتن حقوق كافى در اصلاح خود بيشتر مى كوشند، و با بى نيازى، دست به اموال بيت المال نمى زنند، و اتمام حجّتى است بر آنان اگر فرمانت را نپذيرند يا در امانت تو خيانت كنند.

سپس رفتار كارگزاران را بررسى كن، و جاسوسانى راستگو، و وفا پيشه بر آنان بگمار، كه مراقبت و بازرسى پنهانى تو از كار آنان، سبب امانت دارى، و مهربانى با رعيّت خواهد بود.

و از همكاران نزديكت سخت مراقبت كن، و اگر يكى از آنان دست به خيانت زد، و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تأييد كرد، به همين مقدار گواهى قناعت كرده او را با تازيانه كيفر كن، و آنچه از اموال كه در اختيار دارد از او باز پس گير، سپس او را خوار دار، و خيانتكار بشمار، و انتخاب کارگزار رسمی انتخاب کارگزار رسمی طوق بد نامى به گردنش بيفكن.

14) نهج البلاغه، ح 349 (ایشان در این زمینه می فرمایند: «و من قلّ حیاؤه قلّ ورعه و من قلّ ورعه مات قلبه و من مات قلبه دخل النّار ـ هرکس حیایش، کم باشد، پارسایی و ورع او کم می شود و هرکس پارسایی اش، کم باشد، قلبش می میرد و هرکس قلبش بمیرد، وارد آتش دورخ می شود. »)

15) تحف العقول، ص 137

16) محمودی، محمدباقر، (1376)، نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج 5، ص 17

17) قرشی، محمد، (1366)، معالم القربه فی احکام الحسبه، قم، انتشارات مکتب الاعلام الاسلامی، ص 203

کارگزار رسمی گمرک کیست؟

اگر در زمینه تجارت های بین المللی و واردات کالا فعالیت دارید، حتما با اصطلاحات مختلفی همچون کارگزار رسمی گمرک، حق العمل کار گمرک و یا ترخیص کار کالا مواجه شده اید. این اصطلاحات معنا و مفهوم یکسانی دارند و در واقع به یک شخص اطلاق می شوند، یعنی کارگزار رسمی گمرک همان ترخیص کار یا حق العمل کاری است که شما برای انجام امور بازرگانی، تشریفات گمرکی و مراحل واردات و ترخیص کالا از گمرک استخدام می کنید.

حق العمل کار یا کارگزار رسمی گمرک شخصی است حقیقی یا حقوقی که مورد تایید اداره گمرک بوده و به عنوان نماینده قانونی صاحبین کالا برای ترخیص کالاها به اداره گمرک مراجعه کرده یا مراحل واردات و ترخیص کالا را تماما بر عهده می گیرد، البته توجه داشته باشید که صاحب کالا نیز خود به عنوان کارگزار گمرک می تواند مراحل کار را انجام دهد، به شرط آنکه پروانه مخصوص اداره گمرک را دارا باشد.

همانطور که می دانید ترخیص کالا از گمرک مراحل، شرایط و ضوابط خاص خود را دارد که از جمله آن ها برخورداری از مجوزهای قانونی است. شاید با شنیدن مجوزهای قانونی این تصور در ذهن شما بنشیند که باید برای واردات کالا به مراجع قانونی یا وزارت صمت مراجعه کرده و مجوزهای لازم برای واردات کالا را دریافت کنید؛ اما صبر داشته باشید، مجوزهای واردات کالا تنها بخشی از گواهینامه ها و مجوزهای ورود کالاهای خارجی به کشور هستند، چرا که در این زمینه معمولا قوانین و ضوابط خاصی تعیین شده تا از هرگونه تخلف در تجارت های بین المللی جلوگیری به عمل آید.

از جمله مجوزها در زمینه واردات کالا، پروانه مخصوص اداره گمرک است که به حق العمل کار، ترخیص کار یا کارگزار گمرک تعلق می گیرد و در واقع بدون این مجوز نمی توان کالایی را از گمرک ترخیص کرد. با توجه به اهمیت پروانه مخصوص اداره گمرک در ترخیص کالا، اداره گمرک با سختگیری خاصی این مجوز را صادر می کند و لذا کارگزار رسمی گمرک باید از ویژگی های خاصی برخوردار باشد تا این مجوز به وی تعلق بگیرد.

بنابراین با توجه به سخت گیری های اداره گمرک در صدور پروانه مخصوص ترخیص کالاها، به عنوان یک تاجر حرفه ای یا تازه کار به شما توصیه می کنیم، برای ترخیص کالاهای وارداتی خود از گمرک حتما یک ترخیص کار استخدام کنید تا تمامی مراحل ترخیص کالا را برعهده گرفته و یک به یک مجوزهای لازم را با وکالتنامه و تعهدی که به شما دارد، برای ترخیص کالاها دریافت کرده و در نهایت اقدامات لازم را به انجام برساند.

کارگزار رسمی گمرک باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

فهرست مطالب این صفحه

کارگزار رسمی گمرک باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

روند واردات تا ترخیص کالاها از گمرک طی یک سری سلسله مراتب های پیچیده، حساس و قانونی انجام می شود که هر گونه تخلف در آن می تواند شما را با زیان ها و خسارت های مالی زیادی مواجه سازد، از این رو تجار و بازرگانان با سابقه همواره به تاجرین تازه کار توصیه می کنند که از ترخیص کاران حرفه ای یا شرکت های تجاری برای انجام مراحل و امور بازرگانی مربوط به واردات و ترخیص کالاها از گمرک کمک بگیرید تا آن ها با تجربه و تخصصی که دارند، شما را در تمامی مراحل و ضوابط کار راهنمایی نمایند.

همچنین از دیگر دلایلی که پیشنهاد می شود از کارگزاران رسمی گمرک برای ترخیص کالاها یا انجام امور بازرگانی تجارت های بین المللی کمک بگیرید، این است که کارگزاران به عنوان نماینده و موکل قانونی شما تمامی مراحل دریافت مجوز را شخصا به انجام رسانده و دیگر نیازی به دوندگی های شما در مراجع و سازمان های مختلف نیست و علاوه بر آن اداره گمرک برای ارائه پروانه مخصوص ترخیص کالاها از شما یک سری مدارک درخواست می کند که تکمیل، جمع آوری و ارائه آن ها بسیار زمان بر و پرهزینه می باشد و این در حالی است که کارگزار رسمی گمرک این پروانه را پیش از قبول درخواست شما، از اداره گمرک دریافت کرده و مورد تایید اداره گمرک می باشد. بنابراین با کمک گرفتن از ترخیص کاران حرفه ای یا انتخاب آن ها به عنوان نماینده قانونی خود می تواند در تسریع روند واردات و ترخیص کالا از گمرک موثر واقع شود.

با این حال اگر به عنوان یک تاجر تازه کار می خواهید شخصا امور بازرگانی تجارت خود را پیگیری کنید، لازم است با ویژگی های کارگزار مورد تایید اداره گمرک آشنا باشید تا بتوانید پروانه مخصوص را از این سازمان برای ترخیص کالاهای خود اخذ کنید، بدین ترتیب در ادامه این بخش ویژگی های کارگزار رسمی گمرک را معرفی می کنیم:

 • کارگزار رسمی گمرک باید تابعیت کشور ایران را داشته باشد.
 • گواهی عدم سوء پیشینه خود را به اداره گمرک ارائه نماید.
 • حداقل دارای مدرک کاردانی در رشته های امور گمرکی یا مدرک کارشناسی در رشته های بازرگانی یا سایر رشته ها باشد.
 • در هیچ یک از مراکز دولتی استخدام نشده باشد، یعنی کارمند دولت نباشد.
 • حداقل دارای ۲۶ سال سن باشد.
 • برای دریافت پروانه مخصوص اداره گمرک، حتما باید کارت بازرگانی داشته باشد.

چرا از کارگزار رسمی گمرک باید در ترخیص کالاها کمک بگیریم؟

چرا از کارگزار رسمی گمرک باید در ترخیص کالاها کمک بگیریم؟

ترخیص کار یا کارگزار گمرک خدمات مختلفی را در زمینه ترخیص کالاها یا واردات آن ها به کشور ارائه می کند که هر یک می تواند در تسریع روند تجارت یا ضرر و زیان ها و حتی سود دهی های معامله بین المللی شما موثر باشد. کمک گرفتن از کارگزاران و ترخیص کاران کالا یک اقدام مهم و توصیه شده در زمینه تجارت های بین المللی است و هر تاجری با هر میزان سابقه و تجربه می تواند از خدمات این افراد در پیشبرد اهداف تجاری کسب و کار. خود بهره مند شود.

از انتخاب کارگزار رسمی جمله خدمات کارگزاران گمرک در زمینه ترخیص کالا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ارائه مشاوره بازرگانی در زمینه های گوناگون و مراحل مختلف واردات کالا به تجار و بازرگانان
 • بررسی ضرر و زیان های روش های مختلف واردات کالا و انتخاب بهترین راه حل ها در برخورد با مشکلات و چالش های مختلف
 • دریافت مجوزهای واردات و ترخیص کالا از مراجع قضایی مختلف به جای صاحبین کالا
 • حضور به موقع در تمامی گمرکات کشور به منظور ترخیص کالا از گمرک و انتقال آن ها به انبارهای مورد نظر صاحب کالا

کارگزار رسمی گمرک بسته به نیاز و شرایط خدمات گوناگونی را برای حل و فصل مشکلات به شما ارائه می کند و شما می توانید با این خدمات و راهنمایی های تخصصی کارگزاران همواره بهترین تصمیمات را برای پیشبرد اهداف تجارت خود داشته باشید؛ اما بهتر است همواره از شرکت های تجاری معتبر در این. میوه کمک بگیرید که به شما پیشنهاد می کنیم در این خصوص با مشاورین شرکت بازرگانی اورانوس مشورت کرده و با توصیه ها و راهنمایی های آن ها ترخیص کاران حرفه ای یا کارگزاران رسمی گمرک را برای ترخیص کالاهای خود استخدام کنید.

همچنین برای استفاده از خدمات کارگزاران رسمی گمرک، می توانید خدمات ترخیص کاران حرفه ای گروه بازرگانی اورانوس را بررسی کرده و از خدمات ما در زمینه واردات تا ترخیص کالاها از گمرک استفاده کنید.

انتخاب کارگزار رسمی

خانه کسب و کار آمار و ارقام بهترین کارگزاری‌ بورس در سال 1400 و نکات مهم درباره انتخاب کارگزاری ها در فضای آنلاین

بهترین کارگزاری‌ بورس در سال 1400 و نکات مهم درباره انتخاب کارگزاری ها در فضای آنلاین

بهترین کارگزاری‌ بورس

این روزها همه به دنبال بهترین کارگزاری‌ و انتخاب کارگزاری بورس هستند تا از بین این شرکت های کارگزاری ، مناسبت‌ترین انتخاب کارگزاری را داشته باشند. صف‌های طولانی در این شرکت های کارگزاری تشکیل شده نشان دهنده این ماجراست. بنابراین با توجه به استقبال مردم از بورس و بازار سرمایه، اهمیت فعالیت در فضای آنلاین بسیار بیشتر از گذشته شده و این کارگزاری ها رقابت نفسگیری در فضای اینترنت آغاز کرده‌اند.

مردم تازه وارد شده به بورس همگی تشنه دریافت اطلاعات جدید و یادگیری تکنیک‌های سرمایه‌گذاری در بورس در مدت زمان کوتاه هستند. بهترین راه دریافت اطلاعات برای بورس اولی‌ها قاعدتا سایت‌ها و اینستاگرام کارگزای‌های رسمی و معتبر بورس هستند. اما آیا این شرکت های کارگزاری توانسته‌اند به نیاز مردم پاسخ دهند؟ در این گزارش «آیمارکتور» به این سوالات پاسخ می‌دهیم و بهترین کارگزاری‌ بورس در فضای آنلاین را بررسی می‌کنیم.

بهترین کارگزاری‌ بورس با توجه به سرچ گوگل

شرکت های کارگزاری بورس مفید

کارگزاری آگاه

سایت سهام یاب

یکی از اقدامات جالب کارگزاری تدبیرگران فردا راه‌اندازی سایتی به نام سهام یاب است. سایت سهام یاب در واقع به شکل یک شبکه اجتماعی برای بورس بازان طراحی شده که هر کس یک پروفایل و نام کاربری دارد و درباره هر اتفاق بورسی در آن می‌نویسد و اظهارنظر می‌کند.

این سایت، یک سر و گردن بالاتر از همه سایت‌های بورسی است و باید به ابتکار کارگزاری تدبیرگران فردا تبریک گفت. رتبه الکسا این سایت 40 است و با این روندی که پیش می‌رود قطعا جای خود در میان بیست سایت اول الکسا باز خواهد کرد.

صعود و سقوط کارگزاری آتی ساز بازار

 • کارگزاری آتی ساز بازار در حال تبدیل شدن به یکی از کارگزاری‌های تاثیرگذار و پرطرفدار بود. سال گذشته کارگزاری آتی ساز بازار توانست در کم‌تر از سه ماه، رتبه الکسای خود را از بالای 500 به 182 برساند که قابل توجه است.
 • اگر این کارگزاری این روند خود را همچنان حفظ می‌کرد، مطمئنا به یکی از رقیبان بزرگ کارگزاری‌های مفید و آگاه تبدیل می‌شد. سایت کارگزاری آتی ساز بازار ، بسیار مناسب و کاربردی طراحی شده بود و از معضلات هنگ گردن و قطعی به دور بود. این کارگزاری همچنین در اینستاگرام نیز فعالیت خوبی دارد که در چند خط پایین‌تر آن را به طور کامل بررسی کرده‌ایم.

کارگزاری آتی ساز بازار انتخاب بهترین کارگزاری بورس

اما متأسفانه امروز می‌بینیم که سایت جدیدی جای سایت قبلی را گرفته که با وجود طراحی کاربردی‌تر اما عملکرد بسیار ضعیفی دارد.

سایت آتی ساز بازار

این سایت کند و سنگین است و عملکرد بسیار ضعیف‌تری نسبت به سایت قبلی کارگزاری آتی سازان بازار دارد.

متأسفانه روند پس رفت وب سایت این کارگزاری را در رتبه الکسا آن که نتیجه میزان ترافیک است نیز مشاهده می‌کنیم.

الکسا آتی ساز بازار

همانطور که گفتیم سایت کارگزاری آتی ساز بازار به عنوان یکی از بهترین سایت های کارگزاری بورس شناخته می‌شد و حتی توانسته بود که رتبه الکسا ایران خود را تا عدد 182 کاهش دهد.

با این که الکسا منبع بسیار معتبری برای مقایسه عملکرد وب سایت‌های مختلف نیست اما اختلاف دو رتبه 182 ایران سال گذشته و 52،883 کنونی معنای از بین رفتن ترافیک این وب سایت را دارد.

حرکت حرفه‌ای کارگزاری اقتصاد بیدار

این کارگزاری هم توانسته در میان کارگزاری‌های دیگر روند پیشرفت خوب و مناسبی داشته و طرفداران زیادی در شبکه‌های اجتماعی دست و پا کند. رتبه السکا کارگزاری اقتصاد بیدار 187 است که جایگاه مناسبی به شمار می‌رود. صفحه اینستاگرام کارگزاری اقتصاد بیدار نیز فعالیت خوبی دارد و آنطور که معلوم است در آینده‌ای نزدیک به یک رقیب گردن کلفت برای سایر کارگزاری‌ها تبدیل خواهد شد.

وضعیت ده بهترین کارگزاری‌ بورس در اینستاگرام از نظر فالوئر

پیج اینستاگرام کارگزاری مفید

همانطور که آمار نیز کاملا گویاست، پیج کارگزاری مفید دارای بهترین فعالیت در اینستاگرام است. پست‌های آموزشی، تحلیلی، اطلاع‌رسانی، ویدئوهای جذاب و ساده و… همگی باعث می‌شود تا بورس‌بازان در این پیج عضو باشند و در آن فعالیت کنند.

مهمترین معیارهای انتخاب یک بروکر خوب

در بازار فارکس تمرکز یک تریدر باید روی ترید باشد. به همین دلیل است که باید انتخاب کارگزار رسمی خیالتان از بابت بروکری که انتخاب کرده‌اید راحت باشد. هیچگاه نباید به سراغ بروکری برویم که مجبور باشیم هنگام ترید به این فکر کنیم که اگر سود کردم بروکر سودم را خواهد داد؟ آیا اصل پولم در امان است؟ در ادامه به تعدادی از مشخصه‌های یک بروکر مناسب خواهیم پرداخت.

کارگزار رسمی فارکس

این موضوع ممکن است تا حدی بدیهی به نظر برسد، اما از فراوانی کارگزاران غیرمجاز فارکس متعجب خواهید شد. صدور مجوز و نظارت بر بهترین کارگزاران فارکس وظیفه مسئولین محلی یا بین‌المللی است. بدون وجود مقررات، کارگزاران فارکس ممکن است مطابق میل خود عمل کنند و این امر ممکن است برای شما که بازرگان هستید، عواقب بسیار ناخوشایندی داشته باشد. امنیت خود را حفظ کنید و کارگزاری را انتخاب کنید که بتوانید به او اعتماد کنید. پایبندی به قوانین و معیارها تنها نشانه حتمی این است که کارگزار معامله را بسیار جدی می‌گیرد.

اسپرد پایین

اسپرد دقیقا چیست؟ اگر قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت‌ارز یا هر سرمایه دیگر را بگیرید و اختلاف آن‌ها را محاسبه کنید، اسپرد را به دست آورده‌اید. بالا بودن اسپردهایی که کارگزار فارکس ارائه می‌دهد چراغ قرمزی برای شما است. بسیاری از کارگزاران از هزینه‌هایی که صرف اسپرد بالا می‌کنید سود عایدشان می‌شود، پس کارگزار فارکس با اسپرد پایین را انتخاب کنید.

اهرم بالا

آسان‌ترین تعریف اهرم این است: اهرم بازرگان را قادر می‌سازد که ارز بیشتری را با سپرده کم داد و ستد کند و بدین ترتیب قدرت خرید انتخاب کارگزار رسمی بازرگان را افزایش می‌دهد. اهرم به شکل نسبت نشان داده می‌شود؛ به عنوان مثال، 1:1000 یعنی قدرت خرید شما 1000 برابر می‌شود. مبلغ ‎€1000 واریز کنید تا کارگزار آن را به ‎€1,000,000 افزایش دهد. اهرم بالا در اصل برای بازرگان فرصت‌هایی به وجود می‌آورد که بدون آن وجود نخواهد داشت. بازرگانان ضعیف با سرمایه اندک می‌توانند با بهره‌گیری از اهرم بالا سود خود را به حداکثر برسانند. با وجود این، همان گونه که سود را می‌توان به حداکثر رساند، زیان نیز ممکن است به حداکثر برسد؛ بنابراین، اهرم باید با هوشیاری و بدون افراط به کار گرفته شود، به خصوص توسط افرادی که به آن نیازی ندارند.

اجرای سریع

برای داد و ستد در بازار سریعی همچون بازار فارکس، انتخاب کارگزاری که قادر به اجرای سریع و کارآمد معاملات شما باشد، امری حیاتی است. تأخیر در اجرا فقط مشکل به بار می‌آورد.

انتخاب بین انواع مختلف حساب

وجود اختیار برای انتخاب نوع حساب همواره امتیاز مثبت محسوب می‌شود. هر بازرگان با دیگری متفاوت است و اگر کارگزاری انواع مختلف حساب ارائه دهد، یعنی می‌تواند توانایی‌ها، نیازها، و آرزوهای مالی بازرگان را برآورده سازد. بهترین کارگزاران فارکس می‌دانند که قدرت انتخاب نقش کلیدی دارد؛ بازرگانان در صورتی خوب عمل می‌کنند که آزادی داشته باشند، نه محدودیت.

حساب‌های آزمايشی

پیش از داد و ستد باحساب زنده، داد و ستد با حساب آزمایشی ضروری است. در صورتی که کارگزار فارکسی حساب آزمایشی ارائه نمی‌کند، راه خود را از او جدا کنید. در معامله با حساب آزمایشی امکان این را دارید که در شرایط حقیقی ولی با پول مجازی داد و ستد کنید، بنابراین کاملاً بی‌خطر است. این بهترین راه آشنا شدن با زیر و بم معامله و کشاندن راهبرد معامله به مرحله آزمایش است. از این راه می‌توانید نقاط قوت و ضعف خود در معامله را شناسایی و با اطمینان و آمادگی کامل معامله زنده را آغاز کنید.

تنوع ابزارهای داد و ستد

همان گونه که پیش‌تر گفته شد، بازرگان با محدودیت عملکرد خوبی نخواهد داشت. هر چه کارگزار فارکس ابزار معاملاتی بیشتری ارائه دهد، از فرصت‌های بیشتری برای بازرگان پرده برمی‌دارد. کارگزاری انتخاب کنید که نه تنها جفت‌ارزهای اصلی، بلکه جفت‌ارزهای فرعی و بیگانه، فلزهای باارزش و کالاهای دیگر را نیز ارائه کند. برای مثال، طلا در زمان ناپایداری اقتصاد و سیاست ابزار معاملاتی بسیار محبوبی است.

واریز و برداشت

برای آسایش خود و کسب سود باید کارگزار فارکسی انتخاب کنید که واریز و برداشت وجه را سریع و آسان انجام دهد. واریز سریع به شما در حفظ موقعیت داد و ستد و بهره بردن از فرصت‌هایی کمک می‌کند که ممکن است به طور ناگهانی در بازار به وجود بیاید. در صورت نیاز به برداشت وجه به هر دلیلی، بهتر است فرآیند پردازش آن سریع و ساده باشد تا وجه شما تنها در عرض چند روز کاری به شما باز گردانده شود.

تقی‌زاده: پرسپولیس کارگزار رسمی خود را معرفی کرده و منتظر استقلال هستیم

تقی‌زاده: پرسپولیس کارگزار رسمی خود را معرفی کرده و منتظر استقلال هستیم

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: پرسپولیس کارگزار رسمی خود را معرفی کرده و منتظر استقلال هستیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، جمشید تقی زاده، معاون پارلمانی و امور مجلس و استان‌ها در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان با ابراز رضایت از روند تشکیل جلسات واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: وزارت ورزش و دولت کاملا برای خصوصی شدن دو تیم مصمم هستند و امروز منتظر معرفی کارگزار رسمی از سوی باشگاه استقلال هستم تا به همراه کارگزار رسمی پرسپولیس که قبلا معرفی شده شرایط دو باشگاه را برای قرار گرفتن در بورس مهیا کنیم و خوشبختانه شرایط هر روز بهتر می شود.

معاون وزیر افزود: انتخاب کارگزار رسمی طبق قانون برعهده هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه است و از این پس با حضور کارگزاران رسمی شرایط دو تیم برای رفتن به بورس بهتر و موثرتر بررسی می کنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.