بررسی شکست‌های صعودی


نمودار روزانه دیسنترالند

شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

شکست قیمتی (breakout) به حرکت قیمت یک سهم به بالای محدودهٔ مقاومتی، و یا به زیر یک محدودهٔ حمایتی گفته می‌شود.

شکست‌های قیمتی، احتمال ادامهٔ حرکت سهام در جهت شکست را به وجود می‌آورند. برای مثال، شکست قیمتی‌ای که به سمت بالای یک الگوی نموداری (chart pattern) رخ دهد، می‌تواند ادامهٔ حرکت صعودی قیمت سهم را نشان دهد.

از شکست قیمتی می‌توان برای انجام معامله استفاده کرد. جهت یادگیری معامله با شکست قیمتی مقاله آموزشی «چگونه با شکست های قیمتی در تحلیل تکنیکال معامله کنیم؟» را مطالعه نمایید.

شکست‌هایی که با حجم معاملاتی بالا (نسبت به حجم معاملاتی معمول در بازار) رخ می‌دهند، نشان از احتمال حرکت قیمتی در جهت شکست، می‌باشند.
نکات کلیدی:

  • یک شکست قیمتی، زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سطح فوقانی یک مقاومت، و یا به سطح زیرین یک حمایت حرکت می‌کند.
  • شکست‌های قیمتی موضوعی انتزاعی هستند، زیرا همهٔ معامله‌گران از سطوح حمایت و مقاومت یکسانی استفاده نمی‌کنند.
  • شکست‌های قیمتی، موقعیت‌های معاملاتی احتمالی را به‌وجود می‌آورند. یک شکست قیمتی به سمت بالا می‌تواند به معامله‌گران سیگنال ورود به موقعیت‌های معاملاتی خرید (long positions) و یا پوشش موقعیت‌های معاملاتی فروش را بدهد (cover short positions). یک شکست قیمتی به سمت پایین، به معامله‌گران سیگنال ورود به موقعیت معاملاتی فروش یا خارج شدن از موقعیت‌های معاملاتی خرید را می‌دهد.
  • شکست‌های قیمتیِ انجام‌شده با حجم معاملاتی بالا، نشان‌دهندهٔ علاقهٔ قیمت به حرکت در جهت شکست می‌باشند.
  • شکست‌های قیمتی‌ای که با حجم معاملاتی پایین رخ می‌دهند، احتمال خطای بالایی دارند. بنابراین قیمت تمایل کمتری به حرکت در جهت شکست خواهد داشت.

شکست‌های قیمتی چه چیزی‌هایی را به شما می‌گویند؟

شکست‌های قیمتی رخ می‌دهند زیرا قیمت برای مدتی به سطح فوقانی یک مقاومت و یا زیرین یک سطح حمایت، رسیده است.

سطوح حمایتی یا مقاومتی مانند سطوح نفوذناپذیر عمل می‌کنند، زیرا بسیاری از معامله‌گران از این سطوح برای ورود به معامله یا قراردادن دستورهای حد ضرر خود استفاده می‌کنند.

زمانی که قیمت یک سطح حمایتی و یا سطح مقاومتی را می‌شکند، معامله‌گرانی که منتظر این شکست قیمتی بوده‌اند به معاملات وارد می‌شوند، و آن‌هایی که نمی‌خواستند که این شکست رخ بدهد، معاملاتشان را برای جلوگیری از ضررهای بزرگ‌تر، می‌بندند.

برای آشنایی بیشتر با سطوح حمایتی و مقاومتی مقاله آموزشی «سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

هیاهوی ایجادشده در این زمان، باعث افزایش حجم معاملاتی می‌شود. این افزایش نشان‌دهندهٔ علاقهٔ معامله‌گران به این شکست می‌باشد. بنابراین، حجم معاملاتی‌ای که بالاتر از مقدار میانگین باشد، خود یک تأییدکنندهٔ شکست قیمتی محسوب می‌شود.

اگر حجم معاملاتی در زمان شکست پایین باشد، نشان‌دهندهٔ این است که سطح مدنظر، برای بسیاری از معامله‌گران مهم نبوده است، و یا آن‌ها به قرار دادن دستورات معاملاتی در آنجا قانع نشده‌اند. بنابراین چنین شکست‌های قیمتی، احتمال خطای بالایی را از خود نشان می‌دهند.

اگر این اتفاق در یک شکست قیمتی در روند صعودی انجام شود، قیمت دوباره به سطح زیرین مقاومت بازمی‌گردد. اگر این شکست قیمتی در یک روند نزولی انجام شود، که به آن یک (Breakdown) نیز گفته می‌شود، قیمت در تثبیت خود در سطح زیرین حمایت ناکام‌مانده و دوباره یک رالی به سطح فوقانی آن را تجربه خواهد کرد.

شکست‌های قیمتی معمولاً با استراتژی‌هایی مانند استراتژی معامله‌گری رِنج باند (ranges) و یا دیگر الگوهای نموداری، مانند مثلث‌ها (triangles)، پرچم‌ها (flags)، گوه‌ها (کنج‌ها) (wedges)، و الگوی سر و شانه (head and shoulders pattern) همراه می‌شوند.

این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت، در محدودهٔ معین حرکت کرده و باعث شکل‌گیری مقاومت‌ها و یا حمایت‌های مشخصی بشود. سپس، معامله‌گران این الگوها را برای تشخیص شکست‌های احتمالی زیر نظر می‌گیرند.

در صورت شکست قیمتی به سمت بالا، آن‌ها ممکن است وارد یک موقعیت معاملاتی خرید شده و یا از موقعیت‌های معاملاتی فروش خارج شوند. اما اگر قیمت به سطح پایینی یک حمایت شکست کند، آن‌ها وارد یک موقعیت معاملاتی فروش شده و یا از موقعیت‌های معاملاتی خرید خود خارج می‌شوند.

حتی پس از انجام شکست‌های قیمتی با حجم معاملاتی بالا، قیمت معمولاً (و نه همیشه) بازگشت قیمتی را به سطح شکست شده انجام می‌دهند. دلیل این اتفاق، فروش‌های انجام شده توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت در ابتدای شکست قیمتی می‌باشد.

آن‌ها به‌سرعت تلاش می‌کنند تا با فروش سهام خریداری‌شده، کسب سود نمایند. این فروش به‌طور موقت، قیمت‌ها را به نقطهٔ شکست برمی‌گرداند. اگر شکست رخ‌داده حقیقی باشد (true breakout)، قیمت دوباره به حرکت خود در جهت شکست ادامه می‌دهد. اما اگر شکست حقیقی نباشد، شاهد یک شکست ناموفق (failed breakout) بوده‌ایم.

معامله‌گرانی که از شکست‌های قیمتی برای شروع یک معامله بهره می‌برند، معمولاً از یک دستور استاپ حفاظتی (stop loss order) استفاده می‌کنند.

در صورت شکست قیمتی به سمت بررسی شکست‌های صعودی بالا، یک دستور استاپ حفاظتی می‌تواند درست در زیر محدودهٔ مقاومتی قرار داده شود. در صورت شکست قیمتی به سمت پایین، دستور استاپ حفاظتی می‌تواند در بالای محدودهٔ حمایتی شکسته شده، قرار داده شود.

مثال‌هایی از یک شکست قیمتی

در نمودار فوق، الگوی مثلثی را مشاهده می‌کنید که قیمت، سطح مقاومتی بالای آن را پس از انتشار گزارش‌های درآمدی، با حجم معاملاتی بالا شکسته است.

شکست قیمتی رخ‌داده آن‌قدر قوی بوده که توانست یک شکاف قیمتی (price gap) در نمودار ایجاد کند. قیمت به حرکت صعودی خود ادامه داده و بازگشتی به سطح شکسته شده انجام نداد. تمامی این‌ها نشانه‌ای از یک شکست قیمتی قوی می‌باشند.

شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

معامله‌گران می‌توانستند از این شکست قیمتی، برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی خرید یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی فروش، استفاده کنند.

اگر آن‌ها وارد موقعیت‌های معاملاتی خرید می‌شدند، می‌توانستند دستور استاپ حفاظتی خود را در سطح زیرین خط مقاومت مثلث (و یا حتی سطح زیرین خط حمایت مثلث) قرار دهند. اما با توجه به این نکته که قیمت، شکست خود را با شکل‌دهی به یک شکاف قیمتی انجام داد، محل قرارگیری این دستور ممکن است چندان مناسب نباشد. پس از ادامهٔ حرکت قیمت به سطوح بالاتر، دستور استاپ حفاظتی باید به سمت بالا هدایت شود تا از ریسک کاسته‌شده و سود حاصله، تضمین شود.

تفاوت بین یک شکست قیمتی و بالاترین/پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده طی 52 هفته

یک شکست قیمتی ممکن است باعث حرکت قیمت به یک قله یا کف 52 هفته‌ای جدید بشود، البته اگر این شکست در محدوده‌ای نزدیک به قله و یا کف قبلی انجام شود.

اما در نظر داشته باشید که تمامی قله‌ها و یا کف‌های ثبت‌شده در طی 52 هفته اخیر ناشی از شکست‌های قیمتی نمی‌باشند. یک قله یا یک کف 52 هفته‌ای، تنها بالاترین و یا پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده سهم در طی یک سال گذشته می‌باشند. شکست قیمتی اما، حرکت قیمت به سطح فوقانی یک مقاومت و یا زیرین یک حمایت می‌باشد.

محدودیت‌های استفاده از بررسی شکست‌های صعودی شکست‌های قیمتی

دو مشکل اساسی در استفاده از شکست‌های قیمتی وجود دارد. اصلی‌ترین مشکل، شکست‌های ناموفق (failed breakouts) می‌باشند. در این حالت قیمت یک سطح مقاومتی یا حمایتی را شکسته، و باعث ورود معامله‌گران شکست قیمتی (breakout traders) به بازار می‌شود. در ادامه، قیمت به حرکت در جهت شکست ادامه نداده و به سطوح قبلی خود بازمی‌گردد. معمولاً پیش از یک شکست قیمتی حقیقی، این اتفاق چندین بار رخ می‌دهد.

سطوح حمایتی و مقاومتی انتزاعی می‌باشند. همهٔ معامله‌گران بازار به سطوح مقاومت و حمایت مشابه اعتقاد ندارند. به همین دلیل است که بررسی حجم معاملاتی به ما کمک می‌کند.

افزایش در حجم معاملاتی در طی یک شکست، نشان‌دهندهٔ اهمیت آن سطح قیمتی می‌باشد. وجود حجم معاملاتی پایین در یک شکست، نشان می‌دهد که آن سطح قیمت برای معامله‌گران بزرگ (کسانی که حجم‌های معاملاتی بالا را بررسی شکست‌های صعودی تولید می‌کنند) مهم نبوده و آن‌ها هنوز آماده ورود به بازار نیستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه از «درخت یادگیری» دیجی کوینر دیدن نمایید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

آیا ارزش اتریوم به رشد خود در برابر بیت کوین ادامه خواهد داد؟

آیا ارزش اتریوم به رشد خود در برابر بیت کوین ادامه خواهد داد؟

ارزش اتریوم در برابر بیت کوین کمتر از ۲ هفته مانده به ادغام بررسی شکست‌های صعودی به بالاترین سطح خود در سال ۲۰۲۲ رسید. در همین حال، رشد قیمت اتریوم در صورت شکست الگوی بازگشتی صعودی روی نمودار «اتریوم/ بیت کوین» می‌تواند جایگاه بیت کوین را در بازار متزلزل کند.

اتریوم در حال تشکیل الگوی بازگشتی صعودی

به گزارش کوین تلگراف، نشانه‌های صعودی تغییر روند قیمت اتریوم حاصل تشکیل الگوی تکنیکال کلاسیک سر و شانه معکوس است. این الگو پس از ۳ بار سقوط قیمت به پایین سطح حمایت به نام خط گردن تشکیل می‌شود. کف قیمتی فرورفتگی میانی یا سر از دو فرورفتگی کناری یا شانه بیشتر است.

تغییر روند در الگوی سر و شانه معکوس، پس از شکست خط گردن و حرکت صعودی قیمت تأیید می‌شود که با افزایش حجم معاملات همراه است.

تغییر روند در الگوی سر و شانه معکوس، پس از شکست خط گردن و حرکت رو به بالای قیمت تأیید می‌شود که با افزایش حجم معاملات نیز همراه است. به‌عنوان یک قاعده در تحلیل تکنیکال، رشد قیمت در این الگو با فاصله میان پایین‌ترین نقطه سر و خط گردن برابر خواهد بود.

همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، اتریوم تا امروز الگوی مشابهی را تشکیل داده است و اکنون آماده شکست خط گردن و حرکت به بالای آن است.

تشکیل الگوی سر و شانه معکوس در نمودار هفتگی قیمت ETH/BTC

تشکیل الگوی سر و شانه معکوس در نمودار هفتگی قیمت ETH/BTC

اگر قیمت اتریوم به شکلی قاطع از خط گردن عبور کند، هدف قیمتی بعدی این توکن در سال ۲۰۲۲ حدود ۰.۱۳۶ بیت کوین خواهد بود که نزدیک به ۶۰درصد از سطح فعلی قیمت آن بیشتر است. (با قیمت بیت کوین ۲۱٬۰۰۰ دلاری در زمان نگارش این مقاله، قیمت هدف اتریوم حدود ۲٬۸۵۰ دلار خواهد بود.)

افزایش قیمت جفت ETH/BTC در آستانه ادغام

الگوی سر و شانه معکوس می‌تواند پیش از تغییر اتریوم از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) شکسته شود. در حالی که طرفداران اتریوم، ادغام را به‌عنوان جایگزینی با مصرف انرژی کمتر نسبت به اثبات سهام تبلیغ می‌کنند؛ اما این به‌روزرسانی می‌تواند نرخ صدور (Annual Issuance) اتریوم‌های جدید به بازار را تا ۴.۲درصد کاهش دهد.

علاوه بر این، افزایش تقاضا برای اتریوم از زمان انتشار خبر ادغام در ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیر)، ارزش جفت ETH/BTC را بیش از ۵۵درصد افزایش داده است. دلیل این افزایش تقاضا دریافت توکن‌های هاردفورک احتمالی اثبات کار اتریوم پس از انتقال به اثبات سهام است.

تاریخ انتشار خبر ادغام بر روی نمودار قیمت روزانه ETC/BTC

تاریخ انتشار خبر ادغام بر روی نمودار روزانه قیمت ETC/BTC

مت هوگان (Matt Hougan)، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در مدیریت دارایی بیت‌وایز (Bitwise)، معتقد است که تغییر بررسی شکست‌های صعودی اتریوم به یک پروتکل با مصرف کم انرژی می‌تواند جذابیت آن را در بین سرمایه‌گذاران نهادی افزایش دهد. این افزایش علاقه نیز به نوبه خود، (احتمالاً) می‌تواند تضمین کند که ارزش بازار اتریوم از بیت کوین پیشی خواهد گرفت.

هوگان به فوربس گفت: «کاملاً ممکن است که اتریوم جایی در آینده جایگاه بیت کوین را خواهد گرفت.»

به‌نظر من، (اتریوم) به‌دنبال تبدیل‌شدن به یک بازار آدرس‌پذیر بزرگتر است.

در حال حاضر، ارزش بازار ۲۰۸میلیارد دلاری اتریوم و پس از بازار ۴۰۱میلیارد دلاری بیت کوین در جایگاه دوم قرار دارد.

فروش اتریوم با اخبار ادغام

تحلیلگر رایتبل (Riteable)، خاطرنشان می کند که در روی دیگر سکه، اتریوم در نزدیکی محدوده مقاومت با سابقه طولانی خستگی قیمت در برابر بیت کوین قرار دارد. علاوه بر این، روند صعودی حال حاضر جفت ETH/BTC با کاهش حجم معاملات و شاخص قدرت نسبی (RSI) همراه است.

آیا ارزش اتریوم به رشد خود در برابر بیت کوین ادامه خواهد داد؟

شاخص RSI و حجم معاملات در نمودار روزانه قیمت ETC/BTC

به عبارت دیگر، ایجاد یک واگرایی نزولی که می‌تواند به‌معنای افزایش قیمت ETH/BTC باشد، ممکن است به فرسودگی نزدیک شده باشد که به اصلاح قیمتی پس از ادغام منجر می‌شود.

وضعیت بازار: تقلای بیت کوین و اتریوم برای ایجاد روندی صعودی

وضعیت بازار: تقلای بیت کوین و اتریوم برای ایجاد روندی صعودی

قیمت بیت کوین باز هم در ایجاد روندی صعودی و شکست مقاومت ۲۰,۵۰۰ دلاری ناکام ماند و بار دیگر کاهش یافت. در حال حاضر قیمت در محدوده ۲۰,۱۰۰ دلار بوده و نسبت به دیروز کاهشی ۲ درصدی و نسبت به هفته گذشته کاهشی ۶ درصدی را به ثبت رسانده است.

به گزارش کریپتو نیوز، امروز اکثر آلت کوین‌های بازار نیز روندی نزولی دارند. اتریوم از پس مقاومت ۱,۶۰۰ دلاری برنیامده و اصلاح قیمت خود را شاهد بود. ایکس‌آرپی (XRP) در محدوده حمایتی ۰.۳۲ دلار گیر کرده است. قیمت کاردانو هم پس از آن‌که در شکست مقاومت ۰.۴۶۵ دلاری خود ناکام ماند، بار دیگر کاهش یافت.

وضعیت بازار: تقلای بیت کوین و اتریوم برای ایجاد روندی صعودی

کل سرمایه بازار در نمای ساعتی

قیمت بیت کوین

بیت کوین که چند‌ی قبل برای شکست مقاومت ۲۰,۵۰۰ دلاری خیز برداشته بود، با مقاومت شدید خرس‌های بازار یا همان طرفداران کاهش قیمت مواجه شد و قیمت بار دیگر به سطح ۲۰,۰۰۰ دلار بازگشت. اگر روند نزولی ادامه‌دار باشد، اولین حمایت در محدوده ۱۹,۷۵۰ دلار و حمایت کلیدی بعدی در محدوده ۱۹,۵۰۰ دلار قرار دارد. عبور قیمت از این حمایت‌ها می‌تواند افزایش سرعت ریزش را در پی داشته باشد.
حال اگر روند صعودی شود، اولین مقاومت در محدوده ۲۰,۳۲۰ دلار و مقاومت بعدی در محدوده ۲۰,۵۰۰ دلار در انتظار خواهند بود. عبور از این مقاومت‌ها می‌تواند نویدبخش افزایش سرعت رشد قیمت بیت کوین برای سرمایه‌گذاران آن باشد.

قیمت اتریوم

اتریوم در تلاش بود بالای مقاومت ۱,۶۲۰ دلاری قرار گیرد؛ اما روند صعودی آن برای عبور از مقاومت ۱,۶۵۰ دلاری با شکست مواجه شد. پس از آن اصلاح نزولی، قیمت را تا محدوده ۱,۵۵۰ دلار کاهش داد. اتریوم طی شبانه‌روز گذشته ۳ درصد و طی هفته گذشته ۶ درصد ارزش خود را از دست داده است. اگر روند قیمت صعودی شود، خرس‌های بازار اتریوم در محدوده‌های ۱,۶۰۰ دلار و ۱,۶۲۰ دلار در انتظار خواهند بود.
در غیر این صورت اگر روند نزولی باشد، اولین حمایت اتریوم در ۱,۵۵۰ دلار و حمایت کلیدی بعد در ۱,۵۰۰ دلار قرار خواهد داشت. عبور از این حمایت‌ها می‌تواند باعث کاهش قیمت تا سطح ۱,۴۲۰ دلار شود.

قیمت آلت کوین‌ها

کاردانو به مقاومت ۰.۴۷۵ دلاری نرسید و زیر سطح ۰.۴۵ دلار تغییر روند داد. اگر خرس‌های بازار کاردانو هم‌چنان فعال باشند، احتمال حرکت به منطقه حمایتی ۰.۴۲ دلار نیز وجود دارد.

بی‌ان‌بی (BNB) با کاهشی ۴ درصدی پایین‌تر از سطح ۲۸۰ دلار در حال حرکت است. حمایت کلیدی بعد نزدیک به سطح ۲۷۵ دلار بوده که ازدست‌رفتن آن، می‌تواند نمودار قیمت را تا حمایت ۲۶۲ دلاری نیز کاهش دهد.

قیمت سولانا پایین‌تر از حمایت ۳۲ دلار خود قرار گرفت. حمایت کلیدی بعدی در ناحیه ۳۰.۵ دلار بوده و ازدست‌رفتن آن می‌تواند به‌منزله سقوط قیمت تا سطح ۲۹.۸۰ دلار تلقی شود.

دوج کوین حمایت خود در ۰.۰۶۲۰ دلار را از دست داد. به نظر می‌رسد خرس‌های بازار دوج کوین قصد بررسی شکست‌های صعودی دارند قیمت را تا ۰.۰۶۰ دلار پایین‌ بیاورند. ازدست‌رفتن این حمایت می‌تواند زمینه‌ساز کاهش قیمت بیشتر دوج کوین را فراهم کند.

قیمت ایکس‌آرپی (XRP) در منطقه ۰.۳۲ دلار تثبیت می‌شود. اگر روند قیمت نزولی شده و حمایت ۰.۳۲ دلاری از دست برود، احتمال رسیدن قیمت تا سطح ۰.۳۰ دلار نیز وجود دارد.

خلاصه امر آن‌که بیت کوین سعی دارد تا از مقاومت ۲۰,۵۰۰ دلاری عبور کند. اگر قیمت کمتر از ۲۰,۰۰۰ دلار باشد، رسیدن به حمایت ۱۹,۵۰۰ دلاری نیز بعید نخواهد بود.

شکست صعودی در اتریوم

شکست صعودی در اتریوم

در هفته گذشته، اتریوم در بازه زمانی روزانه، وارد مسیری جدیدی شد. پس از شکست پرچم نزولی و با بهبود وضعیت ، گاوها دوباره فشار خرید پیدا کردند و جایگاه خود را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰/۵۰ پس گرفتند. بعد از بررسی شکست‌های صعودی تبدیل خط روند مقاومتی به حمایت، خریداران قدرت خود را با شکستن مقاومت های ۲۳.۶% و ۳۸.۲% فیبوناچی، ابراز کردند. یک بازگشت به EMA های کوتاه مدت، اتریوم را برای ادامه روند صعودی خود در آینده آماده می کند. در زمان انتشار مقاله، اتروم با ۴.۹۲ درصد کاهش در ۲۴ ساعت گذشته با ۱۵۲۷.۷ دلار معامله شد.

نمودار روزانه اتریوم

شکست صعودی در اتریوم

مقاومت بلندمدت خط روند اتریوم سرانجام پس از بازگشت فشار خرید شکست خورد. در همین حال، شیب ۲۰ EMA (قرمز) مثبت شده است که نشان دهنده بازار خرید قوی است. اتریوم با نرخ بازگشت سرمایه بیش از ۵۰% ( از پایین ترین سطح خود در ۱۳ جولای) مواجه شد و به مقاومت فیبوناچی ۵۰% رسید. و از آن زمان، در محدوده ۱۵۰۰-۱۶۰۰ دلار تثبیت شده است. ساختار دو کفی فشار خرید اساسی اتریوم را دوباره برانگیخت. هر شکست صعودی در EMA 20/50 با تقویت خرید به کمک گاو ها می آید. در این حالت، اهداف بالقوه در نزدیکی مقاومت ۶۱.۸ درصد فیبوناچی در منطقه ۱۸۵۰ دلار قرار خواهند گرفت. اگر خریداران کاهش پیدا کنند; هر نزدیک شدن به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰/۵۰ می‌تواند باعث بازگشت به سمت سطح ۱۳۰۰ دلاری شود.

دلایل

شکست صعودی در اتریوم

شاخص قدرت نسبی (RSI) موقعیت خود را بالای خط وسط (۵۰) حفظ کرد تا منعکس کننده مزیت خرید باشد. معامله گران/سرمایه گذاران باید مراقب حرکت RSI به زیر ۵۰ باشند، زیرا در این صورت صعود بیشتر اتریوم بی اعتبار می شود. خطوط DMI همچنان یک مزیت فروش قوی با یک روند جهت‌دار قوی برای ETH را نشان می‌دهند. اگرچه حجم معاملات کاهش یافته است، هر گونه بهبودی در نوسانگر حجم می تواند نشان از افزایش حجم باشد.

نتیجه گیری

با توجه به تثبیت الگوی دو کف بالای EMA های کوتاه مدت ، اتریوم می تواند شاهد بهبود مستمر باشد. اهداف خرید/فروش بالقوه همان چیزی است که در بالا توضیح داده شد. در نهایت، سرمایه گذاران / معامله گران باید مراقب حرکت بیت کوین باشند. به این دلیل که ETH یک همبستگی خیره کننده ۹۴درصدی ۳۰ روزه با بیت کوین دارد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارز ها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

بررسی سناریوهای صعودی و نزولی 5 ارز برتر این هفته

کاردانو

پس از ثبت 9 شمع قرمز متوالی در نمودار هفتگی، سرانجام بیت کوین شمع هفتگی خود را سبز به پایان رساند. اگرچه احساسات منفی باقی مانده اند، آرتور هیز (مدیر عامل سابق بیتمکس) کف قیمت این ارز را منطقه 25000 تا 27000 دلار پیش بینی کرد.

داده های شرکت گلس نود نشان می دهند که نهادهای سرمایه گذاری احتمالا شروع به خرید و انباشت کرده اند. جریان خروجی خالص از صرافی های ارز رمزنگاری در 3 ژوئن به 23286 بیت کوین رسید که بالاترین میزان از 14 مه است.

براساس گزارش Arcane Research، یکی دیگر از نشانه های مثبت انباشت، افزایش سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله در بورس بیت کوین (ETP) در ماه مه بود و این سرمایه گذاری ها در روزهای اول و دوم ژوئن افزایش بیشتری داشته اند. این صندوق ها 205000 بیت کوین را نگهداری می کنند که یک رکورد جدید است.

آیا بیت کوین می تواند روند نزولی خود را به پایان برساند و روند بازیابی به سطوح بالاتر را آغاز کند؟ اگر این اتفاق رخ دهد، آیا آلت کوین های بزرگ بازار از روند این ارز پیروی خواهند کرد. در این مطلب نمودارهای 5 ارز برتر هفته را که ممکن است روند صعودی داشته باشند، بررسی خواهیم کرد.

بیت کوین

قیمت بیت کوین در اول ژوئن به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (30459 دلار) سقوط کرد. خریداران تلاش کردند تا قیمت را در 2 و 3 ژوئن به بالای این میانگین متحرک برسانند، اما با مقاومت فروشندگان مواجه شدند.

بیت کوین

نمودار روزانه بیت کوین

فروشندگان تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح حمایت قوی 28630 دلار برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، احتمال کاهش قیمت به منطقه حمایت مهم 26700 دلار وجود خواهد داشت. انتظار می رود که خریداران با تمام قدرت از این منطقه حمایت دفاع کنند، در صورتی که آنها این منطقه را از دست بدهند، روند نزولی به سمت سطوح پایین تر ادامه خواهد یافت.

در روند صعودی، خریداران باید قیمت را به بالای سطح 32659 دلار برسانند و موقعیت خود را در بالای آن حفظ کنند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، احتمالا یک روند صعودی جدید شروع خواهد شد. با شکست قیمت به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه (33778 دلار) و بسته شدن شمع روزانه در بالای آن، روند صعودی ممکن است ادامه یابد. سپس ، بیت کوین می تواند به هدف الگو در 36688 دلار و پس از آن به سطح 40000 دلار برسد.

قیمت بیت کوین

نمودار 4 ساعته بیت کوین

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که حرکت قیمت در حال محدود شدن است. اگرچه خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه رساندند، در میانگین متحرک ساده 50 روزه با مقاومت قوی روبرو هستند. این نشان دهنده فعال بودن فروشندگان در سطوح بالاتر است.

نکته مثبت این که خریداران اجازه ندادند قیمت به زیر سطح حمایت 29282 دلار کاهش یابد. اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای خط روند نزولی بشکند، خریداران تلاش خواهند کرد تا آن را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند. برعکس، اگر قیمت به زیر سطح 29282 دلار برسد، توقف بعدی آن می تواند سطح 28630 دلار باشد.

کاردانو (ADA)

کاردانو در 31 مه به بالای خط روند نزولی شکست، اما همانطور که فتیله بلند شمع روزانه نشان می دهد، خریداران نتوانستند قیمت را در سطوح بالاتر نگه دارند.

کاردانو

نمودار روزانه کاردانو

اگرچه فروشندگان برای حفظ خط روند تلاش کردند، خریداران موفق شدند قیمت را در بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.56 دلار) نگه دارند. این امر احتمال شکست به بالای خط روند نزولی را افزایش می دهد.

اگر این اتفاق رخ دهد، قیمت کاردانو احتمالا تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.67 دلار) افزایش خواهد یافت. در این سطح فروشندگان ممکن است دوباره مقاومت قوی ایجاد کنند. شکست به بالای این میانگین متحرک و حفظ قیمت در بالای آن نشان دهنده تغییر احتمالی روند خواهد بود. سپس، قیمت می تواند تا سطح 0.74 دلار افزایش یابد.

برخلاف این سناریو، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر سطح 0.53 دلار سقوط کند، فروشندگان سعی خواهند کرد آن را به سطح 0.50 دلار و سپس به سطح 0.44 دلار برسانند.

قیمت کاردانو

نمودار 4 ساعته کاردانو

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت بین میانگین متحرک ساده 200 و 50 روزه گیر افتاده است، اما بعید است که این منطقه محدود برای مدت طولانی ادامه یابد. اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده 200 روزه برسانند، احتمال رسیدن آن به سطح 0.64 دلار وجود خواهد داشت. شکست به بالای این سطح و بسته شدن شمع در بالای آن می تواند شرایط را برای صعود به سطح 0.69 دلار مهیا کند.

برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر سطح 0.53 دلار برسد، فشار فروش افزایش خواهد یافت. در این صورت، قیمت احتمالا به سطح 0.50 دلار و سپس به 0.47 دلار کاهش خواهد یافت.بررسی شکست‌های صعودی

استلار (XLM)

استلار در 30 مه به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.14 دلار) افزایش یافت و این اولین نشانه احتمالی از کاهش فشار فروش بود. فروشندگان حرکت صعودی را در نزدیکی میانگین متحرک ساده 50 روزه ( 0.15 دلار) متوقف کردند، اما نتوانستند قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند.

استلار

نمودار روزانه استلار

این نشان می دهد که خریداران در زمان کاهش به نزدیک این میانگین متحرک وارد موقعیت خرید می شوند. اگر آنها بتوانند قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه بررسی شکست‌های صعودی برسانند، یک روند صعودی پایدار شروع خواهد شد. در این صورت، قیمت استلار احتمالا تا سطح 0.18 دلار و سپس تا میانگین متحرک ساده 200 روزه (0.21 دلار) افزایش خواهد یافت.

این سناریوی صعودی باطل خواهد شد، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر سطح 0.13 دلار برسد. اگر این اتفاق رخ دهد، معنایش کاهش تقاضا در سطوح بالاتر خواهد بود. این می تواند قیمت را به سطح 0.12 دلار کاهش دهد. در صورت شکسته شدن این سطح حمایت، فروشندگان تلاش خواهند کرد قیمت را به بررسی شکست‌های صعودی زیر سطح حمایت روانی 0.10 دلار برسانند و روند نزولی را از سر بگیرند.

قیمت استلار

نمودار 4 ساعته استلار

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت در داخل یک مثلث متقارن نوسان می کند. اگر خریداران قیمت را به بالای خط مقاومت این مثلث برسانند، احتمالا تا سطح 0.15 دلار افزایش خواهد یافت. سپس، قیمت به هدف الگو در سطح 0.17 دلار صعود خواهد کرد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، فروشندگان تلاش خواهند کرد تا آن را به زیر خط حمایت مثلث برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، فشار فروش تشدید خواهد شد و قیمت ممکن است به سطح حمایت قوی 0.13 دلار سقوط کند.

مونرو (XMR)

عدم موفقیت مونرو در صعود به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه (202 دلار)، احتمالا معامله گران کوتاه مدت را ترغیب به سیو سود کرده و همین باعث کاهش قیمت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (189 دلار) شده است.

مونرو

نمودار روزانه مونرو

خریداران برای حفظ این میانگین متحرک تلاش می کنند، اما عدم برگشت قوی از این سطح، نشان دهنده تقاضای پایین است. اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، توقف بعدی آن می تواند خط روند صعودی باشد. شکست به زیر این سطح حمایت می تواند قیمت را تا سطح 167 دلار کاهش دهد.

برعکس، اگر قیمت از سطوح فعلی برگشت کند، خریداران برای شکست منطقه مقاومت بین میانگین متحرک ساده 50 روزه و 210 دلار تلاش خواهند کرد. در صورت شکست این منطقه، قیمت احتمالا تا سطح 230 دلار افزایش خواهد یافت.

قیمت مونرو

نمودار 4 ساعته مونرو

قیمت به داخل یک کانال نزولی کاهش یافته که نشان بررسی شکست‌های صعودی دهنده برتری جزئی فروشندگان است. اگر آنها قیمت را به زیر این کانال برسانند، روند نزولی ممکن است ادامه یابد و قیمت به 167 دلار کاهش یابد.

برعکس، اگر قیمت از خط حمایت کانال به سطوح بالاتر برگشت کند، خریداران سعی خواهند کرد آن را به بالای کانال برسانند. در صورتی که آنها موفق به انجام این کار شوند، قیمت احتمالا دوباره به بالای سطح مقاومت 210 دلار خواهد رسید.

دیسنترالند (MANA)

دیسنترالند طی چند روز گذشته نتوانسته به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.06 دلار) برسد، اما نکته مثبت این که خریداران تسلیم نشده اند و این نشان می دهد که آنها انتظار افزایش قیمت را دارند.

دیسنترالند

نمودار روزانه دیسنترالند

اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، معنایش کاهش فشار فروشندگان خواهد بود. سپس، قیمت می تواند تا سطح مقاومت 1.36 دلار افزایش یابد. این سطح مهمی است که باید آن را زیر نظر گرفت، شکست به بالای آن می تواند منجر به افزایش قیمت تا سطح 1.68 دلار شود.

برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر سطح 0.90 دلار برسد، نشان خواهد داد که فروشندگان تمایلی به تسلیم شدن ندارند. سپس، قیمت ممکن است سطح حمایت مهم 0.60 دلار را مجدد تست کند. فروشندگان باید قیمت را به زیر این سطح برسانند تا روند نزولی از سر گرفته شود.

قیمت دیسنترالند

نمودار 4 ساعته دیسنترالند

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت در منطقه محدود 0.94 تا 1.04 دلار نوسان می کند. شیب نزولی میانگین متحرک نمایی 20 روزه و ورود شاخص قدرت نسبی به منطقه نزولی، حاکی از برتری جزئی فروشندگان است. اگر آنها قیمت را به زیر سطح 0.94 دلار برسانند، احتمالا کاهش آن تا سطح 0.90 دلار وجود خواهد داشت.

برعکس، اگر خریداران قیمت را به بالای سطح 1.04 دلار برسانند، نشان می دهد که تقاضا از عرضه بیشتر است. این می تواند شرایط را برای افزایش احتمالی به سطح مقاومت 1.15 دلار مهیا کند.

اگر قیمت از این سطح کاهش یابد، ممکن است برای مدتی بین 0.90 تا 1.15 دلار نوسان کند. شکست به بالای سطح 1.15 دلار حاکی از برتری خریداران خواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.