محدودیت های Price Action


محدودیت های Price Action

[ فر. ] (اِ. ) درآمدی که از فرصت ها و موقعیت های برتر به دست آمده باشد، ثروت حاصل از کار غیرتولیدی و بادآورده .

دانشنامه عمومی

رانت در اقتصاد عبارت از هرگونه پرداخت به مالک یا عامل تولید می باشد ، که مازاد بر هزینه مورد نیاز به اضافهٔ سود مربوطه برای آوردن آن به چرخه تولید باشد. به عنوان مثال به دلیل محدودیت ماهوی برخی منابع مانند زمین، عرضهٔ آن ها به شدت غیر کششی بوده و با افزایش قیمت، امکان افزایش عرضهٔ آن ها در کوتاه مدت و بلند مدت وجود ندارد. در نتیجه، افزایش تقاضا، منجر به افزایش قیمت ها و درآمد دارندهٔ منابع یا تولید کنندهٔ کالا می شود.در ادبیات سیاسی، شرایطی که امتیاز یا انحصار خاصی برای تولید کنندهٔ خاصی در نظر گرفته می شود، که دیگران نمی توانند از آن بهره مند باشند، عرضهٔ آن محصول محدود خواهد بود و در نتیجهٔ افزایش تقاضا، قیمت ها افزایش یافته و رانت اقتصادی را نصیب آن تولیدکننده می کند.
اقتصاد دستوری
اقتصاد دولتی
در علم اقتصاد رانت درآمدی است که بی تلاش به دست می آید. رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا می کنند و به کسب ثروت می پردازند. رانت خواری پدیده ای است که آسیب های فراوان اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشورها به وجود می آورد. بنابرنظر اقتصاددانان، درآمدهایی که خارج از فعالیت های مولد اقتصادی و با بهره گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی صورت می پذیرد همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری حساب شده است. مصداق بارز این کلام همان «رانت و رانت خواری» می باشد.
واژه رانت در زبان فارسی با اقتباس از واژه (به فرانسوی: Rente) که هم معنی واژه (به انگلیسی: Rent) به معنی اجاره می باشد تلفظ می شود.
در ادبیات علم اقتصاد، رانت معادل (به انگلیسی: Economic Rent) بوده و با واژه (به انگلیسی: Rent) به معنی اجاره مترادف نمی باشد.

دانشنامه آزاد فارسی

رانْت
اضافه درآمد یک عامل تولید نسبت به درآمد همان عامل در شرایط رقابت کامل. رانت در واقع دریافتیِ حاصل از فعالیت های غیرمولد است و منظور از رانتِ اقتصادی، درآمد بادآورده محدودیت های Price Action ای است که از انتقال درآمد دیگران به خود حاصل می شود. در مفهوم عامیانه، رانت همان سود بادآورده ای است که کسب درآمد نه از طریق مشارکت عامل تولید در فعالیت تولیدی، بلکه به واسطۀ داشتن قدرت سلب اختیار از دیگران امکان پذیر شده است. وجود رانت در هر نظام اقتصادی به معنای تخصیص غیربهینۀ منابع و ناعادلانه بودن نظام اقتصادی است که مانع از رشد و توسعۀ اقتصادی می شود. مهم ترین عامل بازدارنده از رانت جویی و رانت خواری، اخلاقیات، ایدئولوژی و مسائل عقیدتی است و به موازات آن اقداماتی از قبیل کاهش مداخلۀ مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی، افزایش نقش ارشادی و نظارتی دولت در اقتصاد، حذف امتیازات خاص اعطا شده به برخی اشخاص، برقراری سیستم مالیاتی کارآمد، و ایجاد واحدهای تنظیم مقررات مستقل.

پیشنهاد کاربران

رانت. الف. درآمدی که از فرصت ها و موقعیت های برتر به دست آمده باشد، ثروت حاصل از کار غیرتولیدی و بادآورده. ( منبع: فرهنگ فارسی معین ) ب. امتیازی انحصاری که به دور از هرگونه رقابت نصیب برگزیدگانی می شود. پ. ربا، ربح.
سرچشمهٌ «رانت» واژهٌ فرانسوی «Rente» ( اسم مؤنث با تلفظِ رانت و به معنی ربح و ربا ) می باشد که مترادف آن در زبان انگلیسی «Interest» است. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به مقاله های زیر:
Rente در دانشنامهٌ ویکی پدیای فرانسوی.
Interest و Economic surplus در دانشنامهٌ ویکی پدیای انگلیسی.
Rente در دانشنامهٌ ویکی پدیای آلمانی.

واژه ای فرانسوی ( rent ) -
پول و پله ی هَِنگُفتی که آدم های نابِکار؛ بدون تلاش و کاری ( رِبا ) با بهره بردن از:
ژن خوب ( آقازادگی! ) ، آشنا بازی ( پارتی ) ، نفوذ و توانایی سیاسی و اقتصادی و. . . در پشت پرده و با تبانی و زدوبند بدست می آرند!

این پول ها در راه رسیدن به هدف های: بالاترین سرمایه ( خَرپول شدن ) یا رسیدن به مقام و جایگاهی هزینه می شود یا به شکل کمابیش ( کم و بیش ) قانونی وارد بازار می کنند و از آن بهره می برند که به آن >>> " پولشویی" نیز می گویند!

این پول ها هیچگاه باز نمی گردد، چون اگه میخواستند همچین پولی بگیرند و برگردانند از راهه، درستش این کار رو انجام می دادند!

چون این سرمایه پنهانی است و بدون آگاهی از مردم و رسانه ها انجام شده است و پول های هَِنگُفت آن شفاف سازی و روشن نشده؛ اگر بَرمَلا و آشکار گردد >>> " اختلاس " به شمار می آید!

معنی: ژن خوب بازی ( آقا زاده بازی! ) ، نابِکار بازی، نفوذ آقازادگی و قدرت سیاسی، زدوبند و تبانی پولی - سرمایه باد آورده، پول های نارَوا و نادرست و. . .

رانت در انگلیس هیچ ربطی به Rent ندارد. لغاتی مانند speculation یا Arbitrage بیشتر به اعمال صرافها و دلال ها و همکاران روی
پرده و پشت پرده آنان صدق میکند.


این روزها کلمه " رانت " زیاد به گوشتون میرسه مثل رانت اقتصادی ، رانت سیاسی ، رانت اطلاعاتی ، رانت خوار ، رانت خواه . معنی این کلمه فرانسوی این هست: امتیاز انحصاری داده شده که بطور نابرابر از تبانی و زدوبند بدست می آید و سود باد آورده ای را عاید موقعیت داران ویژه و جانبداران با نفوذ میکند رانت گویند بطور خلاصه یعنی انحصار فرصت ناشی از تبانی و در یک کلام یعنی حق بندی

امتیاز غیر قانونی
یا
اطلاعات محرمانه ای که به واسطه شغل ، موقعیت ، مقام و منصب در اختیار افراد قرارداد و از آن در جهت منافع شخصی استفاده می کنند

رانت در اقتصاد عبارت از هرگونه پرداخت به مالک یا تولیدکننده است، که مازاد بر هزینه مورد نیاز به اضافهٔ سود مربوط برای آوردن آن به چرخه تولید باشد. به عنوان مثال به دلیل محدودیت ساختاری برخی منابع مانند زمین، عرضهٔ آن ها به شدت غیرکششی بوده و با افزایش بها، امکان افزایش عرضهٔ آن ها در کوتاه مدت و بلند مدت وجود ندارد. در نتیجه، افزایش درخواست، منجر به افزایش بها و درآمد دارندهٔ منابع یا تولید کنندهٔ کالا می شود. در ادبیات سیاسی، شرایطی که امتیاز یا انحصار خاصی برای تولید کنندهٔ خاصی در نظر گرفته می شود، که دیگران نمی توانند از آن بهره مند باشند، عرضهٔ آن محصول محدود خواهد بود و در نتیجهٔ افزایش تقاضا، قیمت ها افزایش یافته و رانت اقتصادی را نصیب آن تولیدکننده می کند.

در علم اقتصاد رانت درآمدی است که بی تلاش به دست می آید. رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا می کنند و به کسب ثروت می پردازند. رانت خواری پدیده ای است که آسیب های فراوان اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشورها به وجود می آورد. بنا به نظر اقتصاددانان، درآمدهایی که خارج از فعالیت های مولد اقتصادی و با بهره گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی صورت می پذیرد همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری حساب شده است. مصداق بارز این کلام همان �رانت و رانت خواری� است.

واژه شناسی
واژه ی رانت در زبان فارسی با اقتباس از واژه ( به فرانسوی: Rente ) که هم معنی واژه ( به انگلیسی: Rent ) به معنی اجاره است تلفظ می شود.

در ادبیات علم اقتصاد، رانت معادل ( به انگلیسی: Economic Rent ) بوده و با واژه ( به انگلیسی: Rent ) به معنی اجاره مترادف نیست.

انواع رانت
رانت خواران یا با توسل به عوامل اقتصادی مثل سیاست های حمایتی، کنترل قیمت ها، محدودیت های بازرگانی ( رانت اقتصادی ) یا با دست یابی انحصاری و پیش از موعد به اطلاعات اقتصادی در زمینه هایی مثل بازار بورس ( رانت اطلاعاتی و قضایی ) ، یا با بهره مندی از توزیع منابع ثروت و قدرت توسط دولت و احزاب ( رانت سیاسی ) ، یا با بهره برداری از روابط خویشاوندی، قرار گرفتن در یک گروه یا تشکل خاص ( رانت اجتماعی ) ، ثروت های کلانی را حاصل می کنند که نتیجه ی آن را می توان توزیع ناعادلانه ی ثروت و گسترش تبعیض دانست.

رانت خواری در ایران
به گزارش شفافیت بین الملل، ایران در سال ۲۰۱۳ به لحاظ شفافیت و فساد سیاسی و اقتصادی و اداری و اطلاع رسانی در مورد آن، از بین ۱۷۷ کشور مقام ۱۴۴ را به خود اختصاص داد. اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران و اختلاس ۶ میلیارد دلاری از نمونه های شناخته شده رانت خواری در ایران است. مرکز مطالعات لیبرالیسم نیز در گزارش های هفتگی خود، در راستای شفافیت برای اقتصاد ایران به بررسی رانت در این کشور می پردازد.

Difference between marginal product and opportunity cost

In economics, economic rent is any payment ( in the context of a market transaction ) to an owner or factor of production in excess of the costs needed to bring that factor into production. In classical economics, economic rent is any payment made ( including imputed value ) or benefit received for non - produced inputs such as location ( land ) and for assets formed by creating official privilege over natural opportunities ( e. g. , patents ) . In the moral economy of neoclassical economics, economic rent includes income gained by labor or state beneficiaries of other "contrived" ( assuming the market is natural, and does not come about by state and social contrivance ) exclusivity, such as labor guilds and unofficial corruption.

Overview
In the moral economy of the economics tradition broadly, economic rent is opposed to producer surplus, or normal profit, both of which are theorized to involve productive human action. Economic rent is also independent of opportunity cost, unlike economic profit, where opportunity cost is an essential component. Economic rent is viewed as unearned revenue while economic profit is a narrower term describing surplus income earned by choosing between risk - adjusted alternatives. Unlike economic profit, economic rent cannot be theoretically eliminated by competition because any actions the recipient of the income may take such as improving the object to be rented will then change the total income to contract rent. Still, the total income is made up of economic profit ( earned ) plus economic rent ( unearned ) .

For a produced commodity, economic rent may be due to the legal ownership of a patent ( a politically enforced right to the use of a process or ingredient ) . For education and occupational licensing, it is the knowledge, performance, and ethical standards, as well as the cost of permits and licenses that are collectively controlled as to their number, regardless of the competence and willingness of those who wish to compete on price alone in the area being licensed. In regard to labor, economic rent can be created by the existence of mass education, labor laws, state social reproduction supports, democracy, guilds, and labor unions ( e. g. , higher pay for some workers, where collective action creates a scarcity of such workers, as opposed to an ideal condition where labor competes with other factors of production on price alone ) . For most other production, including agriculture and extraction, economic rent is due to a scarcity ( uneven distribution ) of natural resources ( e. g. , land, oil, or minerals ) .

When economic rent is privatized, the recipient of economic rent is referred to as a rentier.

By contrast, in production theory, if there is no exclusivity and there is perfect competition, there are no economic rents, as competition drives prices down to their floor.

28 قانون معاملات گن در بورس ایران

28 قانون معاملات گن در بورس ایران

28 قانون معاملات گن در بورس ایران : در این مقاله به صورت مختصر به 28 قانون معاملاتی گن و کاربردرش در بورس ایران میپردازیم .

قانون گن

بورس ایران

تک سهم نشدن

محدود نباش

پویایی

پس انداز

حجم معاملات

 • از حد ضرر استفاده کنید. زمانی که معامله ای انجام می دهید جهت حفاظت از سرمایه خود،همیشه یک الی سه سنت پایین تر را به عنوان حد ضرر خود قرار دهید. هرگز نباید این مقدار بیشتر از 5 سنت باشد.

حد ضرر

افراط

 • هرگز اجازه ندهید که یک سود به ضرر تبدیل شود. بعد از اینکه در معامله ای سه سنت یا بیشتر سود بدست آورید، حد ضررتان را به همان میزان افزایش دهید تا سرمایه شما دچار
  خسارت نگردد.

حفظ سود

دوستی با روند

شک : هرگز

انتخاب سهامهای نقدشو

لجبازی

اضافه کردن حجم در ضرر

اجازه بزگ شدن به ضرر و جلوگیری از سود

پایبندی به حد ضرر

معامله بیش از حد

تعصب نداشتن روی سهم

ملاک نبودن قیمت

 • مراقب اهرم سازی در زمان های نادرست باشید. در اهرم سازی تا مادامی که سهام بسیار
  فعال شود و سطوح مقاومتش را بشکند باید برای خرید بیشتر صبر کرد و برای فروش های
  بیشتر نیز تا مادامی که روند صعودی شکسته نشده باید صبور بود

اهرم سازی و اعتبار گیری

اهرم سازی و اعتبار گیری

 • زمانی که سهمی را خریدید که شروع به افت کرد، سهم دیگرتان را نفروشید که در آن، حاشیه
  ضررتان را کم کنید. ضررتان را بردارید و از بازار خارج شوید و مترصد فرصت دیگری باشید

پذیرفتن ضرر

 • هرگز بدون داشتن یک دلیل خوب تصمیم به ورود به بازار یا خروج از آن نگیرید. زمانی کهه
  معامله ای را انجام می دهیهد، اجهازه دهیهد تها آن معاملهه بهر مبنهای د یهل خهوب یها قهوانین
  مشخصی باشد و سپس بدون وجود نشانه مشخصی از تغییر روند، از آن خارج نشوید.

قاطعیت

معاملات بیش از حد

 • هیچ وقت حدس نزنید که فلان بازار در سقف است. اجازه بدهید تا بازار خود اثبات کند که
  در سقف است؛ و هیچ وقت حدس نزنید که فلان بازار در کف است. اجازه دهید تا بازار
  خود اثبات نماید که در کف است. با دنبال کردن قوانینی مشخص شما می توانید به این
  مهم دست یابید.

پیش بینی نکردن

سیگنال نگرفتن

کنترل احساسات

اجتناب از تصمیم لحظه ای

price action 2018price action 2014

نحوه عضویت و ثبت نام در سایت

اشتراک گذاری

مطالب زیر را حتما بخوانید!

نظر شما چیست ؟

نظرتان درباره 28 قانون معاملات گن در بورس ایران را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.

اطلاعیه سایت

آخرین بروزرسانی سایت : 0 شهریور 1401

دوستان توجه داشته باشید ویدیو هایی که درسایت از اساتید ایرانی یا خارجی گذاشته میشود فقط جنبه آموزش دارد و جنبه تایید فرد یا شخص تهیه کننده ویدیو را ندارد.(چه دوره های آموزشی دیگر چه فعالیتهای مرتبط با فرد) بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی محدودیت های Price Action را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید. ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

روانشناسی بازار

مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

مطالب ویژه

کورس Chris Capre Advanced Price Action Course 2020

کورس پرایس اکشن ال بروکس 2018

آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی

کورس آموزش پرایس اکشن آل بروکس

کورس Avdo – Forex Grid Mentoring Program

مجموعه 4 کورس برای معامله گران از جیسون باند

کورس Fibs Don’t Lie Advanced

سیستم معاملاتی Forex Master Levels از Nicola Delic

دانلود کورس آموزش پرایس اکشن نایل فولر Nial Fuller’s Price Action

کورس 2018 Total Fibonacci Trading محصول TradeSmart University

مجموعه The Forex Scalper Mentorship Package

کورس FTA Global Macro Pro Trader

 • 2203 کاربر
  کاربران عضو شده در سایت
 • 662 مقاله
  مقالات و آموزش های منتشر شده تا کنون
 • 51 محصول
  محصولات حرفه ای آماده ی فروش
 • 397 دیدگاه
  دیدگاه های منتشر شده تا کنون
درباره ما

دانلود از سایت با ترافیک نیم بها محاسبه میشود

گردانندگان کتابخانه اقتصادی برآنند تاجایی که امکان دارد، در زمینه تخصص خود “بازار های مالی” اطلاعات مفید گردآوری نموده و در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

تیم ما تلاش میکند تا این منابع ارزشمند را شناسایی، تهیه و در سایت منتشر نماید.

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و این وبسایت به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.

سلب مسئولیت ، رعایت مالکیت معنوی و افشای ریسک :

بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید.
ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

اندیکاتور (MA(moving average | اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک (Moving Average) یا به طور خلاصه MA به میانگین قیمتهای بسته شده ی کندل ها در یک تایم فریم و در یک بازه زمانی مشخص گفته می شود و کاربرد آن نشان دادن میانگین قیمتها در یک بازه زمانی به صورت خطی روی چارت قیمت می باشد.

به طور کلی ۲ نوع میانگین متحرک وجود دارد که به آنها میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا به طور خلاصه SMA و میانگین متحرک نمائی یا وزن دار (Exponential Moving Average) یا به طور خلاصه EMA میگویند.

میانگین متحرک ساده SMA

برای مثال میانگین متحرک ساده ۱۰ ساعته درتایم فریم یک ساعتی برابر است با حاصل مجموع قیمت بسته شدن آخرین کندل و ۹ کندل قبلی آن در تایم فریم یک ساعتی تقسیم بر ۱۰، در مثال زیر اعداد داخل باکس قرمز رنگ قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر در یک تایم فریم یک ساعتی است که SMA در آن برابر عدد ۱۱ شده است.

نکته: دلیل اینکه به این نوع میانگین ها متحرک می گویند و چرائی خطی شدن آن روی چارت قیمت، بسته شدن مرتب کندل ها در زمان معین و اضافه شدن تعداد اعداد است که مرتبا” باعث تغییر عدد بسته شدن آخرین کندل شده و متعاقبا” باعث تغییر عدد MA می گردد و با اتصال این اعداد به هم، یک خط تولید می شود. به ادامه مثال فوق توجه کنید.

نکته: میاگین های متحرک ساده با دوره های زمانی کمتر همواره به نمودار قیمت نزدیک تر هستند و عکس العمل شان نسبت به تغییرات قیمت سریع تر است. شکل زیر یک نمونه از خطوط میانگین متحرک ساده ۵، ۳۰ و ۶۲ ساعته در تایم فریم یک ساعتی هستند.

میانگین متحرک نمائی (وزن دار) EMA

یکی از مشکلات و محدودیت های SMA این است که همه اعداد مربوط به قیمت بسته شدن کندل ها، دارای وزن برابر هستند در حالیه در واقع اعداد نزدیک تر به آخرین قیمت ها دارای ارزش ویژه تری نسبت به قیمت های قدیمی تر بوده و می بایست تاثیر بیشتری روی نتیجه نهائی بگذارند و لذا برای پاسخ به این کمبود اندیشمندان بازار با دادن ارزش و وزن بیشتر به قیمت های انتهائی چارت، میانگین متحرک نمائی را ایجاد نمودند.

نکته: برای رسم انواع میانگین های متحرک بر روی چارت در تایم فرم های متفاوت و برای هر تعداد کندل نیازی به محاسبات دستی نبوده و فقط کافیست از ابزار موجود در نرم افزارهای معاملاتی استفاده نموده و با تغییر متغیر های آنها به خط میانگین متحرک دلخواه خود از نوع ساده یا نمائی و حتی وزنی دست پیدا کنیم.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمائی

میانگین متحرک نمائی به دلیل دادن وزن بیشتر به آخرین قیمت ها نسبت به قیمت های قدیمی تر چارت، با سرعت بیشتری نسبت به میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت و صعود و نزول آن عکس العمل نشان می دهد. در شکل زیر دو میانگین متحرک ساده و نمائی (وزنی) ۱۵ روزه در تایم فریم روزانه را نشان داده ایم که کاملا” مشخص است که خط EMA که با رنگ قرمز مشخص شده است هم در بالا رفتن قیمت و هم نزول آن عکس العمل سریع تری نسبت به SMA که با رنگ آبی مشخص شده نشان داده است.

نکته: هرچه بازه زمانی میانگین های متحرک کوچک تر باشد نسبت به تغییرات قیمت حساس تر بوده و هر چه این بازه بزرگتر باشد حساسیت میانگین متحرک به تغییرات قیمت کمتر می شود. کاربردی ترین میانگین های متحرک، برای بازه های زمانی ۱۵،۲۰،۳۰،۵۰،۱۰۰،۲۰۰ می باشند، ولی نمی توان گفت یکی از آنها بهترین است، بلکه تنها احساس و تجربه معامله گران بهترین آنها یا بهترین ترکیبشان را مشخص می کند. یه طور کلی میانگین های بلند مدتی مثل ۲۰۰ برای تشخیص روند حرک قیمت مناسب بوده و میانگین های کوچکتر برای تشخیص نوسانات قیمت در تایم فریم های کوچک تر مناسب هستند.

مبانی تحلیل میانگین متحرک

 • جهت منحنی میانگین حرکتی، بازتاب دهندۀ غلبۀ روند بر یک دورۀ زمانی است.
 • میانگین مربوط به دورۀ های زمانی کم، سیگنال های اشتباه بیشتری می دهند در حالیکه میانگین های دورۀ زمانی بالا پخته تر عمل می کنند.
 • برای افزایش (یا کاهش) میزان حساسیت منحنی، باید دورۀ میانگین را کاهش (یا افزایش) داد.
 • منحنی های میانگین در روند ها بیشتر مفید هستند.

مقایسۀ منحنی میانگین حرکتی های دوره های مختلف زمانی

 • اگر یک منحنی میانگین متحرک صعودی مربوط به دورۀ زمانی کمتر، از پایین یک منحنی میانگین متحرک صعودی مربوط به دورۀ زمانی بالاتر را قطع کند، یک سیگنال قوی خرید محسوب می شود، و اگر یک منحنی میانگین متحرک نزولی مربوط به دورۀ زمانی کمتر از بالا یک منحنی میانگین متحرک نزولی مربوط به دورۀ زمانی بالاتر را قطع کند، یک سیگنال قوی فروش محسوب می شود.
 • اگر یک منحنی میانگین متحرک صعودی مربوط به دورۀ زمانی کمتر از پایین یک منحنی میانگین متحرک نزولی مربوط به دورۀ زمانی بالاتر را قطع کند، یک سیگنال ضعیف خرید محسوب می شود، و اگر یک منحنی میانگین متحرک نزولی مربوط به دورۀ زمانی کمتر از بالا یک منحنی میانگین متحرک صعودی مربوط به دورۀ زمانی بالاتر را قطع کند، یک سیگنال ضعیف فروش محسوب می شود.

مثال: در چارت تصویر بالا در فاصله ی ماه می و ژوئن، منحنی میانگین متحرک ساده صعودی ۵۰ روزه (خط قرمز) از زیر منحنی میانگین متحرک ساده صعودی ۱۰۰ روزه (خط آبی) را قطع کرده که یک سیگنال قوی خرید می باشد.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست

پرایس اکشن روشی برای معاملات و تجارت معمول و روز است که افراد معامله‌گر، در رابطه با معاملات طبق نوسانات و تغییرات قیمت و ارزش تصمیم‌گیری می‌کنند و نه بر اساس شاخص‌های موجود حاصل از بررسی و تحلیل فنی.

این روش در واقع ویژگی‌های نوسانات قیمت را توصیف می‌کند. این تغییرات معمولا با توجه به نوسانات چند وقت اخیر مورد تجزیه و تحلیل واقع می‌شود. به عبارت ساده‌تر، پرایس اکشن تکنیکی معاملاتی است که به شخص این امکان را می‌دهد که بازار را بشناسد و طبق نوسانات بازار تصمیم خود را نهایی کند.

از آنجا که این روش عوامل تجزیه و تحلیل پایه‌ای را نادیده گرفته و اکثر اوقات بر تغییرات قیمت تمرکز دارد، استراتژی آن وابسته به ابزار‌های تحلیل و آنالیز فنی است. در ادامه به بررسی بیشتر این روش می‌پردازیم و ببینیم که در بازارهای مالی و بالاخص فارکس چه کمکی به ما می‌کند.

تعریف پرایس اکشن

تمام بازارهای مالی اطلاعات و مشخصاتی در رابطه با تغییرات قیمت در بازار در بازه‌های زمانی گوناگونی به دست می‌آورند. این اطلاعات در نمودارهای قیمت به نمایش در‌خواهند آمد. این نمودارهای مالی، باورها، عملکرد و اقدامات تمام افراد درگیر بازار، چه انسان و چه سیستم و رایانه را که در دوره خاص معاملاتی، در بازار فعال بوده‌اند را نشان داده و منعکس می‌کنند و اقدام‌ها و عملکرد‌ها در نمودار به شکل پرایس اکشن نشان داده می‌شود.

در صورتی که تمام اطلاعات اقتصادی و دیگر اطلاعات رویداد های جهانی، در تغییرات قیمت بازار موثر هستند، اما ما برای داشتن معامله‌ای موفق در این بازار، نیازی به بررسی و آنالیز این عوامل نداریم. علت این امر هم ساده است؛ زیرا تمام اطلاعات و داده‌های اقتصادی دنیا و رویداد‌های جهانی که باعث نوسانات قیمت می‌شوند، در انتها به صورت پرایس اکشن منتقل خواهند شد و نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت.

فرد معامله‌کننده پرایس اکشن، به این موضوع اعتقاد دارد که تنها منبع معتبری که می‌توان برای کسب اطلاعات به آن مراجعه کرد، خود قیمت و نوسانات موجود در بازار است.

پرایس اکشن

اگر قیمت سهام‌ها رو به صعود و رشد رود، نشان‌دهنده این موضوع است که سرمایه‌گذاران در حال خرید کردن هستند. سپس پرایس اکشن را بر پایه اقدام به خرید، بررسی می‌کنند. به دلیل این که پرایس اکشن منعکس‌کننده متغیر‌های تاثیر‌گذار بر بازار در هر بازه زمانی مشخص است، به کارگیری اطلاعات قیمت، کارایی خاصی نخواهد داشت.

نوسان بازار کلیه اطلاعاتی را که جهت توسعه و رشد سیستم تجاری سودبخش و موفق به آن نیاز خواهید داشت را ارائه می‌دهد. این اطلاعات و سیگنال‌ها در واقع استراتژی‌های پرایس اکشن نامیده می‌شوند و روشی مناسب جهت شناخت نوسان قیمت بازار ارائه می‌دهند و پیش‌بینی دقیقی از وضع آینده، جهت رسیدن به موفقیت هم ارائه خواهند داد.

پرایس اکشن به شما چه خواهد گفت؟

پرایس اکشن با استفاده از نمودار‌های مشخص در بازه‌های زمانی معین، تفسیر و تحلیل می‌شود. افراد درگیر در بحث معامله با ترکیب کردن نمودارهای گوناگون، توانایی‌های خود را در تشخیص و تفسیر و درک کردن اطلاعات، بالا می‌برند. بسیاری از معامله‌گران از نمودارهای شمعدانی بهره می‌برند، این امر به این دلیل است که نمایش دادن مقادیر باز، بالا و پایین، به تجسم و درک بهتر قیمت‌ها کمک زیادی خواهند کرد.

علاوه بر امکانات دیداری روی نمودار‌ها، خیلی از تحلیل‌گران فنی، در زمان محاسبه شاخص‌های فنی، از اطلاعات پرایس اکشن هم استفاده می‌کنند.

هدف یافتن نظم و ترتیب در حرکات معمولا تصادفی نوسانات است. به طور مثال،الگویی مثلث شکل صعودی که با اعمال خط‌های پیش‌رونده روی نمودار پرایس محدودیت های Price Action محدودیت های Price Action اکشن تشکیل می‌شود، می‌تواند به پیش‌بینی شکست‌های احتمالی کمک زیادی کند، زیرا پرایس اکشن نمایش خواهد داد که افراد چقدر تلاش کردند و بعد از هر شکست و افت، چه روندی را داشته‌اند.

Price Action Forex

ابزار معاملاتی پرایس اکشن

ابزارهای مورد استفاده برای معامله‌کنندگان قیمت در زیر بررسی شده‌اند. معامله‌گر‌ها هم‌چنین از تئوری و نظریه‌هایی مثل حمایت و مقاومت بهره می‌گیرند. این افراد از این ابزارها و روش‌ها و ایده‌ها، برای توسعه استراتژی و برنامه‌هایی استفاده می‌کنند که مطابق اولویت‌های آن‌ها است و در واقع با آن‌ها کار می کند.

Breakout

هنگامی که رشد قیمت طبق الگویی خاصی دنبال می‌شود، به افراد این هشدار داده می‌شود که ممکن است در ادامه شکست و نزولی برای آن‌ها رخ بدهد. برای مثال، در نظر داشته باشید که سهمی طی ۲۰ روز گذشته بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون معامله شده است. سپس به بالای ۱۲ میلیون رسیده است. این تغییر در روند به متخصصان هشدار می‌دهد که حرکت ثابت به پایان رسیده است و حرکت و روندی جدید در حال آغاز شدن است.

نمودار شمعدانی

این نمودار‌ها، نمودار‌های نمای گرافیکی هستند که روند، قیمت باز، بسته، بالا و پایین تجارت و معامله‌ای را نمایش می دهند. معامله‌گرها از این نمودار‌ها در استراتژی‌های متفاوتی استفاده می‌کنند.

گرایش‌ها

دارایی و تجارت خاص، می‌تواند در طول با افزایش و کاهش قیمت روبرو شود و معامله شود. معامله‌گرها از این نوسانات قیمت در حالت صعودی و افزایشی به عنوان روند و گرایش صعودی نام می‌برند و برعکس در حالت کاهش و نزولی، روند و گرایش نزولی نامیده می‌شوند.

حمایت و پایداری

در ارتباط با تمام موارد و ابزارهای بالا، معامله‌گرها از پشتیبانی قیمت و پایداری قیمت برای درک و شناخت فرصت‌های معامله‌ای و تجاری صحیح بهره می‌برند. نواحی حمایتی و پایداری، در محلی اتفاق می‌افتند که قیمت‌ها در قبل و گذشته تغییرات داشته است. چنین سطوحی امکان تکرار شدن در آینده را نیز دارند.

استراتژی‌های پرایس اکشن

استراتژی‌های زیاد و گوناگونی برای پرایس اکشن وجود دارد که در ادامه به مهم‌ترین موارد آن، پرداخته خواهد شد.

نوار خارجی در حمایت یا پایداری

اگر با نوار خارجی آشنایی ندارید باید گفت که نمونه‌ای از نوار صعودی خارجی زمانی است که کمترین میزان سطح در روز جاری، از پایین‌ترین سطح روز گذشته فراتر برود، اما سهام تجمع کند و بالاتر از بالاترین سطح در روز گذشته بسته شود.

جهش در پشتیبانی

جهش هنگامی رخ خواهد داد که سهام کمترین محدوده معاملاتی خود را تجربه کند، اما هرچه سریع‌تر به محدوده خود برمی‌گردد و روند تازه‌ای را آغاز می‌کند. جهش‌ها، معمولا خیلی دیر در محدوده بروز می‌کنند و به بازار و معامله‌گران این امکان را می‌دهند که قبل از شروع علامت‌گذاری، تجربیات عرضه را داشته باشند.

یکی از اشتباهات رایج بین معامله‌کنندگان در موضوع جهش این است که حتما باید منتظر ماند که آخرین نوسانات هم شکسته شوند.

پرایس اکشن

نوار‌های داخلی بعد از شکست

نوار‌های داخلی هنگامی به وجود می‌آیند که شمعدان‌های زیادی در نمودار شمعدانی به هم برخورد کنند، زیرا قیمت شروع به پایداری یا پشتیبانی خواهد کرد. شمعدان‌ها در قسمت بالا و پایین نقطه نوسان کرده در چند وقت اخیر قرار می‌گیرند.

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

پرایس اکشن معمولا به عنوان ابزاری معاملاتی مانند شاخص خاصی به حساب نمی‌رود، بلکه منبع و سرچشمه اطلاعات و داده‌هایی است که همه ابزارهای موجود از آن استفاده خواهند کرد.

معامله‌کنندگان بیشتر روند و تمایل را دنبال می‌کنند و از تجزیه و تحلیل و بررسی پایه‌ای اجتناب کرده و تمرکز آن‌ها تنها بر سطح و میزان حمایت و پایداری قیمت، برای پیش‌بینی کردن رکود و شکست و تجمیع است.

هم‌چنین این افراد باید به عوامل مختلف و بیشتر از قیمت فعلی هم توجه ویژه‌ای کنند، زیرا مقدار حجم معاملات و بازه‌های زمانی معاملات، برای تعیین سطوح، بر درست و صحیح و دقیق بودن تحلیل‌ها، تاثیر‌گذار هستند.

دلایل مهم تاثیر پرایس اکشن بر بهبود معاملات

حال بعد از بررسی‌های اولیه، می‌خواهیم بدانیم این روش چه تاثیری بر معاملات ما دارد و اصلا چرا برای ما مهم و نتیجه‌بخش است. مهم‌ترین دلایل آن، از قرار زیر است.

این روش چشم‌اندازی از بازار را ارائه می‌دهد

اصول و اساس تجزیه و تحلیل پرایس اکشن، موضوعی نیست که با روند گذشت زمان محو شود یا با استفاده زیاد از آن، بی کارکرد شود. از مهم‌ترین دلایل شروع کردن به استفاده و به کارگیری این روش به عنوان روش پایه معاملات، این است که تجزیه و تحلیل و بررسی پرایس اکشن این امکان را به شما می دهد که بازار روز را بشناسید و از آن آگاه باشید. این امر به شما این فرصت را خواهد داد که اطلاعات قیمت را در سطحی قرار دهید که معقول و منطقی به نظر برسد.

معامله‌گرها معمولا از المان‌هایی جهت تجزیه و تحلیل نوسانات قیمت بهره می‌برند که باعث سردرگمی آن ها می‌شود. این دقیقا مشابه این است که شما اگر بیمار شدید، به جای درمانگاه و بیمارستان، به مکانیکی سر بزنید! همین قدر بی‌ثمر و غیرمنطقی.

پرایس اکشن، استراتژی ثابت شده‌ای است

معاملات بر اساس مراحل ویژه پرایس اکشن، به مدت چندین سال توسط افراد متخصص مورد استفاده قرار گرفته است. وقتی که بیاموزید با بهره‌گیری از تجزیه و تحلیل قیمت‌ها، به معامله کردن مشغول شوید، این اطمینان را حاصل خواهید کرد که روش شما مناسب‌ترین روش موجود است.

پرایس اکشن در فارکس

عملکرد عالی در شرایط گرایش‌ها

از مهم‌ترین نکات در موضوع تجزیه و تحلیل پرایس اکشن این است که این روش سیگنال‌های هم خوان و سودآور را در روند صعودی و گرایش‌ها نشان می‌دهد. خیلی از روش‌های معاملاتی در بازار‌های دارای گرایش به خوبی کار نمی‌کنند، اما در محدوده معاملاتی به خوبی عمل می‌کنند و البته برعکس. پرایس اکشن روش معاملاتی بسیار مناسب و قابل‌انعطاف، سیگنال های سودآوری را در هر شرایطی به شما ارائه خواهد کرد.

راحتی اجرا

راه‌اندازی و اجرای پرایس اکشن معمولا در بازار فارکس رخ می‌دهد و زمانی که آموزش کافی در این زمینه را ببینید و بدانید دنبال چی هستید، تشخیص آن کار راحتی خواهد بود. با استفاده از این روش در حساب‌های آزمایشی خود، این روش را به راحتی اجرا و تمرین کنید که مهارت شما روز به روز بیشتر شود.

تجزیه و تحلیل تمام متغیر‌های بازار و تجارت

تجزیه و تحلیل نوسانات قیمت از طریق اجرای پرایس اکشن، تنها و بهترین روشی است که شما برای ایجاد برنامه معاملاتی خود به آن نیاز دارید. نقطه قوت تجزیه و تحلیل پرایس اکشن در این است که به شما تصویری از واکنش‌های معامله‌کنندگان به رویدادها، نمایش می‌دهد.

قیمت اغلب برخلاف چیزی که مردم با توجه به اخبار تصور می‌کنند، پیش خواهد رفت. پرایس اکشن ذهنیت و تفکر شما را با نمایش و بررسی تمام متغیر‌های موجود روشن می‌کند و آسان‌ترین راه را برای درک کردن آن‌ها، ارائه خواهد داد.

ورودی‌های واضح

هنگامی که با چند پیاده‌سازی پرایس اکشن آشنا شوید، پیش از وارد شدن به معامله‌ای جدید، دقیقا خواهید دانست که از بازار چه می خواهید. خیلی از روش‌های معاملاتی فارکس، مناطق گنگ بزرگی دارند که باعث می‌شود فرد در این که به معامله ورود کند یا خیر دچار شک و تردید شود. این امر باعث مشکلاتی در معاملات، از بین رفتن حساب‌های معاملاتی و هدر رفتن فرصت‌ها پیش آمده می‌شود.

سود بیشتر در بازه زمانی طولانی‌تر

نکته مهم دیگر برای اجرای این روش این مورد است که آن‌ها هرچه زمان بیشتری در معاملات شما به کارگرفته شوند موثرتر و قدرتمندتر خواهند شد. این باعث می‌شود شما کم ولی با کیفیت تر معامله کنید. چندین ساعت خیره شدن به صفحه نمایشگر کامپیوتر برای بررسی نمودارهای موجود، شما را کلافه خواهد کرد.

خیلی از افراد معامله‌کننده فکر می‌کنند سود آن‌ها در معاملات زیاد طی زمان‌های کوتاه است. اما باید گفت این تفکر فقط وقت و پول شما را هدر داده و شما را از پیشرفت باز می‌دارد. این وقت را بهتر است صرف دوستان و خانواده خود کنید! وقتی بیاموزید چگونه از پرایس اکشن بهره بگیرید، می‌توانید روزانه حدود ۳۰ دقیقه وقت خود را برای تجزیه و تحلیل بازار فارکس جهت پیاده‌سازی روش‌های تجاری خود اختصاص دهید.

دلیل اینکه خیلی از مردم وارد بازار معامله می‌شوند این است که دوست ندارند وقت خود را در کاری که به علاقه‌مند نیستند، هدر دهند. اما همین افراد فراموش می‌کنند که برای بررسی و تحلیل معامله خود نیاز به صرف زمان زیادی ندارند و اتفاقا همین زمان زیاد ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.

حفظ هدف ذهنی

اگر شما قبل ورود به معامله بدانید هدفتان چیست، در اواسط مسیر خسته یا ناامید نخواهید شد. شما باید آرامش خود را حفظ کنید و طبق برنامه خود بازار را پیگیری کنید. در این حالت شما کار خود را بلد هستید و نگران این که این روش به درستی کار خواهد کرد یا خیر، نخواهید بود. درست مانند شیر در جنگل! به عنوان فردی معامله‌کننده منتظر فرصت عالی باقی خواهید ماند، و در فرصت مناسب، اقدام مناسبی را هم انجام خواهید داد.

محدودیت‌های پرایس اکشن

تفسیر و تحلیل پرایس اکشن، کاملا ذهنی و فردی است. این بسیار معمولی است که دو فرد در تجزیه و تحلیل‌های خود به نتایج متفاوتی هم دست پیدا کنند. البته، باید توجه شود که دوره و بازه زمانی مورد استفاده نیز تاثیر مستقیمی بر آنچه معامله‌کنندگان آن را زیر ذره‌بین می‌برند، دارد.

نکته قابل توجه دیگری که باید آن را در نظر داشته باشید ایت است که پیش‌بینی‌های معاملاتی که از طریق پرایس اکشن در هر بازه زمانی صورت می‌گیرد، حدسی و تخمینی است. هرچه ابزار‌های شما بیشتر و متوع‌تر باشد، در پیش‌بینی موفق‌تر خواهید بود. با تمام تفاسیر، درنهایت، تحلیل پرایس اکشن قبلی و اتفاقاتی که افتاده است، تضمین‌کننده مراحل بعدی نیست. پرایس اکشن مزایای زیادی دارد، با شناخت محدودیت‌های آن، به خود کمک کنید که معامله‌ای بهتر را تجربه کنید.

پرایس اکشن در فارکس چیست

هر معامله کننده‌‌ای که به تازگی به بازار معامله وارد شده است، می‌توانند از مزایای یادگیری و به کارگیری پرایس اکشن یهره‌مند شود. یادگیری و آموزش نحوه خواندن و تفسیر نوسانات و تغییرات نمودار قیمت، می‌تواند به تنهایی تبدیل به سیستم تجاری خاص شود. اگر قصد دارید از ابزارهای تجزیه و تحلیل داده دیگری هم استفاده کنید، پرایس اکشن به کمک شما خواهد آمد.

اگر قصد شروع یادگیری معامله و تجارت را دارید، فقط یک روش را برای شروع آموزش خود انتخاب کنید. قبل از تلاش کردن برای یادگیری روش‌های جدید، با استراتژی انتخابی خود موفق شوید و سودآوری کنید. جدا از اینکه شما با چه روش و تکنیکی معامله خود را انجام می‌دهید، داشتن درکی مناسب و درست از پرایس اکشن، شما را فرد و معامله‌کننده‌ای موفق‌تر خواهد کرد.

بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Band) در تحلیل تکنیکال چیست ؟

بولینگر بندز

بولینگر بندز یا باند بولینگر (به انگلیسی Bollinger Band) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از ترسیم مجموعه خطوط زیر تشکیل می‌شود:

 • دو انحراف معیار (standard deviation) (مثبت و منفی)
 • یک میانگین متحرک ساده (SMA)

کاربر می‌تواند مقادیر این موارد را به دلخواه تنظیم کند.

معامله گر تکنیکال معروف، جان بولینگر (John Bollinger)، باند بولینگر را ابداع و به نام خود ثبت کرد.

در نمودار زیر، باندهای بولینگر، میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه را به وسیله باندهایی در بالا و پایین به همراه حرکات روزانه قیمت سهام احاطه کرده اند. از آنجا که انحراف معیار برای سنجش نوسانات بازار بکار می رود، هنگامی که بازار دچار نوسان زیاد می شود، باندها پهن تر شده و در بازه هایی که نوسان کمتری دارند باندها تراکم بیشتری دارند.

در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام است یا اینکه آیا بازار نوسانی محدودیت های Price Action است؟ هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یکدیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. توجه داشته باشید که در نمودار زیر، زمانی که قیمت آرام باشد، باند ها به هم نزدیک می شوند.

وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند(پراکنده می شوند). این همه آن چیزی است که وجود دارد. بله، ما می توانیم ادامه دهیم و با رفتن به تاریخ Band Bollinger، نحوه محاسبه، فرمول های ریاضی پشت آن و غیره حوصله تان را سر ببریم، اما صادقانه بگویم، شما نیازی به دانستن هیچکدام از این اطلاعات را ندارید.

ما فکر می کنیم مهم ترین اصل این است که ما به شما برخی از راه هایی را بیاموزیم که می توانید باند های بولینگر را به معاملات خود اعمال کنید.

بازگشت به بولینگر

یکی از چیزهایی که باید درباره باندهای بولینگر بدانید، این است که قیمت تمایل دارد به وسط باندها بازگردد. این کل ایده پشت Bollinger Bounce است. با نگاه کردن به جدول زیر، می توانید به ما بگویید که قیمت بعدی ممکن به چه سمتی برود؟

اگر شما گفتیدبه سمت پایین ، جوابتان درست است! همانطور که می بینید، قیمت به سمت وسط منطقه گروه ها بر می گردد.

چیزی که شما فقط دیدید کارکرد Bollinger Bounce بود. به همین دلیل است که این پرش ها رخ می دهد. دلیل این بازگشت ها این است که باند های Bollinger مانند سطح حمایت و مقاومت عمل می کنند. هر چه مدت زمانی که در آن قرار دارید طولانی تر می شود، این باند ها قوی تر می شوند.

بسیاری از معامله گران سیستم هایی را توسعه می دهند که در این بازگشت ها رشد می کنند و این استراتژی بهترین استفاده را در زمانی که بازار نوسانی است و هیچ روند مشخصی وجود ندارد، دارند. حالا بگذارید نگاهی به یک راه برای استفاده از Bollinger Bands زمانی که بازار دارای روند است بیاندازیم.

نکات کلیدی:

 • باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک ساده یا میدلاین (باند وسط)، یک باند بالا، و یک باند پایین.
 • باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه هستند اما می توان آنها را تغییر داد.

نحوه محاسبه بولینگر بندز

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه) است.

یک میانگین متحرک ۲۰ روزه می‌تواند میانگین قیمت های بسته شدن برای ۲۰ روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.

نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی می شود و قیمت روز ۲۱ را اضافه کرده و میانگین گیری می کند و الی آخر.
در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می شود. انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه ای دارد.

برای مجموعه داده ای فرضی، انحراف معیار محاسبه می کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید. سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می آورند.

فرمول بولینگر بندز :

که در آن:
باند بالایی بولینگر : BOLU
باند پایینی بولینگر : BOLD
میانگین متحرک : MA
۳ ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price)
تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا ۲۰) : n
تعداد انحراف معیار (معمولا ۲) : m
انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

فشار (squeeze)

فشار، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است.

فشار به نزدیک شدن این باندها به یکدیگر و منقبض شدن میانگین متحرک گفته می شود. فشار، حاکی از دوره ای از معاملات با نوسان کم است که معامله گران آن را نشانه ای بالقوه از آینده ای با نوسان بالا می دانند که فرصت هایی برای معاملات فراهم می کند.

از دیگر سو، هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالا از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله گر از معامله بیشتر می شود. با این حال، این شرایط سیگنال های معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند.

با نگاهی به نمودار بالا می توانید ببینید که باندها به هم فشرده می شوند. قیمت شروع به شکستن باند بالا می کند. بر اساس این اطلاعات، شما فکر می کنید که قیمت کجا خواهد رفت؟ اگر شما گفتید به سمت بالا، دوباره درست جواب دادید!

به این طریق می توان از این شرایط در معاملات استفاده کرد. این استراتژی برای شما طراحی شده است تا هر چه زودتر حرکت های موجود در بازار را بگیرید.

تنظیمات مثل این هر روز رخ نمی دهد، اما شما احتمالا اگر به یک نمودار ۱۵ دقیقه نگاه کنید، آنها را چند بار در هفته می بینید. بسیاری از چیزهای دیگر که می توانید با Bollinger Bands انجام دهید وجود دارد.

اما این دو راهبرد رایجترین کاربردها در رابطه با آن ها هستند. وقت آن است که قبل از حرکت به سمت شاخص بعدی این را در جعبه ابزار معاملاتی خود قرار دهیم.

شکست ها (breakouts)

تقریبا ۹۰ درصد عملکرد قیمت (price action) بین دو باند صورت می پذیرد. هر شکستی بالا یا پایین باندها یک اتفاق مهم تلقی می شود. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباه اکثر افراد این است که می‌پندارند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست ها هیچ نشانه ای دال بر مسیر یا اندازه حرکت قیمت در آینده نیستند.

محدودیت های بولینگر بندز

باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیستند.

آنها فقط اندیکاتوری را شکل می دهند که طراحی شده تا به معامله گران اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت ارائه کند. پیشنهاد جان بولینگر استفاده از این ابزار به همراه دو یا سه اندیکاتور غیروابسته است که سیگنال های مستقیم تری از بازار ارائه می کنند.

به عقیده بولینگر، در تحلیل بازار باید از اندیکاتورهای متفاوت براساس انواع مختلف داده استفاده شود. برخی از تکنیک های تکنیکال مورد علاقه او، استفاده از اندیکاتور MACD، اندیکاتور on-balance volume، و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.

از آنجا که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند، به داده های قدیمی تر قیمت وزنی مشابه داده های جدیدتر می دهند، به این معنا که اطلاعات جدید ممکن است به خاطر داده های قدیمی تر اهمیت خود را از دست بدهند.

علاوه بر این، استفاده از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه و دو انحراف معیار تا حدی اختیاری است و ممکن است در هر موقعیتی و برای همه نتیجه مطلوب نداشته باشد. معامله گران باید بر این اساس فرضیات خود را در مورد میانگین متحرک ساده و انحراف معیار تطبیق دهند و بر آنها نظارت داشته باشند.

پس بطور خلاصه، باندهای بولینگر طراحی شده اند تا به تریدرها در کشف فرصت های معاملاتی که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است کمک کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.