قیمت و ارزش کوین زدکش


ترمز بیت کوین کشیده شد

پس از رکوردشکنی های متوالی، بیت کوین سرانجام از قله تاریخی اش عقب نشست.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از سی ان بی سی، قیمت و ارزش کوین زدکش تردید معامله گران به پتانسیل رشد بیشتر در کوتاه مدت برای بیتکوین و افزایش عرضه ،باعث شد این ارز برای نخستین بار در چند هفته اخیر ریزش کند.

بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان به مثبت ۱۶.۵۷ درصد رسیده است. طی ۲۴ ساعت گذشته بیت کوین با ثبت ریزش ۶.۹۵ درصدی به ۳۰ هزار و ۷۶۶.۷۲ دلار رسید. بالاترین رکورد ثبت شده ارزش بیت کوین مربوط به روز سوم ژانویه سال ۲۰۲۱ بوده که در آن این ارز به قیمت ۳۲ هزار و ۱۶۹ دلار رسید. رکورد قبلی این ارز مربوط به روز دوم ژانویه بوده که در آن، این ارز به قیمت ۳۲ هزار و ۱۶۹ دلار رسید.

ارزش بازار بیت کوین در حال حاضر بیش از حدود ۵۴۰ میلیارد دلار است.

پتر شف- کارشناس ارزهای دیجیتالی گفت: حدود ۷۰ درصد کل سهم بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است و این بدان معناست که هر تغییر و تحولی در قیمت بیت کوین روی قیمت سایر ارزهای دیجیتالی نیز تاثیر مستقیمی خواهد داشت. شاهد بودیم که ۲۰۲۰ برای ارزهای دیجیتالی فراموش نشدنی و پر از دستاوردهای بزرگ بود.

برخی از معامله گران معتقدند بیتکوین پتانسیل شکستن سقف ۱۰۰ هزار دلاری را نیز در طولانی مدت دارد. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بلاک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل قیمت و ارزش کوین زدکش گرفت.

البته ریزش قیمتها در بازار ارزهای دیجیتالی محدود به بیت کوین نبود و قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتالی دیگر نزولی بود؛ به گونه‌ای که اتریوم با ۳.۸۲ درصد افزایش به ۹۹۱.۵۲ دلار، بیت کوین کش با ۲.۳۹ درصد کاهش به ۳۹۸.۱۰ دلار، لایت کوین با ۳.۵۵ درصد ریزش به ۱۴۸.۵۷ دلار، مونرو با ۱.۴۱ درصد ریزش به ۱۳۱.۸۲ دلار، دش با ۵.۴۱ درصد عقبگرد به ۸۶.۵۹ دلار، زدکش با ۰.۵۸ درصد کاهش به ۵۸.۵۹ دلار و میکر با ۴.۱۸ درصد صعود به ۶۶۳.۹۳ دلار رسید.

بیت کوین قله ۳۳ هزار دلار را فتح کرد

بیت کوین قله ۳۳ هزار دلار را فتح کرد

ایسنا به نقل از سی ان بی سی نوشت: صعودهای پی در پی ارزهای دیجیتالی در سال جدید هم ادامه دارد.

صعودهای پی در پی و خیره کننده بیتکوین کماکان ادامه دارد و با ورود تقاضاهای جدید به بازار، این ارز برای نخستین بار به کانال ۳۳ هزار دلار نیز وارد شد.

بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان به مثبت ۲۷.۳۲ درصد رسیده است. طی ۲۴ ساعت گذشته بیت کوین با ثبت صعود ۰.۹۳ درصدی به ۳۳ هزار و ۶۹.۲۳ دلار رسید. بالاترین رکورد ثبت شده ارزش بیت کوین مربوط به روز سوم ژانویه سال ۲۰۲۱ بوده که در آن این ارز به قیمت ۳۲ هزار و ۱۶۹ دلار رسید. رکورد قبلی این ارز مربوط به روز دوم ژانویه بوده که در آن، این ارز به قیمت ۳۲ هزار و ۱۶۹ دلار رسید.

بیتکوین سال قبل را رویایی سپری کرد و ارزش آن نسبت به ابتدای سال قبل حدود ۱.۹ برابر افزایش یافته است. ارزش بازار بیت کوین در حال حاضر بیش از حدود ۵۵۰ میلیارد دلار است.

پتر شف- کارشناس ارزهای دیجیتالی گفت: حدود ۷۰ درصد کل سهم بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است و این بدان معناست که هر تغییر و تحولی در قیمت بیت کوین روی قیمت سایر ارزهای دیجیتالی نیز تاثیر مستقیمی خواهد داشت. شاهد بودیم که ۲۰۲۰ برای ارزهای دیجیتالی فراموش نشدنی و پر از دستاوردهای بزرگ بود.

برخی از معامله گران معتقدند بیتکوین پتانسیل شکستن سقف ۱۰۰ هزار دلاری را نیز در طولانی مدت دارد. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بلاک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

البته صعود قیمتها در بازار ارزهای دیجیتالی محدود به بیت کوین نبود و قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتالی دیگر افزایشی بود؛ به گونه‌ای که اتریوم با ۱۷.۱۲ درصد افزایش به ۹۱۵.۹۳ دلار، بیت کوین کش با ۷.۹۶ درصد صعود به ۴۰۰.۹۳ دلار، لایت کوین با ۱۰.۵۸ درصد جهش به ۱۵۰.۶۲ دلار، مونرو با ۵.۱۸ درصد ریزش به ۱۳۳.۹۳ دلار، دش با ۰.۸۴ درصد عقبگرد به ۹۱.۴۱ دلار، زدکش با ۰.۷۳ درصد افزایش به ۵۹.۰۴ دلار و میکر با ۱۱.۲۶ درصد صعود به ۶۸۳.۴۱ دلار رسید.

قیمت بیت کوین ۱۳ دی ۹۹؛ ارزش بازار بیت کوین نیم تریلیون دلار شد

سرویس برخط پلاس - بازدهی هفتگی محبوب‌ترین ارز دیجیتالی جهان به مثبت ۲۱.۶۹ درصد رسیده است. طی ۲۴ ساعت گذشته بیت کوین با ثبت صعود ۲.۵۶ درصدی به ۲۹ هزار و ۳۹۱.۳۰ دلار رسید.

بیت کوین در آستانه فتح کانال ۳۰ هزار دلار قرار گرفت.

به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، بیت کوین سرانجام نه تنها جایگاه خود را در کانال ۲۷ هزار دلاری تثبیت کرد بلکه به لطف ورود تقاضا های جدید برای نخستین بار به کانال ۲۸ هزار دلار نیز وارد شد.

بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان به مثبت ۲۱.۶۹ درصد رسیده است. طی ۲۴ ساعت گذشته بیت کوین با ثبت صعود ۲.۵۶ درصدی به ۲۹ هزار و ۳۹۱.۳۰ دلار رسید. بالاترین رکورد ثبت شده ارزش بیت کوین مربوط به روز یکم ژانویه سال ۲۰۲۱ بوده که در آن این ارز به قیمت ۲۹ هزار و ۳۹۱.۳۰ دلار رسید. رکورد قبلی این ارز مربوط به روز ۳۰ دسامبر سال ۲۰۲۰ بوده که در آن این ارز به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ دلار رسید.

بیتکوین سال قبل را رویایی سپری کرد و ارزش آن نسبت به ابتدای سال قبل حدود ۱.۸ برابر افزایش یافته است. ارزش بازار بیت کوین در حال حاضر بیش از حدود ۵۳۶ میلیارد دلار است.

پتر شف- کارشناس ارز های دیجیتالی گفت: حدود ۷۰ درصد کل سهم بازار ارز های دیجیتالی در اختیار بیت کوین است و این بدان معناست که هر تغییر و تحولی در قیمت بیت کوین روی قیمت سایر ارز های دیجیتالی نیز تاثیر مستقیمی خواهد داشت. شاهد بودیم که ۲۰۲۰ برای ارز های دیجیتالی فراموش نشدنی و پر از دستاورد های بزرگ بود.

برخی از معامله گران معتقدند بیتکوین پتانسیل شکستن سقف ۱۰۰ هزار دلاری را نیز در طولانی مدت دارد. بیتکوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بلاک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه قیمت و ارزش کوین زدکش آن شکل گرفت.

البته صعود قیمت ها در بازار ارز های دیجیتالی محدود به بیت کوین نبود و قیمت بسیاری از ارز های دیجیتالی دیگر افزایشی بود؛ به گونه ای که اتریوم با قیمت و ارزش کوین زدکش ۰.۷۲ درصد افزایش به ۷۳۷.۸۶ دلار، بیت کوین کش با ۱.۳۹ درصد صعود به ۳۴۶.۳۲ دلار، لایت کوین با ۲.۶۱ درصد جهش به ۱۲۷.۵۲ دلار، مونرو با ۵.۷۷ درصد صعود به ۱۶۷.۰۲ دلار، دش با ۲.۳۸ درصد پیشروی به ۱۰۱.۱۹ دلار، زدکش با ۴.۹۱ درصد افزایش به ۶۶.۰۵ دلار و میکر با ۱.۹ درصد صعود به ۵۸۱.۲۷ دلار رسید.

ریزش 3 درصدی قیمت بیت کوین

ریزش 3 درصدی قیمت بیت کوین

بیت کوین که در ابتدای معاملات این هفته در آستانه شکست سقف ۱۹ هزار دلاری قرار گرفته بود، دومین افت متوالی خود را تجربه کرد و در کانال ۱۸ هزار دلار باقی ماند.

بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان به منفی ۲.۸۳ درصد رسیده است. طی ۲۴ ساعت گذشته بیت کوین با ثبت ریزش ۳.۴۸ درصدی به ۱۸ هزار و ۲۰۷.۲۹ دلار رسید. بالاترین رکورد ثبت شده ارزش بیت کوین مربوط به روز سی ام نوامبر سال ۲۰۲۰ بوده که در آن این ارز به قیمت ۱۹ هزار و ۸۵۷.۰۳ دلار رسید. رکورد قبلی این ارز مربوط به دسامبر ۲۰۱۷ بوده است هر چند پس از آن ریزش شدیدی در این ارز به ثبت رسید.

بیتکوین امسال را رویایی سپری کرده و ارزش آن نسبت به ابتدای سال حدود ۱.۷ برابر افزایش یافته است. معامله گران ارزهای دیجیتالی مدعی هستند که شرایط با سال ۲۰۱۷ متفاوت است و این ارز می تواند حتی کانال ۲۰ هزار دلاری را نیز بشکند. ارزش بازار بیتکوین در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیارد دلار است.

کریگ ارلام- تحلیل گر ارشد بازار در موسسه اواندا گفت: روند اصلاحی بیتکوین خیلی طولانی نخواهد بود و در کوتاه مدت انتظار داریم بیتکوین سقه ۲۰ هزار دلاری را بشکند.

برخی از معامله گران معتقدند بیتکوین پتانسیل شکستن سقف ۱۰۰ هزار دلاری را نیز در طولانی مدت دارد.

البته ریزش قیمتها در بازار ارزهای دیجیتالی محدود به بیت کوین نبود و قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتالی دیگر نزولی بود؛ به گونه‌ای که اتریوم با ۱.۴۶ درصد کاهش به ۵۶۵.۹۹ دلار، بیت کوین کش با ۲.۹ درصد کاهش به ۲۶۵.۰۵ دلار، لایت کوین با ۵.۰۶ درصد ریزش به ۷۵.۴۷ دلار، مونرو با ۳.۵ درصد کاهش به ۱۳۰.۹۲ دلار، دش با ۲.۴۸ درصد عقبگرد به ۹۳.۷۸ دلار، زدکش با ۳.۹۸ درصد ریزش به ۶۸.۵۷ دلار و میکر با ۴.۲۵ درصد کاهش به ۴۸۸.۲۸ دلار رسید.

آلت کوین Alitcoin | معرفی آلت کوین ها و انواع آن و کاربردهایشان

آلت کوین Altcoin

آلت کوین Alitcoin کلمه و اصطلاحی آشنا در بازار ارزهای دیجیتال می باشد . در این مقاله به معرفی آلت کوین و کاربردهای آن می پردازیم.

آلت کوین چیست؟

به تمام ارزهای دیجیتال جز بیت کوین، آلت کوین گفته می شود.در اوایل سال 2020 بیش از 5000 ارز دیجیتال در بازار موجود است. با توجه به گزارشات در فوریه 2020 آلت کوین ها 34درصد از بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار گرفته اند.

آلت کوین ها ترکیب دو کلمه ” آلت” و “کوین” می باشد، یعنی تمام موارد به جز بیت کوین.

بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال به موفقیت زیادی رسیده است. همچنین این ارز راه را برای دیگر ارزهای دیجیتال هموار کرده است.

آلت کوین ها در تلاش اند که محدودیت های بیت کوین را شناسایی و پوشش دهند. زیرا آلت کوین ها برای رسیدن به موفقیت در برابر بیت کوین باید یک مزیت رقابتی داشته باشند.

بسیاری از Altcoin ها براساس شبکه و چارچوب ایجاد بیت کوین ساخته شده اند. بنابراین بیشتر آلت کوین ها بر اساس شبکه همتا به همتا می باشند. هدف آلت کوین ها ایجاد راه های کارآمد و ارزان برای انجام معادلات و تراکنش ها در بستر اینترنت می باشد. با اینکه Altcoin ها و بیت کوین ها ویژگی های مشترک زیادی با یکدیگر دارند، ولی خود آلت کوین ها تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند.

انواع آلت کوین ها

با پیشرفت ارزهای دیجیتال، آلت کوین ها به دسته های مجزایی تقسیم شدند. دسته اصلی Altcoinها عبارتند از:

  • ارزهای دیجیتال مبتنی بر استخراج ( ماینینگ)
  • توکن های امنیتی (security tokens)
  • توکن های کمکی (utility tokens)
  • Stablecoin

البته مفاهیم مربوط به انواع آلت کوین Altcoin ها در حال جدا شدن می باشد. اگر این روند ادامه داشته باشد، ممکن است روزی آلت کوین ها محدود به ارزهای دیجیتال مبتنی بر استخراج (به جز بیت کوین ) شود.

آلت کوین Altcoin های مبتنی بر استخراج

در طی فرآیند استخراج سکه های جدید با استفاده از حل معماهای ریاضی پیچیده بلاک های یک شبکه بلاک چین به دست می آید. این روند در بیت کوین ها و آلت کوین ها شبیه هم می باشند. برترین گروه آلت کوین های سال 2020 در این گروه قرار می گیرند. اتریوم بهترین و با ارزش ترین آلت کوین مبنی بر استخراج می باشد.

Stablecoin

ارزهای دیجیتال پایدار به دنبال راهی هستند که نوسانات بیت کوین را کاهش دهند. این کار با اتصال ارزش بالای کوین ها به ارزهای دیجیتال موجود در بازار حاصل می شود. رایج ترین گزینه ها برای پشتیبانی آلت کوین ها دلار، یورو و طلا می باشد. Libra Facebook مشهورترین ارز دیجیتال پایدار می باشد.

توکن های امنیتی (قیمت و ارزش کوین زدکش security tokens)

این نوع آلت کوین ها به یک معامله مرتبط و متصل هستند. آنها با ارائه کوین اولیه ICO راه اندازی می شوند. این توکن ها سود سهام مانند پرداخت یا مالکیت در انجام معاملات را انجام می دهند.

توکن های کمکی (utility tokens)

توکن های کمکی با نام “توکن اپلیکیشن” و “توکن کاربری” نیز شناخته می شود. این توکن ها به کاربران اجازه دسترسی آنی به محصولات و خدمات یک سری شرکت و کمپانی را می دهند. برنامه Filecoin یک نمونه عالی در استفاده از توکن های کمکی می باشد. کاربران این پلتفرم با ارائه سرویس “ذخیره ابری نا متمرکز” خدمات خود را ارائه می دهد. از توکن های اتر و سیا Sia می توان به عنوان پروژه های موفق گروه توکن های کمکی نام برد.

اولین آلت کوین Altcoin

Namecoin اولین آلت کوین بر اساس کدهای بیت کوین بود. این کوین از سیستم اثبات کار Proof of Work استفاده می کرد. این توکن نیز مانند بیت کوین تعداد محدودی دارد و تعداد 21 میلیون از آن موجود است . Namecoin به کاربران اجازه می دهد تا با استفاده از دامنه های بیت .bit ثبت نام کنند و استخراج را انجام دهند. هدف نیم کوین افزایش پنهان ماندن هویت و مقاومت در برابر سانسور می باشد.

بهترین و مهم ترین آلت کوین Altcoin ها

اتریوم ETH

مطمئنا نام این ارز دیجیتال را زیاد شنیده اید. اتریوم بعد از بیت کوین مهم ترین و با ارزش ترین ارزهای دیجیتال می باشد. اتریوم نوسانات بیت کوین را نداشته است و همیشه روند صعودی خود را حفظ کرده است. اتریوم ویژگی های خاصی را نیز دارد. مانند اینکه قراردادهای هوشمند امکان اجرا شدن روی این شبکه را دارند . اتر معروف ترین و با ارزش آلت کوین می باشد.

تتر USDT

این رمز ارز اولین و محبوب ترین استیبل کوین است. هدف تتر این است که با ثبات کوین هایش در بازار نیز ثبات ایجاد کند و یه نوعی بازار را تحت کنترل داشته باشد. همچنین تتر سعی دارد از سرمایه گذاران در مقابل نوسانات بازار محافظت کند. هنگامی که کسی احساس کرد سرمایه اش در خطر است می تواند آن را با ارز تتر معامله کند. رمز ارز تتر با قیمت 0.999 دلار با حجم 18 میلیارد دلار در رده سوم ارزهای دیجیتال قرار دارد.

چین لینک Link

چین لینک یک پروژه بلاک چینی خاص و نو می باشد. این سرویس غیر متمرکز روی شبکه اتریوم قرار دارد. این ارز می تواند با استفاده از راه های مبتی بر بلاک چین توسعه و پیشرفت ایجاد کند. ارز چین لینک نیز عرضه ای محدود دارد. تعداد کل این ارز 1 میلیارد واحد می باشد. حجم معاملات این ارز حدود 5 میلیارد دلار است و قیمت آن حدودا 12 دلار می باشد.

بایننس کوین BNB

این توکن در سال 2017 توسط صرافی بایننس راه اندازی شد و پشتیبانی این ارز به عهده این صرافی می باشد. در پلتفرم صرافی بایننس شما می توانید این ارز را با دیگر ارزها معامله کنید. آلت کوین بایننس برای تسهیل کارمزد ترید Trade در بورس نیز کاربرد دارد. به طور مثال شما می توانید با استفاده از این رمز هزینه های سفر خود را پرداخت نمایید. این رمز با حجم معادل 4 میلیارد دلار و قیمت حدودی 27 دلار جزو 10 ارز برتر دیجیتال می باشد.

پولکادات DOT

این ارز نیز یکی از پروژه های بزرگ شبکه بلاک چین می باشد. پولکادات با رسیدن به ارزش 4 میلیارد دلار در بازارهای ارزی، زنگ خطری برای تصاحب جایگاه اتریوم می باشد.

هدف اصلی پولکادات این است که تمام شبکه های بلاک چین را بهم متصل کند و یک شبکه واحد بلاک چین ارائه دهد.این ارز با قیمت 405 دلار معامله می شود.

کاردانو ADA

این ارز نیز مبتی بر شبکه بلاک چین است. ارز دیجیتال ADA در سال 2015 معرفی شد. هدف اصلی این ارز پشتیبانی از کوین های ADA و همچنین ایجاد بستری مناسب برای مباده ارزهای دیجیتال است. کاردانو جزو ارزهای دیجیتال نسل سوم می باشد. یعنی ارزهایی که برخلاف بیت کوین و اتریوم امکان توسعه و گسترش در سطح کلان را دارند. همچنین ارزهای نسل سوم نیاز به توان پردازشی بالا و انرژی زیاد ندارند. کاردانو با ارزش تقریبی 3 میلیارد دلار و قیمت 0.10 دلار جزو 10 ارز دیجیتال برتر محسوب می شود.

بیت کوین اس وس BSV

Bitcoin Satoshi Vision یا بیت کوین اس وی یک رمز ارز پایه است. در نوامبر 2018 در نتیجه هارد فورک بیت کوین کش ایجاد شد. این ارز یک سیستم پولی الکترونیکی همتا به همتا است که به عقیده کارشناسان همان نسخه اصلی بیت کوین می باشند. حجم معامله روزانه این ارز حدود 3 میلیارد دلار است و با قیمت 157 دلار معامله می شود.

لایت کوین LTC

یکی از آلت کوین هایی که در ابتدای ورود به بازار ارزهای دیجیتال قیمت بسیار پایینی داشت، اما روند صعودی بالا و چشم گیری داشت. در ابتدا قیمت هر واحد لایت کوین مبلغ 4 دلار بود، اما بعد از چند ماه این قیمت به 350 دلار رسید. در مقایسه با بیت کوین، لایت کوین ها برای معاملات منظم مناسب تر می باشند. زمان تحویل و واگذاری آن نسبت به بیت کوین بسیار سریعتر می باشد و هزینه معامله آن کم است.

ریپل XRP

ریپل به عنوان یک ارز دیجیتال دارای پتانسیل های واقعی برای رشد و ترقی می باشد. این پتانسیل ها به لطف پشتیبانی صنعتی و افزایش ارزش روافزون ارزش ریپل می باشد. در پایان سال 2017 ارزش ریپل به یک باره افزایش یافت.

در اکتبر 2017ارزش ریپل از 20/0 دلار شروع شد و در پایان سال به بیش از 50/2 دلار رسید. ارزش این ارز برعکس ارزهای دیگر عمل می کند، یعنی زمانی که ارزهای دیگر افزایش قیمت دارند قیمت ریپل کاهش پیدا می کند و برعکس.

به دلیل اینکه ریپل از سمت سازمان های بزرگ بانکی پشتیبانی می شود جایگاه ویژه ای بین ارزهای دیجیتال دارد.

این ارز از سمت American Express, RBC, Santander و چند موسسه مالی دیگر حمایت می شود.

دیجیتال کش DASH

همیشه روندی صعودی داشته است. در سال 2017 از واحدی 10 دلار به 1200 دلار در پایان آن سال رسید. در 12 ماه اخیر افزایش خوبی داشته و جزو 20 ارز برتر در بازار جهانی بوده است.

در ابتدا دش نام Xcoin و سپس Darkcoin را داشت. اما سال 2014 در هنگامی که این ارز به طور رسمی راه اندازی شد نام Dash را انتخاب کرد. این ارز در هنگام ورود به بازار به سرعت محبوب شد. به دلیل اینکه این ارز از حمایت مالکان خصوصی برخوردار بود به سرعت محبوب شد و هنوز نیز محبوبیت خود را حفظ کرده است. دش مانند یک قفل پیچیده برای یک گاوصندوق امن و مطمئن می باشد. این امر باعث می شود بیشتر تراکنش های دش مبهم بماند و یک لایه اضافی از حریم خصوصی برای صاحبان این ارز فراهم کند. در مقایسه با بیت کوین، دش عملکردی بسیار سریع تر و ارزان تری دارد.

مونرو XMR

در ابتدا سال 2017 ارزش این ارز حدود 9 دلار بود اما امروز حدود 315 دلار ارزش دارد.این ارز با تکنولوژی core component حریم خصوصی زیادی برای دارندگان این ارز فراهم کرده است. افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی که مونرو ایجاد کرده با استفاده از یک سری عناصر مانند آدرس و مقدار ارسال شده تراکنش ها می باشد.

زدکش ZEC

زدکش همانند مونرو ارزی دیجیتال است که بر امنیت و حفظ حریم خصوصی متمرکز می باشد. با انجام این کار جزئیات معامله مانند فرستنده، گیرنده و یا مقدار معامله انجام شده پنهان می ماند. در ابتدای ورود این ارز به بازار قیمتی حدود 50 دلار داشت اما در پایان سال 2017 به 900 دلار رسید.

زدکش در اکتبر 2016 پا به عرصه گذاشت و جوان ترین ارز موجود در این فهرست می باشد. اما با سن کم رشد قابل توجه و زیادی داشته است. پشتیبانی این ارز توسط شرکت Zcash انجام می شود که شباهت های زیادی به کمپانی ریپل دارد. از 21 میلیون واحد ZEC، 10 درصد آن به بنیانگذار و سرمایه گذار اصلی تعلق دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.