مفهوم قدرت روند


 1. از عضلات بزرگ شروع کنید.
 2. با وزنه‌های سبک گرم کنید.
 3. اگر مبتدی هستید به جای وزنه آزاد از دستگاه‌ها استفاده کنید.
 4. اصل اضافه بار را رعایت کنید. (به این معنی که بعد از مدتی کار کردن میزان وزنه‌ها را افزایش دهید).
 5. با برنامه پیش بروید. برنامه نداشتن باعث نتیجه نگرفتن و در برخی مواقع آسیب دیدن می‌شود.
 6. تمرین دادن عضلات مخالف را فراموش نکنید.

نقش سیاست خارجی چین در روند قدرت یابی این کشور در فاصله سال های 2010-1979

خیزش چین و قرار گرفتن این کشور در مسیر تبدیل شدن به یک ابرقدرت، یکی از پدیده های استراتژیک سیاست بین الملل در حال و آینده است. شکل گیری این پدیده و به بیان بهتر روند قدرت یابی چین محصول متغیرهای مختلفی است که در سطوح متفاوتی بر آن تأثیر گذاشته اند. از میان این متغیرها بی تردید سیاست خارجی این کشور به مثابه یک متغیر نقشی پر اهمیت ایفا کرده است، به گونه ای که می توان گفت بدون چرخش در سیاست خارجی چین، توسعه این کشور و رسیدن آن به موقعیت کنونی در نظام بین الملل، امکان پذیر نبود. با عنایت به مطالب فوق الذکر، پژوهش حاضر معطوف به واکاوی نقش سیاست خارجی جین در افزایش قدرت و جایگاه این کشور در صحنه بین المللی است. طبیعی است که نقش این متغیر را از زوایای مختلفی می توان در روند قدرت یابی چین مورد بحث و بررسی قرار داد. منظر بحث پژوهش حاضر معطوف به نقش سیاست خارجی چین در رفع موانع توسعه چین از یک سو و تصویرسازی این کشور به عنوان فرصتی جمعی از سوی دیگر است. در این راستا سوال اصلی پژوهش به شکل ذیل طراحی شده است: «سیاست خارجی چین (2010-1979) چه نقشی در روند قدرت یابی این کشور ایفا کرده است؟» فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق اسوالات یا فرضیات تحقیق چارچوب نظری تحقیق مدل تحقیق روش تحقیق جامعه آماری روش نمونه گیری روش گردآوری اطلاعات متغیرها و واژه های کلیدی فصل دوم: تاریخچه: سیری کوتاه در مراحل سیاست خارجی چین مقدمه سیاست خارجی چین در مرحله اول خود (1953-1950): تأثیر نسبی سیاست های داخلی بر روی رفتارهای خارجی در دوره دوم (1965-1954): انقلاب فرهنگی درمرحله سوم (1968-1966): دوره چهارم بین سال های 1976-1969 تداوم داشته است: فهم تفکرات دنگ در سیاست خارجی چین مراحل سه گانه دنگ در راستای توسعه چین تغییرات در سیاست خارجی چین روندهای اساسی در سیاست خارجی چین (سال های دهه 1980) چالش های دهه نود و اولویت های سیاست خارجی چین فصل سوم: چهارچوب نظری مقدمه 1- نظریات موازنه قدرت، سیاست بین الملل و قدرت های در حال ظهور 2- مکتب انگلیسی و خیزش چین 3-نظریات هژمونی و تبیین سیاست بین الملل فصل چهارم: بنیان های نظری سیاست خارجی چین مقدمه مفهوم غالب سیاست خارجی چین: ظهور مسالمت آمیز سهم اقتصاد در قدرت یابی چین در سیاست خارجی نیازهای اقتصادی و گسترش نفوذ چین سیاستهای دولت چین رهبری تکنوکرات چین نحوه برخورد دولت با شهروندان هدایت رشد داد و ستد توسط سطوح بالای حکومت شرکتهای دولتی فاسد و تأثیر دیوانسالاری سرمایه گذاری عظیم دولت در رشد صنعتی رشد صنعتی در استانهای مختلف ایجاد زیرساخت منابع برق ذخایر آب جا به جایی مردم فصل پنجم: چین و نظام بین الملل مقدمه تحیل چینی ها از هژمونی آمریکا پس از 11 سپتامبر نگاه چینی به نظم بین الملل؛ تداوم ثبات سیستمی مفهوم نوین امنیت؛ همکاری و هماهنگی چین و سازمان همکاری شانگهای: شکل دهی و تقویت 1- ثبات در محیط امنیتی 2ـ جذب منابع بین المللی توسعه 3ـ بسط نفوذ فصل ششم: بحث و نتیجه گیری مقدمه 1-خواست و اراده کنشگر 2- همیاری جامعه بین المللی 3-رضایت مندی نسبی و همکاری جویی فهرست منابع

منابع مشابه

نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی چین(2010-1970)

چکیده این پایان نامه در پی پاسخ به این پرسش است که دیپلماسی عمومی چه نقشی در سیاست خارجی چین ایفا می کند؟ فرض پژوهش آن است که چین سعی دارد با در پیش گرفتن دیپلماسی عمومی، افکار عمومی جهان را تحت تأثیر قرار داده و تصویری مثبت و صلح آمیز از خود ارائه دهد. هدف از ارائه این سوال و فرضیه که به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده، آن است که طی سال های اخیر بحث «تئوری تهدید» چین مطرح شده است. این تئوری وضعیت.

سیاست خارجی عمل¬گرایانه و توسعه¬ی اقتصادی (مطالعه¬ی موردی: چین از سال 1978-2010)

رشد و توسعه‌ی اقتصادی هر کشور علاوه بر اتکا به منابع داخلی و یا نقش دولت، به نحوه‌ی تعامل آن کشور با نظام بین‌المللی نیز بستگی دارد و در تعامل دو حوزه‌ی داخلی و بین‌المللی، ظرفیت‌های یک کشور برای رشد و توسعه شکوفا می‌گردد. خیزش و رشد خیره‌کننده‌ی چین در اوایل قرن جاری و تبدیل‌شدن آن به یک قدرت تأثیرگذار بین‌المللی در مسائل گوناگون به عنوان یکی از مهم‌ترین تغییرات در نظام بین‌المللی حال حاضر مطر.

نقش قدرت مدنی در سیاست خارجی

در این مقاله تئوری نقشها و طرح نقش قدرت مدنی در تئوری های روابط بین الملل ، مورد بررسی قرارمی گیرند. روشی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته، روش توصیفی- تحلیلی است که ضمن بازنگری در توصیف طرح نقش قدرت مدنی، مبانی تئوریک آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.یافته های این تحقیق نشان می دهد،طرح نقش قدرت مدنی مبتنی بر دو تئوری سازه گرایی و تئوری نقشها می باشد. در ارزیابیهای عقلایی- پوزیتیویست.

عمل گرائی در سیاست خارجی و گسترش روابط اقتصادی ایران و چین (1999-1979)

مقاله حاضر به بررسی علل گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و چین در فاصله زمانی 1979 تا 1999 می پردازد. استدلال اصلی مطرح شده آن است که گسترش روابط دو کشور در نتیجه اتخاذ خط مشی های عمل گرایانه و واقع بینانه توسط دولتمردان تهران و پکن است. به ویژه سیاست اصلاحات و نوسازی «دنگ شیائوپینگ» در دهه 1970 نقشی مهم در افزایش مبادلات اقتصادی دوجانبه داشته است. عمل گرایی در سیاست خارجی باعث شده است تا د.

بررسی نقش دولت چین در توسعه این کشور

فهم روندهای توسعه در کشورهایی که توفیق دستیابی به این مهم را داشته‌اند، ارزش‌های نظری و کاربردی فراوانی برای سیاست گذاران و نخبگان جوامع در حال توسعه دارد. در میان کشورهای کامیاب در تحقق توسعه، بی تردید کشور چین دارای تجربه‌ای گرانبها و به گمان بسیاری از صاحب نظران، دارای تجربۀ اعجاب آوری در مسیر دستیابی به توسعه بوده است. اولین و مهم‌ترین عامل موفقیت این کشور،‌ وجود دولتی توسعه‌خواه است. ای.

روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه:(2000-2013)

از سال 2007 موضوع قدرت نرم وارد ادبیات سیاست خارجی روسیه گردید. این موضوع که اکنون بسیار مورد توجه کرملین است از منابع مختلف و گاه متضادی نشات گرفته است. برخلاف آنچه جوزف نای- واضع مفهوم قدرت نرم- ارائه کرده استدر روسیهبخش عمده این منابع ماهیت دولتی و رسمی دارد. مولفین در این مقاله سعی کرده‌اند به بررسیپیشینه ظهور قدرت نرم در روسیه و فرایند اجرای سیاست .

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) | بیدارز

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) | بیدارز

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) و کاربردهای آن

یکی از موضوعات اصلی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان، بحث تحلیل قیمت ها است که از آن با عنوان تحلیل تکنیکال نیز یاد می‌شود. این نوع از تحلیل به بررسی چارت قیمتی هر ارز یا سهام و غیره می‌پردازد و از روی کندل های تشکیل دهنده این چارت، برای آینده‌ی قیمتی آن ارز یا سهام، پیش‌بینی هایی را عنوان می‌کند. از این جهت برای بررسی و تحلیل بهتر، برخی از تحلیل‌گران از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌کنند. در مفهوم قدرت روند این مقاله ما قصد داریم تا اندیکاتور حجم معاملات (Volume) را بررسی کنیم.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری برای اندازه‌گیری میزان دارایی مالی معین در یک بازه زمانی است. برای بازار سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه‌گیری می‌شود و برای معاملات آتی و اختیارات، بر اساس تعداد قراردادهایی است که بین افراد دست به دست شده اند. اعداد و سایر شاخص هایی که از داده های حجم استفاده می‌کنند، اغلب با نمودارهای آنلاین ارائه می‌شوند.

نگاهی به الگوهای حجم در طول زمان می‌تواند به درک قدرت، افت و رشد در سهام خاص و بازارهای کل کمک کند. در واقع حجم، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارد. از این رو جایگاه برجسته ای در میان برخی از شاخص های اصلی فنی پیدا کرده است.

Volume تعداد سهم معامله شده در یک سهام یا قراردادهای معامله شده آتی و لحظه ای را اندازه‌گیری می‌کند. حجم می‌تواند شاخصی از قدرت بازار باشد، زیرا افزایش رشد بازار با افزایش حجم به طور معمول رابطه مستقیم دارد. وقتی قیمت ها با افزایش حجم کاهش می‌یابند، این روند کاهش پیدا می‌کند. وقتی با کاهش حجم قیمت ها به بالاترین سطح (یا پایین ترین سطح) می‌رسند، بسیار مراقب باشید، چراکه ممکن است یک برگشت قیمتی شکل بگیرد.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چه کاربردی دارد؟

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً از دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می‌شود. ما به عنوان معامله‌گر تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت های قوی داریم و در حرکاتی که ضعف نشان می‌دهند مشارکت نمی‌کنیم؛ یا حتی ممکن است به دنبال ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه شرایط کارآمد نیستند، اما راهنمایی های کلی برای تصمیمات معاملاتی را ارائه می‌دهند. در این بخش برخی از کاربردهای اندیکاتور حجم معاملات را تشریح می‌کنیم.

1- تأیید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد معاملات نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه خریداران باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی قیمت است. این نکته ممکن است ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم معاملات، سیگنالی قوی نیست، بلعکس کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد معاملات سیگنالی قوی به حساب می‌آید. این افزایش حجم ممکن است از عوامل مختلفی مانند اخبار مربوط به آن سهم شکل گرفته باشد.

2- خستگی حرکات و میزان حجم

در یک بازار صعودی یا نزولی، می‌توان حرکت هایی را مشاهده کرد که اصطلاحا به آن ها حرکت خسته یا فرسوده گفته می‌شود. این نوع از حرکات، به طور کلی حرکات شدیدی در قیمت همراه با افزایش شدید حجم می‌باشند که از پایان احتمالی روند حکایت دارد. معامله‌گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که حرکت بیشتری از قیمت را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته شده و کم کم تعداد خریداران خسته از این روند افزایش می‌یابد. ثبات قیمت یا حتی کاهش اندکی در قیمت، سرانجام تعداد زیادی از معامله‌گران را مجبور می‌کند که از آن خارج شوند، در نتیجه باعث نوسان و افزایش حجم می‌شود. در این شرایط و پس از حرکات لحظه ای و شدید قیمت، معمولا ما شاهد کاهش حجم معاملات هستیم. اما چگونگی ادامه تغییر حجم معاملات در روزها، هفته ها و ماه های بعدی با استفاده از سایر دستورالعمل های حجم قابل بررسی است.

3- علائم صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت کمی افزایش می‌یابد و به دنبال آن یک کاهش مجدد قیمت رخ می‌دهد. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت کف جدید نزند (از پایین ترین سطح قبلی پایین تر نیاید)، و اگر حجم در کاهش مرحله دوم کاهش یابد، معمولاً این اتفاق به عنوان یک نشانه حرکت صعودی و افزایش نرخ تعبیر می‌شود.

4- حجم و معکوس قیمت

پس از حرکت طولانی در یک جهت، اگر قیمت با کمی تغییر ولی حجم سنگین شروع به نوسان کند، این موضوع ممکن است نشان دهد که یک روند معکوس در حال شکل‌گیری است و قیمت ها به زودی تغییر جهت خواهند داد.

5- حجم و Breakout در مقابل False Breakout

در شکست اولیه از محدوده یا الگوی های شکل گرفته در نمودار، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت و روند است. تغییری اندک یا کاهش حجم در شکست، نشان دهنده عدم علاقه، قدرت کم حرکتی و احتمال بالاتر، برای شکست کاذب است. یعنی احتمالا این شکست رخ نخواهد داد.

چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور Volume در ارز دیجیتال اقدام به معامله کرد؟

در بالا توصیه هایی برای استفاده و درک بهتر از اندیکاتور حجم معاملات عنوان شد. مباحث پیرامون آموزش این اندیکاتور زیاد است. در نظر داشته باشید که Volume با بسیاری از اندیکاتورها تفاوت کلی دارد چرا که هیچ گونه محاسباتی در اجرای این اندیکاتور انجام نگرفته و صرفا برای نمایش اطلاعات حجم معادلات در لحظه، از آن استفاده می‌شود. اما در کل، معامله‌گران برای تشخیص قدرت روند از این شاخص استفاده می‌کنند. همچنین کاربرد دیگر آن می‌تواند تشخیص تغییر جهت در روند قیمتی باشد. به شکل خلاصه می‌توان گفت که اگر نوسانات بازار با حجم بالای معاملات همراه شوند، می‌توان این نتیجه گیری را داشت که روند قدرتمند است اما بلعکس اگر حجم معاملات در حرکات قیمت کم باشد، یعنی نه تنها روند قدرت ندارد که ممکن است تغییری در جهت حرکت این روند ایجاد شود. همچنین در نظر داشته باشید که استفاده از این شاخص در فاصله زمانی نزدیک به حال حاضر معتبرتر است و مثلا استفاده از این شاخص در فاصله چند ماه قبل، کارایی ندارد. یک نکته دیگر این است که به شکل تجربی عنوان می‌شود که یکی از کاربردهای بسیار کارآمد از Volume در نقاط برگشتی است. با این عنوان که پس از شکل‌گیری یک روند و رخ دادن یک حرکت شدید قیمت در آن (در جهت حرکت اولیه)، اگر حجم معاملات نیز با آن حرکت شدید همراه شود و افزایش یابد، احتمال بازگشت قیمت و معکوس شدن روند آن زیاد می‌شود. پس می‌توان گفت زمانی که در یک روند در جهت حرکت اولیه ناگهان پامپ (افزایش لحظه ای و شدید در جهت بالا رفتن قیمت) و یا دامپ (معکوس پامپ) رخ می‌دهد، می‌توان منتظر بازگشت قیمت بود و روی آن ریسک کرد.


نحوه تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات چگونه است؟

افراد زیادی میزان ورود و خروج پول به یک سهم را تحت نظر گرفته و با نیم نگاهی به آن، معاملات آتی خود را برنامه ریزی می‌کنند. حال با استفاده از اندیکاتور Volume و بررسی حجم معاملات ارز دیجیتال، می‌توان به این نکته دست یافت که در مواقعی که هم نرخ ارز صعودی باشد و هم میانگین حجم معاملات آن نسبت به بازه‌ی مشخص شده توسط معامله‌گر در ادوار گذشته، افزایش یافته باشد، میزان علاقه‌ی کاربران به آن ارز دیجیتال افزایش یافته و پول بیشتری نسبت به قبل به آن تزریق شده است. این مهم به عنوان یک سیگنال مثبت ترقی می‌شود.

نحوه تشخیص خروج پول از سهم مفهوم قدرت روند با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات به چه صورت است؟

شاخص حجم معاملات تنها برای ورود پول به یک ارز کارایی ندارد بلکه خروج سرمایه از آن را نیز نمایش می‌دهد. یعنی در مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال در وضعیت نزول قرار دارد و این ریزش با افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین بازه زمانی مشخص شده (مثلا ماه گذشته) همراه می‌شود، می‌توان این را فهمید که علاقه معامله‌گران به این سهم کاهش یافته و این معامله‌گرها در حال فروش ارزهای خود هستند و میزان خروج پول از این ارز، زیاد شده است. این واقعه نیز نمایش‌گر یک پالس منفی است و باید آماده خروج از آن ارز دیجیتال باشیم.

جمع بندی

Volume ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که مشاهده می‌کنید روش های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از شاخص اندیکاتور حجم معاملات می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار استفاده کرد. همچنین برای بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک روند معکوس وجود داشته باشد، می‌توان به این اندیکاتور رجوع کرد. برای کمک به روند تصمیم گیری گاهی از اندیکاتورهای مبتنی بر حجم استفاده می‌شود. در حالی که ولوم ابزاری دقیق نیست (و در بالا عنوان شد که هیچگونه محاسباتی در آن اتفاق نمی‌افتد)، اما می‌توان سیگنال های ورود و خروج را با نگاهی به عملکرد قیمت و میزان حجم شناسایی کرد.

بازار روند دار و بازار رنج چیست؟

بازار روند دار و بازار رنج چیست؟

بازار روند دار و بازار رنج یعنی چه؟ حتما با اصطلاحات بازار روندی و یا رنج زدن بازار هنگام ترید در بورس و فارکس و کریپتوکارنسی و … مواجه شده اید، در این مقاله قصد داریم به بررسی این دو مفهوم بپردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.

بازار روند دار و بازار رنج چیست؟

بازار روند دار و بازار رنج چیست؟

بررسی روند قیمت بازار یکی از مهمترین مولفه هایی است که باید هنگام فعالیت در بازار های مالی مثل بورس و فارکس و ارز دهای دیجیتال انجام دهید.

تحلیل گران حرفه ای بازار معتقد هستند که تنها با نگاه کردن به نمودار ها می توان به راحتی بازه زمانی روزانه را برای تشخیص روند بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت بررسی کرد.

به طور کلی این بازار ها را می توانیم به سه دسته بازار رنج، بازار روند دار صعودی و بازار روند دار نزولی تقسیم کنیم.

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال، تشخیص روند بازار است.

روند بازار برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، در تایم فریم‌های پایین و برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت یا بلند‌مدت، در تایم فریم‌های بالاتر تشخیص داده می‌شوند.

با این وجود بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که با نگاه کردن به نمودار با بازه زمانی روزانه یا همان Daily، می‌توان روند کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت را مشخص کرد.

در ابتدا نیاز است که با تقسیم‌بندی انواع بازار از لحاظ روند، آشنا شویم.

تمامی بازار‌ها بر اساس روند به طور کلی به 3 نوع بازار تقسیم‌بندی می‌شوند:

در ادامه این مقاله قصد داریم شما را این موارد بیشتر آشنا کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.

صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج

moving average

در مفهوم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، اندیکاتورها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد. اساساً اندیکاتورها در ۳ دسته‌بندی اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده قیمت)، Oscillator (نوسان‌نماها) و اندیکاتورهای Volumes (حجمی) قرار می‌گیرند و دراین‌بین مووینگ اوریج در حقیقت میانگینی از قیمت‌ها یا داده‌ها در یک بازه زمانی بخصوص است که به‌عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده‌شده و از آن در تشخیص روندهای قیمتی به‌کار گرفته می‌شوند.

از طرفی مووینگ اوریج به عنوان مادر اندیکاتورها شناخته می‌شود و به‌نوعی بسیاری از اندیکاتورها، نشئت گرفته از این اندیکاتور هستند و درنتیجه می‌توان بیان داشت که این اندیکاتور از اهمیت فوق‌العاده زیادی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. ازاین‌رو در این مطلب قصد داریم تا مفصلاً به مفهوم کلی این اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که در تحلیل تکنیکال دارد بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که نوسانات قیمتی را فیلتر کرده و به‌صورت هموار در جهت روند بازار حرکت می‌کند. این اندیکاتور جهت آینده قیمت را پیش‌بینی نکرده و جهت فعلی آن را تعیین می‌کنند. ازاین‌رو به علت اتکای این اندیکاتور به گذشته قیمت، به‌نوعی کند و تأخیری به‌حساب می‌آید. از طرفی مووینگ اوریج در فیلتر کردن نوسانات شدید قیمتی و هموار کردن روندها، کاربرد زیادی دارد. علاوه بر این، این اندیکاتور اساس ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مثل باندهای بولینگر، اندیکاتور مکدی (MACD) و اسیلاتور مک کلان (McClellan) به‌حساب می‌آید.

مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نمایش داده می‌شود، در دسته اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد و نوسانات بازار را به خطی صاف و ملایم بدل می‌کند و به‌نوعی یک اندیکاتور پیرو روندها به‌حساب می‌آید. دقت کنید که این اندیکاتور تأخیر دارد و این بدین معنی است که در توصیف وضعیت فعلی بازار نیز باکمی تأخیر عمل می‌کند و در حقیقت علت این تأخیر نیز به‌دست آمدن آن از محاسبه قیمت‌های پیشین است.

اساساً از مووینگ اوریج‌ها در راستای شناسایی جهت روند یا تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. در تصویر زیر مفهوم قدرت روند می‌توانید نمودار قیمتی با ۲ اندیکاتور SMA و EMA را مشاهده کنید.

حال احتمالاً برای شما سؤال پیش‌آمده که SMA و EMA به چه معنا هستند. جهت دریافت پاسخ خود، در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی انواع اندیکاتور مووینگ اوریج بپردازیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

به‌طور کلی مووینگ اوریج دارای انواع مختلفی است که ۲ نوع از آن به نسبت دیگر انواع آن دارای کاربرد بیش‌تری در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و این دو عبارت‌اند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) که در ادامه به معرفی و بررسی هرکدام از آنها خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج ساده (SMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با نماد SMA نمایش داده می‌شود، ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است و در آن قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخصی باهم جمع شده و حاصل آنها، بر تعداد این بازه‌های زمانی تقسیم می‌شود. در این اندیکاتور، شما قادر هستید تا نوع قیمت را انتخاب کرده و بر اساس راهبُرد معاملاتی خود، از انواع قیمت‌ها مثل قیمت‌های باز (Open)، قیمت‌های بسته (Close) قیمت‌های پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و … نیز استفاده کنید.

از طرفی اندیکاتور SMA، پرکاربردترین و درعین‌حال موردانتقادترین روش محاسبه میانگین به‌حساب می‌آید. مثلاً ازجمله معایبی که به مووینگ اوریج ساده وارد است می‌توان به این اشاره کرد که این اندیکاتور میان قیمت‌های گذشته و اخیر تمایز قائل نشده و خروجی سیگنال کندی نیز دارد. به‌طور مثال اگر میانگین ساده پنجاه روز اخیر را برای یک سهم یا دارایی حساب کنیم، میان قیمت روز نخست و پنجاهم، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر فرض کنید که قیمت در روز اول دو هزار دلار است و در روز پنجاهم چهار هزار دلار و در طی این مدت، دو هزار دلار افزایش قیمت داشته‌ایم. حال تصور کنید که قیمت در روز نخست چهار هزار دلار و در روز پنجاهم دو هزار دلار است و در طی این مدت دو هزار دلار کاهش داشته‌ایم. بااینکه این ۲ شرایط کاملاً عکس یکدیگر هستند، ولی نتیجه حاصله از SMA در هر ۲ حالت یکسان است.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

SMA=P1+P2+..+Pn/n

درواقع این ایراد باعث شده تا تحلیلگران از نوع دیگری از مووینگ اوریج بنام مووینگ اوریج نمایی جهت محاسبه میانگین قیمت استفاده کنند که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

نمونه SMA مووینگ اوریج

مووینگ اوریج نمایی (EMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با EMA نمایش داده می‌شود جهت برطرف کردن مشکل SMA طراحی‌شده و در حقیقت بیشتر تمرکز آن بر روی قیمت‌های اخیر است و نسبت به تغییرات قیمتی اخیر واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. به بیانی دیگر، این اندیکاتور، به دلیل افزایش تأثیر قیمت‌های اخیر در محاسبات آن، از محبوبیت بسیار بالاتری در میان تحلیلگران برخوردار است و علت این محبوبیت نیز خروجی سیگنال سریع‌تری است که دارد.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

EMA(t)=(Price(t)*k)+[EMA(y)*(1-k)]

MOVING AVERAGE (EMA)

فرمول محاسبه ضریب وزنی

K=2/(n+1)

پیشنهاد می‌کنیم مقاله نکات مهم درباره خط روند در بورس را مطالعه کنید.

کاربرد مووینگ اوریج

میانگین متحرک یا ma به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در واقع یک ابزار تحلیل در بازار بورس است. از مووینگ اوریج برای سرمایه گذاری و سود بردن از الگوهای تغییر قیمت اوراق بهادار استفاده می‌شود‌. به طور کلی، تحلیلگران بازار بورس از میانگین متحرک برای تشخیص اینکه آیا در حرکت یک اوراق بهادار تغییر رخ می‌دهد یا خیر، مانند تشخیص یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت اوراق بهادار استفاده می‌کنند.

در مواقع دیگر، تحلیلگران از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در حال رخ دادن باشد، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باشد، ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

انواع مووینگ اوریج

Moving average را می‌توان به روش‌های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌نماید تا میانگین جدیدی روزانه به دست بیاید. هر میانگین به بعدی متصل می‌شود و خط جریان منفرد را ایجاد می‌نماید.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌های اخیر اعمال می‌کند. اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و علت آن وزن اضافی در داده‌های قیمت اخیر است.

نرم افزار رسم نمودار و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند و برای استفاده از مووینگ اوریج نیازی به محاسبه دستی نیست. MA ها نسبت به یکدیگر برتری ندارند و هر کدام در جایگاه خود کاربرد دارند.

یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام در ۵ روز گذشته محاسبه می‌گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌های مربوط به آن زمان را به دست آورد. فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است.

برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌شود و این اعداد با هم جمع می‌شوند و میانگین گرفته می‌شود. داده‌های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌های دور‌ه‌های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌شوند.

وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌دار دارند. قیمت‌های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند. محاسبه مووینگ اوریج بستگی به این دارد که چه نوعی از این اندیکاتور را می‌خواهید محاسبه کنید.

در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌های اخیر اختصاص می‌دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ها توسط برنامه‌ها محاسبه می‌شوند.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

معروف‌ترین و کاربردی‌ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average می‌گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند.

روش ترسیم میانگین متحرک

از MA در بازار‌های روند دار استفاده می‌شود زیرا این اندیکاتور در بازار‌های رنج خطای زیادی را نشان می‌دهد. در شکل زیر، خط قرمز در واقع MA است که برای یک روند نزولی رسم شده‌است. در این روند نزولی، اندیکاتور بالای روند قرار گرفته‌است و دقیقا مثل یک خط روند متحرک عمل نموده ‌است.

روش ترسیم میانگین متحرک

وقتی ما یک خط روند داریم و میانگین متحرک زیر قیمت است، زمان‌هایی که قیمت شروع به فاصله گرفتن از مووینگ اوریج می‌کند، یعنی شاهد یک حرکت جنبشی هستیم. این یک نشانه خوب است و به ما نشان می‌دهد که روند خوبی در حال سپری شدن است. برعکس، هنگامی که نمودار قیمت و میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند، نشان می‌دهد که باید حرکات بعدی خود را حساب شده انجام دهیم زیرا روند در حال تغییر است.

میانگین متحرک در کنار نمودار قیمت

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

بعد از انتخاب مووینگ اوریج مورد نظرتان، باید تعیین کنید که در معاملات روزانه شرکت می ‌کنید یا معاملات معمولی و به دنبال آن نیز باید هدف و دلیل استفاده از مووینگ اوریج را مشخص نمایید. به دلیل اینکه بسیاری از معامله‌گران از مووینگ اوریج استفاده می‌‌کنند، بنابراین قابل مشاهده است که قیمت گذاری‌ها نیز براساس آنها صورت می پذیرد.

این موضوع یک نکته بسیار مهم را هنگام معامله با اندیکاتورها مطرح می‌کند و آن این است که برای رسیدن به بهترین نتایج باید متداول ترین مووینگ اوریج ها را در نظر داشته باشید.

بهترین دوره‌های مووینگ اوریج مناسب برای معاملات روزانه آن دسته هستند که علاوه بر سریع بودن، با تغییرات قیمت نیز واکنش‌ نشان ندهد. به همین دلیل معمولا برای معامله‌گران روزانه بهتر است در وهله اول از EMA استفاده کنند.

در بهترین دوره‌‌ها برای معاملات نوسانی هر یک از معامله‌گران سوئینگ رویکرد بسیار متفاوتی دارند. به همین دلیل در بازه های زمانی بالاتر که ۴ ساعت در روز است، معامله می‌کنند و با اینکار معاملات را برای مدت زمان طولانی‌تری نگه می‌دارند.

بنابراین، معامله‌گران نوسان ابتدا باید یک SMA را انتخاب کرده و از مووینگ اوریج‌های دوره بالاتر برای جلوگیری از نویز و سیگنال‌ های سریع استفاده کنند.

به گفته مارتی شوارتز مووینگ اوریج ۱۰ روزه (EMA) شاخصی عالی برای تعیین روند اصلی است. وجود این شاخص در معاملات ضروری است و معامله‌گران اگر در سمت صحیح میانگین متحرک باقی بمانند، بهترین احتمال موفقیت را به دست می‌آورند.

زمانی که معامله‌گران بالای ۱۰ روز معامله می‌کنند بازار در حالت مثبت است و باید به فکر خرید باشند. برعکس آن، معاملات زیر میانگین قرار دارند که بازار را در حالت منفی قرار می‌دهند و معامله‌گران در این زمان‌ها باید به فروش فکر کنند.

همچنین به عنوان معامله‌گران نوسانی می‌توانید از مووینگ اوریج ها به عنوان فیلترهای جهت‌دار استفاده کنید. صلیب طلایی و صلیب مرگ سیگنالی است که زمانی اتفاق می‌افتد که مووینگ اوریج دوره های ۲۰۰ و ۵۰ روزه به طور عمده در نمودارهای روزانه استفاده ‌شود. با این روش شما می‌توانید ببینید که مووینگ اوریج های متقاطع می‌توانند در تحلیل و انتخاب یک بازار مناسب به شما کمک کنند.

سومین چیزی که مووینگ اوریج‌ها می‌توانند در آن به شما کمک کنند، معاملات حمایتی و مقاومتی و همچنین توقف جایگاه سازی است. به دلیل پیشگویی خودشکوفایی اغلب مووینگ اوریج محبوب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی کار می‌کنند. در کنار آن‌ها روند کار در مقابل دامنه‌ها قرار می‌گیرد که نشان می‌دهند مووینگ اوریج در بازارهای متغیر کار نمی‌کند.

وقتی قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است، معمولاً مووینگ اوریج جایی در وسط آن محدوده می شود و قیمت توجه چندانی به آن ندارد. این بدان معناست که در طول محدوده، میانگین‌های متحرک کاملا اعتبار خود را از دست می‌دهند، اما به محض اینکه قیمت شروع به رشد و نوسان کرد، مجددا با عنوان حمایت و مقاومت، دوباره عمل می کنند.

باندهای بولینگر راهی دیگر برای تنظیم و استفاده از مووینگ اوریج ها هستند که یک شاخص فنی بر اساس آنها به شمار می روند. مووینگ اوریج ۲۰ دوره و باندهای بیرونی نوسان قیمت در وسط باندهای بولینگر اندازه گیری می شوند. معمولا در طول بازه ‌ها، قیمت در اطراف مووینگ اوریج نوسان می‌ کند، اما باندهای بیرونی همچنان بسیار مهم هستند زیرا شرایط پیش بینی را با مشاهده قیمت باند های بیرونی را در طول یک محدوده نشان می‌دهد.

بنابراین، حتی اگر مووینگ اوریج‌ها اعتبار خود را در طول بازه‌ها از دست بدهید، باندهای بولینگر ابزاری فوق العاده هستند که همچنان به شما این امکان را می ‌دهند تا بتوانید قیمت را به طور موثر تجزیه و تحلیل کنید. باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند تا در معاملات باقی بمانید. در طول یک دوره قوی، قیمت معمولاً از مووینگ اوریج خود فاصله می‌گیرد اما همچنان نزدیک به باند بیرونی حرکت می‌کند.

زمانی که قیمت مووینگ اوریج را از دوره خارج کند این کار می‌تواند نشان دهنده تغییر جهت روند آن باشد. به علاوه هر زمان که در طول یک روند نقض باند بیرونی مشاهده شود اغلب پیش‌بینی‌کننده مورد نظر از نوع بازگشتی است با این حال، تا زمانی که مووینگ اوریج شکسته نشود، معنای بازگشتی ندارد.

افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نرم‌افزار متاتریدر

جهت افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نمودارهای متاتریدر خود می‌توانید از مسیر تعیین‌شده در زیر اقدام کنید:

قدرت عضلانی چیست؟

قدرت عضلانی یکی از عوامل تاثیر گذار بر آمادگی جسمانی است که به میزان نیرویی که عضله می‌تواند با یک تلاش حداکثری ایجاد کند، اشاره دارد. دارا بودن میزان حداقلی از قدرت عضلانی به تنظیم بدن کمک کرده و روند اانجام فعالیت های روزمره را بهبود می‌بخشد. البته قدرت عضلانی به معنای آن نیست که شما چقدر قدرت دارید یا مثلا وزنه چند کیلویی می‌توانید جابه‌جا کنید بلکه‌ به سقف توانایی تولید نیروی عضلانی هنگام انجام یک تمرین خاص اشاره دارد.

توانایی عضلات برای تولید بیش‌ترین نیرو در هر یک بار تلاش، قدرت عضلانی نامیده می شود. برای مثال وزنه­‌برداری که وزنه 200 کیلوگرمی را یک مرتبه بالای سر می‌­برد قادر نیست که این جابه‌جایی وزنه را 10 تکرار پشت سر هم انجام دهد بنابراین از حداکثر قد

توانایی عضلات برای تولید بیش‌ترین نیرو در هر یک بار تلاش، قدرت عضلانی نامیده می شود. برای مثال وزنه­‌برداری که وزنه 200 کیلوگرمی را یک مرتبه بالای سر می‌­برد قادر نیست که این جابه‌جایی وزنه را 10 تکرار پشت سر هم انجام دهد بنابراین از حداکثر قدرت عضلانی استفاده کرده است.

رت عضلانی استفاده کرده است.

انواع انقباض عضلانی کدامند؟

انقباض ایزومتریک (ایستا یا هم طول): به انقباضی گفته می‌شود که در طی آن نیرو تولید می‌شود اما طول عضله تغییری نمی‌کند.

انقباض ایزوتونیک (پویا یا هم تنش): به انقباضی گفته می‌شود که در طی آن هم نیرو تولید می‌شود و هم طول عضله تغییر می‌کند.

انقباض ایزوکنتیک (هم جنبش): به انقباضی گفته می‌شود که در طی آن میزان انقباض در تمامی زوایای مفصل یکسان باشد.

فواید قدرت عضلانی

 • افزایش میزان متابولیسم بدن
 • کاهش خطر آسیب‌دیدگی
 • کنترل و سلامت نگه‌داشتن وزن بدن
 • بهبود سلامت ماهیچه‌ها و استخوان‌ها
 • افزایش میزان اعتماد به نفس

چگونه قدرت عضلانی را افزایش دهیم؟

رشته‌های ورزشی متفاوتی منجر به افزایش قدرت می‌شوند اما زمانی که هدف تمرین برای بهبود قدرت است عموما منظور تمرینات بدنسازی است. در این بخش به برخی از نکات مهم در انجام تمرینات بدنسازی اشاره می‌کنیم.

 1. از عضلات بزرگ شروع کنید.
 2. با وزنه‌های سبک گرم کنید.
 3. اگر مبتدی هستید به جای وزنه آزاد از دستگاه‌ها استفاده کنید.
 4. اصل اضافه بار را رعایت کنید. (به این معنی که بعد از مدتی کار کردن میزان وزنه‌ها را افزایش دهید).
 5. با برنامه پیش بروید. برنامه نداشتن باعث نتیجه نگرفتن و در برخی مواقع آسیب دیدن می‌شود.
 6. تمرین دادن عضلات مخالف را فراموش نکنید.

تمرینات مناسب برای افزایش قدرت عضلانی

وزنه های سنگین بلند کنید

بالا بردن وزنه های سنگین، می‌تواند قدرت عضلانی شما را افزایش دهد. رشته‌های عضلانی مرتبط با این واحدهای حرکتی پتانسیل زیادی برای افزایش قدرت هستند. ‌ در تمرینات چند مفصلی با سرعت زیاد، (به عنوان مثال، اسکات، ددلیفت، پرس و کشش) فشار زیادی بر این واحدهای جرکتی اعمال می‌شود.

تمرینات پلایومتریک انجام دهید

این تمرینات با نام تمرینات پرشی شناخته می‌شوند و تمرینات جهشی و پرشی هستند که چرخه کشیدگی- کوتاه شدگی نام دارند.
این تمرینات باعث می‌شود بدن انرژی الاستیک ذخیره ‌شده را برای تولید انقباضات قوی ‌تر، بهتر استفاده کند. این تمرینات در کوتاه‌ترین زمان، عملکرد عضله را به حداکثر می‌رساند. پرش‌های متوالی از روی موانع یا حرکت اسکات مداوم با دمبل از مثال‌های این تمرین هستند.

از Sprint و Drills استفاده کنید

بخشی از تمرین خود را به اسپرینت اختصاص دهید. توانایی به حداکثر رساندن سرعت تمرینات در ابتدای تمرین و کاهش سرعت در انتهای تمرین تاثیر زیادی بر روی قدرت عضلانی دارد. دویدن با سرعت روی تپه (sprint on a hill) یا تمرینات چابکی (چند جهته) در افزایش قدرت نقش زیادی دارد.

از شاخص های مهم در انتخاب نوع فعالیت ورزشی قدرتی و چگونگی انجام آن شناخت موقعیت ژنتیکی شما است. شاخصی که در هیچ یک از مراکز ورزش و تندرستی مورد بررسی قرار نمی گیرد. گزارش ورزش و تناسب اندام لایف اند می برنامه ویژه ژنتیک شما را در اختیارتان قرار خواهد داد.‎

چه میزان فعالیت قدرت عضلانی را افزایش می‌دهد؟

یک برنامه افزایش قدرت کارآمد باید ۳ تا ۵ روز در هفته انجام شود اما اینکه چه میزان وزنه‌ای و چه تعداد تکراری باید انجام شود به سطح آمادگی جسمانی و هدف شما از تمرین بستگی دارد. فراموش نکنید که برنامه ورزشی که برای دوست‌تان جواب داده است لزوما برای شما مناسب نیست بنابراین حتما قبل از شروع تمرینات قدرتی *حداکثر قدرت عضلانیتان (1RM) برای هر حرکت را مشخص کنید.

قدرت و بیماری

قدرت عضلانی یکی از مولفه‌هایی است که علاوه بر آمادگی جسمانی و رشته‌های ورزشی برای زندگی روزمره ما نیاز است. شما برای تعادل، حفظ قامت و انجام امور روزانه به سطحی از قدرت نیازمندید. افزایش قدرت عضلانی از بیماری سارکوپنیا که در اثر تحلیل عضلانی ناشی از سالمندی اتفاق می‌افتد جلوگیری می‌کند. علاوه بر این تمرینات قدرتی امروزه به عنوان یکی از برنامه‌های ثابت بازتوانی قلبی و از راه کارهای پیش‌گیری از بیماری فشارخون شناخته شده اند.

مکمل‌های ورزشی

همان طور که از اسم آن‌ها مشخص است مکمل‌ها تکمیل کننده تغذیه هستند، نه جایگزین. متخصصین تغذیه با گرفتن اطلاعات راجع به بدن شما و تحلیل آن تشخیص می‌دهند که چه مکملی و به چه میزان برای شما مورد نیاز است تا در کنار یک رژیم غذایی از آن بهره ببرید. مصرف خودسرانه مکمل‌ها منجر به عوارض جبران ناپذیری خواهد شد بنابراین بدون تجویز و اطلاعات هرگز اقدام به مصرف مکمل‌ها نکنید.

تفاوت استقامت عضلانی با قدرت عضلانی

تمرینات قدرت‌عضلانی که با استفاده از مقاومت های بالا انجام می‌شوند، توانایی عضله را برای تولید بیشترین نیرو در مدت زمانی کوتاهی افزایش می‌دهند. مثلا وقتی برای بار اول به باشگاه های ورزشی می‌روید و تمرینات بدنسازی را شروع می‌کنید، ممکن است فقط مقداری نیرو را بتوانید وارد کنید که برای بلند کردن یک وزنه 10 کیلویی کافی باشد، اما به تدریج و با ادامه تمرینات، بلند کردن این وزنه برای شما راحت تر شده و می‌توانید وزنه های سنگین‌تر و حتی ۳۰ کیلویی را به راحتی جا به جا کنید، چون عضلات قوی تر می شوند.قدرت توانایی عضله برای تولید بیشترین نیروی ممکن در یک انقباض واحد است. عضله هم از نظر سایز افزایش پیدا می‌کند تا توانایی تحمل مقاومت‌‌های سنگین‌تر را به دست آورد و استقامت عضلانی از ویژگی‌های یک عضله سالم است. در قدرت عضلانی نیرو در بیشترین حد تولید می‌شود اما از لحاظ مدت زمانی کوتاه تر است. اما همان طور که گفته شد، استقامت عضلانی توانایی عضله ها برای بارها بلند کردن وزنی سبک تر ولی بدون احساس خستگی و ناتوانی است.

برای مطالعه استقامت عضلانی می توانید به مقاله استقامت عضلانی چیست؟ مراجعه کنید

نقش تست ژنتیکی در تعیین برنامه ورزشی اختصاصی شما

اهمیت برنامه ورزشی شخصی‌سازی شده زمانی مشخص می‌شود که افراد با ویژگی‌های جسمانی یکسان و برنامه ورزشی مشابه، نتایج متفاوت می‌گیرند. این تفاوت ناشی از مسائل ژنتیکی است که هر فرد را از افراد مشابه و یا حتی اعضا خانواده متمایز می کند. تست ژنتیک لایف‌اند‌می آشکار کننده نقطه تمایز شما است و برنامه ورزشی شما را نه تنها با در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمانی بلکه با توجه به ویژگی‌های ژنتیکی‌تان شخصی سازی می‌کند.

مجموعه LifeandMe با تشکیل تیمی متخصص و با تجربه در حوزه های مختلف و انجام تست ژنتیک بر آن است با به کارگیری جدیدترین تکنولوژی ها و با انتقال دانش از پیشرفته ترین مراکز تحقیقاتی دنیا در حوزه تحلیل داده های بزرگ، قدم های کارآمدی در نزدیک کردن هر چه بیشتر مردم به مفهوم پزشکی شخصی سازی شده بردارد. تعریف خدمات نوین و مفید در حوزه سلامت با تکیه بر این قابلیتها که برای عموم جامعه ملموس بوده و تاثیر مهمی در بهبود سبک زندگی افراد داشته باشد، که از ماموریتهای حیاتی LifeandMe می باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.