انتظارات واقعی


یکی از غیرواقعی‌ترین انتظاراتی که از بازاریابی محتوا می‌توان داشت، این است که بخواهیم به سرعت نتایج فعالیت‌های خود را ببینیم. بازاریابی محتوا یک فرایند تدریجی و مستمر است که آثار و نتایج آن به مرور زمان نمودار می‌شود

نحوه شکل‌گیری انتظارات نرخ ارز؛ مطالعه آزمایشگاهی

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

به‌دست آوردن اطلاعات جزئی درباره انتظارات به دلیل غیرقابل مشاهده بودن باورهای افراد دشوار است. به همین دلیل، چگونگی شکل‌گیری انتظارات و مدل‌سازی این فرآیند سوال بازی در مدل‌سازی‌های اقتصادی است که به تازگی به کمک اقتصاد آزمایشگاهی به آن پرداخته شده است. در این مقاله به منظور شناسایی انتظارات، رفتارهای افراد در واکنش به مقادیر جدید نرخ ارز در یک محیط آزمایشگاهی بررسی می‌شود. علاوه بر آن، در این آزمایش تفاوت میان نحوه شکل‌گیری انتظارات در میان افراد و ارتباط آن با توانایی‌های شناختی بررسی می‌شود. برای ایجاد انگیزه در افراد، پاداش‌هایی متناسب با عملکرد در نظرگرفته شده انتظارات واقعی است. در این چارچوب در حالی که انتظارات عقلانی رد می‌شود، انتظارات تطبیقی رد نمی‌شود. افراد فارغ از توانایی‌های شناختی به شکل یکسانی انتظارات خود را شکل می‌دهند و شکل‌گیری انتظارات میان افراد مختلف یکسان است. در این آزمایش افراد نسبت به مقادیر جدید نرخ ارز -که در این چارچوب به عنوان ادراک نوفه فرض می‌شود- بیش‌واکنشی نشان داده‌اند. این یافته به عنوان شاهدی برای رفتارهای هیجانی در بازار واقعی ارز در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

  • اقتصاد آزمایشگاهی
  • انتظارات تطبیقی
  • انتظارات عقلانی
  • توانایی شناختی

موضوعات

مراجع

امیری، میثم. (1396). اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی، پژوهشنامه اقتصادی، (64)17، 95-130، 10.22054/JOER.2017.7670

رودری، سهیل، همایونی­فر، مسعود، سلیمی­فر، مصطفی. (1399). تاثیر نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه­های تجاری بر مطالبات شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیم و زمان- مقیاس. پژوهش­های اقتصاد ایران، (85)25، 35-64.http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2020.45154.779

Amiry, M. (2017). Behavioral economics and tax evasion. Economics Research, 17(64), 95-130. [In Persian] 10.22054/JOER.2017.7670

Arrow, K.J. (1987). Reflections on the Essays. In: Feiwel G.R. (eds). Arrow and the Foundations of the Theory of Economic Policy. Palgrave Macmillan. London. https://doi.org/10.1007/978-1-349-07357-3_36

Benjamin, D. J., Brown, S. A., & Shapiro, J. M. (2013). Who is ‘behavioral’? Cognitive ability and anomalous preferences. Journal of the European Economic Association, 11(6), 1231-1255.‏ https://doi.org/10.1111/JEEA.12055

Baillie, R. T., & McMahon, P. C. (انتظارات واقعی 1990). The foreign exchange market: Theory and econometric evidence. Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/economics/finance/foreign-exchange-market-theory-and-econometric-evidence?format=PB&isbn=9780521396905

Barberis, N., Greenwood, R., Jin, L., & Shleifer, A. (2015). X-CAPM: An extrapolative capital asset pricing model. Journal of Financial Economics, 115(1), 1-24.‏ https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.08.007

Benjamin, D. J., Brown, S. A., & Shapiro, J. M. (2013). Who is ‘behavioral’? Cognitive ability and anomalous preferences. Journal of the European Economic Association, 11(6), 1231-1255.‏ https://doi.org/10.1111/jeea.12055

Bosch-Rosa, C. (2015). A tale of two tails: Preferences of neutral third-parties in three-player ultimatum games. Working Paper of the Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance No. 2014-05. ‏http:انتظارات واقعی //dx.doi.org/10.2139/ssrn.2261081

Bordalo, P., Gennaioli, N., & Shleifer, A. (2018). Diagnostic expectations and credit cycles. The Journal of Finance, 73(1), 199-227. https://doi.org/10.1111/jofi.12586

Bordalo, P., Gennaioli, N., Porta, R. L., & Shleifer, A. (2019). Diagnostic expectations and stock returns. The Journal of Finance, 74(6), 2839-2874.‏ https://doi.org/10.1111/jofi.12833

Bordalo, P., Gennaioli, N., Ma, Y., & Shleifer, A. (2020). Overreaction in macroeconomic expectations. American Economic Review, 110(9), 2748-82.‏ https://doi.org/10.1257/AER.20181219

Bouchaud, J. P., Krueger, P., Landier, A., & Thesmar, D. (2019). Sticky expectations and the profitability anomaly. The Journal of Finance, 74(2), 639-674.‏ https://doi.org/10.1111/jofi.12734

Breaban, A., & Noussair, C. N. (2015 Feb). Trader characteristics and fundamental value trajectories in an asset market experiment. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 8, 1-17.‏ http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2389937

Brooks, J., Katz, M., & Lustig, H. (2018). Post-FOMC announcement drift in US bond markets, Stanford University Graduate School of Business Research Paper No. 18-2. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3086941

Cagan, P. (1956). The Monetary Dynamics of Hyperinflation. In: Friedman, M., Ed., Studies in the Quantity Theory of Money, The University of Chicago Press, Chicago. https://doi.org/10.1007/978-1-349-19804-7_20

Coibion, O., & Gorodnichenko, Y. (2015). Information rigidity and the expectations formation process: A simple framework and new facts. American Economic Review, 105(8), 2644-78.‏ https://doi.org/10.1257/aer.20110306

Colander, D., Fllmer, H., Haas, A., Goldberg, M., Juselius, K., Kirman, A., Lux, T. and Sloth, B. (2009). The Financial Crisis and the Systemic Failure of Academic Economics, Critical Review. A Journal of Politics and Society, 21 (2-3), 249–267. https://doi.org/10.1080/08913810902934109

Cueva, C., & Rustichini, A. (2015). Is financial instability male-driven? Gender and cognitive skills in experimental asset markets. Journal of Economic Behavior & Organization, 119, 330-344.‏ https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.08.014

De Bondt, W.P. (1993). Betting on trends: intuitive forecasts of financial risk and return, Int. J. Forecast, 9, pp. 355-371 https://doi.org/10.1016/0169-2070(93)90030-Q

Degrauwe, D., De Roeck, G., & Lombaert, G. (2009). Uncertainty quantification in the damage assessment of a cable-stayed bridge by means of fuzzy numbers. Computers & Structures, 87(17-18), 1077-1084. https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2009.03.004

Dwyer, G, Williams A., Battalio, R., Mason., T. (1993). Tests of Rational Expectation in a Stark Setting, Economic Journal. 103, 586-60. https://doi.org/10.2307/2234533

Evans, J. S. B., & Stanovich, K. E. (2013). Dual-process theories of higher cognition: Advancing the debate. Perspectives on Psychological Science, 8(3), 223-241.‏ https://doi.org/10.1177/1745691612460685

Frederick, S. (2005). Cognitive reflection and decision making. Journal of Economic Perspectives, 19(4), 25-42. DOI:10.1257/089533005775196732‏

Giglio, S., & Kelly, B. (2018). Excess volatility: Beyond discount rates. The Quarterly Journal of Economics, 133(1), 71-127.‏ https://doi.org/10.1093/qje/qjx034

Greenwood, R., & Shleifer, A. (2014). Expectations of returns and expected returns. The Review of Financial Studies, 27(3), 714-746. http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:11880390

Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. https://doi.org/10.2307/1913827

Hayek, F. A. (1945). The use of انتظارات واقعی knowledge in society. The American Economic Review, 35(4), 519-530.‏ https://doi.org/10.1142/9789812701275_0025

Hey, J. D. (1994). Expectations formation: Rational or adaptive or…?. Journal of Economic Behavior & Organization, 25(3), 329-349. ‏ https://doi.org/10.1142/9789812701275_0025

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263–291. https://doi.انتظارات واقعی org/10.2307/1914185

Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1991). Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias. Journal of Economic Perspectives, 5(1), 193-206.‏ https://doi.org/10.1257/jep.5.1.193

Kirman, A. (2010). The economic crisis is a crisis for economic theory. CESifo Economic Studies, 56(4), 498-535.‏ https://doi.org/10.1093/cesifo/ifq017

Landier, A., Ma, Y., & Thesmar, D. (2017). New experimental evidence on expectations formation, working paper‏. https://EconPapers.repec.org/RePEc:cpr:ceprdp:12527

Landier, A., Ma, Y., & Thesmar, D. (2019). Biases in expectations: Experimental evidence. Available at SSRN 3046955.‏ https://doi.org/10.2139/ssrn.3046955

Leitner, J., & Schmidt, R. (2007). Expectation formation in an experimental foreign exchange market. Central European Journal of Operations Research, 15(2), 167-184. https://doi.org/10.1007/s10100-007-0024-0

Levin, A. T. & Lin, C. J. (1992). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. San Diego, Calif. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(01)00098-7

Lucas Jr, R. E. (1972). Expectations and the Neutrality of Money. Journal of Economic Theory, 4(2), 103-124. https://doi.org/10.1016/0022-0531(72)90142-1

Mankiw, N. G., & Reis, R. (2002). Sticky information versus sticky prices: a proposal to replace the New Keynesian Phillips curve. The Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1295-1328.‏ http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:3415324

Marcet, A., & Sargent, T. J. (1988). The fate of systems with" adaptive" expectations. The American Economic Review, 78(2). 168-172.‏of Economic Perspectives. 19(4). 25-42.‏ https://www.jstor.org/stable/1818117

Metzler, L. A. (1941). The nature and stability of inventory cycles. The Review of Economics and Statistics, 23(3), 113-129.‏‏ https://doi.org/10.2307/1927555

Muth, J. F. (1961). Rational expectations and the theory of price movements. Econometrica: Journal of the Econometric Society. 315-335.‏ https://doi.org/10.2307/1909635

Myrdal, G. (1990). Political Element in the Development of Economic theory (1st Ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315133881 ‏

Nerlove, M. (1958). Adaptive expectations and cobweb phenomena. The Quarterly Journal of Economics, 72(2), 227-240.‏ https://EconPapers.repec.org/RePEc:oup:qjecon:v:72:y:1958:i:2:p:227-240.

Oechssler, J., Roider, A., & Schmitz, P. W. (2009). Cognitive abilities and behavioral biases. Journal of Economic Behavior & Organization, 72(1), 147-152. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2009.04.018

Roudari, S., Homayounifar, M., Salimifar, M. (2020). The impact of nominal foreign exchange rate fluctuations and business cycles on nonperforming loans with an emphasis on regime changes and time-scale. Iranian Journal of Economic Research, 25(85), 35-64. [In Persian] 10.22054/IJER.2020.45154.779

DR.AZARTASH

زندگی مدرن، زندگی در دریای اطلاعات است. ویدئوها، فیلم‌ها و کتاب‌ها، تلویزیون و اینترنت، در مرکز توجه ما هستند. ما درباره صمیمیت، عشق و رابطه هم از همین ابزارها استفاده می‌کنیم. اما بسیاری از چیزهایی که از رسانه‌ها دریافت می‌کنیم لزوماً درست نیستند، این اطلاعات ممکن است جهت دار، ناقص یا اساساً غلط باشند. به همین دلیل نمی‌توانیم مطمئن باشیم چیزی که از رسانه‌ها درباره عشق و سکس آموخته‌ایم درست است.

زندگی جنسی و عشقی ما بر همین اساس می‌تواند بر پایه انتظاراتی غیر واقعی بنا شود و بعید نیست که بخش مهمی از مشکلاتمان در روابط عاشقانه ناشی از همین درک نادرست و اشتباه باشد. نمی‌دانم شما فیلم دون ژوان (ژوزف گوردن لویت ـ۲۰۱۳) را دیده‌اید یا نه ولی این فیلم مثال خوبی است برای چیزی که از آن حرف می‌زنم. داستان فیلم از این قرار است:«جان مارتلو یک مرد جذاب است. دوستانش او را دون ژوان می‌دانند چون هر هفته با زن‌های جدیدی رفاقت می‌کند. با این حال او با هیچ زنی به اندازه تماشای یک فیلم پورن لذت نمی‌برد. بارابار هم زنی جذاب و زیباست. او با فیلم‌های عاشقانه هالیوودی بزرگ شده و به دنبال شاهزاده رویاهایش است. باربارا و جان از سکس انتظارات متفاوتی دارند. فیلم درباره کشمکش‌های این دو نفر درباره تأثیر فرهنگ رسانه در ایجاد فانتزی‌های متفاوت‌شان است. آن‌ها تلاش می‌کنند عشق و دوستی واقعی را پیدا کنند.»

دون ژوان

مشکل دون ژوان چیست؟

وقتی زندگی جان را تماشا می‌کنید، ابتدا به این نتیجه می‌رسید که او زنان را فقط برای رابطه جنسی می‌خواهد. جان مدام در حال تماشای فیلم‌های پورن است و با زنان زیادی روابط موقتی و کوتاه دارد. او عاشق خانواده و انتظارات واقعی دوستانش است، گاهی می‌رود کلیسا و یک زندگی معمولی دارد. بر اساس استانداردهای روزمره، آدم خوبی است. پس چرا پورنوگرافی را به رابطه واقعی عاشقانه ترجیح می‌دهد؟

جان طوری شخصیت پردازی شده است که با دنبال کردن فیلم می‌فهمید او بیمار، معتاد و دچار اختلال شخصیت نیست. او مشکلی ندارد، فقط محصول رسانه‌ای است که زندگی‌اش را در اختیار گرفته است. جان زن را ابزار خودش می‌داند و توقعات یک جانبه‌ای از او دارد، روابطش سطحی است و این همان چیزی است که جامعه به او آموخته است. او غرق دنیای پورنوگرافی است، چون خلاف یک رابطه واقعی در ازای تماشای فیلم، کسی انتظاری از او ندارد. جان مجبور نیست برای هیچ زنی در رختخواب یا زندگی روزمره کاری بکند. مشخص است که او با وجود دیدگاه خودخواهانه و خودمحورش نمی‌تواند با یک زن رابطه سالمی داشته باشد.

در برابر تصویر جان، شخصیت باربارا قرار دارد. او هم به همان اندازه خودخواه و سطحی است اما باربارا پورنوگرافی تماشا نمی‌کند، فانتزی‌های غلط او از فیلم‌های عاشقانه بیرون آمده‌اند. به همین دلیل باربارا هم در روابط عاشقانه‌اش مشکلاتی دارد. او توقع دارد جان کارش را قربانی این رابطه کند و بهترین مردی باشد که باربارا به دنبالش بوده است. عشق، کمال و قهرمان عشقی ویژگی‌های مورد علاقه او هستند در عین حال از اینکه جان از او خواسته‌ای داشته باشد عصبی می‌شود. آن‌ها نتوانستند یک رابطه سالم داشته باشند، باربارا نتوانست شبیه یکی از زن‌های فیلم‌های پورن باشد و جان هم قهرمان فیلم‌های عاشقانه نبود.

به تأثیر منفی پورنوگرافی بر روابط به ویژه برای مردان بسیار پرداخته شده اما کمتر به تأثیر کتاب‌ها، فیلم‌ها و سریال‌های عاشقانه در روابط واقعی آدم‌ها توجه شده است. وقتی می‌خواهیم به یکی از این دو مساله بپردازیم بیشتر از هرچیز بر مسئولیت فردی تاکید می‌کنیم و کمتر به تأثیر ارائه تصویر نادرست رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دقت می‌کنیم. طبیعی است که خیلی از آدم‌ها متوجه اشتباه خودشان نباشند. اگر زن یا مردی وابسته به پورنوگرافی یا انتظارات غیرواقعی عاشقانه باشد، همیشه در هراس است که مبادا دچار اختلال شخصیت باشد. فیلم دون ژوان به ما می‌گوید هر کسی ممکن است انتظارات نامتوازنی از سکس و رابطه عاشقانه، بر اساس بمبارن شدید و جهت دار رسانه داشته باشد. اگر شما یکی از این آدم‌ها هستید، به این معنا نیست که حتماً دچار اختلال شخصیت یا مشکلات روانی دیگری هستید. ممکن است شما فقط قربانی دریافت اشتباه اطلاعات بوده باشید. شاید به همین دلیل است که تاکنون نتوانسته‌اید عشق واقعی و لذت جنسی را تجربه کنید.

زن و مرد انسان‌هایی با نیاز و آرزوهای اغلب مشابه هستند و رابطه چیزی جز تلاش دوجانبه برای برآوردن خواسته‌های دیگری، معامله و مبادله برابر نیست. هدف رابطه، رسیدن به بلوغ و رضایت است. هرچند رسانه‌ها زن را ابزار جنسی مردان برای رسیدن به لذت معرفی می‌کنند و مردها را قهرمان عاشقانه زندگی زنان نشان می‌دهند، اما آنچه در زندگی واقعی ما رخ می‌دهد چیز دیگری است.

اگر نمی‌توانید از رابطه جنسی یا عاشقانه خودتان لذت ببرید، خوب است به این فهرست کوچک از انتظارات غیرواقعی نگاهی بیندازید:

  1. بعضی از مردها تصوری کاملاً جنسی از زن دارند؛ توقعات صرفاً جنسی بدون توجه به نیازها و خواسته‌های شریک‌شان.
  2. بعضی از مردها خود را در فانتزی‌های عاشقانه غرق می‌کنند؛ برای اینکه عشق زنی را به دست بیاورند. یک طرفه خود را قربانی خواسته‌های زن می‌کنند.
  3. بعضی از زن‌ها همه نیازها و خواسته‌هایشان را در مرد می‌بینند و از او انتظار دارند بدون توقع پاسخگو باشد.
  4. بعضی از زن‌ها خود را ابزار جنسی شریک‌شان می‌دانند و هر نوع انتظار جنسی‌ای را برآورده می‌کنند حتی اگر نیازها و تمایلات خودشان نادیده گرفته شود.

اگر یکی از وضعیت‌های پیش گفته، بازتاب یا نمایی از فکر شماست، این نشان می‌دهد که باید در روابط عاطفی و عاشقانه‌تان تغییری ایجاد کنید. شما خوب می‌دانید که عشق و روابط جنسی یک طرفه دوام نمی‌آورد. پیش‌تر گفتیم که رابطه موفق بده بستان برابر است. به جای اینکه فقط به خواسته خودتان یا شریک جنسی و عاطفی‌تان توجه کنید، به این توجه کنید که از رابطه چه می‌خواهید و در مقابل چه می‌کنید. حالا دنبال فرد مناسب باشید.

دون ژوان و باربارا، نمونه معمولی از کج فهمی و درک نادرست از عشق و رابطه هستند. این کج فهمی بازتابی از اطلاعات غلط و جهت‌گیری شده رسانه‌هاست. درک نادرست از رابطه جنسی و عاشقانه در هر رابطه‌ای که آن را بر همین اساس شروع کنید، همراه‌تان خواهند بود. وقتی باورها یا خواسته‌هایی غیرواقعی از رابطه داشته باشید، خودتان متوجه تفاوت دیدگاه‌تان با بقیه می‌شوید. به محض اینکه بفهمید رابطه نوعی بده بستان است، درک خود از ارتباط را عوض خواهید کرد و به دنبال انتظارات واقعی برای خودتان و طرف مقابل‌تان می‌روید.

حالا و بعد از خواندن این مطلب احتمالا ماهیت واقعی پورنوگرافی و فیلم‌های عاشقانه را بهتر درک می‌کنید. آن‌ها فقط ابزار سرگرمی هستند نه الگویی برای سبک زندگی.

جرمی نیکولسون / برگردان: نیلوفر جعفری

مدیر وبلاگ : فاطمه آذرتاش، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه
آدرس کلینیک:
سعادت آباد، سرو غربي، بين ميدان كتاب و چهار راه سرو(چهار راه پاكنژاد) پلاك ١٠٤ طبقه ٢ واحد ٦٢مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و روان درمانی خانواده طلیعه مهر ، تلفن:
٢٢١١٥١٠٨
٢٢٠٩٥٢٢٩

برای دریافت فایلهای صوتی و مطالب روانشناسی بطور روزانه از طریق تلگرام به لینک بنده به آدرس https://telegram.me/Drazartash بپیوندید و در اينستاگرام Dr.Azartash را فالو نمايند.

خانواده کوچکترین واحد جامعه است و برای داشتن جامعه ای سالم به خانواده های سالم نیازمندیم، خانواده سالم مشروط به بهره مندی اعضای آن از سلامت روانی و داشتن روابط مطلوب با یکدیگر است. زوجها در جوامع امروز یا مشکلات متعددی روبرو هستند که باعث بوجود آمدن تعارض در زندگی آنها می شود از اثرات مخرب تعارض می توان به پیامدهای جسمی، روانی از جمله افسردگی خصوصاً در زنان، سوء مصرف مواد خصوصاً در مردان، ناکارآمدی جنسی در هردو جنس،مشکلات رفتاری و ضد اجتماعی در فرزندان و نهایتاً طلاق نام برد. از نقطه نظر درمان و پیشگیری، درک عوامل متعدد آشفتگی روابط زناشویی و انتظارات واقعی از هم پاشیدگی خانواده حائز اهمیت است نظریه های مختلف هریک بر عامل خاصی در شکل گیری آشفتگی ها و اختلافات زناشویی تاکید می کند نظریه های رفتاری در زناشویی درمانی بر این فرض اساسی استوار است که کلیه اختلافات و تعارض های موجود در روابط زن وشوهر تابع قوانین و اصول یاد گیری می باشند ،نظریه های شناختی بر این استوار است که آشفتگی های زناشویی ناشی از اعتقادات و باورهای غلط و نادرست است جوهرنظریه ناسازگاری جنسی به ما می گویدکه عدم کامیابی جنسی است که بر عوامل دیگر زمینه ای تقدم دارد.از طرفی افزایش شیوع فزاینده استفاده از داروهای افزاینده میل جنسی نشان دهنده ابتلای افراد به مشکلات و اختلالات مختلف جنسی است و طبق عقیده پژوهشگران بیشتر مشکلات جنسی بیش از اینکه منشأ جسمی داشته باشد منشأ روانی دارد و یا ناشی از باورهای غلط و جهل جنسی است. لذا خلا وجود آموزشهای جنسیی که بر طبق فرهنگ و مذهب کشورمان باشد مشهود است.

۶ مورد از انتظارات و باورهای غیر واقعی در مورد دوربین مداربسته چه هستند؟

انتظارات و باورهای غیر واقعی در مورد دوربین مداربسته در بین عموم رواج پیدا کرده است. این انتظارات ما را بر آن داشت تا با نگارش مقاله ای، به این باورها پایان داده و دید واقع گرایانه ای در رابطه با کارایی دوربین مداربسته ایجاد کنیم.

باورهای غیر واقعی در مورد دوربین مداربسته چه هستند؟

بالا بردن کیفیت تصاویر ضبط شده در سطحی غیر واقعی

باورهای غیر واقعی در مورد دوربین مداربسته

احتمالا شما هم در فیلم ها و انیمیش ها بخشی از فیلم را دیده اید که در آن یک تصویر بی کیفیت ضبط شده از تصاویر دوربین مداربسته را وارد نرم افزاری جادویی می کنند و نرم افزار به طرزی اعجاب آور کیفیت را آنقدر بالا می برد تا امکان تشخیص جزئیات در آن به وجود بیاید. واقعیت در سیستم های مداربسته تا حد زیادی با این باورها تفاوت دارد.
واقعیت این است که در حال حاضر بهترین نرم افزارهای پردازش تصویر نیز امکان افزایش رزولوشن تصویر را بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد ندارد. این یعنی انجام این پردازش ها تاثیر چندانی بر روی کیفیت تصویر دوربین نخواهد گذاشت.

زمانی که تصویری با کیفیت پایین ضبط می شود بخش زیادی از اطلاعات تصویر از بین رفته است. منطق نیز حکم می کند که امکان بازتولید اطلاعات از بین رفته با هیچ نرم افزاری وجود نخواهد داشت. پس سعی کنید در زمان انتخاب دوربین ها، دوربین های با کیفیت تری را انتخاب کنید.

دوربین های بیسیم اعجاب انگیز

باورهای غیر واقعی در مورد دوربین مداربسته

بخش بزرگی از درخواست درباره سیستم های مداربسته مربوط به دوربین مداربسته های بیسیم هستند. معمولا مشتریان توجهی به محدودیت های بسیار زیادی این دوربین ها نمی کنند و طرز فکری خاص و غیر واقعی در مورد دوربین های بیسیم دارند.بزرگترین مشکل با دوربین های بیسیم بی ثبات بودن آنهاست. این دوربین ها عموما برد بیسیم محدودی دارند (در یک محیط کاملا باز نهایتا تا ۵۰ متر) و البته نمی توان برق آنها را به صورت بی سیم تامین کرد. استفاده از باتری هم برای تغذیه دوربین راه حل منطقی نخواهد بود چراکه باتری نهایتا دوربین را تا چند روز تغذیه می کند و باید به صورت منظم تعویض یا شارژ شود که برای یک سیستم حفاظتی اصلا ایده آل نیست.

اگرچه استفاده از دوربین مداربسته های بیسیم غیر ممکن نیست اما هزینه های بالا، بی ثبات بودن و محدودیت در تغذیه دوربین استفاده از آنها را به شدت محدود کرده. شاید در آینده و با پیشرفت علم، امکان تولید دوربین هایی مطابق نیاز مشتریان فراهم شود.

دوربین هایی با امکان تشخیص و ثبت هویت یا پلاک

باورهای غیر واقعی در مورد دوربین مداربسته

ضبط تصاویر صورت و پلاک، کار پیچیده ای برای یک سیستم مداربسته نیست. کافیست دوربین کیفیت و روزولشن کافی برای ضبط این اطلاعات را داشته باشد. مشکل زمانی به وجود می آید که مشتری از ما درخواست دوربینی ارزان با قابلیت تشخیص هویت افراد یا ثبت پلاک را می کند. انجام این فرایند ها نیازمند یک سیستم پردازش تصویر است. این سیستم ها با توجه به اطلاعاتی که از دوربین دریافت می کنند و پردازش کردن آن اطلاعات اضافی را از تصویر (مانند خواندن یک پلاک) استخراج می کنند.

مشکل این است که در حال حاضر نرم افزارهای دقیق انجام این پردازش ها بسیار گران قیمت هستند و برای انجام این پردازش شما نیاز به یک سرور بسیار قوی هم خواهید داشت. این مجموعه برای شما بسیار پرهزینه خواهد شد و در حال حاضر استفاده از این سیستم ها تنها برای برخی ارگان ها و سازمان ها توجیح مالی دارد. البته با پیشرفت هایی که در علم پردازش تصویر صورت گرفته، دسترسی به انتظارات واقعی این قابلیت ها هر روز ارزان تر و ساده تر می شود. شاید در آینده امکان استفاده از این سیستم در منازل هم به وجود بیاید.

توقعات اشتباه از دوربین های چرخشی

باورهای غیر واقعی در مورد دوربین مداربسته

متاسفانه بعضی از مشتریان بر این باورند که در تصاویر ضبط شده این دوربین ها، مثل حالت زنده آن می توان تصویر را به اطراف چرخاند و اتفاقاتی که در آن زمان افتاده را با جستجو دوربین مشاهده کرد. در این باره باید بگوییم که این باور کاملا غلط است. چون وقتی که دستگاه تصویری را ضیط می کند شما فقط قادر خواهید بود که همان را مشاهده کنید.

توقعات دوربین حرارتی از دوربین مادون قرمز

باورهای غیر واقعی در مورد دوربین مداربسته

امروزه دید در شب مادون قرمز یکی از قابلیت های اولیه دوربین های مداربسته به شمار می رود. نور مادون قرمز ساختاری بسیار مشابه نور مرئی دارد با این تفاوت که برای چشم انسان قابل رویت نیست. دوربین مداربسته این نور را دریافت کرده و آن را بر روی نمایشگر به صورت نور مرئی به شما نشان می دهند. به این صورت شما خواهید توانست در طول شب هم تصاویر دوربین را ببینید.

به صورت کلی ساختار نور و گرما با وجود تشابهات که با هم دارند، از هم متفاوت هستند. نوع انتشار و طریقه دریافت این دو با هم متفاوت است و در نتیجه تصویری که به وسیله هر یک از این دو ساخته می شود نیز با هم متفاوت خواهد بود. عمده مشخصه دوربین های حرارتی امکان تشخیص اجسام گرم است، این امکان تشخیص با توجه به نحوه انتشار گرما امکان تشخیص موجودات زنده را در جنگل یا پشت یک دیوار نازک فراهم می کند. هیچ یک از این قابلیت ها برای دوربین های مداربسته دید در شب فراهم نیست و این دوربین ها با نور مادون قرمز صرفا یک تصویر سیاه و سفید معمولی به شما خواهد داد.

توقع درباره ضبط طولانی مدت تصاویر دوربین ها

باورهای غیر واقعی در مورد دوربین مداربسته

به یاد داشته باشید برای محاسبه میزان فضای مورد نیاز و یا اینکه بدانیم برحسب تعداد دوربین ها و فضای ذخیره ای که در اختیار داریم، نرم افزار فراوانی وجود دارد که می تواند به ما بگوید که مثلا با وجود ۸ عدد دوربین مدار بسته با کیفیت ۳/۱ مگاپیکسل و فضای ۲ ترابایت می توان چند روز ضبط داشت.

در اکثر این محاسبات و با توجه به هارد ها و ذخیره سازها تصاویر به صورت ماکسیسمم حدود ۱۲ تا ۱۵ روز در نهایت برای ما نگهداری می شوند و برای ذخیره چیزی بیشتر از آن، باید متحمل هزینه های سنگینی شد.

سخن آخر

باورهای غیر واقعی در مورد دوربین مداربسته

همانطور که مطالعه کردید، ما در این مقاله به ارائه توضیحاتی با عنوان ۶ مورد از انتظارات و باورهای غیر واقعی در مورد دوربین مداربسته پرداختیم. امیدواریم این مطلب برای علاقمندان این زمینه، مفید واقع شود.

توصیه می کنیم برای جلوگیری از مشکلات احتمالی و تهیه کالاهای با کیفیت، دوربین مداربسته و لوازم جانبی آن را فقط از فروشگاه ها و شرکت های معتبر فروشنده این محصولات تهیه نمایید.

شرکت دوربین مدار بسته پویابین، شرکتی معتبر در زمینه مشاوره، فروش و راه اندازی دوربین مداربسته است. کارشناسان فروش این شرکت، خدمات مشاوره رایگان را در زمینه دوربین مدار بسته ارایه می دهند. به شما پیشنهاد می کنیم قبل از تصمیم گیری نهایی و سفارش دوربین مدار بسته، با کارشناسان فروش شرکت پویابین تماس بگیرید و از راهنمایی آن ها استفاده کنید تا بهترین انتخاب ها را داشته باشید.

رابطه سطح انتظارات، موفقیت و رضایت

رابطه سطح انتظارات با موفقیت و رضایت

جمله‌های کوتاه را معمولاً نمی‌توان به عنوان توصیه‌ای قطعی یا مفهومی علمی یا حتی یک موضع‌گیری مشخص در نظر گرفت.

این نوع جمله‌ها، صرفاً تلنگری برای اندیشیدن، برای ساماندهی بهتر به دانسته‌ها و خاطرات و نیز بهانه‌ای برای حرف زدن با دوستان‌مان هستند.

همچنین اگر بخواهیم چالش نوشتن را تجربه کنیم و نویسندگی را تمرین کنیم، ابراز عقیده در مورد جمله‌های کوتاه، می‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد.

بحثی که این بار انتخاب کرده‌ایم‌ در مورد رابطه‌ی میان سطح انتظارات ما با موفقیت و رضایت ماست.

توصیه‌های کوچک و بزرگ و متفاوت و بعضاً متضاد، در این زمینه کم نیست.

کسی مثل امرسون می‌گوید که به سمت ماه شلیک کن تا اگر به هدف هم نخورد، تیرت میان ستاره‌ها بنشیند.

از سوی دیگر ناتانیل براندن معتقد است که هدف‌هایی که تعریف می‌کنیم، اگر بزرگ و دور از دسترس باشند، به تدریج عزت نفس ما را کاهش می‌دهند.

بعضی‌ها می‌گویند هدف گذاری باید Smart باشد: مشخص و قابل اندازه گیری و قابل دسترسی و مرتبط و با افق زمانی مشخص.

بعضی دیگر می‌گویند: دنیا را کسانی ساخته‌اند که هدفهایی فراتر از انتظار انسانهای عادی برای خود و زندگیشان تعریف کرده‌اند.

برخی نیز تاکید دارند که هدف و انتظار فرق دارد. ما می‌توانیم هدف‌های بزرگ داشته باشیم اما انتظارات باید معقول باشند.

انتظارات ما از خودمان و دیگران و جهان اطراف و هدفهایی که بر اساس این انتظارات تعریف می‌کنیم می‌توانند یکی از عوامل مهمی باشند که در بلند مدت، سطح موفقیت، رضایت و شادمانی زندگی ما را تعیین می‌کنند.

چند مطلب پیشنهادی از متمم:

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم مخففِ محل توسعه مهارتهای من است؛ یک فضای آموزشی آنلاین برای بحث‌های مهارتی و مدیریتی.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه‌ی درباره متمم مراجعه کنید.

ما برای هر یک از درس‌های متمم، یک نقشه راه داریم که به یادگیری آن درس کمک می‌کند.

می‌توانید با مراجعه‌ به صفحه‌ نقشه راه یادگیری، عنوان درس‌های مختلف متمم را ببینید.

همچنین می‌توانید دوره MBA متمم را ببینید.

شما می‌توانید بدون پرداخت پول در متمم به عنوان کاربر آزاد عضو شوید. اما به چیزی در حدود نصف درسهای متمم دسترسی خواهید داشت.

پیشنهاد ما این است که پس از ثبت نام به عنوان کاربر آزاد، با خرید اعتبار به کاربر ویژه تبدیل شوید.

اعتبار را می‌توانید به صورت ماهیانه (۷۴ هزار تومان)، فصلی (۱۹۰ هزار تومان)، نیم‌سال (۳۴۵ هزار تومان) و یکساله (۵۸۵ هزار تومان) بخرید.

برای اطلاعات بیشتر لطفاً به صفحه‌ی ثبت نام مراجعه کنید.

مجموعه گسترده و متنوعی از فایلهای صوتی رایگان در رادیو متمم ارائه شده که می‌توانید هر یک از آنها را دانلود کرده و گوش دهید.

۱۷۰ نظر برای رابطه سطح انتظارات، موفقیت و رضایت

پرطرفدارترین دیدگاه به انتخاب متممی‌ها در این بحث

نویسنده‌ی دیدگاه : علیرضا امیری

خانم مارسی شیموف در کتاب "خوشبختی بی قید و شرط" خیلی خوب مسئله رضایت از زندگی و خوشبختی رو مطرح میکنه.

من به چند مورد اون حرفها اشاره میکنم که بسیار آموزنده هستش:

* دو تا از موانع خوشبختی و احساس رضایت: "ترس" و "اضطراب".
(این دو روزی برای حفظ جان انسان اولیه تا انسان امروزی مفید بودند ولی این میراث اکنون باعث عدم خوشبختی ما شده اند)

* خوشبختی و احساس رضایت از زندگی میبایست شرطی نباشد (مثلا بگویی: من تا رسیدن به آن خانه، یا شغل یا مدرک و . و یا گفتن این جمله: "من تنها زمانی خوشبخت میشوم که . ".
چرا که خوشبختی همیشه برایت در آینده وجود دارد در آن سوی زمان)

* خوشبختی مشروط به هر دلیلی نوع دیگری از بدبختی است.

* انسانهای خوشبخت نیمه پر لیوان را میبینند و نیز سبو به دست لیوان های دیگران را هم پر میکنند.

* عادت های کهنه ای که خوشبختی و آرامش را از ما می دزدند: شکایت، سرزنش و احساس گناه.

* اگر چیزی را دوست نداری تغییرش بده، اگر نمیتوانی تغییرش دهی طرز فکرت را تغییر بده، شکایت نکن (مایا آنجلو)

* زندگی خود را از حالت قربانی به حالت پیروزی تغییر دهید.

* حقیقت تلخ این است که تا وقتی بگویی: تقصیر مادرم است، پدرم مقصر است، دولت مقصر است، معلم یا استادم مقصر است و . خوشبخت نخواهی بود.

* سرزنش کردن پیشنهاد خوبی نیست که به خودت میدهی، من پیشنهادهای بهتری دارم.

* اغلب چیزهایی که فکر میکردم بد هستند سرانجام بزرگترین برکات زندگی ام شدند.

* هر گاه میخواهید شروع کنید به سرزنش خودتان، دیگران یا شرایط، صبر کنید و از خود بپرسید: اگر هدف والاتری در این اتفاق باشد چه؟!

* برچسب خوب و بد زدن به اتفاق ها هیچ فایده ای ندارد و در عوض شما را از احساس خوب رضایت بدور میکند.

* زندگی محشر است انتظارات واقعی مثل سیبی که اولین گاز را بزنی _ آن صدا و پاشیدن آب و شیرینی_ براستی که عاشق زندگی هستم.

* هر بار که خود را در حال شکایت کردن یافتی از روش "تمرکز بر راه حل" استفاده کن.

* افکار همیشه حقیقت را نمیگویند با این وجود ذهن به انتشار آنها ادامه میدهد.

* در طول روز با نگاهی تحسین آمیز به اطراف خود نگاه کن و شکرگزار خداوند باش.

به دوستان عزیزم توصیه میکنم این کتاب رو مطالعه کنند زیرا برعکس تمامی کتابهای حوزه روانشناسی که خوشبختی را در بیرون دنبال میکنند به درون آدمی و خوشبختی ای که در درون خود داریم توجه میکند.

واقعا بازاریابی محتوا معجزه می‌کند؟

۳۸درصد کسب‌وکارها انتظارات غیرواقعی از بازاریابی محتوا دارند

توسط فرامحتوا منتشر شده در ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

معجزه بازاریابی محتوا

در فضای امروز کسب‌و‌کار، بازاریابی به عنوان یکی از ارکان اساسی در هر کسب‌و‌کاری پذیرفته شده‌است. بازاریابی محتوا به عنوان یکی از گرایش‌های مهم و تأثیرگذار بازاریابی، توانسته تأثیر بسزایی در رشد و نمو تمامی کسب‌و‌کارها داشته باشد.

در فضای امروز کسب‌و‌کار، بازاریابی به عنوان یکی از ارکان اساسی در هر کسب‌و‌کاری پذیرفته شده‌است. بازاریابی محتوا به عنوان یکی از گرایش‌های مهم و تأثیرگذار بازاریابی، توانسته تأثیر بسزایی در رشد و نمو تمامی کسب‌و‌کارها داشته باشد. اما ۳۸درصد کسب‌وکارها انتظارات غیرواقعی از بازاریابی محتوا دارند.

در حال حاضر پرسش در مورد اهمیت و ضرورت بازاریابی محتوا به پرسشی پیش‌‌پاافتاده و بدوی مبدل شده‌ و کمتر کسی از فعالان در این حوزه از اهمیت آن بی‌اطلاع هستند.

اما با وجود ضرورت و اهمیت بازاریابی محتوا، همچنان صاحبان کسب‌و‌کار از مراحل و نحوه پیاده‌سازی این ابزار قدرتمند بی‌اطلاع هستند که در نهایت این عدم آگاهی، منجر به درک نادرستی از نتایج بازاریابی محتوا و اهداف بازاریابی محتوا می‌شود.

در این مقاله قصد انتظارات واقعی داریم با شناخت دقیق‌تر برخی مفاهیم و چگونگی کارکرد آنها نتایج بازاریابی محتوا را قابل فهم‌تر کنیم تا در نهایت انتخاب و دستیابی به اهداف بازاریابی محتوا برای شما عزیزان به آسانی مهیا شود.

وضعیت فعلی بازاریابی و تولید محتوا در کسب‌و‌کار

همواره برای رسیدن به ایده‌آل‌ها باید شرایط فعلی را به خوبی شناخت. بر اساس آخرین پرسشنامه‌های B2B مؤسسه بازاریابی محتوا، حدود ۴۳ درصد از کسب‌وکارها، صرفا به صورت اجباری به تولید محتوا می‌پردازند.

علاوه بر این، موارد زیر از نتایج این پرسشنامه نیز قابل تأمل است:

۵۳ درصد از کسب‌وکارهایی که به این پرسشنامه پاسخ داده‌اند، دارای تیم بازاریابی محتوا متشکل از ۱ نفر هستند.

۳۸ درصد از تیم‌های بازاریابی محتوا بر این عقیده‌اند که اهداف بازاریابی محتوا و انتظارات کسب‌وکارها از نتایج بازاریابی محتوا از آنچه می‌تواند حاصل شود، غیرواقعی است. سایر سنجه‌های موجود در این نظرسنجی، حاکی از چشم‌انداز مثبت بازاریابی محتوا در سال ۲۰۱۸ است.

تعریف چشم‌انداز و مشخص‌کردن اهداف و انتظارات از بازاریابی محتوا، نقشی مهم و کلیدی در انجام فرایند بازاریابی محتوا و حذف موانع و مشکلات بازی می‌کند که در نهایت می‌تواند موجب رشد ارزش برند شود. در صورتی که می‌خواهید بدانید که آیا انتظارات شما از نتایج بازاریابی محتوا به‌درستی انتخاب شده‌اند، با ما همراه باشید.

آیا نتایج بازاریابی محتوا به سرعت نمودار ‍‌می‌شود؟

بازاریابی محتوا

یکی از غیرواقعی‌ترین انتظاراتی که از بازاریابی محتوا می‌توان داشت، این است که بخواهیم به سرعت نتایج فعالیت‌های خود را ببینیم. بازاریابی محتوا یک فرایند تدریجی و مستمر است که آثار و نتایج آن به مرور زمان نمودار می‌شود.

فرایند بازاریابی محتوا بر اساس مدل محرک-پاسخ عمل می‌کند. در این فرایند شما با انجام یک حرکت نظیر تولید محتوا، عکس‌العمل مخاطبان خود را مورد بررسی قرار می‌دهید و نقاطی که مخاطبان نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند را تشدید می‌کنید. اما به خاطر داشته باشید که این فرایند با سرعت پایینی اتفاق می‌افتد.

برای موفقیت بازاریابی محتوا چه مدت زمانی کافی است؟

بازاریابی محتوا

بازاریابی محتوا نیز همانند سایر واحدهای موجود در کسب‌وکار قابل ارزیابی است. اما همانطور که گفتیم مدت زمانی که باید برای دریافت بازخورد مناسب از فعالیت‌های این واحد منتظر بمانیم، طولانی خواهد بود.

به طور کلی، برای دریافت بازخورد مناسب از فعالیت‌های بازاریابی محتوا باید در حدود ۱۲ الی ۱۸ ماه زمان به این واحد تخصیص داد. پس از گذر این زمان می‌توانید در مورد ادامه یا توقف فعالیت این واحد از کسب‌وکار تصمیم‌گیری کنید.

البته، ناگفته نماند که این زمان با جنس صنعت و کسب‌وکار رابطه مستقیم دارد و ممکن است این زمان به یک یا ۲ماه تقلیل یا به بیش از ۲سال افزایش یابد اما نکته‌ای که مشخص است اینکه برای رسیدن به نتایج دلخواه، صبر و پشتکار در انجام فرایندهای بازاریابی محتوا و تولید محتوا بسیار تعیین‌کننده خواهدبود.

یکی از غیرواقعی‌ترین انتظاراتی که از بازاریابی محتوا می‌توان داشت، این است که بخواهیم به سرعت نتایج فعالیت‌های خود را ببینیم. بازاریابی محتوا یک فرایند تدریجی و مستمر است که آثار و نتایج آن به مرور زمان نمودار می‌شود

چگونه انتظارات غیرواقعی از بازاریابی محتوا را واقع‌گرایانه کنیم؟

انتظارات غیرواقعی از بازاریابی محتوا

همانطور که گفتیم، نتایج بازاریابی محتوا در مدت زمان کوتاه خود را نمایان نخواهد کرد. به همین دلیل باید اهداف بازاریابی محتوا را با دقت بالایی برگزید. به همین جهت توصیه می‌کنیم تا اهداف خود را بر اساس متد S.M.A.R.T، واقع‌گرایانه کنید. این متد از ۵ مرحله تشکیل می‌شود که عبارتند از:

خاص‌بودن: از خود بپرسید که با استفاده از بازاریابی محتوا قصد دارید به چه چیزی برسید. ترافیک بیشتر؟ فروش بیشتر؟ یا…؟

قابلیت اندازه‌گیری: انتظارات واقعی برای آنکه اهداف شما واقعی باشند، بایستی آنها را با استفاده از بنچمارک‌ها اندازه‌گیری کنید. افزایش ترافیک را می‌توان با استفاده از Google Analytics سنجید. چه تعداد بازدیدکننده برای شروع کمپین لازم دارید؟

قابلیت دستیابی: همواره از قابلیت دسترسی اهداف، اطمینان حاصل کنید. سنگ بزرگ علامت نزدن است. با توجه به امکانات و شرایط اهداف را تعیین کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.