بازارهای جهانی نفت


بررسی رژیم های قیمتی دو شاخص عمده بازار جهانی نفت(برنت و WTI) قبل و بعد از بحران مالی:کاربردی از رویکرد مارکف سوئیچینگ

ebrahimi, mohsen and babaei agh esmaili, Majid and kafili, vahid (2017): بررسی رژیم های قیمتی دو شاخص عمده بازار جهانی نفت(برنت و WTI) قبل و بعد از بحران مالی:کاربردی از رویکرد مارکف سوئیچینگ. Published in: Scientific Journal Management System , Vol. 13, No. 3-50 (2017): pp. 57-83.

Abstract

This study has been investigated price regimes of two prime index in the world oil market(Brent and WTI) based on weekly data over the period 2003/1/3-2007/5/25 (before financial crisis) and 2009/3/6-2012/12/14(after financial crisis) by using marko regime switching model whit dynamic autoregressive coefficient. The results show that the model MSMAH(3)-AR(2) is the optimal model for description price regimes of Brent and WTI index before and after the financial crisis. Also the recent financial crisis causes a change in dominate price regime of Berent while WTI tends to stay in the its previous regime. This may lead to the abnormal price spreads between them after the financial crisis. in our opinions, the reasons for this are attributed to their difference fundamentals drivers and closely related whit the recent dynamics in crude oil markets

ابریشمی، حمید، محسن مهرآرا و یاسمین آریانا. (1386). ارزیابی عملکرد مدل‌های پیش­بینی بی­ثباتی قیمت نفت. مجله تحقیقات اقتصادی. (78): 21-1.

پیش­بهار، اسماعیل، فرشته اسدالله پور و رؤیا فردوسی. (1394). بررسی اثرات شوک‌های قیمتی نهاده­ها بر قیمت گوشت بازارهای جهانی نفت مرغ: رویکرد غیرخطی مارکف-سوئیچینگ. نشریه پژوهش­های علوم دامی. 25(1):94-79.

حیدری، حسن و سحرناز بابایی بالدرلو. (1392). عوامل مؤثر بر انتقال نوسانات قیمت نفت خام به رشد بخش صنعت و معدن در ایران: رهیافتی از مدل‌های تبدیل مارکف. نشریه انرژی ایران. 16(3): 16-1.

حیدری, حسن, بابایی بالدرلو, سحرناز. عوامل مؤثر بر انتقال نوسانات قیمت نفت خام به رشد بخش صنعت و معدن در ایران: رهیافتی از مدل‌های تبدیل مارکف. نشریه انرژی ایران. 2013 Oct 10;16(3):0-.‎

صالحی، سربیژن مرتضی، غلامعلی رئیسی اردلی و نادر شتاب بوشهری. (1392). نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی. 7(3): 83-67.

صمدی، علی حسین و پریسا بهلولی. (1391). مروری بر الگوهای مارکف سوئیچینگ و کاربردهای آن در اقتصاد. اولین همایش بین­المللی اقتصادسنجی، روش­ها و کاربردها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

فلاحی، فیروز و عبدالرحیم هاشمی دیزج. (1389). رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل‌های مارکف سوئیچینگ. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی. 7(26): 152-131.

فلاحی، فیروز، محسن پورعبادالهان کویچ، داود بهبودی، فخری سادات محسنی زنوزی. (1392). بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ. فصلنامه اقتصاد انرژی ایران. 2(7): 127-103.

قنبری، علیرضا، محسن خضری و احمد رسولی. (1390). تشخیص اثرات نامتقارن شوک‌های نفت خام بر روی اقتصاد ایران در رژیم­های اقتصادی: مدل راه گزینی مارکف. فصلنامه تحقیقات اقتصادی. 49(97): 149-119.

قنبری، علیرضا، محسن خضری و احمد رسولی. (1390). تشخیص اثرات نامتقارن شوک‌های نفت خام بر روی اقتصاد ایران در رژیم­های اقتصادی: مدل راه گزینی مارکف. فصلنامه تحقیقات اقتصادی. 49(97): 149-119.

کازرونی، علیرضا، علی رضازاده و سیاوش محمدپور. (1390). اثرات نامتقارن نوسان­های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران: رویکرد غیرخطی مارکف سوئیچینگ. فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی. 2(5): 178-153.

کمیجانی، اکبر، اسماعیل نادری و نادیا علیخانی. (1391). مقایسه انواع مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی در مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات قیمت نفت. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی. 9(35): 146-121.

حیدری, حسن, بابایی بالدرلو, & سحرناز. (2013). عوامل مؤثر بر انتقال نوسانات قیمت نفت خام به رشد بخش صنعت و معدن در ایران: رهیافتی از مدل‌های تبدیل مارکف. نشریه انرژی ایران, 16(3), 0-0.‎

Agnolucci, P. (2009). Volatility in Crude Oil Futures: A Comparison of the Predictive Ability of GARCH and Implied Volatility Models. Energy Economics, 31(2): 316-321.

Ahmed, H.J.A., O.H. Bashar & I.M. Wadud. (2012). The Transitory and Permanent Volatility of Oil Prices: What Implications are There for the US Industrial Production?. Applied Energy, 92: 447-455.

Arouri, M.E.H., A. Lahiani, A. Lévy & D.K. Nguyen. (2012). Forecasting the Conditional Volatility of Oil Spot and Futures Prices with Structural Breaks and Long Memory Models. Energy Economics, 34(1): 283-293.

Bhar, R. & A.G. Malliaris. (2011). Oil Prices and the Impact of the Financial Crisis of 2007–2009. Energy Economics, 33(6): 1049-1054.

Chang, C.L., M. McAleer & R. Tansuchat. (2013). Conditional Correlations and Volatility Spillovers Between Crude Oil and Stock Index Returns. The North American Journal of Economics and Finance, 25: 116-138.

Fallahi, F. & G. Rodriguez. (2007). Using Markov-Switching Model to Identify the Link Between Unemployment and Criminality. Working Paper, University of Ottawa.

Fong, بازارهای جهانی نفت W.M. & K.H. See. (2002). A Markov Switching Model of the Conditional Volatility of Crude Oil Futures Prices. Energy Economics, 24(1): 71-95.

Gallo, A., P. Mason, S. Shapiro & M. Fabritius. (2010). What is Behind the Increase in Oil Prices? Analyzing Oil Consumption and Supply Relationship with Oil Price. Energy, 35(10): 4126-4141.

Hamilton, J.D. (1990). Analysis of Time Series Subject to Changes in Regime. Journal of Econometrics, 45(1): 39-70.

Hou, A. & S. Suardi. (2012). A Nonparametric GARCH Model of Crude Oil Price Return Volatility. Energy Economics, 34(2): 618-626.

Hung, J. C., Y.H. Wang, M.C. Chang, K.H. Shih & H.H. Kao. (2011). Minimum Variance Hedging with Bivariate Regime-Switching Model for WTI Crude Oil. Energy, 36(5): 3050-3057.

Jammazi, R. (2012). Oil Shock Transmission to Stock Market Returns: Wavelet-Multivariate Markov Switching GARCH Approach. Energy, 37(1): 430-454.

Mollick, A.V. & T.A. Assefa. (2013). US Stock Returns and Oil Prices: The Tale From Daily Data and the 2008–2009 Financial Crisis. Energy Economics, 36: 1-18.

Naifar, N. & M.S. Al Dohaiman. (2013). Nonlinear Analysis Among Crude Oil Prices, Stock Markets' Return and Macroeconomic Variables. International Review of Economics & Finance, 27: 416-431.

Narayan, pk. & S. Narayan. (2007). Modelling Oil Price Volatility. Energy Policy. 35(12): 6549-6553.

Regnier, E. (2007). Oil and Energy Price Volatility. Energy Economics, 29(3): 405-427.

Ripple, R.D. & I.A. Moosa. (2009). The Effect of Maturity, Trading Volume, and Open Interest on Crude Oil Futures Price Range-Based Volatility. Global Finance Journal, 20(3): 209-219.

Vo, M. T. (2009). Regime-Switching Stochastic Volatility: Evidence from the Crude Oil Market. Energy Economics, 31(5): 779-788.

Wei, W., Z. Chen & J. Wang. (2006). A Research on the Three States Markov-Switching Model: An Application in the Analysis of World Oil Price Fluctuation. Journal of Finance and Economics, 32: 120-131.

Wu, G. & Y.J. Zhang. (2014). Does China Factor Matter? An Econometric Analysis of International Crude Oil Prices. Energy Policy, 72: 78-86. ##Zhang, Y.J. (2013). Speculative Trading and WTI Crude Oil Futures Price Movement: An Empirical Analysis. Applied Energy, 107: 394-402.

Zhang, Y.J. & J. Wang. (2015). Exploring the WTI Crude Oil Price Bubble Process Using the Markov Regime Switching Model. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 421: 377-387. ##

سیگنال مهم بازار جهانی نفت برای دلار تهران / گرانی نفت، دلار را ارزان می‌کند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، اسکناس امریکایی امروز وارد کانال، ۲۸ هزار و ۵۰ تومان شد. درآمدهای نفتی ایران یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت دلار امروز بود. حالا با توجه به بالا رفتن میزان تقاضای نفت، کارشناسان و تحلیل‌گران رسیدن قیمت نفت به ازای هر بشکه ۱۰۰ دلار را محتمل می‌دانند.

کارشناسان و تحلیل‌گران دو ماهی است که روند قیمت نفت را صعودی پیش‌بینی کرده‌اند. اما آیا این افزایش قیمت سودی هم دارد؟

درآمد نفت ایران در چند سال گذشته، حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش داشته اما بهار امسال، رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۰ به ۶.۲ درصد رسیده و بنا بر محاسبات بانک مرکزی درآمدهای نفتی ۲۳ درصد ارتقا پیدا کرده است.

تا پیش از این هم رشد قیمت نفت در اقتصاد کشور، رشد قابل توجه داشته است. حمیدرضا قاسمی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان به تجارت‌نیوز می‌گوید: اگر تحریم‌ها برقرار باشد و اف ای تی اف همچنان امضا نشود و ما در به دست آوردن منابع ارزی دچار مشکل باشیم، افزایش قیمت نفت نمی‌تواند به بازار بازارهای جهانی نفت بازارهای جهانی نفت بازارهای جهانی نفت ارز ما کمک چندانی کند و باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.

قاسمی همچنان توضیح می‌دهد: اگر تحریم نباشد، عرضه ارز افزایش پیدا می‌کند و نرخ دلار باید کاهش پیدا کند اما معمولا دلار در کشور ما تابع این نظریه نیست.

با این حال این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: بازارهای ما آمادگی پذیرش دلارهای نفتی را ندارند و این دلار صرف واردات کالاهای غیر ضروری می‌شود و ممکن است حتی نرخ دلار دوباره برخلاف نظریه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند.

او ارزان بودن دلار را این گونه توجیه می‌کند: ارزانی دلار ناشی از امور دستوری است و کمتر واقعیت بازار است. ما در دسترسی به منابع ارزی و مدیریت آن دچار مشکل هستیم.

برای مطالعه بیشتر در این باره، گزارش «درآمد نفتی ایران لو رفت!» را هم بخوانید.

زلزله در بازارهای جهانی نفت

نفت‌خام آمریکا با عبور از مرز
‌69 دلار به بالاترین حد در ‌7ماه اخیر رسید
بهای نفت در بازارهای جهانی با توجه به تداوم نگرانی در رابطه با مسایل
تولیدکنندگان از جمله مناقشات هسته‌ای غرب با ایران، به بالاترین حد در ماه‌های
اخیر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهای نفت در بازار مبادلات نفتی لندن
نیز با عبور از مرز 69 دلار در هر بشکه به رکوردی بی‌سابقه دست یافت.
بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه مه در بازار مبادلات نفتی
لندن با 26 سنت افزایش (0.4 درصد) به رکورد بی‌سابقه 69 دلار و یک سنت رسید.
در همین حال در نیویورک، هر بشکه نفت خام سبک شیرین آمریکا برای تحویل در ماه مه در
بازار مبادلات نفتی نیویورک (نایمکس) با 36 سنت (0.5 درصد) افزایش 69دلار و 10 سنت
معامله شد.
روز گذشته بهای نفت خام آمریکا با افزایش 1.35 دلاری (2 درصد افزایش ) به 68 دلار و
74 سنت در هر بشکه رسیده بود که این میزان بالاترین قیمت نفت از ماه سپتامبر و در
هفت ماه اخیر بوده است.
بهای نفت در بازارهای جهانی از آغاز سال جاری میلادی تا به‌حال با توجه به مسایل
ژئوپلتیک و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بورس نفت، در حدود 13 درصد افزایش یافته
است.
جرالد برگ – کارشناس اقتصاد انرژی بانک استرالیا – در این رابطه گفت: نگرانی از
ایجاد وقفه در صادرات نفت تولید کنندگان به خصوص ایران به عنوان چهارمین صادرکننده
بزرگ نفت جهان از عوامل بسیار مهم افزایش قیمت‌ها است.
برگ افزود: از سوی دیگر مسایل نیجریه نیز وجود دارد و در کوتاه مدت به نظر نمی‌رسد
که مسایل و بحران‌های نفتی این کشور حل شود.
روزنامه‌های غربی طی روزهای گذشته تلاش کرده‌اند با جنجال سازی علیه ایران گزینه
احتمال برخورد نظامی آمریکا در مقابله با برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌یی کشورمان را
مطرح کنند.
روزنامه‌ی واشنگتن‌پست و مجله‌ی نیویورکر از جمله رسانه‌های آمریکایی بوده‌اند که
با گزارش‌های اخیرشان تلاش کردند به جنگ روانی غرب علیه ایران دامن بزنند.
این در حالی‌است که اسکات مک‌کللان، سخنگوی کاخ سفید پس از یک سری از
جنجال‌سازی‌های رسانه‌های غربی مبنی بر برنامه‌ریزی آمریکا برای انجام اقدامات
احتمالی نظامی علیه تاسیسات هسته‌یی ایران گفت: ما به دنبال حل این مساله از طریق
دیپلماتیک هستیم.

آخرین اخبار
  • پیام مدیرعامل گروه توسعه ملی به مناسبت هفته دفاع مقدس
  • در نشست مدیران گروه توسعه ملی مطرح شد؛ افزایش هم افزایی، راه بازگشت شکوه گروه توسعه ملی
  • در دیدار وزیر علوم و مدیرعامل گروه توسعه ملی؛ بر همکاری دوجانبه هلدینگ توسعه ملی و بخش پژوهشی وزارت علوم تاکید شد
  • مدیرعامل بانک ملی ایران: تغییرات گروه توسعه ملی بر مبنای الزامات بانکداری شرکتی است / لزوم واگذاری شرکت های زیرمجموعه با حفظ ارزش دارایی های بانک در برابر تورم
  • بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران

تماس با ما

تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک 89
کد پستی: 1994844202
صندوق پستی: 3898-15875
تلفن: 85598 – 85599000
فاکس: 85599811
پست الکترونیک: [email protected]
اینستاگرام

پیوندهای مفید


کپی‌رایت © شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی. تمامی حقوق محفوظ است.

تحلیل بازار جهانی نفت

تحلیل فیبوناچی نفت ۲۱جولای ۲۰۲۲ | آیا نفت سبک به بالای ۱۰۳دلار می‌رسد؟

۱۴۰۱/۰۴/۳۰ اخبار بازار نفت, تحلیل بازار جهانی نفت, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, فارکس دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی نفت ۲۱جولای ۲۰۲۲ | آیا نفت سبک به بالای ۱۰۳دلار می‌رسد؟ بسته هستند

تحلیل نفت سبک آمریکا XTIUSD

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی نفت ۲۱جولای به همراه نمودار و نقاط کلیدی معامله آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت نفت خام افزایش جدیدی را از مرز 100 دلار آغاز کرد.یک خط روند …

تحلیل فیبوناچی نفت ۰۷جولای ۲۰۲۲ | افت نفت سبک به زیر سطح حمایت

۱۴۰۱/۰۴/۱۶ اخبار بازار نفت, تحلیل بازار جهانی نفت, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, فارکس دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی نفت ۰۷جولای ۲۰۲۲ | افت نفت سبک به زیر سطح حمایت بسته هستند

تحلیل نفت سبک آمریکا XTIUSD

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی نفت ۰۷جولای به همراه نمودار و نقاط کلیدی معامله آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت نفت خام به زیر سطح حمایت 100 دلاری کاهش یافت.یک خط روند نزولی …

تحلیل فیبوناچی نفت ۲۳ژوئن ۲۰۲۲ | افت شدید قیمت نفت سبک

۱۴۰۱/۰۴/۰۲ اخبار بازار نفت, تحلیل بازار جهانی نفت, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, فارکس دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی نفت ۲۳ژوئن ۲۰۲۲ | افت شدید قیمت نفت سبک بسته هستند

تحلیل نفت سبک آمریکا XTIUSD

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی نفت ۲۳ژوئن به همراه بازارهای جهانی نفت نمودار و نقاط کلیدی معامله آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت نفت خام به شدت زیر سطح حمایت 110 دلار کاهش یافت.در نمودار 4 …

تحلیل فیبوناچی نفت ۰۹ژوئن ۲۰۲۲ | آیا نفت به ۱۲۵ دلار میرسد؟

۱۴۰۱/۰۳/۱۹ اخبار بازار نفت, تحلیل بازار جهانی نفت, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, فارکس دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی نفت ۰۹ژوئن ۲۰۲۲ | آیا نفت به ۱۲۵ دلار میرسد؟ بسته هستند

تحلیل نفت سبک آمریکا XTIUSD

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی نفت ۰۹ژوئن به همراه نمودار و نقاط کلیدی معامله آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت نفت خام در حال افزایش سرعت بالاتر از مقاومت 120 دلاری است.یک خط …

تحلیل فیبوناچی نفت ۲۶می ۲۰۲۲ | احتمال ادامه رالی صعودی WTI

۱۴۰۱/۰۳/۰۵ اخبار بازار نفت, تحلیل بازار جهانی نفت, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, فارکس دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی نفت ۲۶می ۲۰۲۲ | احتمال ادامه رالی صعودی WTI بسته هستند

تحلیل نفت سبک آمریکا XTIUSD

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی نفت ۲۶می به همراه نمودار و نقاط کلیدی معامله آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت نفت خام بالای 108 دلار نشانه های مثبتی را نشان می دهد.یک خط …

تحلیل فیبوناچی نفت ۱۲می ۲۰۲۲ | هدف ۱۱۰دلار برای WTI

۱۴۰۱/۰۲/۲۲ اخبار بازار نفت, تحلیل بازار جهانی نفت, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, فارکس دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی نفت ۱۲می ۲۰۲۲ | هدف ۱۱۰دلار برای WTI بسته هستند

تحلیل نفت سبک آمریکا XTIUSD

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی نفت ۱۲می به همراه نمودار و نقاط کلیدی معامله آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت نفت خام نزدیک به 97.50 دلار حمایت شد و بالاتر رفت.یک خط روند …

تحلیل فیبوناچی نفت ۲۸آوریل ۲۰۲۲ | مقاومت مهم WTI برای صعود

۱۴۰۱/۰۲/۰۸ اخبار بازار نفت, تحلیل بازار جهانی نفت, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, فارکس دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی نفت ۲۸آوریل ۲۰۲۲ | مقاومت مهم WTI برای صعود بسته هستند

تحلیل نفت سبک آمریکا XTIUSD

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی نفت ۲۸آوریل به همراه نمودار و نقاط کلیدی معامله آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت نفت خام نزدیک به 95.50 دلار حمایت شد و افزایش یافت.این خط روند …

تحلیل نفت امروز ۲۶آوریل ۲۰۲۲ | توقف سقوط نفت

۱۴۰۱/۰۲/۰۶ اخبار بازار نفت, تحلیل بازار جهانی نفت, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, فارکس دیدگاه‌ها برای تحلیل نفت امروز ۲۶آوریل ۲۰۲۲ | توقف سقوط نفت بسته هستند

تحلیل نفت سبک آمریکا XTIUSD

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل نفت امروز ۲۶آوریل به همراه نمودار و نقاط کلیدی معامله آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. قیمت نفت در روز سه‌شنبه، پس از کاهش شدید در جلسه قبل به دلیل نگرانی‌ها مبنی بر …

تحلیل فیبوناچی نفت ۱۴آوریل ۲۰۲۲ | مقاومت مهم ۱۰۶ دلار WTI

۱۴۰۱/۰۱/۲۵ اخبار بازار نفت, تحلیل بازار جهانی نفت, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, فارکس دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی نفت ۱۴آوریل ۲۰۲۲ | مقاومت مهم ۱۰۶ دلار WTI بسته هستند

تحلیل نفت سبک آمریکا XTIUSD

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی نفت ۱۴آوریل به همراه نمودار و نقاط کلیدی معامله آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت نفت خام نزدیک به 93.25 دلار حمایت شد و افزایش جدیدی را آغاز …

تحلیل فیبوناچی نفت ۳۱مارس ۲۰۲۲ | مقاومت مهم ۱۱۴ دلار WTI

۱۴۰۱/۰۱/۱۱ اخبار بازار نفت, تحلیل بازار جهانی نفت, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, تحلیل و پیش‌بینی, فارکس دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی نفت ۳۱مارس ۲۰۲۲ | مقاومت مهم ۱۱۴ دلار WTI بسته هستند

تحلیل نفت سبک آمریکا XTIUSD

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی نفت ۳۱مارس به همراه نمودار و نقاط کلیدی معامله آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت نفت خام بالای منطقه حمایتی 100 دلار باقی ماند.یک خط روند نزولی کلیدی …

معرفی کارگزار فارکس

بروکر HYCM ایران افیکس کار

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

نیاز بازارهای جهانی نفت به طلای سیاه ایران

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: بازار نفت با توجه به افزایش تقاضای چهار میلیون بشکه‌ای نفت در سال ۲۰۲۲ میلادی و کنترل کرونا، برای تعادل نیازمند نفت ایران است.

نفتی ها /«محمد علی خطیبی» مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه تلاش وزارت نفت در دولت سیزدهم در افزایش تولید و صادرات موثر بوده است، افزود: عمده دلیل افزایش تولید و صادرات نفت این است که تقاضای نفت به شدت قوی شده و پیش‌بینی شده که امسال تقاضای نفت چهار میلیون بشکه افزایش پیدا کند.
وی گفت: از این افزایش چهار میلیون بشکه‌ای تقاضا، سه میلیون بشکه توسط تولیدکنندگان غیر اوپک تامین خواهد شد و یک میلیون بشکه نیز توسط اوپک تولید می‌شود.
خطیبی با بیان اینکه در تولید یک میلیون بشکه نفت بیشتر توسط اوپک تردیدی نیست و این ظرفیت در کشورهای عضو اوپک وجود دارد، ادامه داد: اما با توجه به اینکه اغلب تولیدکنندگان غیر اوپکی با حداکثر ظرفیت تولید انجام می‌دهند، در مورد تولید سه میلیون بشکه بیشتر توسط غیر اوپکی‌ها تردید وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر به دلیل شیوع کرونا، تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش تقاضای نفت سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت انجام نشده است، بیان داشت: در بازار این نگرانی وجود دارد در حالی که اکثریت صادرکنندگان با حداکثر ظرفیت خود نفت تولید می‌کنند چگونه پاسخگوی افزایش تولید سه میلیون بشکه‌ای در روز خواهند بود؟
این کارشناس بازار نفت، کشورهای تولیدکننده نفت با ظرفیت مازاد را محدود دانست و گفت: تعداد محدودی از کشورها ظرفیت مازاد تولید نفت دارند که این میزان پاسخگوی نیاز بازار نیست.
وی با اشاره به اینکه در این شرایط ظرفیت ایران می‌تواند به کمک بازارهای جهانی نفت بیاید، اظهار داشت: برخی مشتریان در خصوص رفع تحریم‌های ایران مطمئن هستند و از این رو برای تامین نیاز، خودشان را به یک منبع مطمئن نزدیک می‌کنند.
خطیبی اضافه کرد: همزمانی افزایش تقاضا و کنترل نسبی کرونا با هم، شرایطی را به وجود آورده که با وجود تحریم‌ها اقبال به نفت ایران زیاد شده است.
وی با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا در ماه‌های گذشته مبنی بر اینکه جهان به نفت ایران احتیاجی ندارد، گفت: دولت آمریکا اگر واقعا به این موضوع اعتقاد دارد باید تحریم‌ها را بردارد تا مشخص شود توان واقعی ایران برای بازگشت به جایگاه خود در بازارهای جهانی تا کجا است.
خطیبی افزود: اکنون اگرچه مشتری جدید و قوی وارد بازار نفت نشده است، اما ایران با تهاتر و توجه به مشتریان جدید توانسته تولید و صادرات نفت خود را افزایش دهد و در این میان افزایش تقاضا نیز موثر بوده است./ایرنااشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.